Nieuw in de Adobe Learning Manager-release van oktober 2021

Meer informatie over de nieuwe functies en verbeteringen in Adobe Learning Manager

Nieuwe functies en wijzigingen

Leerpad

In de release van oktober 2021 van Adobe Learning Manager wordt het concept van leerpaden geïntroduceerd.

Opmerking: op de pagina Instellingen > Algemeen is er een nieuwe optie om uitgebreide mogelijkheden van leerpaden in te schakelen. Als deze optie is ingeschakeld, kunt u leerpaden toevoegen aan een ander leerpad. U kunt de optie niet wijzigen als deze eenmaal is ingeschakeld.

Leerpaden vervangen onze bestaande functie van leerprogramma's. Stelt u zich voor dat leerprogramma's krachtige verbeteringen krijgen met behoud van de bestaande mogelijkheden. De functie wordt nu ook aangemerkt als Leerpad. 

Learning Manager-leerprogramma's heten vanaf nu Leerpaden.Deze wijziging vindt onmiddellijk plaats na de release en de terminologie van Leerpaden is weergegeven in alle rollen. De functionaliteit van de leerprogramma's (nu Leerpaden genoemd) wijzigt echter niet onmiddellijk. Studenten kunnen leerprogramma's (nu leerpaden genoemd) blijven gebruiken en auteurs/beheerders kunnen ze ook blijven maken.Leerpaden bieden u een reeks functies. Sommige zijn direct na de release beschikbaar. Beheerders/auteurs kunnen deze gebruiken. Uitgebreide mogelijkheden, zoals 'Onderdelen', 'Leerpad toevoegen aan een ander pad', enz. zijn uitgeschakeld.De beheerder moet de instelling inschakelen, zoals hieronder aangegeven, zodat van de uitgebreide functionaliteit van deze uitbreiding gebruik kan worden gemaakt. Als de beheerder dit heeft ingeschakeld, worden de uitgebreide mogelijkheden van leerpad beschikbaar.

Headless Learning Manager-interface

Dit is niet van invloed op headless-gebruikers. API's blijven werken, zelfs nadat u 'Leerpad' hebt ingeschakeld.Eindgebruikers kunnen de programma's (nu leerpad genoemd) in de headless-interface blijven volgen.API-ondersteuning is beschikbaar, zodat u gebruik kunt maken van de toegevoegde functionaliteit van leerpad. Klanten kunnen geschikte API-attributen gebruiken en de vereiste functionaliteit bouwen. 

Voordelen van leerpad

 1. Wijs direct een vaardigheid en vaardigheidsniveau toe aan een leerpad. U hoeft dit niet af te stemmen op de vaardigheidspunten. Zodra de student een leerpad heeft voltooid, bereikt deze het genoemde vaardigheidsniveau. 

 2. Mogelijkheid om een bestaand leerpad in te sluiten in een nieuw leerpad. Insluitingsmogelijkheid is alleen beschikbaar voor één insluitingsniveau.Een leerpad dat al een ingesloten pad bevat, kan dus niet worden ingesloten in een nieuw pad. 

 3. Mogelijkheid om vereisten, taakhulpen en bronnen toe te voegen op een leerpadniveau. 

 4. Mogelijkheid om onderdelen te maken. Elk onderdeel kan een titel hebben. 

 5. Mogelijkheid om onderdelen verplicht te stellen en voltooiingscriteria in te stellen.

Het is niet mogelijk om catalogi tussen bovenliggend account en collega-accounts te delen als in het bovenliggende account de optie Leerpaden (Instellingen > Algemeen) is ingeschakeld en in het collega-account de optie is uitgeschakeld.

Gloednieuwe Salesforce-app

Learning Manager biedt nu een gloednieuw Salesforce-app-pakket. Na de installatie en configuratie in SFDC kunnen verkoopmedewerkers hun trainingsactiviteiten uitvoeren in de SFDC-portal. Met deze app kunnen SFDC-gebruikers een nieuwe training verkennen, aanbevelingen bekijken en deze rechtstreeks in de SFDC-portal gebruiken. Gebruikers ontvangen ook de aankondigingen die door beheerders worden verzonden in de vorm van impressums in de app in de SFDC-portal. 

Neem contact op met uw CSM of de ondersteuning om toegang te krijgen tot het SFDC-pakket en dit te installeren. Dit pakket is niet beschikbaar op SFDC-exchange.

Salesforce-app
Salesforce-app

Inhoudsmarktplaats

Inhoudsmarktplaats is onlangs in augustus gestart. Hierin hebt u de beschikking over duizenden trainingscursussen en handmatig beheerde afspeellijsten met een groot aantal onderwerpen. In deze release hebben we de inhoudsmarktplaats uitgebreid met een Inhoudshub voor beheerders en vakexperts (subject matter experts).

Ga voor meer informatie naar Inhoudshub.

Rapporten

Het studenttranscript bevat drie nieuwe kolommen om de wijzigingen mogelijk te maken:

 • Ingesloten pad: deze rijen tonen de naam van het ingesloten leerprogramma.  

 • Ingesloten pad-ID: deze rijen tonen de ID's van het ingesloten leerprogramma.

 • Taal ingesloten pad: deze rijen tonen de taal waarin het leerprogramma is opgesteld. 

Het trainingsrapport bevat ook deze kolommen:

 • Ingesloten pad 

 • Ingesloten pad-ID 

 • Ingesloten cursus-ID 

Deze kolommen worden ook weergegeven in de rapporten die met behulp van Connectoren worden geëxporteerd. Hier volgen de details -

Salesforce 

Bestaande verbindingen

Als de optie Leerpad in het beheerdersaccount is uitgeschakeld, worden geen rijen en kolommen aan het rapport toegevoegd. 

Als de optie Leerpad in het beheerdersaccount is ingeschakeld, wordt de kolom Type gevuld met het leerpad wanneer studenten hiervoor zijn ingeschreven. 

Nieuwe verbindingen

Als de optie Leerpad in het beheerdersaccount is uitgeschakeld, bestaat het trainingsrapport uit de volgende kolommen, maar bevat geen gegevens. 

 • Ingesloten pad: geeft de naam van het leerprogramma weer.

 • Ingesloten pad-ID: geeft de ID's voor het leerprogramma weer. 

 • Ingesloten cursus-ID: geeft de ID's van de cursussen in een leerpad weer.  

Daarnaast worden de drie nieuwe kolommen weergegeven voor nieuwe verbindingen in accounts waarvoor leerpad is ingeschakeld en stromen alle gegevens door. 

Bovendien bevat het rapport het kolomtype Leerpad (hoger niveau) voor alle studenten die in een leerpad zijn ingeschreven. 

In de kolom Type wordt de naam van het leerprogramma gewijzigd naar leerpad. Bestaande verbindingen wijzigen niet.  

Power BI 

Beheerder: studenttranscripten en gecombineerde rapporten

Bestaande verbindingen

Als de optie Leerpad in het beheerdersaccount is uitgeschakeld, worden geen rijen en kolommen aan de rapporten toegevoegd. 

Als de optie Leerpad in het beheerdersaccount is ingeschakeld, bevat het rapport het kolomtype Leerpad (hoger niveau) voor alle studenten die in een leerpad zijn ingeschreven. 

Nieuwe verbindingen

Als de optie Leerpad in het beheerdersaccount is uitgeschakeld, bestaat het trainingsrapport uit de volgende kolommen:

 • Ingesloten pad: geeft de naam van het leerprogramma weer.

 • Ingesloten pad-ID: geeft de ID's voor het leerprogramma weer. 

 • Ingesloten cursus-ID: geeft de ID's van de cursussen in een leerpad weer. 

Bovendien bevat het rapport het kolomtype Leerpad (hoger niveau) voor alle studenten die in een leerpad zijn ingeschreven. 

In de kolom Type wordt de naam leerprogramma gewijzigd naar leerpad. Bestaande verbindingen wijzigen niet. Bij nieuwe verbindingen worden de wijzigingen na 30 dagen weergegeven. 

Trainingsrapport: gecombineerd rapport

Bestaande verbindingen

Als de optie Leerpad in het beheerdersaccount is uitgeschakeld, worden geen rijen en kolommen aan de rapporten toegevoegd. 

Als de optie Leerpad in het beheerdersaccount is ingeschakeld, bevat het rapport de kolom Type. De kolom bevat de nieuwe waarde 'Leerpad (hoger niveau) indien van toepassing'. 

Nieuwe verbindingen

Als de optie Leerpad in het beheerdersaccount is uitgeschakeld, bestaat het trainingsrapport uit de volgende kolommen:

 • Ingesloten pad: geeft de naam van het leerprogramma weer.

 • Ingesloten pad-ID: geeft de ID's voor het leerprogramma weer. 

 • Ingesloten cursus-ID: geeft de ID's van de cursussen in een leerpad weer. 

Bovendien bevat het rapport het kolomtype Leerpad (hoger niveau) voor alle studenten die in een leerpad zijn ingeschreven. 

In de kolom Type wordt de naam leerprogramma gewijzigd naar leerpad. Bestaande verbindingen wijzigen niet. Bij nieuwe verbindingen worden de wijzigingen na 30 dagen weergegeven. 

Marketo 

Er zijn geen wijzigingen in rapporten door wijzigingen in leerpad.

Sessieoverzichtsrapport

Het sessieoverzichtsrapport is toegevoegd aan deze release van Learning Manager en bevat alle sessies die voor een student binnen een bepaalde datum zijn gepland.

Hierdoor kan de beheerder alle details van virtuele sessies en klassikale sessies exporteren die binnen het opgegeven datumbereik vallen. De beheerder kan het sessierapport ook exporteren met betrekking tot specifieke trainingen of docenten.

Zie Rapporten voor meer informatie.

Verbeteringen in de zoekfunctie

In deze release van Learning Manager is de zoekmogelijkheid voor studenten verbeterd door de ondersteuning van zoekopdrachten op basis van woorden naast zoekopdrachten op basis van woordgroep. Dat werkt als volgt:

U kunt in de Learner-app nu nauwkeuriger zoeken naar cursussen en u krijgt meer relevante zoekresultaten. Wanneer de student de woordgroep waarop deze wil zoeken, bijvoorbeeld 'resultaten prestatiemanagement', invoert, ontvangt u via typeahead-resultaten het resultaat op basis van overeenkomst met de volledige woordgroep. Dit is bestaand gedrag. Maar als u op Enter drukt om alle resultaten te zoeken, dan zoekt Learning Manager op zowel individuele woorden als op woordgroep en combineert de resultaten in uw zoekresultaten.In een dergelijk geval worden dus deze items gezocht: resultaten prestatiemanagement, resultaten en prestatiemanagement. 

Deze functie is ook beschikbaar via API's. Neem voor details contact op met de CSM/ondersteuning.

Verbeteringen in de inhoudsopgave van Player

Als onderdeel van de wijzigingen die zijn veroorzaakt door wijzigingen met betrekking tot leerpad, hebben we de inhoudsopgave van Fluidic Player vernieuwd. Alle training die deel uitmaakt van een leerpad is nu beschikbaar in de inhoudsopgave.

Als een student in vorige releases een training opende die deel uitmaakte van een leerprogramma, werd alleen die training in de inhoudsopgave geopend. Ook was het niet mogelijk om tussen trainingen te navigeren of van de ene naar de andere training te gaan.

In de inhoudsopgave van Fluidic Player kunt u nu een compleet overzicht krijgen van alle training die in het leerpad beschikbaar is. In deze verbeterde inhoudsopgave wordt de training van het eerste niveau afgebeeld als een diamant. U kunt elk niveau uitvouwen en naar elke module gaan.

Deze functie is beschikbaar als u de training start vanaf de ingesloten, systeemeigen startpagina van de webapp Learner. Deze is ook beschikbaar in headless-scenario's wanneer klanten de Fluidic Player in aangepaste websites hebben ingesloten. 

Deze functie is momenteel niet beschikbaar als u de training start vanaf de trainingspagina in de systeemeigen webinterface. Als een leerpad/-programma wordt gestart, blijft Fluidic Player in dit geval de modules van de gestarte cursus weergeven. De pictogrammen van de inhoudsopgave zijn de nieuw ontworpen pictogrammen. 

Learning Manager-widgets voor headless-gebruikersinterface

Learning Manager biedt widgets die u in uw AEM- of niet-AEM-gebaseerde websites kunt insluiten. Dit wordt een gemakkelijke manier voor gebruikers om hun headless-interface te bouwen. 

In deze update introduceert Learning Manager een nieuwe widget 'Cataloguswidget', waarmee de trainingen van een bepaalde catalogus van Learning Manager worden weergegeven. U configureert eenvoudig de widget en voorziet deze van de catalogus-ID vanwaar u de trainingen kunt ophalen. U kunt de trainingen ook ophalen op basis van andere filters, zoals de naam van de vaardigheid en van de tag. 

Sluit de widget in uw headless-gebruikersinterface in. Zodra studenten de pagina bezoeken, geeft deze widget de trainingen weer op basis van de configuratie. Hiervoor moet de student deze trainingen wel mogen weergeven. Een student hoeft alleen maar te klikken om de trainingsinhoud te starten en kan de training onmiddellijk volgen.  

In deze update ondersteunt Learning Manager ook een moderne widgetstijl. Met deze stijl wordt de minimale maar wel belangrijke metadata van de training gemarkeerd. Daarnaast kunt u zelfs de kleuren en lettertypen van deze stijl aanpassen, zodat u deze kunt afstemmen op uw merkeisen.

Ga voor meer informatie naar Learning Manager integreren met AEM.

Een voltooiing markeren voor een afzonderlijke cursus binnen een certificering.

Momenteel kan een beheerder een student alleen als 'Voltooid' markeren voor de gehele certificering. In deze release kan de beheerder elke cursus binnen een certificering als voltooid markeren.

De beheerder kan de lijst met cursussen zien die onderdeel zijn van de certificering. Vanaf daar kan de beheerder de cursus selecteren en indien nodig vanuit het vervolgkeuzemenu Actie als voltooid markeren. 

Er is een nieuwe vervolgkeuzelijst Cursus aan de pagina toegevoegd. 

De geselecteerde cursus is alleen van toepassing om de voltooiing te markeren.

Verbergen van niet-ingevulde profielattributen in- of uitschakelen

In vorige releases kon u ingevulde profielattributen (actieve velden) verbergen wanneer een student zich aanmeldde bij Learning Manager. In deze release van Learning Manager kunt u de volledige pagina 'Uw profiel voltooien' voor de studenten verbergen.De pagina verschijnt dus niet als de student zich aanmeldt. 

De huidige standaard verandert niet. Deze optionele mogelijkheid is nu beschikbaar voor beheerders.

API-wijzigingen

Wijzigingen met betrekking tot leerpad

Opmerking: de API's gebruiken nog steeds de terminologie leerprogramma in plaats van leerpad om de compatibiliteit met oudere versies te behouden.Get/LOs geeft niet standaard de uitgebreide leerpaden weer. U moet een extra parameter gebruiken om die leerobjecten te krijgen.

Leerobjecten-API

Er is een nieuw veld met de naam isEnhancedLP toegevoegd aan het leerobjectmodel voor het leerprogramma waarvan de waarde gelijk is aan waar/niet waar.Deze vlag geeft aan of het een conventioneel leerpad is of dat het leerpad een genest leerpad en cursusreeksen bevat.

Nieuw filter

Er is een filter ignoreEnhancedLP in de API GET /learningObjects toegevoegd. Wanneer dit is ingesteld op waar, wordt een uitgebreid leerpad genegeerd. Wanneer het filter is ingesteld op niet waar, dan worden alle leerpaden (uitgebreid en conventioneel) weergegeven.

Ingesloten leerprogramma

We bieden subLO's aan voor bestelde leerpaden, om de compatibiliteit met oudere versies te behouden. We blijven subLO's op volgorde aanbieden voor eerder gemaakte leerprogramma's. 

"subLOs": { 
  "data": [ 
    { 
    "id": "course:3978316", 
    "type": "learningObject" 
    }, 
    { 
    "id": "learningProgram:3978316", 
    "type": "learningObject" 
    } 
  ] 
}

Onderdelen

De informatie in de onderdelen is aan het resultaat toegevoegd.

"sections:[ 
  { 
    id: setion_01, 
    mandatory = true; 
    mandatoryLOCount:2, 
    loIds: [course:1125882,course:11258827], 
    "localizedMetadata": [ 
    { 
      "name": "section name", 
      "locale": "en-US" 
    } 
    ], 
  }, 
  { 
    id: section_02, 
    mandatory = true; 
    mandatoryLOCount:1 
    loIds: [learningProgram:123], 
    "localizedMetadata": [ 
    { 
      "name": "LP2", 
      "locale": "en-US" 
    } 
    ], 
   } 
] 

userBadges

Dit is een nieuwe API en deze is voor beheerders.De API userBadges heeft twee nieuwe parameters, userId en loId. De API geeft onder meer informatie over de badge die de gebruiker na deelname aan een cursus heeft bereikt.Alle badges die de gebruiker heeft bereikt en is toegekend worden weergegeven.

skillInterest

Dit is een nieuwe API. De API is voor zowel beheerders als studenten.Hier zijn de opties die u met de API kunt uitvoeren:

Zoeken

Met de /skillinterest/zoekopdracht kunt u een lijst met interesse in vaardigheden ophalen die de ingevoerde query-naam bevat.U kunt ook op basis van vaardigheden zoeken die zijn gedefinieerd door de beheerder of afgestemd op de branche.

GET /skillinterest/zoekopdracht geeft het volgende als resultaat:

{ "data": [ { "id": "string", "type": "string", "attributes": { "name": "string" } } ] }

De parameters zijn als volgt:

 

Parameter

 

 

Waarde 

 

 

Beschrijving 

 

 

Type 

 

 

Gegevenstype 

 

 

pagina[cursor] 

 

 

 

 

 

De laatste cursor totdat de records worden opgehaald. 

 

 

query 

 

 

tekenreeks

 

 

pagina[limiet] 

 

 

10 

 

 

Het maximale aantal records dat op een pagina wordt weergegeven. De maximale waarde is 10. 

 

 

query 

 

 

geheel getal

 

 

nameStartsWith 

 

 

<skill> 

 

 

De interesse in de vaardigheid waarop gezocht kan worden. 

 

 

query 

 

 

tekenreeks

 

 

filter.skillInterestTypes 

 

 

ADMIN_DEFINED 

 

 

Interesse in het type vaardigheid. Kies of het een extern of intern type is. 

 

 

query 

 

 

tekenreeks

 

INDUSTRY_ALIGNED 

Verwijderen

De API verwijdert een interesse van een gebruiker in een vaardigheid.

DELETE /users/{userId}/skillInterest/{id} bevat de volgende parameters:

 

Parameter

 

 

Waarde 

 

 

Beschrijving 

 

 

Type 

 

 

Gegevenstype 

 

 

ID 

 

 

 

 

 

De ID van de vaardigheid waarvan de interesse in de vaardigheid moet worden verwijderd. 

 

 

query 

 

 

tekenreeks

 

 

filter.skillInterestTypes 

 

 

ADMIN_DEFINED 

 

 

Interesse in het type vaardigheid. Kies of het een extern of intern type is. 

 

 

query 

 

 

tekenreeks

 

INDUSTRY_ALIGNED 

 

userId 

 

 

 

 

 

De ID van de gebruiker voor wie de interesse in de vaardigheid is verwijderd. 

 

 

query 

 

 

tekenreeks

 

Toevoegen

De API voegt een interesse in de vaardigheid van een gebruiker toe.

POST /users/{userId}/skillInterest/{id} bevat de volgende parameters:

 

Parameter

 

 

Waarde 

 

 

Beschrijving 

 

 

Type 

 

 

Gegevenstype 

 

 

ID 

 

 

 

 

 

De ID van de vaardigheid waaraan de interesse in de vaardigheid moet worden toegevoegd. 

 

 

query 

 

 

tekenreeks

 

 

filter.skillInterestTypes 

 

 

ADMIN_DEFINED 

 

 

Interesse in het type vaardigheid. Kies of het een extern of intern type is. 

 

 

query 

 

 

tekenreeks

 

INDUSTRY_ALIGNED 

 

userId 

 

 

 

 

 

De ID van de gebruiker voor wie de interesse in vaardigheden is toegevoegd. 

 

 

query 

 

 

tekenreeks

 

Details over interesse in vaardigheden krijgen

De API krijgt aanvullende details zoals, ID, user_id, skill_id, datum aangemaakt en creatiebron.

GET /users/{userId}/skillInterests heeft de volgende parameters:

 

Parameter

 

 

Waarde 

 

 

Beschrijving 

 

 

Type 

 

 

Gegevenstype 

 

 

pagina[marge] 

 

 

 

 

 

De beginwaarde van de records die op een pagina moeten worden weergegeven

 

 

query 

 

 

tekenreeks

 

 

pagina[limiet] 

 

 

10 

 

 

Het maximale aantal records dat op een pagina wordt weergegeven. De maximale waarde is 10. 

 

 

query 

 

 

geheel getal

 

 

sorteren

 

 

dateCreated 

 

 

Het sorteertype dat moet worden toegepast. 

 

 

query 

 

 

tekenreeks

 

 

userId 

 

 

 

 

 

De ID van de gebruiker wiens gegevens zijn gevraagd. 

 

 

pad

 

 

tekenreeks

 

 

filter.skillInterestTypes 

 

 

ADMIN_DEFINED 

 

 

Interesse in het type vaardigheid. Kies of het een extern of intern type is. 

 

 

query 

 

 

tekenreeks

 

INDUSTRY_ALIGNED 

Taken

De API Taken heeft de mogelijkheid om een sessierapport te exporteren.

De API Taken ondersteunt een nieuw taaktype (jobType) met de naam 'generateSessionReport' dat u in de aanvraagtekst kunt specificeren. Hiermee krijgt u de details van het overzichtsrapport van de sessie.Deze API is alleen van toepassing op VC en klassikale sessies.

De lading ondersteunt ook cursus-ID's (courseIds) of instructeur-ID's (instructorIds) als eigenschap, maar NIET beide.

{ 
  &quot;data&quot;: { 
    &quot;type&quot;: &quot;job&quot;, 
    &quot;attributes&quot;: { 
      &quot;description&quot;: &quot;description of your choice&quot;, 
      &quot;jobType&quot;: &quot;generateSessionReport&quot;, 
      &quot;payload&quot;:{ 
        &quot;fromDate&quot;: &quot;2021-08-24T09:00:00.000Z&quot;, 
        &quot;toDate&quot;: &quot;2021-08-31T18:00:59.999Z&quot;, 
        &quot;courseIds&quot; :&quot;course:4992782,course:4992811,course:5071907&quot; 
    }    } 
  } 
} 

Verbeterde functies in deze release

Leerpad

Vanaf deze release verbeteren we de functionaliteit van leerprogramma's aanzienlijk en dit wordt leerpad genoemd.Studenten kunnen leerprogramma's (nu leerpaden genoemd) blijven gebruiken en auteurs/beheerders kunnen ze ook blijven maken. Leerpaden bieden u een reeks functies. Sommige zijn direct na de release beschikbaar. Beheerders/auteurs kunnen deze gebruiken. Uitgebreide mogelijkheden, zoals 'Onderdelen', 'Leerpad toevoegen aan een ander pad', enz. zijn uitgeschakeld. U kunt ze inschakelen door het hieronder genoemde selectievakje in te schakelen. 

De bestaande functie van leerprogramma's wordt onmiddellijk na de release hernoemd naar leerpad.Als u dit leerprogramma's wilt blijven noemen, raden we u aan de functie Terminologieën te gebruiken om de vereiste terminologie toe te passen. Op deze manier kunt u het woord leerprogramma blijven gebruiken.

Wijzigingen met betrekking tot leerpad

Hieronder volgt een overzicht van de verwachte wijzigingen in deze release van Learning Manager.

De wijzigingen zijn afhankelijk van de vlag Leerpaden in Instellingen > Algemeen in de beheerdersapp.

 

Rapporteren 

 

 

Wijzigingen in het rapport onmiddellijk na de release (met het selectievakje uitgeschakeld)

 

 

Wijzigingen in het rapport nadat u het selectievakje hebt ingeschakeld. i.e. zodra de nieuwe mogelijkheden van het leerpad zijn ingeschakeld. 

 

 

Wijzigingen in het rapport die 30 dagen na de release worden doorgevoerd. 

 

 

Studenttranscript

 

 

Er wordt een nieuwe kolom geïntroduceerd: Embedded_Course_ID. Deze kolom heeft waarden die worden gevuld als de cursus deel uitmaakt van een leerprogramma of certificering. 

 

 

De kolom Type = Leerpad (hoger niveau) wordt weergegeven wanneer de student in een leerpad is ingeschreven

 

 

In de kolom Type wordt Leerprogramma gewijzigd naar Leerpad. Dit is ongeacht of de status van het Leerpad-selectievakje ingeschakeld of uitgeschakeld is. 

 

Het wordt zichtbaar aan de uiterste rechterzijde van het rapport. 

1. Daarnaast zijn er twee nieuwe kolommen:

  Ingesloten pad: deze rijen geven de naam weer van het ingesloten leerprogramma. 
 

2. Deze kolom wordt na de kolom Type weergegeven

   
  Ingesloten pad-ID: deze rijen geven de ID's weer van het ingesloten leerprogramma.Deze kolom wordt direct naast Embedded_Course_ID weergegeven
  Opmerking: de kolom Embedded_Course_ID wordt weergegeven ongeacht of de status van het Leerpad-selectievakje ingeschakeld of uitgeschakeld is. 

 

Studenttranscript van studenten

 

 

Zelfde als hierboven. 

 

 

Zelfde als hierboven, alleen is er geen kolom Type in het studenttranscript. 

 

 

Niet van toepassing 

 

 

Trainingsrapport 

 

 

Zelfde als hierboven.  

 

 

Er zijn drie nieuwe kolommen:

 

 

In de kolom Type wordt Leerprogramma gewijzigd naar Leerpad. Dit is ongeacht of de status van het Leerpad-selectievakje ingeschakeld of uitgeschakeld is. 

 

Ingesloten pad: deze rijen tonen de naam van het ingesloten leerprogramma. 
Ingesloten pad-ID: deze rijen tonen de ID's van het ingesloten leerprogramma.
Taal ingesloten pad: deze rijen tonen de taal waarin het leerprogramma is opgesteld. 
 

Bovendien wordt de kolom Type = Leerpad (hoger niveau) weergegeven wanneer de student in een leerpad is ingeschreven. 

 

Audittrail van inhoud 

 

 

Leerpad wordt weergegeven voor LP's (ongeacht of de vlag is ingeschakeld of uitgeschakeld)

 

 

Leerpad (hoger niveau) wordt weergegeven wanneer er wordt verwezen naar een uitgebreid leerpad. 

 

 

N.v.t.

 

Inschrijvingsgegevens/Details over uitgeschreven studenten

Gebruikers moeten vaak de inschrijvings- of uitschrijvingsdatums controleren voor verantwoordingscontroles, wat nuttig zou zijn in gevallen die betrekking hebben op wettelijke trainingsvereisten.

In deze release zijn de kolommen Inschrijvingsdatum en Uitschrijvingsdatum nu gescheiden, waardoor u een beter beeld van de inschrijving krijgt.

Er wordt een nieuwe kolom 'Uitschrijvingsdatum (tijdzone UTC)' geïntroduceerd aan de uiterste rechterzijde van het transcriptrapport. In deze kolom ziet u de uitschrijvingsdatum indien de gebruiker is uitgeschreven. 

Na deze release wordt de inschrijvingsdatum in het platform bijgehouden, zelfs na uitschrijving.Zowel de inschrijvings- als uitschrijvingsdatum worden dus genoemd voor alle uitschrijvingen die na de release plaatsvinden. Bij uitschrijvingen die al voor de release hebben plaatsgevonden, verschijnt er geen datum in de inschrijvingskolom. 

U treft beide kolommen aan in het rapport Leertranscript.

Informatie in e-mails over tijdzone

Wanneer er een herinnerings-e-mail naar de student is verzonden, staan hierin alleen de datum en tijd. In deze update van Learning Manager is informatie over de tijdzone aan de datum en tijd toegevoegd.De functionaliteit blijft hetzelfde. De code van de tijdzone wordt voor de duidelijkheid na de informatie over de datum en tijd toegevoegd. 

Te verwachten wijzigingen in Connectoren

Door leerpad

Er worden wijzigingen doorgevoerd in rapporten die vanuit Connectoren worden geëxporteerd. Zoals altijd worden er geen wijzigingen onmiddellijk na de release verwacht. Uw bestaande verbindingen zouden daarom onmiddellijk na de release moeten blijven werken. Bij deze e-mail treft u een afzonderlijk bijgevoegde afbeelding aan. Hierin staat een tabel waarin we uitleggen welke wijzigingen u in verschillende verbindingen kunt verwachten wanneer de functie Leerpad wordt ingeschakeld (geselecteerd) of uitgeschakeld (niet-geselecteerd). 30 dagen na de release worden er bepaalde wijzigingen verwacht. Hetzelfde is in de snapshot uitgelegd. Zoekt u in de e-mail die u van uw CSM ontvangen moet hebben naar een snapshot 'Appendix-1'. 

Kolom Uitschrijvingsdatum wordt toegevoegd

Het rapport Studenttranscript bevat een nieuwe kolom 'Uitschrijvingsdatum (tijdzone UTC)' aan de uiterste rechterzijde van het trapport. Deze kolom wordt alleen toegevoegd wanneer er nieuwe verbindingen zijn aangemaakt voor -

 • Salesforce-connector

 • Power BI (studenttranscript en gecombineerde rapporten exporteren)

 • Marketo-connector

Taalinformatie wordt toegevoegd

Er worden twee nieuwe kolommen aan het trainingsrapport toegevoegd: Taal training en Taal subtraining.Dit rapport wordt alleen toegevoegd wanneer een nieuw verbinding tot stand is gebracht voor -Power BI (gecombineerd rapport)

 

Video-aankondiging in headless-scenario

Attributen die zijn vereist voor het afspelen van een video-aankondiging in de headless-gebruikersinterface, zullen worden gewijzigd. 

Als klanten video-aankondigingen in een aangepaste headless-gebruikersinterface presenteren, moet u eraan denken dat er extra kenmerken moeten worden doorgegeven om de video-aankondiging te kunnen ophalen. 

Deze wijziging wordt 30 dagen na de feitelijke release geïmplementeerd.Dit heeft dus niet onmiddellijk na de release effect op studenten. Gebruikers moeten echter de onderstaande wijzigingen binnen 30 dagen na de release uitvoeren. 

Huidige gedrag productie:

video_id = af te spelen video

Nieuw gedrag:

 • video_id: de af te spelen video.
 • asset_id: interne resource-ID die in API's wordt verkregen.
 • asset_type: type item.Geldige waarden zijn: resource, aankondiging, taakhulp, posten, opmerking.
 • context: ofwel formeel of informeel. Informeel als dit wordt aangeroepen vanuit sociaal aspect en formeel in de overige gevallen.
 • auth_token: OAuth-token van de client.

Wijziging tekst bij externe aanmelding

Op de aanmeldingspagina voor de student hebben we de tekst gewijzigd van Aanmelden voor partners voor naar Aanmelden voor.

Wijzigingen in het dialoogvenster van studenttranscripten

In het dialoogvenster Studenttranscripten is de interface voor de vervolgkeuzemenu's gewijzigd.We hebben de selectie van keuzevakjes nu vervangen door een vinkje. Deze component verbetert het toegankelijkheidsaspect van de interface. De functionaliteit van de functie Studenttranscript is niet gewijzigd.

 • Het zoek-veld bestaat niet meer voor de filters. De opties zijn nu in alfabetische volgorde beschikbaar, zodat u de optie(s) makkelijk kunt vinden.

 • Het dialoogvenster Studenttranscripten is toegankelijk en conform sectie 508.

Opmerkingen bij release

Ga voor meer informatie over huidige en eerdere releases van de Learning Manager-webapp en toestelapp naar de Opmerkingen bij de release.

Foutoplossingen

Zie de lijst Opgeloste problemen om de fouten weer te geven die in deze update zijn opgelost.

Systeemvereisten

Eerdere releases van Learning Manager

Hebt u een vraag of een idee?

Vraag het de community

Als u een vraag hebt of een idee wilt delen, kom dan meepraten in de Adobe Learning Manager Community. We horen graag van u en willen uw vragen beantwoorden.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online