Identiteitstypen met Adobe-ondersteuning

Adobe maakt gebruik van een onderliggend identiteitsbeheersysteem om gebruikers te verifiëren en te machtigen. Als u licenties op naam gebruikt of van plan bent om gebruikers toegang tot services te verlenen, is het gebruik van identiteiten een vereiste. Adobe ondersteunt drie identiteits- of accounttypen. Hiervoor wordt het e-mailadres als gebruikersnaam gebruikt.

adobe-id

Adobe ID: Wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van de eindgebruiker. Adobe voert de verificatie uit en de eindgebruiker beheert de identiteit. Gebruikers behouden de volledige controle over bestanden en gegevens die zijn gekoppeld aan hun ID. Gebruikers kunnen extra producten en services kopen bij Adobe. Beheerders nodigen gebruikers uit om zich aan te sluiten bij de organisatie en kunnen ook gebruikers verwijderen. Beheerders kunnen gebruikers de toegang tot hun Adobe ID-accounts echter niet ontzeggen. De beheerder kan de accounts niet verwijderen of overnemen. U hoeft niets in te stellen om Adobe ID's te kunnen gebruiken.

In de volgende gevallen wordt het gebruik van Adobe ID's aanbevolen:

 • Als u wilt dat gebruikers hun eigen identiteit maken, beheren en eigenaar zijn van hun identiteit.
 • Als u gebruikers wilt toestaan om andere producten en services van Adobe te kopen of zich hiervoor aan te melden.
 • Als u verwacht dat gebruikers andere services van Adobe zullen gebruiken, die momenteel nog geen Enterprise ID of Federated ID ondersteunen.
 • Als gebruikers al beschikken over Adobe ID's en over aan deze ID's gekoppelde gegevens, zoals bestanden, lettertypen of instellingen. 
 • Voor onderwijsinstellingen waar studenten hun Adobe ID kunnen behouden nadat ze zijn afgestudeerd.
 • Als u contractanten en freelancers hebt die geen gebruikmaken van e-mailadressen in domeinen die u beheert.

enterprise-id

Enterprise ID: Wordt door een organisatie gemaakt en beheerd en is eigendom van de organisatie. Adobe host de Enterprise ID en voert de verificatie uit, maar de organisatie onderhoudt de Enterprise ID. Eindgebruikers kunnen geen Enterprise ID registreren en maken en kunnen zich ook niet inschrijven voor extra producten en services van Adobe met een Enterprise ID.

Beheerders maken een Enterprise ID en verstrekken deze aan een gebruiker. Beheerders kunnen gebruikers de toegang tot producten en services ontzeggen door het account over te nemen of door de Enterprise ID te verwijderen om de toegang tot gekoppelde gegevens permanent te blokkeren.

In de volgende gevallen wordt het gebruik van Enterprise ID's aanbevolen:

 • Als u strikte controle wilt houden over apps en services die voor een gebruiker beschikbaar zijn.
 • Als u in geval van nood toegang wilt hebben tot bestanden en gegevens die aan een ID zijn gekoppeld.
 • Als u de mogelijkheid wilt hebben om een gebruikersaccount volledig te blokkeren of te verwijderen.

federated-id

Federated ID: Wordt gemaakt door en is eigendom van een organisatie en is gekoppeld aan de directory van de onderneming via federatie. De organisatie beheert de aanmeldingsgegevens en verwerkt eenmalige aanmelding via een SAML2-identiteitsprovider (IdP).

Hier volgen enkele vereisten voor Federated ID's en wordt aangegeven in welke gevallen het gebruik ervan wordt aanbevolen:

 • Als u gebruikers toegang wilt geven tot apps en services op basis van de ondernemingsdirectory van uw organisatie.
 • Als u de verificatie van gebruikers wilt beheren.
 • Als u strikte controle wilt houden over apps en services die voor een gebruiker beschikbaar zijn.
 • Als u gebruikers wilt toestaan hetzelfde e-mailadres te gebruiken om zich aan te melden voor een Adobe ID.

Voor het instellen van een identiteitssysteem kunt u Identiteit instellen raadplegen.

U kunt in een en dezelfde bedrijfsomgeving zowel Adobe ID's, Enterprise ID's als Federated ID's gebruiken. Gebruik Enterprise ID's of Federated ID's voor gebruikers van wie u de accounts strikt wilt beheren.

Gevolgen voor eindgebruikers van Creative Cloud

Bedenk voordat u Enterprise ID's of Federated ID's maakt, wat de gevolgen voor bestaande gebruikers zijn. Het is mogelijk dat gebruikers beschikken over een Adobe ID met e-mailadressen uit uw domein voor toegang tot producten en services van Adobe.

Alle gegevens, zoals ontwerpbibliotheken, bestanden, lettertypen, app-instellingen, Adobe Color-thema's en Behance-portfolio's, worden niet overgedragen naar het Enterprise ID- of Federated ID-account. Ze blijven beschikbaar met het Adobe ID-account en zijn nu toegankelijk onder het bijgewerkte e-mailadres.

Als u besluit om Enterprise of Federated ID's te maken voor bestaande Creative Cloud-leden (Adobe ID's), moeten gebruikers wellicht handmatig gegevens migreren uit hun Adobe ID-accounts.

 • Instellingen synchroniseren: Gebruikers kunnen zich aanmelden bij een app met hun Adobe ID, instellingen synchroniseren, zich afmelden en zich vervolgens aanmelden met de Enterprise of Federated ID. De nieuwste instellingen op de desktop kunnen vervolgens worden gesynchroniseerd met Creative Cloud.
 • Creative Cloud Assets: Gebruikers moeten bestanden downloaden uit het bestaande Adobe ID-account en deze vervolgens uploaden naar het Enterprise of Federated ID-account. Als de eindgebruikers gebruikmaken van de Creative Cloud desktop-app voor het synchroniseren van bestanden, zijn alle bestanden al aanwezig op hun computer. Zie Middelen overbrengen voor meer informatie.
  Opmerking: Commentaren en versies die zijn gekoppeld aan de bestanden, blijven niet behouden.
 • Typekit: Wanneer een onderneming een eigen domein heeft geclaimd voor het maken van Enterprise Federated ID's, kan dit van invloed zijn op bestaande Typekit-accounts die zijn gekoppeld aan adressen in dat domein. Typekit-accounts kunt u herstellen door contact op te nemen met support@typekit.com. Neem contact op met enterprise@typekit.com of uw Adobe-verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.
 • Behance: Gebruikers kunnen toegang krijgen tot hun Behance-profiel met het nieuwe e-mailadres. Zij moet echter wel het e-mailadres in hun Behance e-mailvoorkeuren bijwerken. Er is geen directe manier om de gegevens van Behance te migreren.  Om dit te omzeilen, kunnen gebruikers voor Behance het volgende doen:
  1. Een account maken met hun Enterprise of Federated ID.
  2. Aanmelden bij het bestaande account.
  3. Het eigenaarschap van de projecten in het bestaande account delen met het nieuwe account.
  4. Desgewenst kunnen gebruikers zich aanmelden bij het nieuwe account en het mede-eigenaarschap van het oude account verwijderen. Hierdoor wordt de inhoud gemigreerd, maar niet de opmerkingen en volgers die zijn gekoppeld aan het oude account.
 • PhoneGap Build: Gebruikers kunnen gekoppelde gegevens migreren wanneer ze overschakelen naar Enterprise ID's.
 • Adobe Color: Als gebruikers gegevens uit een Adobe ID naar een Enterprise of Federated ID willen migreren, kunnen ze een aanvraag sturen naar kuler-team@adobe.com.
 • Lightroom: Gegevens worden opnieuw gesynchroniseerd vanaf de desktop naar Creative Cloud met behulp van de Enterprise of Federated ID.
 • Story Plus: Gebruikers kunnen toegang krijgen tot gegevens met het bijgewerkte e-mailadres. Er is geen migratiepad om bestaande gegevens te koppelen aan de Enterprise of Federated ID.

Als bestaande gebruikers van Creative Cloud gebruikmaakten van services die niet zijn opgenomen in Creative Cloud voor ondernemingen, wordt hun lidmaatschap omgezet in een gratis versie. Als gebruikers stoppen met het Creative Cloud-lidmaatschap dat is gekoppeld aan hun Adobe ID, wordt de toegang beperkt. Gebruikers van Digital Publishing Suite zullen bijvoorbeeld toegang houden tot hun Folio's, maar kunnen deze niet publiceren. Op dezelfde manier verloopt Web Hosting na 30 dagen.

Het identiteitstype van gebruikers wijzigen

Als systeembeheerder kunt u het identiteitstype voor de gebruikers in uw organisatie wijzigen van Adobe ID in Enterprise ID of Federated ID. U kunt gebruikers ook overschakelen van Enterprise ID of Federated ID naar Adobe ID. Zie Identiteitstypen met Adobe-ondersteuning voor meer informatie over ondersteunde identiteitstypen voor gebruikers

Als u het identiteitstype voor gebruikers wijzigt van Adobe ID in Enterprise ID of Federated ID, houden deze gebruikers toegang tot hun persoonlijke Adobe ID. Ze hebben echter toegang tot de Adobe-apps, -services en -oplossingen van de organisatie via de nieuwe Enterprise ID of Federated ID die aan hen is toegewezen.

Opmerking:

Met dit proces kunt u de volgende identiteitstypes wijzigen via de Admin Console:

 • Adobe ID naar Enterprise ID
 • Enterprise ID naar Adobe ID
 • Adobe ID naar Federated ID
 • Federated ID naar Adobe ID

Als u echter de volgende typen wilt wijzigen, moet u contact opnemen met de Adobe-ondersteuning:

 • Enterprise ID naar Federated ID
 • Federated ID naar Enterprise ID

Met de volgende procedure kunt u de gebruikersidentiteit voor meerdere gebruikers tegelijk wijzigen. U kunt gebruikersgegevens zoals e-mailadressen of gebruikersnamen van afzonderlijke gebruikers echter ook bewerken in de Admin Console of met behulp van de tool Gebruikerssynchronisatie of de API voor gebruikersbeheer.

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Gebruikers.

 2. Klik op  en selecteer Identiteitstype bewerken via CSV-bestand in de vervolgkeuzelijst.

  Het dialoogvenster Identiteitstype bewerken via CSV-bestand wordt weergegeven.

  Identiteitstype bewerken via CSV-bestand
 3. Als u gebruikers wilt opnemen van wie u het Identiteitstype wilt bewerken, kunt u de huidige lijst met gebruikers of de standaard-CSV-sjabloon downloaden door op CSV-sjabloon downloaden te klikken.

  Het gedownloade CSV-bestand bevat de volgende gegevens:

  • Identiteitstype - Adobe ID, Enterprise ID of Federated ID
  • Gebruikersnaam
  • Domein
  • Nieuw identiteitstype - Adobe ID, Enterprise ID of Federated ID
  • Nieuw e-mailadres
  • Nieuwe gebruikersnaam
  • Nieuwe landcode
 4. Open het CSV-bestand in Excel en breng de gewenste wijzigingen aan in de identiteitstypen.

  Opmerking:

  Zorg ervoor dat u de juiste landcode voor de gebruikers opgeeft. Deze code moet overeenkomen met het land waarin hun middelen zich bevinden. Deze code kan later niet worden veranderd.

  Als u overschakelt van het gebruikerstype Adobe ID naar Enterprise ID of Federated ID, moet u er bovendien voor zorgen dat het e-mailadres van de Adobe ID overeenkomt met de e-mail-id voor de gebruiker in de onderneming.

  E-mailadres van Adobe ID E-mailadres van Enterprise ID of Federated ID Wijziging van gebruikersidentiteit
  janniedevries@xyz.com janniedevries@xyz.com Geslaagd
  jandevries@adobe.com jandevries.@xyz.com Mislukt
 5. Open het dialoogvenster Identiteitstype bewerken via een CSV-bestand en upload het bijgewerkte CSV-bestand.

  U ontvangt een e-mailbericht zodra het proces voltooid is.

Als u de identiteit van gebruikers met een Adobe ID in een organisatie in de Admin Console wijzigt in Enterprise ID of Federated ID, worden de gebruikers met een Adobe ID uit de organisatie verwijderd.

De gebruikers voor wie de identiteit is gewijzigd, ontvangen ook een melding dat ze hun nieuwe Enterprise ID- of Federated ID-account moeten gebruiken wanneer ze met de Adobe-producten werken waartoe ze toegang hebben.

Via deze procedure worden ook de machtigingen en beschikbare producten voor alle gemigreerde gebruikers gemigreerd.

Opmerking:

 Als uw gebruikers eerder Adobe ID's gebruikten en middelen hadden gekoppeld aan hun Adobe ID-account, moeten deze gebruikers deze middelen ook migreren op de wijze die is beschreven in Middelen migreren naar een Enterprise-account.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid