Gebruikersrechten voor apps en services voor elektronisch ondertekenen in Acrobat online

Als u het lidmaatschap Acrobat Pro voor teams of Acrobat Pro met geavanceerde functies voor elektronisch ondertekenen voor teams hebt aangeschaft, gebruik dan Admin Console om gebruikers en de bijbehorende rechten te beheren. U kunt ook meerdere beheerders toewijzen om uw team of het functionele gedrag van Adobe Acrobat Sign te helpen beheren.

Opmerking:

Zie Acrobat Sign beheren voor meer informatie als u het lidmaatschap Document Cloud voor bedrijven, Document Cloud voor ondernemingen, Acrobat Sign - Bedrijven of Adobe Acrobat Sign - Ondernemingen hebt aangeschaft.

Gebruikersrechten en bevoegdheden beheren

Als u de Acrobat Sign-service wilt laten configureren en beheren, moet een gebruiker met een actieve licentie tevens de rol van beheerder hebben.

Voor het toewijzen van een beheerdersrol op accountniveau aan een gebruiker in Acrobat Sign is een beheerder nodig die in Adobe Admin Console het volgende kan uitvoeren: 

 1. Meld u aan bij de Adobe Admin Console als beheerder.

  • Als u vanuit Acrobat online toegang wilt krijgen tot de Admin Console, klikt u op uw profiel en vervolgens op de optie Team beheren in het vervolgkeuzemenu.
  Team beheren

 2. Klik op het tabblad Producten op de knop Gebruikers toewijzen die zich op de Acrobat Sign-aanbiedingskaart bevindt.

  Knop Gebruikers toewijzen

 3. De pagina Gebruiker toevoegen aan Acrobat Sign wordt geladen:

  • Kies de productrol (bevoegdheidsniveau) voor de gebruiker:
   • Gebruiker - Een individuele gebruiker zonder bevoegdheden, behalve die van zijn of haar eigen gebruikersaccount (om overeenkomsten te verzenden of ondertekenen)
   • Sign-accountbeheerder - Een beheerder op accountniveau met volledige bevoegdheid om het account te configureren en rapporten uit te voeren voor alle gebruikers
   • Sign-accountbeheerder en privacybeheerder - Beheerders op accountniveau met de aanvullende bevoegdheid om toegang te krijgen tot AVG-tools om gebruikers en overeenkomsten uit het systeem te verwijderen
  • Typ het e-mailadres of de naam van de gebruiker die u wilt inschakelen.
   • Er wordt een lijst weergegeven van de gebruikers in uw account die overeenkomen met de tekenreeks die u typt.
   • Als de tekenreeks uniek is binnen uw account, is er een optie beschikbaar om een nieuwe gebruiker te maken.
  • Klik op Opslaan.
  Gebruiker toevoegen aan Adobe Sign

 4. Er wordt een bericht weergegeven wanneer de gebruikersrechten zijn bijgewerkt in Admin Console en de gebruiker in Acrobat Sign is bijgewerkt met de bevoegdheden van de nieuwe rol.

Als u veel gebruikers moet toevoegen of bewerken, kunt u een CSV-bestand uploaden om alle wijzigingen in één keer door te voeren.

Meer informatie over de functie voor bulksgewijs uploaden via een CSV-bestand vindt u hier >

Toevoegen of bewerken via een CSV-bestand

CSV-velden

 1. Meld u aan bij de Adobe Admin Console als beheerder.

 2. Navigeer naar de productpagina van Acrobat Sign: Producten > Document Cloud > Acrobat Sign.

 3. Zoek de gebruiker die u wilt bewerken.

  • Klik op de vervolgkeuzelijst Productrol uiterst rechts van de gebruikersrecord en stel het gewenste bevoegdheidsniveau in.
  Naar productpagina van Adobe Sign navigeren en gebruiker bewerken

 4. Er wordt een bericht weergegeven wanneer de gebruikersrechten zijn bijgewerkt in Admin Console en de gebruiker in Acrobat Sign is bijgewerkt met de bevoegdheden van de nieuwe rol.

  Bijwerken is gelukt

 1. Meld u aan bij de Adobe Admin Console als beheerder.

  • Als u vanuit Acrobat online toegang wilt krijgen tot de Admin Console, klikt u op uw profiel en vervolgens op de optie Team beheren in het vervolgkeuzemenu.
  Team beheren

 2. Klik op het tabblad Producten op Document Cloud in de linkerrail om het menu-item uit te vouwen.

 3. Selecteer uw aanbod voor elektronische ondertekening om de lijst weer te geven met gebruikers die recht hebben op de dienst.

 4. Selecteer een of meer gebruikers van wie het recht moet worden verwijderd.

 5. Klik op de knop Gebruiker verwijderen

  Gebruiker verwijderen

 6. U wordt gevraagd om het verwijderen van de gebruiker(s) uit de service te bevestigen.

  Klik op Gebruiker verwijderen.

  Vraag om bevestiging

 7. Er wordt een bericht weergegeven wanneer de gebruikersrechten zijn bijgewerkt.

 1. Meld u aan bij de Adobe Admin Console als beheerder.

 2. Navigeer naar de productpagina van Acrobat Sign: Producten > Document Cloud > Acrobat Sign

 3. Zoek de gebruiker van wie u de beheerdersbevoegdheden wilt verwijderen.

  • Klik op de vervolgkeuzelijst uiterst rechts van de gebruikersrecord.
  • Selecteer Gebruiker.
  De gebruiker bijwerken

 4. Er wordt een bericht weergegeven wanneer de gebruikersrechten zijn bijgewerkt in Admin Console en de gebruiker in Acrobat Sign is bijgewerkt met de bevoegdheden van de nieuwe rol.


Fout bij het toewijzen van een licentie aan een gebruiker door de beheerder

Er zijn bepaalde gevallen die ervoor kunnen zorgen dat het een beheerder niet lukt om een Acrobat Sign voor teams-licentie toe te wijzen aan een eindgebruiker via Admin Console voor teams. Een teambeheerder kan een foutmelding zoals deze krijgen: De gebruiker kan niet aan deze licentie worden toegewezen. Meer informatie.

Als u deze foutmelding krijgt, probeer dan opnieuw toe te wijzen via een ander e-mailadres van de eindgebruiker, of neem contact op met ondersteuning.


De instellingen voor elektronisch ondertekenen voor uw team beheren in Acrobat online

U opent de instellingen voor elektronisch ondertekenen voor uw gebruikers via de optie Instellingen in uw gebruikersprofiel.

 1. Klik op het pictogram van uw gebruikersprofiel in de rechterbovenhoek van het venster.

 2. Selecteer Instellingen in de menuopties

 3. Klik op de knop Instellingen bewerken in het deelvenster Instellingen.

  Navigeren naar de profielinstellingen

 4. Het Acrobat Sign-menu met beheerdersinstellingen wordt geladen:

  Klik op het tabblad Gebruikers.

 5. Klik eenmaal op de gebruiker die u wilt bewerken.

 6. Klik op de koppeling Gebruiker bewerken.

 7. Als dat nodig is, kunt u de bevoegdheden van gebruikers om overeenkomsten te ondertekenen (en/of te verzenden) bewerken.

  Klik op Opslaan wanneer u klaar bent. De aangebrachte wijzigingen in de gebruikersbevoegdheden zijn onmiddellijk van kracht.

  Gebruikersbevoegdheden om te verzenden of te ondertekenen

 1. Klik op het pictogram van uw gebruikersprofiel in de rechterbovenhoek van het venster.

 2. Selecteer Instellingen in de menuopties

 3. Klik op de knop Instellingen bewerken in het deelvenster Instellingen.

  Navigeren naar de profielinstellingen

 4. Het Acrobat Sign-menu met beheerdersinstellingen wordt geladen:

  Klik op het tabblad Gebruikers.

 5. Klik eenmaal op de gebruiker die u wilt bewerken.

 6. Klik op de koppeling Gebruiker bewerken.

 7. Klik op Profiel bewerken

  Profiel bewerken

 8. Het deelvenster Bewerken wordt geopend, waarin u het volgende kunt bewerken:

  • Initialen van de gebruiker
  • Telefoonnummer van de gebruiker
  • Bedrijf waar de gebruiker werkt
  • Functie van de gebruiker
  • Tijdzone waarin de gebruiker zich bevindt
  • Maateenheid die de gebruiker gebruikt
  Opmerking:

  Als u de naam van een gebruiker wilt wijzigen, moet u de CSV-updatemethode gebruiken.

 9. Wanneer u alle gewenste velden hebt bewerkt, klikt u op Opslaan.

  Het profiel van een gebruiker bewerken

 1. Klik op het pictogram van uw gebruikersprofiel in de rechterbovenhoek van het venster.

 2. Selecteer Instellingen in de menuopties

 3. Klik op de knop Instellingen bewerken in het deelvenster Instellingen.

  Navigeren naar de profielinstellingen

 4. Het Acrobat Sign-menu met beheerdersinstellingen wordt geladen:

  Klik op het tabblad Gebruikers.

 5. Klik op het pictogram Gebruikerslijst exporteren.

  Er wordt een CSV-bestand gemaakt dat elke gebruiker in het account bevat.

  • Verwijder de kolommen Is beheerder en Is groepsbeheerder.
   • Beheerdersrollen moeten worden geconfigureerd in de Adobe Admin Console.   
  • Verwijder de rijen (gebruikers) die u niet wilt bewerken.
  • Bewerk de celwaarden voor de gebruikers die moeten worden bijgewerkt.
  • Sla het definitieve CSV-bestand op uw lokale systeem op.
  Gebruikerslijst exporteren

 6. Klik op het potloodpictogram om de optie te openen waarmee u gebruikers bulksgewijs via CSV kunt bijwerken.

 7. Klik op de knop Bladeren om het CSV-bestand met uw gebruikersupdates te zoeken en toe te voegen.

  • Zorg ervoor dat het selectievakje Bijwerken van gebruikersprofielgegevens toestaan is ingeschakeld.
 8. Klik op Opslaan.

  Profiel bewerken

 9. Wanneer het bijwerken is gelukt, wordt er een bericht weergegeven met het aantal gebruikers dat is bijgewerkt.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online