InCopy-workflows maken en gebruiken

In Adobe® InCopy® kunt u zelfstandige documenten maken of werken met documenten die aan Adobe® InDesign® zijn gekoppeld. Als u met gekoppelde documenten werkt, kan uw InDesign-bestand meerdere InCopy-artikelen bevatten. Dit hangt af van uw workflowsysteem. Schrijvers, redacteuren en ontwerpers kunnen tegelijkertijd hetzelfde InDesign-document bewerken, zonder elkaars werk te overschrijven.

Over InCopy-workflows

Dankzij de nauwe integratie tussen InCopy en InDesign kunnen schrijvers, redacteuren en ontwerpers gebruikmaken van een workflow die hen in staat stelt om tegelijkertijd hetzelfde InDesign-document te bewerken, zonder elkaars werk te overschrijven. Met het workflowsysteem kunnen gebruikers bestanden uit- en inchecken terwijl de integriteit van de bestanden bewaard blijft.

Gebruikers van InCopy kunnen hun bijdragen aan de inhoud weergeven binnen de context van de layouts zonder dat ze InDesign hoeven te installeren. Met InCopy hebben schrijvers en redacteuren volledig controle over de tekst, met inbegrip van opmaakfuncties zoals het toepassen van opmaakstijlen (gewoonlijk geïmporteerd uit InDesign), het passend maken van tekst, het aanpassen van regel- en pagina-einden, het instellen van afbrekingen, spatiëring enzovoort. Gebruikers van InCopy kunnen afbeeldingen importeren voor het verfraaien van de tekst en beperkte wijzigingen in die afbeeldingen aanbrengen, zoals schalen en uitsnijden. Als de inhoud in InCopy is opgeslagen, kan het document worden bijgewerkt in InDesign. Verder kunnen gebruikers van InDesign bijgewerkte ontwerpen delen met gebruikers van InCopy, zodat iedereen met de nieuwste layout werkt.

Gewoonlijk zorgt een systeemontwikkelaar voor het aanpassen van de interactie tussen InCopy en InDesign door het instellen en definiëren van een workflowsysteem voor de groep. Met dit workflowsysteem wordt het maken, synchroniseren (met de hoofdserver) en weergeven van bestanden geregeld. InCopy en InDesign maken gebruik van een aantal verschillende workflowsystemen, waaronder het ingebouwde systeem dat wordt geactiveerd door de plug-ins van InCopy®LiveEdit Workflow voor kleine werkgroepen. Neem contact op met de systeemontwikkelaar als u meer informatie wilt over uw workflowsysteem.

Over gekoppelde (beheerde) documenten

Een gekoppeld InCopy-document is een inhoudsbestand (tekst of afbeeldingen) dat in een geopend InDesign-document of een toewijzingsbestand is geplaatst. De inhoud wordt gekoppeld aan een InDesign-layout en dus beheerd door het InDesign-document. De InDesign-gebruiker maakt deze koppeling vanuit InDesign. De koppeling kan niet vanuit InCopy worden gemaakt of bewerkt. De InDesign-verbinding kan tot stand worden gebracht voordat de InCopy-gebruiker begint met het schrijven en bewerken van de tekst, tijdens het schrijven of nadat de tekst is afgerond. Als de inhoud eenmaal is gekoppeld, kan de InCopy-gebruiker de paginalayouts, de stijlen en andere elementen zien (maar niet wijzigen), zoals deze in het InDesign-document worden weergegeven.

Op gekoppelde documenten zijn de volgende kenmerken van toepassing:

  • In een gekoppeld InCopy-bestand kunt u alle mogelijke tekstbewerkingen uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld de tekstopmaak bepalen, lettertypen wijzigen en andere functies voor het bewerken en passend maken van tekst uitvoeren binnen de ontwerp- en opmaaklimieten van de InDesign-layout en het workflowsysteem. Wat u niet kunt wijzigen, zijn bijvoorbeeld de kaders voor de tekst of de afbeeldingen, de kolomlayout, de verbindingsvolgorde of andere ontwerpelementen. Deze worden ingesteld in InDesign.

  • De gekoppelde inhoud wordt beheerd door het workflowsysteem, en de toegang is vergrendeld. Het systeem kan verschillende opties bieden voor het openen van een gekoppeld artikel. U kunt bijvoorbeeld elk InCopy-bestand uitchecken zodat u de enige bent die het kan bewerken. Instructies hiervoor vindt u in de documentatie bij het workflowsysteem. Verder kunt u de systeembeheerder raadplegen of inhoud uitchecken met InCopy als bij de workflow de plug-ins voor InCopy LiveEdit Workflow worden gebruikt.

Werken met bestanden met meerdere artikelen

Als u met gekoppelde documenten werkt, kan uw InDesign-bestand meerdere InCopy-artikelen bevatten. Dit hangt af van uw workflowsysteem. Een bestand met meerdere artikelen moet in InDesign worden gemaakt als een toewijzingsbestand of een InDesign-bestand met gekoppelde InCopy-inhoud. U kunt in InCopy geen document met meerdere artikelen maken. Raadpleeg de documentatie bij het workflowsysteem voor meer informatie.

Als u met meerdere artikelen werkt, worden deze weergegeven in de drukproef- en artikelweergaven en van elkaar gescheiden met een artikelscheidingsbalk. Via de artikelscheidingsbalk kunt u elk artikel in het InDesign-document gemakkelijk openen.

De artikelscheidingsbalk bevat de artikeltitel en een knop voor uitvouwen en samenvouwen waarmee u een artikel kunt weergeven of verbergen. Als een artikel is samengevouwen, is de tekst verborgen maar ziet u nog wel de artikelscheidingsbalk in het bewerkvenster.

De artikelscheidingsbalk

A. De knoppen Uitvouwen en Samenvouwen B. Artikelnaam C. Artikelscheidingsbalk 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?