Acrobat Sign voor Workday-proefversie: installatiehandleiding

Overzicht

Adobe Acrobat Sign for Workday-proefversie: de installatiehandleiding is ontworpen om Workday-klanten te leren hoe ze een proefaccount met Adobe Sign kunnen activeren en deze vervolgens in de Workday-tenant kunnen integreren. Als u Adobe Sign wilt gebruiken binnen Workday, moet u weten hoe u Workday-items kunt maken en wijzigen, zoals:

 • Bedrijfsproceskader
 • Instellingen en configuratie van de tenant
 • Rapportage en Workday Studio-integratie

Opmerking:Als u een bestaand Adobe Sign-account hebt, hoeft u geen proefversie te starten. Neem contact op met uw klantsuccesmanager om Workday-integratie aan te vragen.

Dit zijn de geavanceerde stappen voor het voltooien van de integratie:

 • Activeer uw proefaccount bij Adobe Sign
 • Een integratiesleutel genereren in Adobe Sign
 • De integratiesleutel in de Workday-tenant installeren

Uw Acrobat Sign-proefaccount activeren

Als u een proefperiode van 30 dagen voor Adobe Sign wilt aanvragen, vult u dit registratieformulier in.

Opmerking: We raden u aan een geldig functioneel e-mailadres te gebruiken voor het maken van de proefversie en geen tijdelijke e-mail. U hebt toegang tot dit e-mailadres nodig om het account te verifiëren. Het adres moet dus geldig zijn.

trial-land

Binnen één werkdag zorgt de onboarding specialist van Acrobat Sign uw account (in Acrobat Sign) voor Workday. Als dit is voltooid, ontvangt u een bevestigings-e-mail zoals hieronder weergegeven. 

welcome-email-2020

Volg de aanwijzingen in het e-mailbericht om uw account te initialiseren en toegang te krijgen tot uw startpagina van Adobe Sign.

Een integratiesleutel genereren

Voor nieuwe installaties genereert u een integratiesleutel in Adobe Sign en deze voert u deze vervolgens in Workday in. Deze sleutel bevestigt dat de Adobe Sign- en Workday-omgevingen elkaar kunnen vertrouwen en content kunnen delen.

Een integratiesleutel genereren in Adobe Sign:

 1. Meld u aan als beheerder in Adobe Sign.

 2. Navigeer naar Account > Persoonlijke voorkeuren > Toegangstokens.

 3. Selecteer in de rechterbovenhoek het pictogram .

  Dit opent de interface Integratiesleutel maken.

  Afbeelding van de navigatie naar de pagina Toegangstoken

 4. Geef een intuïtieve naam op voor uw sleutel, bijvoorbeeld Workday.

  Voor de integratiesleutel moeten de volgende elementen zijn ingeschakeld:

  • agreement_read
  • agreement_write
  • agreement_send
  • widget_read
  • library_read
  Het deelvenster Integratiesleutel maken

 5. Selecteer Opslaan.

  De pagina Toegangstokens verschijnt met de sleutels die zijn ontworpen in uw account.

 6. Klik op de sleuteldefinitie die voor Workday is gemaakt.

  De koppeling Integratiesleutel verschijnt boven aan de definitie.

 7. Selecteer de koppeling Integratiesleutel.

  Dit geeft de integratiesleutel weer.

  De koppeling Integratiesleutel

 8. Kopieer deze sleutel en sla hem op een veilige plaats op voor de volgende stap.

 9. Selecteer OK.

  Het deelvenster Integratiesleutel

De Workday-tenant configureren

De integratiesleutel installeren

Als u de integratiesleutel installeert in de Workday-tenant, stelt u een vertrouwensrelatie in met Adobe Sign. Als die relatie eenmaal is ingesteld, kan aan elk bedrijfsproces een stap Document bekijken worden toegevoegd. Deze stap maakt het ondertekeningsproces mogelijk.

Opmerking: Adobe Sign heeft in de hele Workday-omgeving de merknaam “Adobe Document Cloud”.

De integratiesleutel installeren:

 1. Meld u als accountbeheerder aan bij Workday.

 2. Zoek naar en open de pagina Tenant-instellingen bewerken - Bedrijfsprocessen.

 3. Geef informatie op voor de volgende vier velden:

  • Adobe Document Cloud bevestigen: een vastgelegde bevestigingstekst voor de integratie.

  • Adobe Document Cloud API-sleutel: waar de integratiesleutel is geïnstalleerd

  • E-mailadres afzender Adobe Document Cloud: het e-mailadres van de beheerder op groepsniveau in Adobe Sign

  • Documenten in afwachting van elektronische ondertekening verwijderen wanneer het document wordt geannuleerd: een optionele configuratie waardoor documenten uit de ondertekeningscyclus worden verwijderd wanneer een document wordt geannuleerd in Workday.

De velden voor de Adobe Sign-integratiesleutel

4. Voltooi vervolgens de installatie:

 1. Plak uw integratiesleutel in het veld Integratiesleutel Adobe Sign-API.
 2. Typ het e-mailadres van de beheerder van Adobe Sign in het veld E-mailadres afzender Adobe Document Cloud.
 3. Selecteer OK.
De velden Integratiesleutel en het e-mailveld voor sleutelhouders

De functionaliteit van Adobe Sign kan nu worden toegevoegd aan elk bedrijfsproces door een stap Document bekijken toe te voegen en deze te configureren voor het gebruik van elektronisch ondertekenen van Adobe als het type elektronische handtekening.

De stap Document bekijken configureren

Het document voor de stap Document bekijken kan een statisch document zijn, een document dat door de stap Document genereren in hetzelfde bedrijfsproces is gegenereerd, of een opgemaakt rapport dat is gemaakt met de Workday Report Designer. U kunt al deze documenten verbeteren met Adobe-tekstlabels om het uiterlijk en de positie van de specifieke onderdelen van Adobe Sign te beheren. De documentbron moet zijn opgegeven in de definitie van het bedrijfsproces. Het is niet mogelijk om een ad-hocdocument te uploaden terwijl het bedrijfsproces wordt uitgevoerd.

Uniek aan het gebruik van Adobe Sign met een stap Document bekijken is de mogelijkheid van achtereenvolgende ondertekenaarsgroepen. Met ondertekenaarsgroepen kunt u functiegebonden groepen opgeven die documenten in volgorde ondertekenen. Adobe Sign biedt geen ondersteuning voor parallelle ondertekenaarsgroepen.

Raadpleeg de Handleiding om snel aan de slag te gaan voor hulp bij het configureren van de stap Document bekijken.

Ondersteuning

Workday-ondersteuning

Workday is de eigenaar van de integratie en fungeert als uw eerste contactpunt voor vragen over het bereik van de integratie, voor verzoeken om functies of in geval van problemen met het dagelijks functioneren van de integratie.

De Workday-gemeenschap heeft verschillende goede artikelen over het oplossen van integratieproblemen en over het genereren van documenten:

Ondersteuning voor Adobe Sign

Adobe Sign is de integratiepartner en u moet contact opnemen met Adobe Sign als de integratie geen handtekeningen kan verkrijgen of als de melding voor handtekeningen in de wachtrij mislukt.

Klanten van Adobe Sign moeten contact opnemen met hun CSM (Customer Success Manager, klantsuccesmanager) voor ondersteuning. U kunt ook de technische ondersteuning van Adobe telefonisch bereiken op +31 20 65 11 200, wacht tot de lijst met producten wordt opgenoemd en druk volgens de aanwijzingen eerst op 4 en dan op 2.

Contact opnemen met de ondersteuning van Adobe Sign

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online