Kennismaken met de werkruimte

 Probeer Photoshop op internet (bèta) nu!
Functies van Photoshop op internet (bèta) zijn nu beschikbaar voor testen en feedback. Ga voor hulp naar de Adobe Photoshop bèta-community.

Verken de werkruimte in Photoshop op internet (bèta) en ontdek waar u al uw favoriete tools kunt vinden

Als u Photoshop op internet (bèta) start op de Creative Cloud-website, kunt u het beginscherm van de app bekijken. Vanuit het beginscherm kunt u aan de slag gaan met uw clouddocumenten, samenwerken met teamleden en beperkte bewerkingen toepassen. Als u een clouddocument opent, komt u in de werkruimte waar u uw favoriete Photoshop-tools, deelvensters en andere opties kunt vinden om composities te maken en uw creatieve werk te retoucheren.

Voorlopig beschikt Photoshop op internet (bèta) over een beperkte bewerkingsfunctionaliteit. Toekomstige versies bevatten meer Photoshop-tools en -functies in uw browser.

Werkruimte

Wanneer u een clouddocument opent in Photoshop op internet (bèta), ziet u de werkruimte waar u kunt beginnen met uw creatieve werk. Op het canvas wordt het gebied weergegeven waar u met het geopende document werkt. 

werkruimte
Leren werken met de Photoshop-werkruimte op internet

Koptekstbalk

Koptekstbalk
Koptekstbalk

A. Start: gebruik het app-pictogram om op elk gewenst moment terug te gaan van de werkruimte naar het beginscherm.
B. Bestandsmenu: gebruik het menupictogram voor opties om bestanden te maken of te openen, op te slaan, te exporteren of van een laag te voorzien, voor de bestandsinfo en instellingen en om een bug te melden
C. Opslaan naar de cloud
: controleer de status van het clouddocument dat wordt opgeslagen naar Creative Cloud
D. Bestandsnaam
geef de naam weer van het bestand dat momenteel is geopend.
E. Versiegeschiedenis: gebruik deze optie om eerdere versies van uw geopende clouddocument te controleren.
F. Huidig zoomniveaugeef het huidige zoomniveau weer van het geopende document.
G. Zoomopties: selecteer een zoomoptie, zoals Inzoomen, Uitzoomen of In venster, of de modus Volledig scherm openen.
H. Ongedaan makenmaak de laatst uitgevoerde handeling ongedaan.
I. Opnieuwherstel de laatst ongedaan gemaakte handeling.
J. Delennodig meer mensen uit voor uw document om deze te bewerken of om opmerkingen te plaatsen, of maak een link om te delen.
K. Feedback: nodig meer mensen uit voor uw document om deze te bewerken of om opmerkingen te plaatsen, of maak een link om te delen.
L. Exporteren: gebruik deze optie om uw werk te publiceren en te exporteren.
M. Help: gebruik deze optie om al uw help-bronnen te vinden tijdens het werken.
N. Account: in het gedeelte Account worden de profielgegevens weergegeven die aan uw Adobe-account zijn gekoppeld.

Werkbalk

A. Verplaatsen: verplaats selecties en lagen.
B. Transformeren: pas diverse transformatiebewerkingen toe op de geselecteerde laag of het geselecteerde object.
C. Selectietools en acties: maak een selectie met de selectietools Lasso, Snel selecteren, Rechthoekig selectiekader en Ovaal selectiekader. Klik op het pictogram en houd de muisknop ingedrukt om alle selectietools en selectieacties weer te geven.
D. Penseel: pas penseelstreken toe en beheer penseelinstellingen.
E. Gummetje: wis delen van de foto waarop met penseelstreken van het gummetje.
F. Vullen: vul de actieve selectie met de voorgrondkleur. Druk langer op het pictogram om de tool Verloop weer te geven.
G. Retoucheren: retoucheer en corrigeer onvolkomenheden met de tool Retoucheren. Druk langer op het pictogram om de tool Kloonstempel weer te geven.
H. Uitsnijden: snijd de selectie uit om te roteren en opnieuw te centreren.
I. Plaatsen: voeg afbeeldingen op uw computer toe aan uw document. 
J. Pipet: wijzig de voorgrondkleur door een monster te nemen van een willekeurige laag.
K. Kleurchip: geef de geselecteerde voor- en achtergrondkleuren in de kleurchip weer.
L. Schakelen van kleur: klik om te schakelen tussen de voor- en achtergrondkleuren. 

Werkbalk
Werkbalk

Opmerking: Klik op de pictogrammen met driehoeken aan de rechterkant en houd de muisknop ingedrukt om meer tools weer te geven.

Taakbalk

Taakbalk
Taakbalk

A. Lagen: klik om uit/samen te vouwen. Bekijk alle laagminiaturen in een vereenvoudigde weergave. Bekijk ook een uitgevouwen laagrangschikking met maskers, laagnamen, zichtbaarheid en groepeer inhoud.
B. Laageigenschappen: klik om uit/samen te vouwen. Bekijk de overvloeiopties, aanpassingen en afmetingen voor het type geselecteerde laag (type, pixel, aanpassing, enzovoort).
C. Opmerkingen: klik om uit/samen te vouwen. Voeg opmerkingen voor uzelf of medebewerkers toe en/of bekijk deze.
D. Bestandsinfo: geef basisinformatie weer over het bestand, zoals naam, breedte en hoogte.

Hebt je een vraag of idee?

Vragen aan de community

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, kunt u zich aansluiten bij de Adobe Photoshop-community. We horen graag van u!

Adobe-logo

Aanmelden bij je account