Door gebruikers gegenereerde Document Cloud-inhoud en -workflows beheren

Als beheerder van de Adobe Admin Console kunt u gebruikers toevoegen aan of verwijderen uit uw organisatie. U kunt ook productrechten (bijvoorbeeld voor Document Cloud) en gebruikers koppelen aan groepen.

Wanneer u de koppeling tussen gebruikers en hun rechten verbreekt, worden door gebruikers gegenereerde inhoud of workflows die door gebruikers zijn gestart, gewoonlijk ook losgekoppeld. Voorbeelden van door gebruikers gegenereerde Document Cloud-inhoud en -workflows zijn:

  • Bestandsopslag
  • Bestanden delen
  • Formulieren invullen en ondertekenen
  • Ter ondertekening verzenden

Afhankelijk van het identiteitstype hebben gebruikers mogelijk nog steeds toegang tot door gebruikers gegenereerde inhoud en workflows, zelfs nadat de rechten zijn verwijderd. Adobe ID-gebruikers kunnen zich nog steeds aanmelden bij Document Cloud-services en hebben toegang tot hun door gebruikers gegenereerde inhoud en workflows met de status 'openbaar' of 'alleen-lezen'. Gebruikers met een Enterprise ID of Federated ID kunnen zich echter niet meer aanmelden bij Document Cloud-services. Zie Identiteitstypen beheren voor meer informatie.

Het is ook mogelijk om gebruikers opnieuw te koppelen met door gebruikers gegenereerde inhoud en workflows. Als u bijvoorbeeld een gebruiker verwijdert uit een groep die Document Cloud-rechten heeft of als u een groep verwijdert die Document Cloud-rechten van een gebruiker bevat, kunt u de gebruiker later opnieuw aan die rechten koppelen. Wanneer u dat doet, hebben gebruikers opnieuw toegang tot hun door gebruikers gegenereerde inhoud en workflows.

Het is ook mogelijk om gebruikers opnieuw te koppelen met door gebruikers gegenereerde inhoud en workflows. Als u bijvoorbeeld een gebruiker verwijdert uit een groep die Document Cloud-rechten heeft of als u een groep verwijdert die Document Cloud-rechten van een gebruiker bevat, kunt u de gebruiker later opnieuw aan die rechten koppelen. Wanneer u dat doet, hebben gebruikers opnieuw toegang tot hun door gebruikers gegenereerde inhoud en workflows.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?