Voorkeuren instellen voor werken in Lightroom Classic

U kunt voorkeuren instellen om de gebruikersinterface van Lightroom Classic te wijzigen.

Opmerking:

Als u uw voorkeuren opnieuw instelt zonder een notitie te maken van de naam en de locatie van de huidige catalogus, lijkt het of uw catalogus is verdwenen wanneer u Lightroom Classic opnieuw start. Lees om verwarring te voorkomen De catalogus en afbeeldingen herstellen na het opnieuw instellen van voorkeuren voordat u uw voorkeuren opnieuw instelt.

Het dialoogvenster Voorkeuren openen

 • In Windows kiest u Bewerken > Voorkeuren.
 • In Mac OS kiest u Lightroom Classic > Voorkeuren.

De standaardinstellingen voor voorkeuren herstellen

Ga op een van de volgende manieren te werk om de standaardvoorkeuren van Lightroom Classic te herstellen:

Methode 1: Sneltoetsen gebruiken

 1. Lightroom Classic verlaten.

 2. Mac OS

  Houd de toetsen Shift + Option + Delete ingedrukt.

  Windows

  Houd de toetsen Shift + Alt ingedrukt.

 3. Start Lightroom Classic terwijl u deze toetsen ingedrukt houdt. Het volgende dialoogvenster wordt weergegeven:

  Het dialoogvenster Voorkeuren in Lightroom Classic CC herstellen
  (Windows) Het dialoogvenster Voorkeuren in Lightroom Classic herstellen

  Het dialoogvenster Voorkeuren in Lightroom Classic CC opnieuw instellen
  (Mac) Het dialoogvenster Voorkeuren in Lightroom Classic opnieuw instellen

 4. Klik ter bevestiging op Ja (Win) of Voorkeuren opnieuw instellen (Mac).

Methode 2: Het voorkeurenbestand handmatig verwijderen

 1. Navigeer naar de volgende locatie:

  Mac OS

  /Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/

  Windows 7, 8, 10

  Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Preferences\

  Opmerking:

  (Mac OS): het bibliotheekbestand van de gebruiker is standaard verborgen in Mac OS X 10.7 en hoger. Voor tijdelijke toegang tot het bibliotheekbestand van de gebruiker drukt u op Option en kiest u Ga > Bibliotheek in de Finder.

  (Windows): de map AppData is standaard verborgen. Kies Start > Configuratiescherm > Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen > Mapopties om deze map weer te geven. In het gedeelte Geavanceerd van het tabblad Weergave controleert u of de optie Verborgen bestanden en mappen weergeven is geselecteerd. Klik vervolgens op OK.

 2. Sleep het volgende bestand naar de Prullenbak (Windows) of naar de Prullenmand (Mac OS):

  Mac OS

  com.adobe.LightroomClassicCC7.plist

  Windows

  Lightroom Classic CC 7 Preferences.agprefs 

 3. Start uw computer opnieuw op en start Lightroom Classic.

Opmerking:

Voorinstellingen met uw catalogus opslaan

De voorinstellingen en sjablonen die u in Lightroom Classic en uw catalogus maakt, worden standaard opgeslagen op verschillende locaties binnen de mappenstructuur van uw gebruikersaccount op uw computer. Raadpleeg in Locatie van voorkeurenbestand en andere bestanden | Lightroom Classic en Lightroom 6 en Locatie van voorkeurenbestand en andere bestanden | Lightroom 5 de locaties van Voorinstellingen en sjablonen en van Catalogus om de standaardlocaties voor macOS en Windows te achterhalen.

Voorkeuren voorinstellingen in Lightroom Classic
Voorkeuren voorinstellingen in Lightroom Classic

Als u een bepaalde catalogus op meerdere computers gebruikt, kunt u ervoor kiezen om uw voorinstellingen en sjablonen met die catalogus op te slaan. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Kies in de menubalk Lightroom Classic (Mac) / Bewerken (Win) > Voorkeuren.
 2. In het dialoogvenster Voorkeuren gaat u naar het tabblad Voorinstellingen en selecteert u Voorinstellingen met deze catalogus opslaan.
Let op:

Als u de optie Voorinstellingen met deze catalogus opslaan inschakelt, kopieert of verplaatst Lightroom Classic uw bestaande voorinstellingen en sjablonen binnen de gekoppelde catalogusmap niet. Alleen de nieuwe voorinstellingen en sjablonen die u vervolgens maakt, worden opgeslagen in de map Lightroom Classic-instellingen in de catalogusmap. Als u klikt op Lightroom Classic-voorinstellingenmap tonen (dialoogvensterVoorkeuren > tabblad Voorinstellingen) wordt de catalogusmap op uw vaste schijf geopend in plaats van de standaardlocatie.

Nieuwe voorinstellingen of sjablonen die u maakt nadat u de optie Voorinstellingen met deze catalogus opslaan hebt geselecteerd, worden opgeslagen in een nieuwe map genaamd Lightroom Classic-instelling die in de gekoppelde catalogusmap wordt gemaakt.

Het voordeel van deze optie is dat de voorinstellingen en sjablonen beschikbaar zijn in Lightroom Classic wanneer u de gekoppelde catalogus op een andere computer opent. Deze voorinstellingen en sjablonen bevatten ontwikkelvoorinstellingen, exportvoorinstellingen, voorinstellingen voor externe editors, voorinstellingen voor bestandsnamen, filtervoorinstellingen, FTP-voorinstellingen, trefwoordensets, labelsets, voorinstellingen voor lokale aanpassingen, metagegevensvoorinstellingen, afdruksjablonen, tekstsjablonen, watermerken en websjablonen.

Lees voor meer informatie hierover de blogpost van Julieanne Kost over Voorinstellingen en sjablonen met een catalogus opslaan.

Originele instellingen van voorinstellingen herstellen

 1. Klik op het tabblad Voorinstellingen van de menuoptie Voorkeuren op een van de herstelknoppen in het gebied Lightroom Classic-standaardinstellingen.

Prompts herstellen waarvan u de weergave hebt uitgeschakeld

 1. Klik op het tabblad Algemeen van de menuoptie Voorkeuren op Alle waarschuwingsmeldingen herstellen in het gebied Prompts.

De tekengrootte of eindmarkering van een deelvenster wijzigen in de interface

 1. Kies opties in de menu's onder Deelvensters op het tabblad Interface van de menuoptie Voorkeuren.

De taalinstelling wijzigen

Lightroom Classic kan menu's, opties en knopinfo in verschillende talen weergeven.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Lightroom Classic > Voorkeuren (Mac OS).

 2. Kies op het tabblad Algemeen een taal in het pop-upmenu Taal.
 3. Sluit Voorkeuren en start Lightroom Classic opnieuw.

De volgende keer dat u Lightroom Classic start, wordt de nieuwe taal van kracht.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account