Gebruik de tool Invullen en ondertekenen om documenten te laten ondertekenen door andere gebruikers. Ondertekenaars kunnen heel snel en vanaf elke locatie overeenkomsten ondertekenen via hun webbrowser of een mobiel apparaat.

Send documents for signature

Zo kunt u al uw documenten snel online laten ondertekenen.

                Nu gratis proberen


Opmerking:

Adobe voert momenteel tests uit voor de nieuwe ervaring voor Invullen en ondertekenen. Zie Documenten verzenden ter ondertekening | Nieuwe ervaring als de stappen en de gebruikersinterface die in dit document worden vermeld na het bijwerken naar de laatste versie niet overeenkomen met uw versie van Acrobat/Acrobat Reader.

Documenten laten ondertekenen door anderen

Voltooi alle bewerkingen voordat u de handtekening plaatst. De ondertekende overeenkomst wordt gecertificeerd door Adobe Sign. Als een ondertekende overeenkomst wordt bewerkt, verliest de certificering zijn geldigheid.

De ondertekenaars ontvangen een e-mail waarin ze wordt gevraagd de overeenkomsten te ondertekenen. Na ondertekening ontvangen uw ondertekenaars en u het ondertekende PDF-bestand per e-mail. U kunt het volledige ondertekeningsproces bijhouden in Acrobat DC of Acrobat Reader DC door Start > Ter ondertekening te kiezen.

Ondersteunde bestandstypen voor ondertekenen

Naast PDF-bestanden kunt u ook Microsoft Office-bestanden, verschillende afbeeldingsbestanden, HTML-bestanden en tekstbestanden ter ondertekening verzenden. Ondersteunde bestandstypen zijn: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG en PNG.


Stappen:

 1. Open het PDF-bestand dat u wilt laten ondertekenen in Acrobat of Acrobat Reader.

 2. Klik in het rechterdeelvenster op Invullen en ondertekenen of kies Gereedschappen > Invullen en ondertekenen. Het venster van het gereedschap Invullen en ondertekenen wordt weergegeven.

  Startpagina Invullen en ondertekenen

  Opmerking:

  Als de nieuwe Adobe Sign-interface niet verschijnt, dient u Acrobat DC bij te werken naar de meest recente versie. Als u automatisch wilt bijwerken vanuit Acrobat DC, kiest u Help > Controleren op updates. Volg daarna de stappen in het Updater-venster om de nieuwste updates te downloaden en installeren.

 3. Klik op Vragen om handtekeningen. De optie Ondertekenaars toevoegen wordt weergegeven.

  Startpagina Adobe Sign
 4. Ga als volgt te werk:

  1. Voeg de e-mailadressen van uw ontvangers toe in het veld Ontvangers, in de volgorde waarin u wilt dat ze het document ondertekenen.
  2. Verander de standaardtekst in het gebied Onderwerp en bericht naar wens.
   Optioneel: als u meer personen wilt toevoegen die u alleen wilt informeren over het proces, gebruikt u de knop CC toevoegen en voegt u hun e-mailadressen toe aan de CC-lijst.
  3. Als u meer documenten wilt toevoegen, klikt u op Bestanden toevoegen en bladert u naar de gewenste documenten om ze te selecteren. (Als u de geavanceerde opties niet wilt gebruiken, gaat u verder naar de volgende optionele stap.)
  4. (Optioneel) Klik op Meer opties als u geavanceerde opties wilt opgeven, zoals verificatie van ondertekenaar, herinneringen en meer.
   • Standaard is de instelling Voltooien in volgorde ingeschakeld. De nummers naast de e-mailadressen verwijzen naar de volgorde. Als u de overeenkomst niet in een bepaalde volgorde wilt laten tekenen, stelt u de schakeloptie in op Voltooien in willekeurige volgorde.
    (Optioneel) Klik op Mij toevoegen als u als ondertekenaar voor het document wilt worden opgenomen.
   • Geef het verificatietype op, zoals E-mail, Wachtwoord, Sociale identiteit, Verificatie op basis van kennis of Telefoon.
   • Beveilig het PDF-bestand met een wachtwoord.
   • Stel een Deadline voor voltooiing in.
   • Kies Herinnering instellen om de ontvangers eraan te herinneren dat ze actie moeten ondernemen.
   • Geef de Taal van ontvanger op voor de e-mail.
  Geavanceerde opties in Adobe Sign
  Meer of geavanceerde opties
 5. Klik op Locatie voor ondertekening aangeven of Volgende. U kunt nu de velden aan het document toevoegen die u door de ondertekenaars wilt laten invullen of ondertekenen.

  Opmerking:

  Als u meerdere documenten hebt toegevoegd, worden de documenten omgezet in PDF's en gecombineerd in één bestand. Het gecombineerde bestand wordt geopend, zodat u de gewenste velden kunt toevoegen.

 6. Het venster Locatie voor ondertekening aangeven biedt verschillende opties, afhankelijk van het feit of u één of meerdere ondertekenaars hebt toegevoegd.

  • Vereenvoudigde modus voor één ondertekenaar
   Als u één ondertekenaar hebt toegevoegd, ziet u de vereenvoudigde optie, zoals hieronder weergegeven. Als u een handtekeningveld of een ander veld wilt plaatsen, klikt u op de gewenste locatie in het document, waarna u de veldeigenschappen kunt instellen via het contextmenu.
  Locatie voor invullen en ondertekening aangeven
  • Vereenvoudigde modus voor meerdere ondertekenaars
   Deze modus biedt vereenvoudigde ontwerpbewerkingen met de mogelijkheid om velden toe te wijzen aan meerdere ondertekenaars. Wanneer u een ondertekenaar selecteert in het rechterdeelvenster en velden toevoegt aan het formulier, worden de velden toegewezen aan de ondertekenaar. Dat betekent dat de ondertekenaar deze velden kan gebruiken om informatie in te vullen en het formulier te ondertekenen.
  Vereenvoudigde modus voor meerdere ondertekenaars

  U kunt de toegewezen persoon van elk veld veranderen met behulp van de zwevende werkbalk. Dankzij de aan de ondertekenaars toegewezen kleuren kunt u gemakkelijk de velden voor de verschillende ondertekenaars onderscheiden.

  Zwevende werkbalk
  Zwevende werkbalk
  Ondertekenaar kiezen
  Ondertekenaar kiezen
  Meer velden weergeven
  Het veldtype kiezen
  • Geavanceerde modus voor meerdere ondertekenaars
   Als u meerdere ondertekenaars hebt toegevoegd, ziet u de opties zoals hieronder weergegeven. Klik op de knop  om de gedetecteerde formuliervelden in het PDF-document te plaatsen. U kunt ook velden vanuit de tabbladen in het rechtervenster naar de gewenste locatie in het document slepen.
  Handtekeningenvelden toevoegen aan het document

  Opmerking:

  U kunt schakelen tussen de vereenvoudigde modus en de geavanceerde modus voor meerdere ondertekenaars. Klik in het rechterdeelvenster op Schakelen naar vereenvoudigde modus om van modus te wisselen.

 7. Wanneer u alle gewenste velden in het document hebt geplaatst, klikt u op Verzenden. Het document wordt ter ondertekening verzonden naar de ontvangers en een bevestigingsbericht wordt weergegeven.

  Bevestiging voor Verzenden ter ondertekening

  U ontvangt een e-mailbericht van Adobe Sign met de melding dat de overeenkomsten naar de eerste ondertekenaar zijn verzonden ter ondertekening. De eerste ondertekenaar ontvangt ook een e-mail met een koppeling naar de te ondertekenen overeenkomst. Wanneer de ondertekenaar zijn of haar handtekening toevoegt in het handtekeningenveld en vervolgens op de knop Klik om te ondertekenen klikt, wordt de overeenkomst via een e-mailkoppeling naar de volgende ondertekenaar verzonden, enzovoort. Als alle ondertekenaars de overeenkomst hebben ondertekend, krijgt iedereen een kopie van de ondertekende overeenkomst.

  Al uw ondertekende documenten worden op één locatie bewaard en u kunt ze altijd openen, waar u ook bent. Zie Documenten bijhouden die ter ondertekening zijn verzonden hieronder voor meer informatie.

De ervaring van de ondertekenaar

Een ondertekenaar ontvangt een e-mail met een koppeling om de overeenkomst te ondertekenen. En als de ondertekenaar de Acrobat DC- of Acrobat Reader DC-bureaubladtoepassing gebruikt, ziet hij of zij ook een melding met de boodschap dat een overeenkomst ter ondertekening is gedeeld. Zie Een overeenkomst ondertekenen voor meer informatie.

Opmerking:

Ondertekenaars hoeven geen Adobe-producten aan te schaffen of zich aan te melden om overeenkomsten te ondertekenen. Ze kunnen overeenkomsten ondertekenen via een webbrowser, een mobiel toestel of de bureaubladtoepassing van Acrobat DC of Acrobat Reader DC.

Overeenkomsten bijhouden die ter ondertekening zijn verzonden

Beschikbaar in Acrobat DC

U kunt bijhouden welke overeenkomsten zijn verzonden voor ondertekening, welke zijn ondertekend en welke op uw handtekening wachten.

Individuele gebruikers en Team-gebruikers

Ga naar Start > Ondertekenen > Alle overeenkomsten. Er verschijnt een overzicht van alle documenten die ter ondertekening zijn gedeeld.

Enterprise-gebruikers

 1. Klik in de weergave Start > Ondertekenen > Alle overeenkomsten op Adobe Sign openen.

  Adobe Sign openen
 2. De beheerpagina van Adobe Sign wordt weergegeven in een nieuw browservenster.

  Overeenkomsten bijhouden die ter ondertekening zijn verzonden
Hebt u problemen bij het verzenden van documenten ter ondertekening? Chat persoonlijk met ons op Facebook .