PDF-formulieren invullen en ondertekenen    |    PDF-formulieren invullen    |

In dit document wordt uitgelegd hoe u PDF-formulieren invult en ondertekent. (Als u op zoek bent naar informatie over het maken van een geheel nieuw formulier of het distribueren, bijhouden of invullen van formulieren, klikt u op de desbetreffende koppeling hierboven. Klik op de koppeling Veelgestelde vragen over formulieren om algemene vragen over formulieren te bekijken.)

 

PDF-formulieren

U kunt formulieren snel en gemakkelijk invullen, ondertekenen en verzenden vanaf uw bureaublad, browser of tablet.

Een interactief of invulbaar formulier bevat velden die u kunt selecteren of invullen. Bij dergelijke formulieren toont het gereedschap Invullen en ondertekenen alleen de optie voor ondertekenen. Zie Interactieve formulieren invullen voor meer informatie over het invullen van interactieve formulieren.

Een vlak formulier heeft geen interactieve velden. Hierbij gaat het mogelijk om een papieren formulier of om een PDF die niet is geoptimaliseerd om als formulier te worden ingevuld. Met het gereedschap Invullen en ondertekenen worden formuliervelden automatisch gedetecteerd. Hierbij gaat het om tekstvelden, combinatievelden, selectievakjes en keuzerondjes, enzovoort. Indien vereist, kunt u met dit gereedschap ook handmatig tekst en andere symbolen toevoegen op elke plek op het formulier.

Uw formulier ondertekenen door uw handtekening te typen of tekenen, of door een afbeelding te gebruiken. Verzend uw ingevulde formulieren naar anderen en sla de formulieren veilig op in Adobe Document Cloud.

Opmerking:

Dit document bevat instructies voor het elektronisch invullen en ondertekenen van formulieren vanaf uw bureaublad met Acrobat of Acrobat Reader. Raadpleeg de sectie Gerelateerde koppelingen onder aan deze pagina om te lezen hoe u dat doet met een browser of de tablet-app.

PDF-formulieren invullen

 1. Open het PDF-formulier in Acrobat of Reader.

 2. Klik op het ondertekeningspictogram in de werkbalk. U kunt ook Gereedschappen > Invullen en ondertekenen kiezen of u kunt Invullen en ondertekenen kiezen in het rechterdeelvenster.

  Het algemene ondertekeningsgereedschap
 3.  Het gereedschap Invullen en ondertekenen wordt weergegeven. Klik op Ik.

  Startpagina Invullen en ondertekenen
 4. De formuliervelden worden automatisch gedetecteerd. Plaats de muis boven een veld om een blauw vak weer te geven. Klik in het blauwe vak en de cursor wordt automatisch op de juiste positie geplaatst. Typ uw tekst om het veld in te vullen.

  Plaats de muis op een veld om het gedetecteerde formulierveld weer te geven.
  Plaats de muis op een veld om het gedetecteerde formulierveld weer te geven.
  Veld met selectievakje wordt automatisch gedetecteerd
  Veld met selectievakje wordt automatisch gedetecteerd

  Als er geen blauw vak wordt getoond, kunt u het veld handmatig invullen of tekst toevoegen. Klik op Teksttoevoegen opde werkbalk. Klik op de plaats in het document waar u tekst wilt toevoegen en begin te typen.

  Tekst invullen of toevoegen

  Gebruik de veldwerkbalk om de gewenste wijzigingen te maken.

  • Als u het formaat van een veld wilt wijzigen, gebruikt u de knop voor een groter of kleiner font in de werkbalk. Dit zijn de eerste twee knoppen aan de linkerkant.
  • Als u een veld wilt verplaatsen, plaatst u de muisaanwijzer dichter bij de veldrand totdat de handgreep verschijnt. Vervolgens pakt u de greep en verplaatst u het veld naar de gewenste plaats.
  • Als u een veld of getypte tekst wilt verwijderen, klikt u op de knop met de prullenbak.
  • Als u een gewoon tekstveld wilt converteren naar een combinatieveld of andersom, klikt u op de combinatieknop (de tweede knop van rechts).
  • Als u annotaties of symbolen wilt gebruiken, klikt u op de optiemenu  en selecteert u de annotatie.

  Gebruik combinatievelden om tekst in aangrenzende vakken in een regel of een rij in te vullen of toe te voegen. In het combinatieveld wordt de door de gebruiker ingevoerde tekst evenredig verdeeld over de breedte van het tekstveld, zoals hieronder weergegeven.

  Combinatieveld en normaal tekstveld

  Als de tekens niet in elk vak passen terwijl u typt, past u de tussenruimte aan met de handgreep, zoals in de bovenstaande afbeelding wordt geïllustreerd door de onderste rode pijl.

 5. Voeg annotaties of symbolen toe: de annotatiegereedschappen worden weergegeven in de werkbalk: Kruisje, Vinkje, Cirkel, Lijn en Gevulde punt. Met deze annotatiegereedschappen kunt u selectievakjes en keuzerondjes invullen, met het gereedschap Cirkel kunt u een cirkel rond tekst plaatsen, en met de lijn kunt u de tekst doorhalen.

  Annotatiegereedschappen

  Klik op een annotatie op de werkbalk om deze te selecteren en klik vervolgens op de plaats in het formulier waar u de annotatie wilt plaatsen. (Met elke klik wordt de geselecteerde annotatie bij de desbetreffende locatie in het formulier geplaatst.)

  Opmerking:

  Wijzig het formaat van de eerste annotatie die u plaatst, zodat deze in het selectievakje of keuzerondje in het document past. De volgende annotaties die u toevoegt, hebben dezelfde grootte en passen in de andere vak- of cirkelvelden.

Het formulier ondertekenen of van initialen voorzien

U kunt een PDF-formulier ondertekenen door middel van typen, tekenen of het invoegen van een afbeelding van uw met de hand gezette handtekening of initialen.

 1. Open het PDF-document of het formulier dat u wilt ondertekenen.

 2. Klik op het ondertekeningspictogram in de werkbalk. U kunt ook Gereedschappen > Invullen en ondertekenen kiezen of u kunt Invullen en ondertekenen kiezen in het rechterdeelvenster.

  Het algemene ondertekeningsgereedschap
 3.  Het gereedschap Invullen en ondertekenen wordt weergegeven. Klik op Ik.

  Startpagina Invullen en ondertekenen
 4. De formuliervelden worden automatisch gedetecteerd. Plaats de muis boven een veld om een blauw vak weer te geven. Klik in het blauwe vak en de cursor wordt automatisch op de juiste positie geplaatst. Typ uw tekst om het veld in te vullen.

  Plaats de muis op een veld om het gedetecteerde formulierveld weer te geven.
  Plaats de muis op een veld om het gedetecteerde formulierveld weer te geven.

  Opmerking:

  Zie PDF-formulieren invullen voor meer informatie.

 5. Klik op het pictogram Ondertekenen op de werkbalk en kies vervolgens of u uw handtekening of alleen uw initialen wilt toevoegen.

  Handtekening of initialen toevoegen

  Als u al handtekening of initialen hebt toegevoegd, worden deze als opties weergegeven waaruit u kunt kiezen.

 6. Als u uw handtekening of initialen al hebt toegevoegd, selecteert u deze uit de opties voor de functie Ondertekenen. Klik vervolgens op de plaats in het PDF-bestand waar u de handtekening wilt plaatsen. Ga verder met de volgende stap.

  Als u voor het eerst ondertekent, wordt het deelvenster Handtekening of Initialen weergegeven. Hieronder ziet u een voorbeeld van het deelvenster Handtekening.

  Een afbeelding van een handtekening typen, tekenen of importeren
  U kunt zelf een handtekening typen of tekenen of u kunt een handtekeningbestand importeren. Toegevoegde handtekeningen en initialen worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
  • Typen: typ uw naam in het veld. U kunt kiezen uit een kleine selectie handtekeningstijlen; klik op Stijl wijzigen om een andere stijl te bekijken.
  • Tekenen: schrijf uw handtekening in het veld.
  • Afbeelding: blader naar en selecteer een afbeelding van uw handtekening.
  • Handtekening opslaan: als dit selectievakje is geselecteerd en u bent aangemeld bij Acrobat Reader of Acrobat, wordt de toegevoegde handtekening veilig opgeslagen in Adobe Document Cloud voor hergebruik.

  Klik op Toepassen en vervolgens op de plaats in de PDF waar u de handtekening of initialen wilt plaatsen.

 7. Als u de geplaatste handtekening of initialen wilt verplaatsen, klikt u op het veld om deze te markeren en gebruikt u de pijltoetsen. Als u het formaat van het veld wilt wijzigen, of het veld in zijn geheel verwijderen, gebruikt u de opties in de veldwerkbalk.

Opmerking:

Zo kunt u een afbeelding gebruiken als handtekening:

 • Zet uw naam in zwarte inkt op een schoon, leeg vel wit papier. Teken in het midden van het papier, zodat u geen randen fotografeert of scant.
 • Fotografeer of scan uw handtekening. Als u een foto van uw handtekening maakt, moet u ervoor zorgen dat de pagina goed wordt belicht en dat er geen schaduwen over de handtekening vallen.
 • Breng de foto of scan over naar uw computer. Acrobat/Reader accepteert bestanden met de indeling JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF en BMP. U hoeft de foto niet uit te snijden. Acrobat/Reader importeert alleen de handtekening als de foto of scan schoon is.

Uw formulier verzenden

Nadat u het formulier hebt ingevuld, kunt u de PDF met anderen delen. Volg de onderstaande procedure om het formulier te delen:

 1. Klik in de werkbalk Invullen en ondertekenen op Volgende.

  Klik op Volgende
 2. Verstuur uw bestand via een van de volgende methoden:

Verstuur een koppeling van een niet-bewerkbare/vergrendelde kopie van het ingevulde en ondertekende document naar andere gebruikers. De kopie is gecertificeerd door Adobe Sign. Ontvangers kunnen de kopie niet eenvoudig wijzigen en elke wijziging maakt de certificering ongeldig.

 1. Klik op Een koppeling ophalen en klik op Koppeling maken.

  Een koppeling naar het bestand maken om met anderen te delen
 2. Klik op Koppeling kopiëren en deel de koppeling via e-mail met andere gebruikers. Iedereen met toegang tot de koppeling kan het document bekijken, maar niet wijzigen.

  Koppeling kopiëren

Verzend een alleen-lezen kopie van uw voltooide document per e-mail. Ontvangers kunnen het bestand bekijken, maar niet wijzigen.

 1. Klik op Een kopie verzenden.

  Een kopie van het ingevulde en ondertekende formulier verzenden
 2. Voer het e-mailadres in van degene naar wie u het document wilt sturen. U kunt ook de koppeling Adresboek gebruiken om e-mailadressen te kiezen.

 3. De velden Onderwerp en Bericht lijken precies op de velden waarmee u e-mailberichten verzendt en ze zien er ook hetzelfde uit voor uw ontvangers. Voer de gewenste gegevens in. Klik op Verzenden.

 1. Klik achtereenvolgens op Vragen om handtekeningen en op Aan de slag.

  Het document verzenden om handtekeningen van anderen te verkrijgen
 2. Het venster Adobe Sign wordt weergegeven. De velden Naam en Bericht lijken precies op de velden waarmee u e-mailberichten verzendt en ze zien er ook hetzelfde uit voor uw ontvangers. Voer de gewenste informatie in en voer een van de volgende stappen uit:

  • (Optioneel) Als u de meer geavanceerde opties wilt verkennen, zoals verificatie van ondertekenaars, herinneringen en dergelijke, klikt u op Meer opties.
  • Als u formuliervelden wilt toevoegen en precies wilt aangeven waar de handtekening moet komen, klikt u op Locatie voor ondertekening aangeven.

  Volg de instructies en voer de benodigde gegevens in. Zie Documenten verzenden ter ondertekening voor meer informatie.

  Ondertekenaars toevoegen

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid