Adobe Admin Console-gebruikers

Ondervindt u een van deze problemen​? Klik op het probleem voor een oplossing.

Waarom u gebruikers moet toevoegen aan de Adobe Admin Console

Nadat u als beheerder van de Adobe Admin Console een identiteitstype hebt gekozen en de identiteit hebt ingesteld, bestaat uw volgende taak eruit om gebruikers toe te voegen aan de Admin Console.

Voor Adobe voor ondernemingen en teams bestaan er in grote lijnen twee soorten gebruikers:

Beheerders

Ondernemings- of teambeheerders voeren beheertaken uit in de Admin Console. U voegt beheerders toe om een flexibele beheerhiërarchie te definiëren voor een zeer fijnmazig beheer van de toegang tot en het gebruik van Adobe-producten en voor andere beheertaken.

Alle beheerders moeten worden toegevoegd aan de Admin Console. Wanneer u ze toevoegt, zijn de beheerdersrechten gebaseerd op hun beheerdersrol.

Eindgebruikers

Eindgebruikers zijn de gebruikers in uw organisatie of instelling die de Adobe-producten en -services gebruiken waarop uw organisatie of instelling recht heeft als onderdeel van de overeenkomst met Adobe.

Uw strategie voor gebruikersbeheer bepalen

Afhankelijk van uw vereisten kunt u gebruikers individueel toevoegen, verwijderen of bijwerken of een van de beschikbare methoden voor bulksgewijs uploaden gebruiken. Gebruik de volgende matrix als richtlijn om uw gebruikersbeheer te plannen.

Als u een nieuwe klant met Adobe voor ondernemingen of teams bent, raden we u aan deze tabel door te nemen voordat u uw gebruikers in de Admin Console gaat beheren. Bestaande klanten kunnen deze met name gebruiken als ze van plan zijn te migreren van het ene naar het andere identiteitstype (zie Identiteitstype bewerken).

 

Individueel

(Admin Console)

Bulksgewijs uploaden via CSV (Admin Console) Azure-/Google-connector Tool voor gebruikerssynchronisatie REST API voor gebruikersbeheer
Van toepassing op Klanten met Adobe voor teams of ondernemingen Klanten met Adobe voor ondernemingen
 

Gebruikers afzonderlijk beheren in de Admin Console.

Gebruikers beheren door een CSV-bestand te uploaden naar de Admin Console.

 

Gebruikers (en groepen) beheren op basis van uw bestaande Azure AD-portal of Google-federatie Gebruikers (en groepen) beheren op basis van de LDAP van uw organisatie. 
Gebruikers toevoegen Tabblad Gebruikers in de Admin ConsoleMeer informatie.

Gebruik Gebruikers toevoegen via CSV-bestand in de Admin ConsoleMeer informatie.

(Standaard-CSV-sjabloon gebruiken.)

Voeg gebruikers toe in Azure of Google. Of via de Admin Console.
Gebruikers moeten worden toegevoegd in de LDAP van uw organisatie. 

Gebruikers verwijderen Selecteer en verwijder de gebruiker in de Admin ConsoleMeer informatie

Kies 
Gebruikers verwijderen via CSV-bestand op het tabblad Gebruikers van de Admin ConsoleMeer informatie.

(Standaard-CSV-sjabloon gebruiken.)

Gebruikers moeten worden verwijderd in Azure of Google.

Zorg dat de gebruikersgegevens zijn gesynchroniseerd.

Let op: Gebruikers die niet aanwezig zijn in de LDAP van uw organisatie, worden verwijderd uit de Admin Console.

 

Gebruikersgegevens bewerken Selecteer de gebruiker en kies vervolgens Gebruikersgegevens bewerken in de Admin Console. Meer informatie.

Kies Gebruikersgegevens bewerken via CSV-bestand op het tabblad Gebruikers van de Admin ConsoleMeer informatie.

(Standaard-CSV-sjabloon gebruiken.)

Alle gebruikersgegevens moeten worden gewijzigd in Azure of Google. Zorg dat de gebruikersgegevens zijn gesynchroniseerd.
Ondersteunde identiteitstypen Alle Federated ID
Federated ID en Enterprise ID
Max. aantal updates per bewerking 10

25.000

(5000 voor een optimale werking)

Onbeperkt
(komt overeen met de LDAP van uw organisatie)
Onbeperkt
(komt overeen met de LDAP van uw organisatie)
Vereist kennis van Adobe Admin Console CSV-bestanden maken en bijwerken, bij voorkeur met Microsoft Excel U moet Azure AD- of Google-federatie instellen
  • Terminal in macOS of Windows-opdrachtprompt
  • Kennis van LDAP
Praktische kennis van een programmeertaal (zoals Python) om REST API's te gebruiken
Meer informatie

Individuele gebruikers beheren

Help-documentatie

Volgende stappen

Pakketten maken

Nadat uw gebruikers zijn toegevoegd, kunnen de juiste apps en services aan hen worden toegewezen.

Wijs licenties toe aan eindgebruikers op basis van uw licentiemethode:

Gebruikerslicenties op naam: Voeg deze gebruikers toe aan producten (voor teams) of productprofielen (voor ondernemingen) om hen zo rechten op Adobe-producten en -services te geven. Lees hoe u pakketten met gebruikerslicenties op naam maakt en hoe u productprofielen maakt voor meer informatie.

Licenties voor gedeelde apparaten: Toegevoegde gebruikers kunnen de geconfigureerde gedeelde apparaten gebruiken die alleen toegankelijk zijn voor gebruikers in de organisatie. Zie SDL-pakketten maken voor meer informatie.

Pakketten distribueren

Nadat u uw pakket hebt gemaakt, moet u dit pakket op een van de volgende manieren naar uw clientcomputers distribueren:

Adobe-logo

Aanmelden bij je account