Handboek Annuleren

Gebruikersgroepen beheren

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
   7. Algemeen beheer
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Aan de slag met de Global Admin Console
  1. De Global Admin Console gaan gebruiken
  2. Uw organisatie selecteren
  3. De organisatiehiërarchie beheren
  4. Productprofielen beheren
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Beheerders beheren
  7. Organisatiebeleid bijwerken
  8. Beleidssjablonen beheren
  9. Producten toewijzen aan onderliggende organisaties
  10. Klaarstaande taken doorvoeren
  11. Organisatiestructuur exporteren of importeren
  12. Inzichten verkennen
 10. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 11. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 12. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 13. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

 

Een gebruikersgroep is een verzameling van gebruikers die een set gedeelde toestemmingen moeten krijgen. Er zijn diverse toestemmingen voor verschillende producten die in steeds een andere volgorde aan vele gebruikers moeten worden toegewezen. Het beheer van machtigingen per gebruiker is daarom geen goede oplossing voor de langere termijn.

U hebt bijvoorbeeld een afdeling Beeldproductie met vijftig gebruikers, en u wilt aan alle gebruikers Adobe Lightroom-licenties toewijzen. Eerst maakt u een gebruikersgroep met alle vijftig gebruikers. Vervolgens wijst u het productprofiel van Adobe Lightroom aan de gebruikersgroep toe.

Omdat u grote hoeveelheden licenties in één keer kunt toewijzen, besparen gebruikersgroepen tijd. U kunt ook gebruikers aan uw gebruikersgroep toevoegen of daaruit verwijderen. De groepstoestemmingen blijven hetzelfde terwijl de gebruikerssamenstelling binnen de groep verandert.

Gebruikersgroepen maken

Toepasselijke rol: systeembeheerder

Wanneer u groepen maakt, kunt u ervoor kiezen om de groepen een voor een te maken in de Admin Console. U kunt ook meerdere groepen in één keer maken door ze te uploaden via een CSV-bestand.

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Gebruikersgroepen.

 2. Klik in de rechterbovenhoek op Nieuwe gebruikersgroep.

  Het scherm Een nieuwe gebruikersgroep maken wordt weergegeven.

 3. Voer een naam en een beschrijving in voor de gebruikersgroep die u wilt maken en klik op Opslaan.

 1. Terwijl u in de Admin Console met gebruikersgroepen werkt, klikt u op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikersgroepen.

 2. Kies Gebruikersgroep toevoegen via CSV-bestand in de vervolgkeuzelijst.

 3. Klik in het dialoogvenster Gebruikers toevoegen via CSV-bestand op CSV-sjabloon downloaden en kies Standaardsjabloon.

 4. Werk het gedownloade CSV-bestand bij met de volgende gegevens van de gebruikersgroepen die u wilt toevoegen.

  Veld in het CSV-bestand

  Beschrijving/opmerkingen

  Naam gebruikersgroep

  (Verplicht) Mag uit maximaal 255 tekens bestaan

  Beschrijving

  (Optioneel) Mag uit maximaal 255 tekens bestaan

  Gebruikersgroepbeheerders

  (Verplicht) U kunt meerdere beheerders toewijzen door de beheerders van elkaar te scheiden met een komma en de lijst tussen aanhalingstekens te plaatsen. De vermelding van elke beheerder moet het identiteitstype van de gebruiker bevatten, gevolgd door een koppelteken en vervolgens het e-mailadres:

  '<identiteitstype>-<e-mailadres>,<identiteitstype>-<e-mailadres>...'

  Bijvoorbeeld:

  'Federated ID-test-account@acme.com,Enterprise ID-test-user@acme.com'

  Afhankelijk van de applicatie die is gebruikt om het CSV-bestand te maken, kan de app bij het opslaan extra aanhalingstekens toevoegen, waardoor de verwerking mislukt. Het is een goede gewoonte om het onbewerkte CSV-bestand in een eenvoudige teksteditor te controleren om ervoor te zorgen dat elk veld tussen enkele aanhalingstekens staat.

  In het CSV-bestand kunt u gebruikers (als beheerders) opnemen die momenteel geen deel uitmaken van de organisatie in de Admin Console.

  Toegewezen productprofielen

  (Optioneel) U kunt meerdere productprofielen toewijzen door de profielen van elkaar te scheiden met een komma en de lijst tussen aanhalingstekens te plaatsen. De productprofielen die u opneemt, moeten echter al zijn ingesteld voor de organisatie.

  Net als bij het toevoegen van meerdere beheerders (hierboven beschreven ), moeten ook bij het toevoegen van meerdere profielen, de profielen tussen enkele aanhalingstekens worden geplaatst.

  Bijvoorbeeld:

  'Standaard Adobe Target-configuratie 2, Standaard Photoshop-configuratie'

  Zorg ervoor dat u de naam van het productprofiel opgeeft en niet de productnaam.

 5. Sleep het bijgewerkte CSV-bestand naar het dialoogvenster Gebruikers toevoegen via CSV-bestand en klik op Uploaden.

  Opmerking:

  U kunt een CSV-bestand van maximaal 10 MB uploaden.

U keert terug naar de pagina Gebruikersgroepen. In de lijst worden mogelijk nog niet de groepen weergegeven die u hebt toegevoegd via het CSV-bestand. Dit proces kan enkele minuten duren. De lijst wordt bijgewerkt wanneer de bulkbewerking is voltooid.

Nadat de bulkbewerking is voltooid, ontvangt u een e-mail. U kunt ook een gedetailleerd rapport van de bewerking weergeven via Resultaten van bulkbewerking.

Gebruikersgroepen bewerken

Toepasselijke rol: systeembeheerder

In de Admin Console kunt u de naam of beschrijving van een bestaande gebruikersgroep bewerken. Als u echter de procedure van het bulksgewijs uploaden via een CSV-bestand gebruikt, kunt u ook de gebruikersgroepbeheerders en productenprofielen bewerken die momenteel aan deze groep zijn toegewezen. U kunt gebruikersgroepbeheerders en productprofielen van de groep toevoegen of verwijderen.

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Gebruikersgroepen.

 2. Klik in de lijst met gebruikersgroepen op de naam van de gebruikersgroep die u wilt bewerken en klik op Instellingen.

 3. Bewerk de naam en de beschrijving van de gebruikersgroep en klik op Opslaan.

 1. Terwijl u in de Admin Console met gebruikersgroepen werkt, klikt u op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikersgroepen.

 2. Kies Gebruikersgroepen bewerken via CSV-bestand in de vervolgkeuzelijst.

 3. Klik in het dialoogvenster Gebruikersgroepen bewerken via CSV-bestand op CSV-sjabloon downloaden en kies Standaardsjabloon.

  Het CSV-sjabloonbestand wordt gedownload naar uw computer.

 4. Klik op Annuleren om het dialoogvenster Gebruikersgroepen bewerken via CSV-bestand te sluiten.

  U keert terug naar de pagina Gebruikersgroepen.

  Voor elke groep die u wilt bewerken, moet u de volgende gegevens opnemen in het CSV-bestand dat u in de vorige stap hebt gedownload:

  • Beschrijving
  • Toegewezen groepsbeheerders
  • Toegewezen productprofielen

  Als het CSV-bestand naar uw computer is gedownload, opent u het bestand in een editor van uw voorkeur.

 5. Als u de bovenstaande gegevens voor een groep wilt opvragen, klikt u op de groepsnaam op de pagina Gebruikersgroepen.

  U gaat naar de pagina met de gegevens van de geselecteerde groep.

 6. Klik op Instellingen.

 7. Kopieer in het dialoogvenster Instellingen de groepsnaam en plak de naam in het veld Naam gebruikersgroep van een rij in het CSV-bestand.

  Opmerking:

  De groepsnaam wordt intern gebruikt door de bulkprocedure om de rij in het CSV-bestand uniek te identificeren. Daarom kunt u de groepsnaam niet bewerken. Als u de groepsnaam wilt bewerken, gebruikt u de handmatige procedure die hierboven is beschreven.

  Als u de beschrijving wilt behouden, kopieert u de beschrijving en plakt u deze in het veld Beschrijving van de rij in het CSV-bestand.

  Als u de beschrijving wilt verwijderen, zorg u ervoor dat het beschrijvingsveld in de rij in het CSV-bestand leeg is.

  Als u een nieuwe beschrijving wilt maken, voert u de nieuwe gegevens in de rij in het CSV-bestand in.

 8. Klik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.

  U keert weer terug naar de pagina met de gegevens van de geselecteerde groep.

 9. Ga naar het tabblad Beheerders.

 10. Voer in het veld Gebruikersgroepbeheerders van de rij in het CSV-bestand de e-mailadressen en identiteitstypes van de beheerders in. Gebruik daarbij de volgende (door komma's gescheiden) indeling en plaats de gegevens tussen enkele aanhalingstekens:

  '<identiteitstype>-<e-mailadres>,<identiteitstype>-<e-mailadres>...'

  Bijvoorbeeld:

  'Federated ID-test-account@acme.com,Enterprise ID-test-user@acme.com'

  Afhankelijk van de applicatie die is gebruikt om het CSV-bestand te maken, kan de app bij het opslaan extra aanhalingstekens toevoegen, waardoor de verwerking mislukt. Het is een goede gewoonte om het onbewerkte CSV-bestand in een eenvoudige teksteditor te controleren om ervoor te zorgen dat elk veld tussen enkele aanhalingstekens staat.

  Als u beheerders aan de groep wilt toevoegen, voegt u gegevens van de beheerders (e-mailadressen en identiteitstypes) toe in de hierboven beschreven indeling.

  Als u beheerders wilt behouden in de groep die u aan het bewerken bent, moet u hun gegevens opnemen.

  Als u beheerders uit de groep wilt verwijderen, moet u hun gegevens uitsluiten (of verwijderen).

  U kunt geen gebruikers (als beheerders) opnemen die momenteel geen deel uitmaken van de organisatie in de Admin Console.

 11. Ga naar het tabblad Toegewezen productprofielen.

 12. Voer in het veld Toegewezen productprofielen van de rij in het CSV-bestand de namen van productprofielen in. Gebruik daarbij de volgende (door komma's gescheiden) indeling en plaats de gegevens tussen enkele aanhalingstekens:

  '<Naam van productprofiel>,<Naam van productprofiel>,...'

  Bijvoorbeeld:

  'Standaard Adobe Target-configuratie 2, Standaard Photoshop-configuratie'

  Opmerking:

  De productprofielen die u toevoegt aan het CSV-bestand, moeten al zijn ingesteld voor de organisatie.

  Zorg dat u de naam van het productprofiel opgeeft en niet de productnaam.

  Afhankelijk van de applicatie die is gebruikt om het CSV-bestand te maken, kan de app bij het opslaan extra aanhalingstekens toevoegen, waardoor de verwerking mislukt. Het is een goede gewoonte om het onbewerkte CSV-bestand in een eenvoudige teksteditor te controleren om ervoor te zorgen dat elk veld tussen enkele aanhalingstekens staat.

  Als u productprofielen aan een groep wilt toevoegen, voegt u de gegevens (namen van productprofielen) toe in de hierboven beschreven indeling.

  Als u productprofielen in de groep wilt behouden, moet u de gegevens van de productprofielen opnemen.

  Als u productprofielen uit de groep wilt verwijderen, moet u de gegevens van deze productprofielen in de rij in het CSV-bestand uitsluiten (of uit de rij verwijderen).

  Als u productprofielen wilt toevoegen, moeten ze al zijn ingesteld voor de organisatie.

 13. Nadat u de stappen 5 tot en met 12 hebt voltooid voor alle groepen die u wilt bewerken, slaat u het CSV-bestand op en sluit u het bestand.

 14. Sleep het bijgewerkte CSV-bestand naar het dialoogvenster Gebruikers bewerken via CSV-bestand en klik op Uploaden.

  Opmerking:

  U kunt een CSV-bestand van maximaal 10 MB uploaden.

U keert terug naar de pagina Gebruikersgroepen. Wijzigingen die u aanbrengt in de groepen in deze lijst, zijn mogelijk nog niet zichtbaar. Dit proces kan enkele minuten duren. De updates zijn beschikbaar wanneer de bulkbewerking is voltooid.

Nadat de bulkbewerking is voltooid, ontvangt u een e-mail. U kunt ook een gedetailleerd rapport van de bewerking weergeven via Resultaten van bulkbewerking.

Gebruikers aan groepen toevoegen

Toepasselijke rol: productbeheerder, systeembeheerder

Opmerking:

Productbeheerders kunnen geen nieuwe gebruikers toevoegen aan groepen. Ze kunnen alleen gebruikers toevoegen die al in de organisatie bestaan.

Volg deze stappen als u gebruikers aan een gebruikersgroep wilt toevoegen:

 1. Terwijl u met gebruikersgroepen werkt, klikt u in de lijst met gebruikersgroepen op de naam van de groep waaraan u de gebruiker wilt toevoegen.

 2. Klik op Gebruiker toevoegen.

 3. Voer in het scherm Gebruiker toevoegen een naam of e-mailadres in. U kunt bestaande gebruikers zoeken of nieuwe gebruikers toevoegen door een geldig e-mailadres op te geven en de informatie op het scherm in te vullen.

  U kunt hier maximaal tien gebruikers toevoegen. Als u meer personen wilt toevoegen, herhaalt u de bovenstaande stappen nadat u de wijzigingen hebt opgeslagen.

  Gebruikers toevoegen aan een gebruikersgroep

 4. Klik op Opslaan.

Meerdere gebruikers toevoegen aan een groep

U kunt tegelijkertijd meerdere gebruikers aan een groep toevoegen. Als u bijvoorbeeld de gebruikers (of een deel van de gebruikers) van de ene groep naar een andere groep wilt kopiëren, kunt u de gebruikers exporteren uit de ene groep en ze vervolgens toevoegen aan de andere groep.

Opmerking:

Met deze procedure voegt u bestaande gebruikers toe aan groepen. Als u gebruikers in één keer wilt toevoegen aan uw organisatie en aan groepen, raadpleegt u Meerdere gebruikers toevoegen.

 1. Terwijl u met een groep in de Admin Console werkt, klikt u op  in de rechterbovenhoek van de groepspagina.

 2. Klik op Gebruikers toevoegen via CSV-bestand.

 3. Klik in het dialoogvenster Gebruikers toevoegen via CSV-bestand op CSV-sjabloon downloaden en kies Huidige lijst met gebruikers (aanbevolen) of Standaardsjabloon.

  Zie CSV-bestandindeling voor een beschrijving van de velden in het gedownloade bestand.

 4. Bewerk het gedownloade bestand met de gegevens van de gebruikers die u wilt toevoegen aan de groep.

 5. Sleep in het dialoogvenster Gebruikers toevoegen via CSV-bestand het bestand en zet het neer of klik op de knop Selecteer een bestand en selecteer het bestand op uw computer.

 6. Klik op Uploaden.

Nadat de bulkbewerking is voltooid, ontvangt u een e-mail. U kunt ook een gedetailleerd rapport van de bewerking weergeven via Productprofielen > pagina Resultaten van bulkbewerking.

Zie Problemen met bulksgewijs uploaden van gebruikers oplossen voor tips voor het oplossen van problemen met bulksgewijs uploaden naar de Admin Console.

Beheerders aan groepen toevoegen

Toepasselijke rol: systeembeheerder

U kunt de taak van het beheren van een groep aan groepsbeheerders overdragen. Deze beheerders kunnen vervolgens de gebruikers van die groep beheren.

Volg deze stappen als u beheerders aan een gebruikersgroep wilt toevoegen:

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Gebruikersgroepen.

 2. Klik in de lijst met gebruikersgroepen op de gebruikersgroep waaraan u de beheerder wilt toevoegen.

  De details van de geselecteerde gebruikersgroep worden weergegeven.

 3. Ga naar het tabblad Beheerders en klik op Beheerder toevoegen.

 4. Voer een naam of e-mailadres in. U kunt bestaande gebruikers zoeken of nieuwe gebruikers toevoegen door een geldig e-mailadres op te geven en de informatie op het scherm in te vullen.

  U kunt hier maximaal tien beheerders toevoegen. Als u meer personen wilt toevoegen, herhaalt u de bovenstaande stappen nadat u de wijzigingen hebt opgeslagen.

  Beheerders toevoegen aan een gebruikersgroep

 5. Klik op Opslaan.

U keert terug naar het tabblad Beheerders. De beheerder die u aan deze groep hebt toegewezen, wordt nu in de lijst weergegeven.

Productprofielen aan gebruikersgroepen toewijzen

Toepasselijke rol: productprofielbeheerder, systeembeheerder

U kunt productprofielen aan gebruikersgroepen toewijzen. Zo kunt u alle gebruikers in die groep dezelfde set productmachtigingen geven.

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Gebruikersgroepen.

 2. Selecteer in de lijst Gebruikersgroepen de gebruikersgroep waaraan u een productprofiel wilt toevoegen.

 3. Ga naar het tabblad Toegewezen productprofielen en klik op Toegewezen productprofiel.

  De lijst met producten die wordt weergegeven, is gebaseerd op de aangeschafte lidmaatschappen van uw organisatie.

  Meer dan 75.000 gebruikersgroepen toewijzen aan een profiel

  Als de groep meer dan 75.000 gebruikers heeft:

  Als deze groep meer dan 75.000 gebruikers heeft, krijgt u de volgende waarschuwing te zien. U kunt nog steeds doorgaan. We raden u echter aan niet zulke grote groepen gebruikers toe te wijzen, aangezien u waarschijnlijk prestatieproblemen zult ondervinden wanneer dit verzoek wordt verwerkt in de Admin Console.

  Als de groep meer dan 200.000 gebruikers heeft:

  Als deze groep meer dan 200.000 gebruikers heeft, krijgt u de volgende fout te zien. Het is niet toegestaan om een productprofiel toe te wijzen aan een groep met meer dan 200.000 gebruikers. Neem hiervoor contact met ons op. Als u contact met ons wilt opnemen, gaat u naar de Admin Console > Ondersteuning. Lees meer over de beschikbare ondersteuningsopties.

  Meer dan 200.000 gebruikersgroepen toewijzen aan een profiel

 4. Selecteer de productprofielen die u aan de gebruikersgroep wilt toewijzen.

  Lees meer over het beheren van producten en productprofielen.

  Producten en profielen toewijzen

 5. Klik op Opslaan.

U keert weer terug naar het tabblad Productprofielen toewijzen.

De productprofielen die u aan deze groep hebt toegevoegd, worden nu in de lijst weergegeven.

Als productprofielbeheerder kunt u ook gebruikersgroepen aan productprofielen toevoegen terwijl u met productprofielen werkt.

Opmerking:

Wanneer u als groepsbeheerder een gebruiker uit een groep wilt verwijderen, gaat u naar het tabblad Gebruikers voor de desbetreffende groep, selecteert u de gewenste gebruiker en klikt u op het pictogram  rechtsboven in het scherm.

Gebruikersgroepen en middelen delen

Eindgebruikers van Adobe Creative Cloud kunnen samenwerken met andere gebruikers aan mappen, bibliotheken en Adobe XD-clouddocumenten door deze middelen openbaar of privé te delen. Gebruikers kunnen middelen privé delen met individuele ontvangers en groepen. Gesynchroniseerde Active-Directory-groepen en gebruikersgroepen maken deel uit van het adresboek van een organisatie en kunnen als ontvangers voor delen worden gebruikt voor middelen die het eigendom van de organisatie zijn. Op dit moment is delen met groepen alleen beschikbaar in Adobe XD.

Gebruikersgroepen verwijderen

Toepasselijke rol: systeembeheerder

Als systeembeheerder kunt u ervoor kiezen om een of meer gebruikersgroepen in de Admin Console te verwijderen.

Wanneer u een gebruikersgroep verwijdert, blijven de gebruikers in die groep nog steeds behouden in de Admin Console. Als u echter productprofielen aan deze groep hebt toegewezen, hebben de gebruikers in de groep geen toegang meer tot de bijbehorende producten.

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Gebruikersgroepen.

 2. Klik in de lijst met gebruikersgroepen op het selectievakje links van de gebruikersgroepen die u wilt verwijderen. 

 3. Klik op Gebruikersgroepen verwijderen.

 4. Klik in het bevestigingsvenster op Gebruikersgroepen verwijderen.

Gebruikers uit groepen verwijderen

Toepasselijke rol: gebruikersgroepbeheerder, systeembeheerder

 1. Terwijl u met gebruikersgroepen werkt, klikt u in de lijst met gebruikersgroepen op de naam van de groep waaruit u de gebruiker wilt verwijderen.

 2. Schakel het selectievakje links van de gebruikers in de lijst in.

 3. Klik op Gebruikers verwijderen.

 4. Klik op de bevestigingspagina op Gebruikers verwijderen.

U keert terug naar de pagina met gegevens.

Meerdere gebruikers uit een groep verwijderen

Met de procedure voor het verwijderen van meerdere gebruikers kunt u meerdere gebruikers tegelijk uit een groep verwijderen. Als u bijvoorbeeld een aantal gebruikers van de ene naar de andere groep wilt verplaatsen, kunt u ze verwijderen uit de ene groep en toevoegen aan de andere.

 1. Terwijl u met een groep in de Admin Console werkt, klikt u op  in de rechterbovenhoek van de groepspagina.

 2. Klik op Toewijzing van gebruikers intrekken via CSV-bestand.

 3. Download in het dialoogvenster Toewijzing van gebruikers intrekken via CSV-bestand de voorbeeldsjabloon van het CSV-bestand met de vereiste structuur voor de gegevens.

  Zie CSV-bestandindeling voor een beschrijving van de velden in het gedownloade bestand.

 4. Open het CSV-bestand in Excel en bewerk het, zodat het alleen rijen bevat voor de gebruikers die u uit deze groep wilt verwijderen.

 5. Sleep in het dialoogvenster Toewijzing van gebruikers intrekken via CSV-bestand het bestand en zet het neer of klik op de knop Selecteer een bestand en selecteer het bestand op uw computer.

 6. Klik op Uploaden.

Nadat de bulkbewerking is voltooid, ontvangt u een e-mail. U kunt ook een gedetailleerd rapport van de bewerking weergeven via Productprofielen > tabblad Resultaten van bulkbewerking.

Gebruikers uit een groep exporteren

U kunt gegevens voor gebruikers in een groep downloaden. Als u bijvoorbeeld gebruikers uit de ene groep wilt toevoegen aan een andere groep, kunt u de gebruikerslijst uit de brongroep downloaden en ze vervolgens toevoegen aan de andere groep. Als u gebruikers uit de brongroep wilt verwijderen, kunt u hetzelfde bestand gebruiken.

Het CSV-bestand dat u downloadt, bevat de gegevens zoals beschreven in de sectie CSV-bestandsindeling.

 1. Terwijl u met een groep in de Admin Console werkt, klikt u op  in de rechterbovenhoek van de groepspagina.

 2. Klik op  en kies Lijst van gebruikers exporteren naar CSV.

 3. Kies de map waarnaar u het bestand wilt downloaden en klik op OK.

Resultaten van bulkbewerking

Als u een bulkbewerking uitvoert, bijvoorbeeld als u meerdere gebruikers toevoegt aan of verwijdert uit een groep, ontvangt u een e-mailbericht. Daarnaast kunt u de details van de bulkbewerking bekijken op de pagina Resultaten van bulkbewerking.

 1. Terwijl u met een groep in de Admin Console werkt, klikt u op  in de rechterbovenhoek van de groepspagina.

 2. Kies Resultaten van bulkbewerking in de vervolgkeuzelijst.

 3. Als u de gegevens van een batchproces wilt weergeven, klikt u op de naam van de bewerking in de lijst.

 4. Klik op de pagina met gegevens op Resultaten downloaden om een CSV-bestand te downloaden voor een gedetailleerd rapport over het batchproces.

Op de pagina met resultaten van batchbewerkingen worden rapporten weergegeven die maximaal 90 dagen oud zijn. Rapporten die ouder zijn dan 90 dagen worden automatisch verwijderd, zonder tussenkomst van een systeembeheerder.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online