Vaak voorkomende upgradeproblemen met catalogi | Organizer| Elements 6 of later

Een catalogus omzetten

De Elements Organizer kan catalogi omzetten van Photoshop Album of vorige versies van Elements Organizer naar een indeling die compatibel is met nieuwere versies van Elements Organizer. Elements 8 Organizer kan bijvoorbeeld een Elements 6 Organizer-catalogus omzetten naar de catalogusindeling die Elements 8 gebruikt.

Opmerking: de Elements 9 Organizer in Mac OS zet catalogi van oudere versies niet om.

Als u Photoshop Album of een oudere versie van Elements Organizer gebruikte en daarna een nieuwere versie hebt geïnstalleerd, wordt u gevraagd of u een catalogus van een oudere versie wilt omzetten. Wanneer u daarom gevraagd wordt, selecteert u Ja om het omzetten te starten. Of selecteer Nee om de catalogus later om te zetten.

U kunt ook een catalogusconversie starten met Catalogusbeheer. Zie Een catalogus omzetten in de Help van Elements Organizer.

Opmerking: als uw catalogus is opgeslagen in een niet-standaardlocatie, wordt deze niet standaard weergegeven in het venster Catalogus omzetten. Wilt u catalogi weergeven die opgeslagen zijn in aangepaste locaties, dan selecteert u Meer catalogi zoeken en navigeert u naar de locatie van de catalogus.

Opmerking: catalogi die u eerder hebt omgezet, waaronder catalogi die zijn omgezet met vorige versies van de Elements Organizer, worden niet standaard weergegeven in het venster Catalogus omzetten. Selecteer Eerder omgezette catalogi tonen om deze weer te geven.

Catalogusconversie

Als de Elements Organizer een catalogus omzet, wordt de informatie van de oorspronkelijke catalogus gekopieerd in een nieuwe catalogus. De oorspronkelijke catalogus wordt niet gewijzigd. Eerdere versies van de Elements Organizer kunnen geen catalogus gebruiken die is omgezet naar een indeling die wordt gebruikt door een nieuwere versie van de Elements Organizer. U kunt bijvoorbeeld geen Elements 8-catalogus gebruiken in de Elements 6 Organizer. Omdat de oorspronkelijke catalogus ongewijzigd blijft, kunt u deze blijven gebruiken in de oudere versies van de software. Wijzigingen die gemaakt zijn in de oudere versie, komen echter niet voor in de catalogus van de nieuwere versie.

Als uw catalogus is gemaakt met een versie van Photoshop Album of met Elements 3 Organizer en deze niet werd omgezet naar 4 of 5, dan is de cache voor miniatuurweergaven niet omgezet. De Elements Organizer maakt automatisch opnieuw een cache voor miniatuurweergaven nadat het omzetten is voltooid. Deze procedure kan geruime tijd duren voor grote catalogi. U kunt blijven werken in Elements Organizer terwijl de cache voor minitatuurweergaven wordt gemaakt. De toepassing kan echter langzaam werken en u ziet geen miniatuurweergaven voor sommige foto's en andere media totdat de procedure is voltooid.

Gegevens met visuele gelijkenis, die gebruikt worden om foto's te zoeken op visuele gelijkenis, worden niet behouden tijdens de catalogusconversie. Deze gegevens worden opnieuw aangemaakt nadat de catalogus is omgezet.

Als u een Elements 8-catalogus omzet naar een catalogusindeling van Elements 9 of later, probeert de Organizer ook gezichtsherkenningsgegevens om te zetten. Wanneer er echter problemen optreden bij het omzetten van deze gegevens, verschijnt een foutbericht en worden deze gegevens opnieuw aangemaakt nadat de catalogus is omgezet.

De volgende wijzigingen komen voor in de Elements-catalogus als u deze omzet van Elements Organizer 3, 4 of 5 of van een willekeurige versie van Photoshop Album:

 • Sterclassificaties worden gebruikt in plaats van favorietentags. Genummerdere favorietentags worden omgezet naar hun equivalente sterclassificatie (bijvoorbeeld, favoriet met 1 ster wordt classificatie van 1 ster). Niet-genummerde favorietentags worden omgezet naar een classificatie van 5 sterren.

Foto-ontwerpen worden niet opgenomen in een omgezette catalogus als de indeling niet compatibel is met de versie van Elements Organizer die u gebruikt. (Als u een ontwerp hebt opgeslagen als PDF-bestand en dit hebt opgenomen in uw vorige catalogus, wordt dat PDF-bestand opgenomen bij het omzetten.) De volgende ontwerpen worden opgenomen in een omgezette catalogus:

 • Elements Organizer, versies 5, 6, 7 en 8: alle.
 • Elements 4 Organizer: alleen diashows.
 • Elements 3 Organizer en alle versies van Photoshop Album: geen.

Catalogusbeheer

Als u een catalogus hebt opgeslagen in een map die niet de standaardlocatie is, geeft Catalogusbeheer uw catalogus niet automatisch weer. Selecteer Aangepaste locatie om een catalogus in een niet-standaardlocatie te openen met Catalogusbeheer. Selecteer vervolgens Bladeren en navigeer naar de locatie van de catalogus.

Zie Catalogi beheren in de Help van Elements Organizer voor meer informatie.

Catalogus overbrengen van Windows naar Mac OS

Als u Photoshop Album of een oudere versie van Elements Organizer in Windows hebt gebruikt, kunt u media overbrengen naar Elements 9 of later Organizer op Mac OS.

Voor u hieraan begint, doet u het volgende:

 • Zorg ervoor dat u toegang hebt tot de Windows-computer waarop uw catalogus en foto's staan.
 • Controleer of u nog steeds Photoshop Album of een oudere versie van Elements Organizer hebt geïnstalleerd in Windows.
 • Installeer dezelfde versie van Photoshop of Adobe Premiere Elements op uw Windows-computer als die u gebruikt in Mac. U kunt een gratis proefversie van 30 dagen van de recentste Photoshop Elements-versie voor Windows downloaden via Adobe.com/Downloads.
 • Installeer Photoshop of Adobe Premiere Elements op uw Macintosh.
 • Zorg ervoor dat u een externe vaste schijf beschikbaar hebt. Het station moet voldoende vrije opslagruimte hebben voor alle foto's en andere media in uw bestaande catalogus. Zorg er ook voor dat het bestandssysteem compatibel is met zowel Windows als Mac OS (bijvoorbeeld FAT/FAT32).

Als u deze voorbereidingen hebt voltooid, volgt u deze stappen om uw foto's en video's van uw Windows-computer over te brengen naar uw Macintosh:

 1. Open de Elements Organizer op uw Windows-computer.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u gevraagd wordt of u een catalogus van een oudere versie wilt omzetten, klikt u op Ja.
  • Als u een andere catalogus wilt omzetten, klikt u Nee wanneer deze vraag verschijnt. Als de Elements Organizer wordt geopend, kiest u Bestand > Catalogus en klikt u op Omzetten. Zoek de catalogus die u wilt omzetten in het venster Catalogus omzetten en klik vervolgens op Omzetten.
 3. Als de catalogusconversie is beëindigd, klikt u op OK.
 4. Maak een back-up van uw catalogus op uw externe harde schijf. Voor specifieke instructies kunt u Een back-up van een catalogus maken naar een cd, dvd of vaste schijf raadplegen in de Help van Elements Organizer.
  Opmerking: u kunt een back-up van een catalogus maken naar een cd of dvd in Windows. U kunt de catalogus echter niet rechtstreeks herstellen vanaf de cd/dvd op uw Macintosh.

 5. Wanneer de back-up is voltooid, verwijdert u de externe vaste schijf veilig van uw Windows-computer.
 6. Sluit de externe schijf aan uw op Macintosh.
 7. Open de Elements Organizer op uw Macintosh.
 8. Herstel uw catalogus vanaf de externe vaste schijf. Zie Een catalogus herstellen tot een vorige opgeslagen versie in de Help van Elements Organizer voor specifieke instructies.

Catalogusverschillen tussen versies

Er zijn enkele verschillen tussen de verscheidene versies van Elements Organizer en Photoshop Album. Tot deze verschillen behoren wijzigingen in de locatie van catalogi, de indeling van de catalogusdatabase of bestandsnamen van catalogi.

Elements Organizer, versies 6 en later

Standaardlocatie van catalogus

Opmerking: In Catalogusbeheer kunt u een optie selecteren om catalogusbestanden op verschillende locaties op te slaan en op te halen. Kies Alle gebruikers hebben toegang tot de catalogi (alleen standaardinstelling voor Windows), De huidige gebruiker heeft toegang tot de catalogi (standaardinstelling voor Mac) of een aangepaste locatie.

Mac OS
Huidige gebruiker: /Users/[Uw gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/Elements Organizer/Catalogs/[Naam van catalogus

Windows 7 en Windows Vista
Alle gebruikers: C:\ProgramData\Adobe\Elements Organizer\Catalogs\[Naam van catalogus]\

Huidige gebruiker: C:\Users\[Uw gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\Catalogs\[Naam van catalogus]\

Windows XP
Alle gebruikers: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Elements Organizer\Catalogs\[Naam van catalogus]\

Huidige gebruiker: C:\Documents and Settings\[Uw gebruikersnaam]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\Catalogs\[Naam van catalogus]\

Locatie van ondersteunende bestanden
Opgeslagen in dezelfde map als catalog.pse[versienummer]db.

Catalogusindeling
SQLite-database, opgeslagen in een bestand met de naam catalog.pse[Versienummer]db.

Opmerking: Elements Organizer versie 7 en later neemt het versienummer op in de bestandsnaamextensie van de catalogus. De bestandsnaam en extensie voor de catalogus voor Elements 9 Organizer is bijvoorbeeld catalog.pse9db.

Photoshop Elements Organizer, versies 3, 4 en 5

Standaardlocatie van catalogus
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\Catalogs\

Locatie ondersteunende bestanden
Opgeslagen in een afzonderlijke map: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\Catalog Folders\[Naam van catalogus]\

Catalogusindeling
Microsoft Access-database, opgeslagen in een bestand met de naam [Naam van catalogus].psa.

Photoshop Album 1 en 2, en Photoshop Album Starter Edition 3

Standaardlocatie van catalogus

Windows Vista
C:\ProgramData\Adobe\Photoshop Album\Catalogs\

Windows XP
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Album\Catalogs\

Locatie ondersteunende bestanden
Opgeslagen in een afzonderlijke map:

Windows Vista
C:\ProgramData\Adobe\Photoshop Album\Catalog Folders\[Naam van catalogus]\

Windows XP
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Album\Catalog Folders\[Naam van catalogus]\

Catalogusindeling
Microsoft Access-database, opgeslagen in een bestand met de naam [Naam van catalogus].psa.

Aanvullende informatie

De Elements Organizer is opgenomen in versie 9 en latere versies van Adobe Photoshop Elements en Adobe Premiere Elements in Mac OS.

De Elements Organizer was de Photoshop Elements Organizer in versies 3, 4, 5, 6 en 7. In versie 8 en later heet deze de Elements Organizer vanwege de integratie met Adobe Premiere Elements.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?