Locatie van voorkeurenbestand en andere bestanden | Lightroom Classic

Belangrijke informatie voor alle platforms

 • De hier gegeven bestanden en bestandslocaties zijn standaardwaarden. U kunt sommige van deze locaties aanpassen in het dialoogvenster Lightroom Classic-voorkeuren of Catalogusinstellingen.
 • Bij het oplossen van problemen de naam van bestanden waar mogelijk veranderen, in plaats van deze te verwijderen.
 • Maak indien mogelijk een back-up van catalogi op een andere vaste schijf of ander volume dan de schijf waarop uw catalogus staat. Lees Back-up van een catalogus maken voor meer informatie over het maken van back-ups in Lightroom Classic.

Bestandslocaties in macOS

Opmerking: Het bibliotheekbestand van de gebruiker is standaard verborgen. Voor tijdelijke toegang tot het bibliotheekbestand van de gebruiker drukt u op Option en kiest u Ga > Bibliotheek in de Finder.

Het Lightroom Classic-toepassingsbestand /Applications/Adobe Lightroom Classic/Adobe Lightroom Classic.app

Voorkeuren

 • Lightroom Classic: /Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/com.adobe.LightroomClassicCC7.plist

Start nadat u op macOS het bovenstaande bestand hebt verwijderd de computer opnieuw op. Start vervolgens Lightroom Classic opnieuw terwijl u Shift + Option ingedrukt houdt. Selecteer Voorkeuren herstellen in het dialoogvenster.

Catalogus  /Users/[gebruikersnaam]/Pictures/Lightroom/Lightroom Catalog.lrcat

Voorvertoningscache  /Users/[gebruikersnaam]/Pictures/Lightroom/Lightroom Catalog Previews.lrdata

Cache van slimme voorvertoning  /Users/[gebruikersnaam]/Pictures/Lightroom/Lightroom Catalog Smart Previews.lrdata

Vergrendelingsbestand van catalogus  /Users/[gebruikersnaam]/Pictures/Lightroom/Lightroom Catalog.lrcat.lock

Opmerking: Het vergrendelingsbestand zorgt dat de catalogus tijdens gebruik niet kan worden overschreven.

Journaalbestand van catalogus  /Users/[gebruikersnaam]/Pictures/Lightroom/Lightroom Catalog.lrcat-journal

Geopende catalogi gebruiken het journaalbestand om te controleren op onvolledige databaserecords. Verwijder het journaalbestand niet, tenzij u de bijbehorende catalogus ook verwijdert.

Back-up van catalogus  /Users/[gebruikersnaam]/Pictures/Lightroom/Backups/[datum en tijd van back-up]/Lightroom Catalog.lrcat

Voorinstellingen en sjablonen

 • (.lrtemplate) Voorinstellingen of sjablonen met de indeling .lrtemplate worden opgeslagen in: /Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/Lightroom/[voorinstellings- of sjabloonmap]/[bestandsnaam van voorinstelling of sjabloon.lrtemplate]
 • (XMP) Vanaf Lightroom Classic worden de bestaande voorinstellingen met de indeling .lrtemplate automatisch geconverteerd naar een nieuwe XMP-voorinstellingsindeling. Na conversie worden de nieuwe XMP-voorinstellingen opgeslagen in: ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Settings
 • (Voorinstellingen opgeslagen met de catalogus): Als u de optie Voorinstellingen met deze catalogus opslaan in de Lightroom Classic-voorkeuren hebt ingeschakeld, worden de voorinstellings- en sjabloonbestanden opgeslagen op: MacHD/[locatie van catalogus]/[naam van catalogusmap]/Lightroom Settings/Settings

 

Bestandslocaties in Windows

Opmerking: Soms zijn mappen die u zoekt, verborgen. Als u de map wilt weergeven, kiest u Start > Configuratiescherm > Weergave en Persoonlijke instellingen > Mapopties. Zorg dat Verborgen bestanden en mappen weergeven is geselecteerd in het deel Geavanceerd van het tabblad Weergave, en klik op OK.

Het programmabestand van Lightroom Classic  C:\Program Files\Adobe\Adobe Lightroom Classic\Adobe Lightroom Classic.exe

Voorkeuren  

 • Lightroom Classic: C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Preferences\Lightroom Classic CC 7 Preferences.agprefs

Als u uw voorkeuren in Windows opnieuw wilt instellen, start u Lightroom Classic opnieuw en drukt u onmiddellijk op de toetsen Shift + Alt. Geef in het weergegeven dialoogvenster Voorkeuren opnieuw instellen aan dat u uw voorkeuren wilt herstellen.

Catalogus  C:\Users\[gebruikersnaam]\Pictures\Lightroom\Lightroom Catalog.lrcat

Voorvertoningscache  C:\Users\[gebruikersnaam]\Pictures\Lightroom\Lightroom Catalog Previews.lrdata

Cache van slimme voorvertoning  C:\Users\[gebruikersnaam]\Pictures\Lightroom\Lightroom Catalog Smart Previews.lrdata

Vergrendelingsbestand van catalogus  C:\Users\[gebruikersnaam]\Pictures\Lightroom\Lightroom Catalog.lrcat.lock

Opmerking: het vergrendelingsbestand zorg dat de catalogus tijdens gebruik niet kan worden overschreven.

Journaalbestand van catalogus  C:\Users\[gebruikersnaam]\Pictures\Lightroom\Lightroom Catalog.lrcat-journal

Opmerking: geopende catalogi gebruiken het journaalbestand om te controleren op onvolledige databaserecords. Verwijder het journaalbestand niet, tenzij u het bijbehorende catalogusbestand ook verwijdert.

Back-up van catalogus  C:\Users\[gebruikersnaam]\Pictures\Lightroom\Backups\[datum en tijd van back-up]\Lightroom Catalog.lrcat

Voorinstellingen en sjablonen  

 • (.lrtemplate) Voorinstellingen of sjablonen met de indeling .lrtemplate worden opgeslagen in: C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\[voorinstellings- of sjabloonmap]\[bestandsnaam van voorinstelling of sjabloon.lrtemplate]
 • (XMP) Vanaf Lightroom Classic worden de bestaande voorinstellingen met de indeling .lrtemplate automatisch geconverteerd naar een nieuwe XMP-voorinstellingsindeling. Na conversie worden de nieuwe XMP-voorinstellingen opgeslagen in: C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Settings
 • (Voorinstellingen opgeslagen met de catalogus): Als u de optie Voorinstellingen met deze catalogus opslaan in de Lightroom Classic-voorkeuren hebt ingeschakeld, worden de voorinstellings- en sjabloonbestanden opgeslagen op: C:\Users\[gebruikersnaam]\[locatie van catalogus]\[naam van catalogusmap]\Lightroom Settings\Settings
Adobe-logo

Aanmelden bij je account