PDF-formulieren invullen en ondertekenen

Opmerking:

Adobe voert momenteel tests uit voor de nieuwe ervaring voor Fill & Sign in Acrobat. Zie PDF-formulieren invullen en ondertekenen | Nieuwe ervaring als de in dit document vermelde stappen en gebruikersinterface niet overeenkomen met uw versie van Acrobat als u een update naar de nieuwste versie hebt uitgevoerd.

Met de tool Fill & Sign kunt u uw formulieren of documenten eenvoudig elektronisch invullen, ondertekenen en verzenden. In dit document wordt uitgelegd hoe u uw formulieren vanaf uw desktop kunt invullen, ondertekenen en verzenden met Acrobat of Reader.

Het PDF-formulier invullen

 1. Open het PDF-document of -formulier in Acrobat of Acrobat Reader.

 2. Klik op Fill & Sign in het rechterdeelvenster of klik op het pictogram Ondertekenen op de werkbalk.

  De tool Invullen en ondertekenen

 3. Klik op Invullen en ondertekenen. De specifieke tools en opties worden weergegeven in de werkbalk. Gebruik deze om uw formulier in te vullen.

  Werkbalk Invullen en ondertekenen

  A. Annotaties om het formulier in te vullen B. Kleur kiezen C. Formulier ondertekenen D. Vragen om handtekeningen 

 4. Houd de muis boven een formulierveld en als u een blauw vak ziet, gaat u verder met deze stap (anders gaat u verder met de volgende stap):

  • Als u over een formulierveld een blauw vak ziet wanneer u de muis erboven houdt, betekent dit dat het formulier invulbaar of interactief is: het bevat velden die u kunt selecteren of invullen. Klik in het blauwe vak en de cursor wordt automatisch op de juiste positie geplaatst. Typ uw tekst om het veld in te vullen.
  • Ook bij een selectievakje of keuzerondje klikt u in het veld om de optie te selecteren.
  Plaats de muis op een veld om het gedetecteerde formulierveld weer te geven
  Plaats de muis op een veld om het gedetecteerde formulierveld weer te geven

  Veld met selectievakje wordt automatisch gedetecteerd
  Veld met selectievakje wordt automatisch gedetecteerd

 5. Houd de muis boven een formulierveld en als er geen blauw vak wordt weergeven, betekent dit dat het een ‘plat’ formulier is. U kunt tekst handmatig invullen of toevoegen.

  • Klik op Tekst  toevoegen  op  de werkbalk. Klik op de plaats in het document waar u tekst wilt toevoegen en begin te typen.
  Tekst invullen of toevoegen

  • Gebruik de veldwerkbalk om de gewenste wijzigingen te maken:
   • Als u het formaat van een veld wilt wijzigen, gebruikt u de knop voor een groter of kleiner font in de werkbalk. Dit zijn de eerste twee knoppen aan de linkerkant.
   • Als u een veld wilt verplaatsen, plaatst u de muisaanwijzer dichter bij de veldrand totdat de handgreep verschijnt. Vervolgens pakt u de greep en verplaatst u het veld naar de gewenste plaats.
   • Als u een veld of getypte tekst wilt verwijderen, klikt u op de knop met de prullenbak.
   • Als u een gewoon tekstveld wilt converteren naar een combinatieveld of andersom, klikt u op de combinatieknop (de tweede knop van rechts).
   • Als u annotaties of symbolen wilt gebruiken, klikt u op het menu Opties  en selecteert u de annotatie.
  • Gebruik combinatievelden om tekst in aangrenzende vakken in een regel of een rij in te vullen of toe te voegen. In het combinatieveld wordt de door de gebruiker ingevoerde tekst evenredig verdeeld over de breedte van het tekstveld, zoals hieronder weergegeven. Als de tekens niet in elk vak passen terwijl u typt, past u de tussenruimte aan met de handgreep, zoals in de bovenstaande afbeelding wordt geïllustreerd door de onderste rode pijl.
  Combinatieveld en normaal tekstveld

  • Gebruik kruisjes, vinkjes en rondjes om selectievakjes en keuzerondjes in te vullen. Gebruik de cirkel om de tekst te omcirkelen of de lijn om de tekst te laten doorhalen. Klik op een annotatie op de werkbalk om deze te selecteren en klik vervolgens op de plaats in het formulier waar u de annotatie wilt plaatsen. (Met elke klik wordt de geselecteerde annotatie bij de desbetreffende locatie in het formulier geplaatst.)
  Annotatiegereedschappen

  Opmerking:

  Wijzig het formaat van de eerste annotatie die u plaatst, zodat deze in het selectievakje of keuzerondje in het document past. De volgende annotaties die u toevoegt, hebben dezelfde grootte en passen in de andere vak- of cirkelvelden.

Een handtekening of initialen onder een formulier zetten

U kunt een PDF-formulier ondertekenen door middel van typen, tekenen of het invoegen van een afbeelding van uw met de hand gezette handtekening of initialen.

 1. Open het PDF-document of -formulier in Acrobat of Reader en klik op Fill & Sign in het rechterdeelvenster.

 2. Klik op het pictogram Ondertekenen op de Fill & Sign-werkbalk en kies vervolgens of u uw handtekening of alleen uw initialen wilt toevoegen.

  Handtekening of initialen toevoegen

  Als u al handtekening of initialen hebt toegevoegd, worden deze als opties weergegeven waaruit u kunt kiezen.

 3. Als u uw handtekening of initialen al hebt toegevoegd, selecteert u deze uit de opties voor de functie Ondertekenen. Klik vervolgens op de plaats in het PDF-bestand waar u de handtekening wilt plaatsen. Ga verder met de volgende stap.

  Als u voor het eerst ondertekent, wordt het deelvenster Handtekening of Initialen weergegeven. Hieronder ziet u een voorbeeld van het deelvenster Handtekening.

  Een afbeelding van een handtekening typen, tekenen of importeren
  U kunt zelf een handtekening typen of tekenen of u kunt een handtekeningbestand importeren. Toegevoegde handtekeningen en initialen worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

  • Typen - typ uw naam in het veld. U kunt kiezen uit een kleine selectie handtekeningstijlen; klik op Stijl wijzigen om een andere stijl te bekijken.
  • Tekenen - schrijf uw handtekening in het veld.
  • Afbeelding - blader naar en selecteer een afbeelding van uw handtekening.
  • Handtekening opslaan - als dit selectievakje is geselecteerd en u bent aangemeld bij Acrobat Reader of Acrobat, wordt de toegevoegde handtekening veilig opgeslagen in Adobe Document Cloud voor hergebruik.

  Klik op Toepassen en vervolgens op de plaats in de PDF waar u de handtekening of initialen wilt plaatsen.

 4. Als u de geplaatste handtekening of initialen wilt verplaatsen, klikt u op het veld om deze te markeren en gebruikt u de pijltoetsen. Als u het formaat van het veld wilt wijzigen of het veld in zijn geheel wilt verwijderen, gebruikt u de opties in de veldwerkbalk.

Opmerking:

Zo kunt u een afbeelding gebruiken als handtekening:

 • Zet uw naam in zwarte inkt op een schoon, leeg vel wit papier. Teken in het midden van het papier, zodat u geen randen fotografeert of scant.
 • Fotografeer of scan uw handtekening. Als u een foto van uw handtekening maakt, moet u ervoor zorgen dat de pagina goed wordt belicht en dat er geen schaduwen over de handtekening vallen.
 • Breng de foto of scan over naar uw computer. Acrobat/Reader accepteert bestanden met de indeling JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF en BMP. U hoeft de foto niet uit te snijden. Acrobat/Reader importeert alleen de handtekening als de foto of scan schoon is.

Het formulier naar anderen verzenden

Nadat u het formulier hebt voltoooid, kunt u het met anderen delen.

 1. Open het PDF-document of -formulier in Acrobat of Reader en klik op Fill & Sign in het rechterdeelvenster.

 2. Klik in de werkbalk Invullen en ondertekenen op Vragen om handtekeningen.

  Klik op Volgende op de werkbalk Fill & Sign

 3. Verstuur uw formulier via een van de volgende methoden:

Verstuur een koppeling van een niet-bewerkbare/vergrendelde kopie van het ingevulde en ondertekende document naar andere gebruikers. De kopie is gecertificeerd door Adobe Acrobat Sign. Ontvangers kunnen de kopie niet eenvoudig wijzigen en elke wijziging maakt de certificering ongeldig.

 1. Klik op Een koppeling ophalen en klik op Koppeling maken.

  Een koppeling naar het bestand maken om met anderen te delen

 2. Iedereen met toegang tot de koppeling kan het document bekijken, maar niet wijzigen. Deel de koppeling op een van de volgende manieren:

  • Klik op Koppeling kopiëren en deel de koppeling via e-mail met andere gebruikers.
  • Klik op Koppeling bijvoegen bij e-mail. Uw standaard-e-mailadres wordt weergegeven. De onderwerpregel is de naam van het ingevulde formulier, en de hoofdtekst van het e-mailbericht bevat de koppeling naar uw ingevulde formulier. Pas zo nodig het onderwerp en de hoofdtekst van het e-mailbericht aan. Voeg het e-mailadres van ontvangers toe in het veld Aan en klik op Verzenden.
  Koppeling kopiëren of bijvoegen bij e-mail

Verzend een alleen-lezen kopie van uw voltooide document per e-mail. Ontvangers kunnen het bestand bekijken, maar niet wijzigen.

 1. Klik op Een kopie verzenden.

  Een kopie van het ingevulde en ondertekende formulier verzenden

 2. Voer het e-mailadres in van degene naar wie u het document wilt sturen. U kunt ook de koppeling Adresboek gebruiken om e-mailadressen te kiezen.

 3. De velden Onderwerp en Bericht lijken precies op de velden waarmee u e-mailberichten verzendt en ze zien er ook hetzelfde uit voor uw ontvangers. Voer de gewenste gegevens in. Klik op Verzenden.

 1. Klik achtereenvolgens op Vragen om handtekeningen en op Aan de slag.

  Het document verzenden om handtekeningen van anderen te verkrijgen

 2. Het venster Acrobat Sign wordt weergegeven. De velden Naam en Bericht lijken precies op de velden waarmee u e-mailberichten verzendt en ze zien er ook hetzelfde uit voor uw ontvangers. Geef de gewenste informatie op en voer een van de volgende stappen uit:

  • (Optioneel) Als u de meer geavanceerde opties wilt verkennen, zoals verificatie van ondertekenaars, herinneringen en dergelijke, klikt u op Meer opties.
  • Als u formuliervelden wilt toevoegen en precies wilt aangeven waar de handtekening moet komen, klikt u op Locatie voor ondertekening aangeven.

  Verstrek de gevraagde informatie. Zie Documenten verzenden ter ondertekening voor meer informatie.

  Ondertekenaars toevoegen

Adobe-logo

Aanmelden bij je account