Door Adobe ondersteunde identiteitstypen

Het identiteitsbeheersysteem van Adobe helpt beheerders om gebruikers toegang te geven tot applicaties en services en de toegang ertoe te beheren. Adobe biedt drie verschillende soorten identiteiten of accounts om gebruikers te verifiëren en te autoriseren. Ze gebruiken alle drie een e-mailadres als gebruikersnaam. Deze identiteitstypen zijn:

 • Federated ID: Wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van een organisatie en is via federatie gekoppeld aan de directory van de onderneming. De organisatie beheert de aanmeldingsgegevens en verwerkt eenmalige aanmelding via een SAML2-identiteitsprovider (IdP).
 • Enterprise ID: Wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van de organisatie. Adobe host de Enterprise ID en voert de verificatie uit, maar de organisatie onderhoudt de Enterprise ID.
 • Adobe ID: Wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van de eindgebruiker. Adobe voert de verificatie uit en de eindgebruiker beheert de identiteit.

Op basis van de behoeften van uw organisatie selecteert u het meest geschikte identiteitsmodel dat u wilt implementeren en gebruiken. Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie hierover.

Onderdelen Functies Adobe ID Enterprise ID Federated ID

Eigendom en beheer van account

De organisatie maakt, beheert en is eigenaar van het account.

Beheerders kunnen de rechten en de opgeslagen, door de gebruiker gegenereerde inhoud beheren namens de gebruiker.

Eigendom en beheer van gegevens

De organisatie is eigenaar van de gegevens, bestanden en middelen die aan het account zijn gekoppeld.

Nadat de toewijzing van de gebruiker is ingetrokken, heeft de gebruiker geen toegang meer tot middelen die eigendom zijn van het bedrijf.

Gebruikt inhoudslogbestanden waarmee beheerders kunnen kijken hoe gebruikers omgaan met middelen die eigendom zijn van het bedrijf.

Beperkt het delen van middelen.

Ondernemingsfuncties

Helpt de organisatie bij de toewijzing van opslagruimte.

Ondersteunt meervoudige verificatie.

In Identiteit instellen leest u hoe u Enterprise en Federated ID's instelt.

De keuze van het juiste identiteitsmodel heeft een grote invloed op de manier waarop een organisatie middelen opslaat en deelt. Enterprise en Federated ID's zijn een ideale keuze voor ondernemingen, terwijl Adobe ID's het meest geschikt zijn voor individuen. Behalve dat de eerste twee alle eigenschappen van een Adobe ID bieden, ondersteunen ze ook de beste gegevensprocedures en maken ze een effectieve softwaredistributie mogelijk.

Zoals u eerder zag, hebben Enterprise en Federated ID's enkele duidelijke voordelen ten opzichte van een Adobe ID:

 • Doordat ze strikte beheeropties bieden, maken ze een effectieve controle van producten en services mogelijk.
 • Gebruikers hebben geen toegang meer tot bestanden, gegevens en middelen van de organisatie nadat hun verbintenis met de organisatie is beëindigd.
 • Federated ID biedt meervoudige verificatie en is het veiligste identiteitsmodel van de drie.

Een Adobe ID werkt het beste als er geen behoefte is aan interne controle. Het is gebruiksvriendelijk, maar niet de beste optie als u de opslagruimte van de onderneming wilt gebruiken. Aangezien uw eindgebruikers mogelijk niet altijd de aanbevolen procedures volgen, is het raadzaam Federated of Enterprise ID's te gebruiken. Als u echter nog steeds niet zeker weet welk identiteitsmodel geschikt voor u is, neemt u contact op met de klantenservice van Adobe.

Opmerking:

Er zijn enkele producten en diensten, zoals de Adobe-licentiewebsite en Adobe-forums, die alleen Adobe ID's ondersteunen.

Identiteitstype bewerken

Als systeembeheerder kunt u het identiteitstype voor gebruikers in uw organisatie wijzigen. Bewerk de volgende identiteitstypen van gebruikers via de Admin Console:

 • Adobe ID naar Enterprise ID,
 • Adobe ID naar Federated ID,
 • Enterprise ID naar Federated ID of
 • Federated ID naar Enterprise ID.

U hebt een nieuwe of bestaande directory nodig om het identiteitstype van een gebruiker te kunnen wijzigen van Enterprise ID in Federated ID of omgekeerd. Zie Domeinen tussen directory's verplaatsen voor meer informatie.

Zie Door Adobe ondersteunde identiteitstypen voor meer informatie over identiteitstypen voor gebruikers.

Gevolgen voor eindgebruikers van Creative Cloud

Als u het identiteitstype van gebruikers wijzigt van Adobe ID in Federated/Enterprise ID, blijven deze gebruikers toegang houden tot hun persoonlijke Adobe ID. De toegang tot de Adobe-apps, -services en -oplossingen van de organisatie gebeurt echter wel via de nieuwe Federated ID of Enterprise ID die aan hen is toegewezen.

Als uw gebruikers al een Adobe ID hebben waaraan middelen zijn gekoppeld, kunnen ze deze middelen migreren van hun Adobe ID-account naar hun nieuwe ondernemingsaccount.

Als bestaande gebruikers van Creative Cloud gebruikmaakten van services die niet zijn opgenomen in Creative Cloud voor ondernemingen, worden hun lidmaatschap weer omgezet naar de gratis versies.

Identiteitstype bewerken via CSV-bestand

Met de volgende procedure kunt u het identiteitstype bewerken voor meerdere gebruikers tegelijkertijd. U kunt gebruikersgegevens zoals e-mailadressen en namen echter ook bewerken in de Admin Console, de tool Gebruikerssynchronisatie of de API voor gebruikersbeheer.

 1. Meld u aan bij Admin Console en navigeer naar Gebruikers.

 2. Klik op  en selecteer Identiteitstype bewerken via CSV-bestand in de vervolgkeuzelijst.

  Het dialoogvenster Identiteitstype bewerken via CSV-bestand wordt weergegeven.

  Identiteitstype bewerken via CSV-bestand
 3. Als u gebruikers wilt opnemen van wie u het identiteitstype wilt bewerken, downloadt u de huidige lijst met gebruikers of de CSV-standaardsjabloon door op CSV-sjabloon downloaden te klikken.

  Het gedownloade CSV-bestand bevat de volgende gegevens.

  • Identiteitstype: Federated ID, Enterprise ID of Adobe ID
  • Gebruikersnaam
  • Domein
  • Nieuw identiteitstype: Federated ID, Enterprise ID of Adobe ID
  • Nieuw e-mailadres
  • Nieuwe gebruikersnaam
  • Nieuwe landcode
 4. Open het .csv-bestand in een applicatie die CSV-bestanden kan bewerken en bewerk de identiteitstypen naar wens.

  Opmerking:

  Als u het identiteitstype van gebruikers wijzigt van Adobe ID in Federated/Enterprise ID, moet het e-mailadres van de Adobe ID overeenkomen met die van het ondernemingsaccount.

 5. Open het dialoogvenster Identiteitstype bewerken via een CSV-bestand en upload het bijgewerkte CSV-bestand. Zorg dat dit bestand wordt opgeslagen met UTF-8-codering.

  Zodra het proces is voltooid, ontvangt u een e-mailbericht.

Via deze procedure worden de machtigingen en beschikbare producten voor alle gemigreerde gebruikers overgezet. De gebruikers van wie de identiteit is gewijzigd, ontvangen een melding dat ze hun nieuwe Enterprise ID- of Federated ID-account moeten gebruiken wanneer ze met de Adobe-producten werken waartoe ze toegang hebben.

Als uw gebruikers eerder een Adobe ID gebruikten en er middelen aan hebben gekoppeld, moeten deze gebruikers bovendien toestemming geven voor de migratie van middelen. Wanneer middelen worden gemigreerd, worden de middelen van gebruikers automatisch van hun Adobe ID-account verplaatst naar hun ondernemingsaccount.

Middelen migreren

Wanneer u het identiteitstype van de gebruikers wijzigt van Adobe ID in Federated ID/Enterprise ID, kunnen gebruikers ondersteunde inhoud van hun huidige Adobe ID-account dat aan hun bedrijf is toegewezen, migreren naar hun nieuwe ondernemingsaccount. Deze migratie kan op twee manieren worden uitgevoerd:

Als u wilt dat gebruikers hun inhoud automatisch migreren, moet u aan gebruikers opslagruimte/services voor zowel Creative Cloud als Document Cloud toewijzen. U kunt gebruikers op een van de volgende manieren toegang geven tot opslagruimte voor Creative Cloud en Document Cloud:

 • Wijs een productprofiel toe dat het Creative Cloud Alle apps-lidmaatschap met opslagruimte biedt en waarbij PDF Services is ingeschakeld.
 • Wijs een Creative Cloud-productprofiel met opslagruimte en een Document Cloud-productprofiel met opslagruimte toe (met uitzondering van aanbiedingen alleen voor desktop) waarbij PDF Services is ingeschakeld.

Opmerking:

Voor alle productlicenties waaraan de gebruiker is toegewezen, moet opslag zijn inbegrepen. Zo niet, dan mislukt de migratie van middelen. Een Adobe ID-gebruiker waaraan bijvoorbeeld een licentie voor een losse app voor Photoshop zonder opslag en een andere licentie voor een losse app voor XD met 100 GB opslagruimte is toegewezen, kan de middelen niet automatisch migreren.

Nadat het identiteitstype is bewerkt, ontvangt de eindgebruiker een e-mailmelding met instructies over hoe ze hun middelen kunnen migreren.

Als IT-beheerder kunt u het statusrapport voor de voltooiing van de migratie van middelen downloaden voor alle gebruikers die onderdeel waren van het identiteitsbewerkingsproces. U kunt het rapport als volgt downloaden:

 1. Navigeer naar Admin Console > Gebruikers.

 2. Klik op en selecteer Migratierapport exporteren naar CSV in de vervolgkeuzelijst.

  Het rapport wordt gedownload.

Dit rapport vermeldt wie toestemming heeft gegeven, wie toestemming heeft geweigerd en wie nog geen actie heeft ondernomen. Als u meer wilt weten over inhoudstypen die worden ondersteund in het migratieproces, bekijkt u de veelgestelde vragen over de migratie van middelen.

Opmerking:

Soms kan de automatische migratie van middelen voor enkele gebruikers niet worden geactiveerd. Deze gebruikers ontvangen een melding waarin hen wordt gevraagd hun inhoud handmatig over te zetten en ze worden uitgesloten van het migratierapport.

Praat mee

ask-the-community

Discussieer mee als u vragen of opmerkingen hebt over de onderwerpen, concepten of procedures die in dit artikel worden beschreven.

Nu aanmelden


Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid