Handboek Annuleren

Overzicht van identiteiten

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Aan de slag met Global Admin Console
  1. De Global Admin Console gaan gebruiken
  2. Uw organisatie selecteren
  3. De organisatiehiërarchie beheren
  4. Productprofielen beheren
  5. Beheerders beheren
  6. Gebruikersgroepen beheren
  7. Organisatiebeleid bijwerken
  8. Beleidssjablonen beheren
  9. Producten toewijzen aan onderliggende organisaties
  10. Klaarstaande taken doorvoeren
  11. Inzichten verkennen
  12. Organisatiestructuur exporteren of importeren
 8. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 9. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 10. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 11. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Je team beheren in Adobe Express
  5. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  6. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  7. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  8. Naleving van aankoopverzoek
  9. Value Incentive Plan (VIP) in China
  10. VIP Select Help
 12. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 13. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Het identiteitsbeheersysteem van Adobe helpt beheerders om gebruikers toegang te geven tot applicaties en services en de toegang ertoe te beheren. Adobe biedt deze identiteitstypen of accounts om gebruikers te verifiëren en te autoriseren.

Identiteitstypen in de Adobe Admin Console

Identiteitstypen bieden de organisatie verschillende niveaus van controle over accounts en gegevens van gebruikers. Welk identiteitsmodel u kiest, heeft een grote invloed op de manier waarop uw organisatie assets opslaat en deelt. Terwijl Federated ID's en Enterprise ID's worden gemaakt en beheerd door de organisatie, worden Adobe ID's gemaakt en beheerd door de persoon.

De volgende tabel helpt u kiezen welk identiteitsmodel het meest geschikt is voor uw organisatie.

Opmerking:

Als uw organisatie niet is bijgewerkt naar het Adobe-opslagmodel voor ondernemingen en u nog steeds Adobe ID's voor individuen gebruikt, raadpleegt u de beschrijving in de tabel met identiteitstypen.

Identiteitstypen


Federated ID

Enterprise ID

Adobe ID

Belangrijkste kenmerken

Wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van de organisatie. De organisatie beheert de aanmeldingsgegevens van de gebruikers en gebruikt eenmalige aanmelding (Single Sign-On of SSO) via een SAML2-identiteitsprovider (IdP).

Wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van de organisatie. De organisatie behoudt de exclusieve rechten om gebruikersaccounts te maken in geverifieerde domeinen.

Wordt gemaakt en beheerd door de eindgebruiker en is eigendom van de eindgebruiker. Adobe voert de verificatie uit en de eindgebruiker beheert de identiteit. Afhankelijk van het opslagmodel behouden gebruikers of bedrijven de controle over bestanden en gegevens. Adobe ID-accounts worden gemaakt in niet-geverifieerde, openbare of vertrouwde domeinen2.

Eigendom van account en gegevens

Eigendom van en beheerd door de organisatie

Eigendom van de organisatie voor ondernemingsopslag en eigendom van de gebruiker voor gebruikersopslag

 

Beveiliging en controle

 • Controlelogbestanden
 • Inhoudslogbestanden
 • Beperkingen voor het delen van content
 • Verificatie-instellingen van de organisatie
 • Inhoudslogbestanden
 • Beperkingen voor het delen van content
 • Wachtwoordbeleid1
Wachtwoord opnieuw instellen Niet ondersteund Accountwachtwoord opnieuw instellen

Creative Cloud voor ondernemingen en Document Cloud voor ondernemingen

Ondersteund

Creative Cloud voor teams en Document Cloud voor teams

Niet ondersteund

Ondersteund

Experience Cloud

Ondersteund

Aanbevolen voor

 • Organisaties die al SSO of SAML gebruiken
 • Bestaande directoryservices, zoals Google en Azure AD
 • Eenvoudige integratie vereisen met services die niet van Adobe zijn
 • Kunnen eigendom van een domein aantonen
 • Kunnen eigendom van een domein aantonen
 • Situaties waarin geen SSO is vereist
 • Creative Cloud voor teams
 • Organisaties die bij voorkeur domeinen gebruiken die niet hun eigendom zijn
 • Openbare domeinen, bijvoorbeeld Hotmail, Gmail en dergelijke
 • Apps zoals Adobe Experience Manager Mobile openen

Aan de slag

Identiteit instellen

Domeinen claimen

Gebruiker toevoegen

Opmerking:

 

1 Het wachtwoordbeleid voor Creative Cloud voor teams is hetzelfde als dat voor Creative Cloud voor individuen.

2 Adobe ID-gebruikers verifiëren zich met hun Adobe ID-gegevens of met het verificatiemodel (SSO, 2FA enz.) van hun eigen organisatie In dergelijke gevallen worden gebruikers doorgestuurd naar de SSO-pagina van de organisatie die de eigenaar is. Na verificatie moeten gebruikers mogelijk een bedrijfsprofiel kiezen.

Persoonlijke Adobe ID's gebruiken

Adobe werkt alle teams en zakelijke klanten bij om het Adobe-opslagmodel voor ondernemingen te gebruiken. Raadpleeg de volgende tabel als uw organisatie gebruikers heeft die een persoonlijke Adobe ID gebruiken om toegang te krijgen tot de Adobe-apps en -services van hun bedrijf of school.

Opmerking:

We werken organisaties (teams of ondernemingen) bij naar het opslagmodel voor ondernemingen om ondernemingsopslag en andere zakelijke functies voor Adobe ID-gebruikers mogelijk te maken.

U krijgt bericht wanneer uw organisatie staat ingepland voor de update. Na de update worden Adobe ID-gebruikers verplaatst naar ondernemingsopslag en beheert de organisatie rechtstreeks hun bedrijfsprofielen.

Identiteitstype

 

adobe_id.png

Persoonlijke Adobe ID

Belangrijkste kenmerken

Wordt gemaakt en beheerd door de eindgebruiker en is eigendom van de eindgebruiker. Adobe voert de verificatie uit en de eindgebruiker beheert de identiteit.

Eigendom van account en gegevens

Beheerd door de gebruiker

 

Beveiliging en controle

Wachtwoordbeleid1
Wachtwoord opnieuw instellen Accountwachtwoord opnieuw instellen. Instructies.

Creative Cloud voor ondernemingen en Document Cloud voor ondernemingen

Gedeeltelijk ondersteund2

Creative Cloud voor teams en Document Cloud voor teams

Ondersteund

Experience Cloud

Ondersteund

Alleen beschikbaar voor ondernemings- en teamklanten die eerder klant waren en voor ...

 • Creative Cloud voor teams
 • Situaties waarin de gebruiker de controle moet hebben
 • Toegang tot apps zoals Digital Publishing Suite3
 • Gebruikers behouden het eigendom van assets nadat ze de organisatie verlaten

Aan de slag

Gebruiker toevoegen

Opmerking:

1 Het wachtwoordbeleid voor Creative Cloud voor teams is hetzelfde als dat voor Creative Cloud voor individuen.

2 Voor klanten van Creative Cloud voor ondernemingen die gebruikmaken van opslag voor ondernemingen kunnen beheerders Adobe ID-gebruikers toevoegen aan de Admin Console, maar niet aan productprofielen. Beheerders moeten Adobe ID-gebruikers migreren naar een ander identiteitstype.

3 Er zijn enkele producten en services, zoals de Adobe-licentiewebsite, die alleen Adobe ID's ondersteunen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online