Nadat u als beheerder van de Adobe Admin Console een identiteitstype hebt gekozen en identiteit hebt ingesteld, bestaat uw volgende taak eruit om gebruikers toe te voegen aan de Admin Console.

Waarom u gebruikers moet toevoegen aan de Adobe Admin Console

Voor Adobe voor ondernemingen en teams bestaan er in grote lijnen twee soorten gebruikers:

Beheerders

Ondernemings- of teambeheerders voeren beheertaken uit in de Admin Console. U voegt beheerders toe om een flexibele beheerhiërarchie te definiëren voor een zeer fijnmazig beheer van de toegang tot en het gebruik van Adobe-producten en voor andere beheertaken.

Alle beheerders moeten worden toegevoegd aan de Admin Console. Wanneer u ze toevoegt, zijn de beheerdersrechten gebaseerd op hun beheerdersrol.

Eindgebruikers

Eindgebruikers zijn de gebruikers in uw organisatie of instelling die de Adobe-producten en -services gebruiken waarop uw organisatie of instelling recht heeft als onderdeel van de overeenkomst met Adobe.

Opmerking:

Terwijl deze rollen in grote organisaties meestal verschillend zijn, krijgen eindgebruikers in kleine organisaties (teams) of instellingen vaak ook beheerdersrechten. De Admin Console kent geen beperkingen als het gaat om welke gebruikers in een organisatie beheerdersrollen of product- en servicebevoegdheden kunnen krijgen.

Uw strategie voor gebruikersbeheer bepalen

Afhankelijk van uw vereisten kunt u gebruikers afzonderlijk toevoegen in de Admin Console of kunt u een van de beschikbare methoden voor bulksgewijs uploaden gebruiken.

  Afzonderlijk (Admin Console) Bulksgewijs uploaden via CSV (Admin Console) Tool voor gebruikerssynchronisatie REST API voor gebruikersbeheer
Beschrijving

Gebruikers afzonderlijk beheren in de Admin Console.

Gebruikers beheren door een CSV-bestand te uploaden naar de Admin Console.

Informatie over gebruikers en groepen in de LDAP van uw organisatie toevoegen/bewerken in de Adobe Admin Console.* Informatie over gebruikers en groepen toevoegen/bewerken met behulp van REST API-eindpunten.**
Ondersteunde identiteitstypen Alle Federated ID en Enterprise ID
Max. aantal updates per bewerking 1

25.000

(5000 voor een optimale werking)

Onbeperkt
(komt overeen met de LDAP van uw organisatie)
Vereist kennis van Adobe Admin Console CSV-bestanden maken en bijwerken, bij voorkeur met Microsoft Excel
  • Terminal in macOS of Windows-opdrachtprompt
  • Kennis van LDAP
Praktische kennis van een programmeertaal (zoals Python) om REST API's te gebruiken
Waar vindt u informatie

Individuele gebruikers beheren

Help-documentatie

Volgende stappen

Nadat uw gebruikers zijn toegevoegd, kunnen de juiste apps en services aan hen worden toegewezen.

Wijs licenties toe aan eindgebruikers op basis van uw licentiemethode:

Gebruikerslicenties op naam: Voeg deze gebruikers toe aan producten (voor teams) of productprofielen (voor ondernemingen) om hen zo rechten op Adobe-producten en -services te geven. Zie Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken en Productprofielen voor meer informatie.

Licenties voor gedeelde apparaten: Toegevoegde gebruikers kunnen de geconfigureerde gedeelde apparaten gebruiken die alleen toegankelijk zijn voor gebruikers in de organisatie. Zie SDL-pakketten maken voor meer informatie.