Handboek Annuleren

PDF-formulieren invullen

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

In dit document wordt uitgelegd hoe PDF-formulieren kunnen worden ingevuld met de desktop-applicatie Acrobat of Acrobat Reader.

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Is het formulier invulbaar?

Niet alle formulieren zijn invulbaar. Soms converteren de makers hun PDF's niet naar interactieve invulbare formulieren. Of ontwerpen ze met opzet een formulier dat u alleen handmatig of met het gereedschap Invullen en ondertekenen kunt invullen. Deze niet-interactieve formulieren worden vlakke formulieren genoemd.

Interactieve formulieren in Acrobat Reader
Interactief invulbaar formulier in Acrobat Reader: markering waar u moet typen

Vlak formulier in Acrobat Reader
Niet-interactief, vlak formulier in Acrobat Reader: gebruik de gereedschappen van Invullen en ondertekenen om op een willekeurige locatie op het formulier tekst en andere symbolen toe te voegen

Interactieve formulieren invullen

Een interactief formulier bevat velden die u kunt selecteren of invullen.

Interactief formulier in Acrobat
Interactief invulbaar formulier

A. De paarse berichtenbalk geeft aan dat er invulbare velden zijn. B. Wanneer erop wordt geklikt, ziet u waar deze invulbare velden staan. 

 1. Selecteer indien nodig het Handje of de tool Selecteren in het contextmenu van de pagina (klik met de rechtermuisknop op de pagina om het contextmenu te openen).

  De aanwijzer verandert in een ander pictogram terwijl u deze over een veld beweegt. Het gereedschap Handje  verandert bijvoorbeeld in een I-straal wanneer u tekst in het formulierveld kunt typen. Sommige tekstvelden zijn dynamisch. Dit wil zeggen dat de grootte ervan automatisch wordt aangepast aan de hoeveelheid gegevens die u invoert, en dat deze over meerdere pagina's kunnen doorlopen.

 2. Klik ergens in het formulier om toegang te krijgen tot opties, zoals keuzerondjes. Klik in een tekstveld om te typen.

  Druk op Tab om vooruit te gaan of op Shift+Tab om terug te gaan.

 3. Wanneer u klaar bent, verzendt u het formulier om de gegevens naar een server te verzenden of maakt u een e-mail om de gegevens te verzenden.

Voor tips en oplossingen voor problemen bij het voltooien van formulieren gaat u naar Problemen met formulieren oplossen.

Vlakke formulieren invullen met de gereedschappen van Invullen en ondertekenen

Een vlak formulier heeft geen interactieve velden. U kunt echter de tools voor Invullen en ondertekenen gebruiken om overal op het formulier tekst en andere symbolen toe te voegen. Voor instructies gaat u naar PDF-formulieren invullen.

Vlakke formulieren in een browser invullen

Een veelgebruikte manier om een PDF-formulier weer te geven is in een webbrowser, bijvoorbeeld wanneer u een koppeling op een website volgt. Als het formulier geen interactieve velden bevat, kunt u tools Invullen en ondertekenen gebruiken om het formulier in te vullen. Sla het formulier op uw computer en open het vervolgens rechtstreeks in Acrobat of Acrobat Reader. Voor instructies gaat u naar PDF-formulieren invullen.

Het formulier opslaan uw computer
Sla het formulier op, open het in Acrobat of Acrobat Reader en kies Gereedschappen > Invullen en ondertekenen.

Opties voor het werken in formulieren

Toets

Resultaat

Tab of Shift+Tab

Accepteert het typen en gaat naar het volgende veld

Pijl-omhoog/links

Selecteert het vorige keuzerondje in een groep

Pijl-omlaag/rechts

Selecteert het volgende keuzerondje

Esc

Afwijzen en het formulierveld deselecteren

Esc (dubbelklikken)

Modus Volledig scherm wordt afgesloten

Enter of Return (eenregelig tekstveld)

Accepteert het typen en deselecteert het veld

Enter of Return (meerregelig tekstveld)

Nieuwe alinea in hetzelfde formulierveld

Enter of Return (selectievakje)

Schakelt het selectievakje in of uit

Enter (toetsenbord)

Accepteert het typen en deselecteert het huidige formulierveld

(Windows) Ctrl+Tab Hiermee wordt een tab in een tekstveld ingevoegd
(macOS) command+Tab Hiermee wordt een tab in een tekstveld ingevoegd

Formulieren automatisch invullen (alleen interactieve formulieren)

De functie voor Automatisch aanvullen slaat alle items op die u in een interactief formulierveld typt. Vervolgens stelt de functie voor Automatisch aanvullen reacties voor (of voert deze in) die overeenkomen met wat u in andere formuliervelden hebt getypt. De suggesties worden weergegeven in een pop-upmenu, waarin u een keuze kunt maken. De functie Automatisch aanvullen is standaard uitgeschakeld. U moet deze dus activeren in de voorkeuren voor Formulieren als u er gebruik van wilt maken.

Als u een item uit het geheugen van Automatisch aanvullen wilt verwijderen, bijvoorbeeld een verkeerd gespeld item dat u later hebt verbeterd, kunt u de lijst in Voorkeuren openen en bewerken.

Opmerking:

De voorkeuren voor formulieren zijn van toepassing op de manier waarop de applicatie omgaat met open formulieren terwijl u werkt. De voorkeuren worden niet opgeslagen in de PDF-formulieren zelf.

De optie Automatisch aanvullen inschakelen

 1. Selecteer in het hamburgermenu Voorkeuren (Windows®) of selecteer Acrobat/Acrobat Reader > Voorkeuren (macOS).

 2. Selecteer in het dialoogvenster Voorkeuren Formulieren als voorkeurscategorie.

 3. Kies onder Automatisch aanvullen de optie Standaard of Geavanceerd.

 4. Schakel Numerieke gegevens onthouden in als u wilt dat in het geheugen van Automatisch aanvullen getallen worden opgeslagen die u in formulieren typt.

Opmerking:

Wanneer u een optie selecteert in het menu Automatisch aanvullen, wordt in het tekstgebied eronder een beschrijving gegeven van de werking van Automatisch aanvullen met de desbetreffende instelling.

Een item verwijderen uit het geheugen van Automatisch aanvullen

 1. Open het dialoogvenster Voorkeuren.Selecteer in het hamburgermenu de optie Voorkeuren (Windows®) of AcrobatAcrobat Reader > Voorkeuren (macOS).

 2. Selecteer links Formulieren.

 3. Klik bij Automatisch aanvullen op Itemlijst bewerken.

 4. Voer in het dialoogvenster Invoerlijst automatisch aanvullen een van de volgende handelingen uit en selecteer vervolgens Ja om te bevestigen:

  • Als u alle vermeldingen wilt verwijderen, selecteert u Alles verwijderen.
  • Als u bepaalde vermeldingen wilt verwijderen, selecteert u de vermeldingen en klikt u op Verwijderen. (Houd Shift ingedrukt om meerdere aangrenzende vermeldingen te selecteren. Houd Ctrl ingedrukt om meerdere niet-aangrenzende vermeldingen te selecteren.)

Vlakke formulieren invulbaar maken (Acrobat Pro)

U kunt een vlak formulier wijzigen in een invulbaar formulier door de tool Formulier voorbereiden te gebruiken of de tool Invullen en ondertekenen in te schakelen. Gebruikers van Acrobat en Acrobat Reader kunnen de gereedschappen van Invullen en ondertekenen in vlakke formulieren gebruiken.

Interactief formulier

Als u een interactief formulier wilt maken, gebruikt u het gereedschap Formulieren voorbereiden. Zie Een formulier maken van een bestaand document.

Vlak formulier

Om de tools voor Invullen en ondertekenen in te schakelen kiest u in het hamburgermenu (menu Bestand in macOS) Opslaan als overige > Acrobat Reader Extended PDF >Meer tools inschakelen (inclusief Formulier invullen en opslaan).

De gereedschappen zijn alleen ingeschakeld voor het huidige formulier. Als u een ander formulier maakt, voert u deze taak opnieuw uit om gebruikers van Acrobat Reader in staat te stellen de gereedschappen te gebruiken.

Formulieren opslaan

 • Als u het ingevulde formulier wilt opslaan, kiest u Opslaan als in het hamburgermenu (Bestand > Opslaan als in macOS) en geeft u het bestand een andere naam.

 • Als u uitgebreide Acrobat Reader-functies wilt verwijderen, kiest u Een kopie opslaan (Bestand > Een kopie opslaan in macOS).

 • Om Acrobat Reader-gebruikers toe te staan de gegevens die ze hebben getypt op te slaan, kiest u een van de volgende opties, afhankelijk van uw besturingssysteem:

  Windows®: Opslaan als overige > Acrobat Reader Extended PDF > Meer tools inschakelen (inclusief formulier invullen en opslaan)
  macOS: Bestand > Opslaan als overige > Acrobat Reader Extended PDF > Meer tools inschakelen (inclusief Formulier invullen en opslaan).

 1. Selecteer de knop Afdrukken of Afdrukken in het hamburgermenu (Bestand > Afdrukken in macOS).

 2. Kies een geschikte printer in het dialoogvenster Afdrukken.

 3. Kies in het menu Opmerkingen en formulieren een van de volgende opties en selecteer vervolgens OK:

  • (Interactief of vlak formulier) Als u het formulier en de getypte gegevens wilt afdrukken, kiest u Document. Deze optie drukt tekst af die u hebt getypt de tool Tekst toevoegen.

  • (Interactief of vlak formulier) Als u het formulier, de getypte gegevens en eventuele opmerkingen wilt afdrukken, kiest u Document en markeringen. Deze optie drukt tekst af die u hebt getypt met de tool Tekst toevoegen.

  • (Alleen interactief formulier) Als u alleen de getypte gegevens en niet het formulier zelf wilt afdrukken, kiest u Alleen formuliervelden.

Niet-opgeslagen formulieritems wissen

 1. Kies Tools > Een formulier opstellen. Kies Formulier wissen in het zijpaneel Velden in het menu Opties .

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?