Handboek Annuleren

VIP-programmahandleiding: verlengingen

Het verlengen van licenties is een soepel proces voor de VIP-beheerders van uw organisatie die worden geïnformeerd via de Admin Console en per e-mail wanneer de verlengingsdatum nadert. Bij het verlengen is er veel flexibiliteit: u kunt producten wijzigen, gedeeltelijke velengingen doorvoeren en uw licentiehoeveelheid aanpassen.

Licenties verlengen

Alle licenties die via VIP zijn gekocht, moeten elk jaar op de verlengingsdatum worden verlengd, zodat uw organisatie de producten kan blijven gebruiken. Neem contact op Adobe of met uw wederverkoper om een bestelling voor verlenging te plaatsen. Alle licenties waarvoor geen verlengingsbestelling is geplaatst, worden verwijderd.

Verlengingsperiode

Verlengingsbestellingen kunnen 30 dagen voorafgaand aan de verlengingsdatum worden geplaatst en zijn verschuldigd op de verlengingsdatum. Gedurende deze tijd kunt u uw verlengingsbestellingen plaatsen via Adobe of uw wederverkoper.

Verlengingsmelding

VIP-beheerders ontvangen op de volgende momenten een melding per e-mail van Adobe:

  • 30 dagen vóór de verlengingsdatum (om aan te geven dat het tijd is om de licenties te verlengen)
  • Op de verlengingsdatum (verlenging achterstallig)
  • Als er geen bestelling is verwerkt, wordt de klant op de hoogte gebracht voordat de toegang tot de software wordt verwijderd.

Alle licenties verlengen

VIP Leden die al hun bestaande licenties willen verlengen, moeten contact opnemen met Adobe of hun wederverkoper om een offerte te krijgen voor alle licenties van de organisatie of instelling waarvoor verlenging achterstallig is. De beheerder hoeft niets te doen in de Admin Console.

Wanneer de VIP-beheerder zich aanmeldt bij de Admin Console, verschijnt er een waarschuwing waarin de beheerder wordt geïnformeerd over de naderende verlengingsdatum met de suggestie om contact op te nemen met Adobe of de wederverkoper om een verlengingsbestelling te plaatsen.

Producten wijzigen op de verlengingsdatum

Als u producten wilt wijzigen ten tijde van de verlengingsdatum, kunt u dit doen wanneer u een verlengingsbestelling plaatst bij Adobe of uw wederverkoper. Nadat de bestelling door Adobe is verwerkt, moet u:

  1. Gebruik de Admin Console om aan te geven welke gebruikers van de bestaande producten u wilt uitschrijven.
  2. Wijs licenties toe binnen de Admin Console voor nieuwe producten die worden toegevoegd.

Gedeeltelijke verlenging

Als u slechts een deel van uw licenties wilt verlengen gedurende een periode van verlenging, moet u contact opnemen met Adobe of uw wederverkoper om uw bestelling te plaatsen. De VIP-beheerder moet de te verlengen licenties binnen 30 dagen na de verlengingsdatum in de VIP Admin Console selecteren. Als u niet selecteert welke licenties u wilt verwijderen, verwijdert Adobe automatisch licenties op basis van het volgende:

  • Licenties die nooit zijn toegewezen
  • De meest recent toegewezen licenties

Vervallen van licenties

Licenties die niet zijn verlengd op de verlengingsdatum, worden als verlopen beschouwd en worden van het account verwijderd.

Om licenties opnieuw te activeren nadat ze uit de Admin Console zijn verwijderd, moet een nieuwe bestelling worden geplaatst. De VIP-beheerder wijst de licentie vervolgens opnieuw toe aan de eindgebruiker, die vervolgens de opslag opnieuw moet synchroniseren vanaf Adobe.com.

Licenties verwijderen

Als u uw licenties niet verlengt, verwijdert Adobe de licenties automatisch binnen 31 dagen nadat ze achterstallig zijn, in de volgende volgorde totdat het juiste aantal licenties is bereikt:

  • Licenties die nooit zijn toegewezen
  • De meest recent toegewezen licenties.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?