De functie Eenvoudig ondertekenen is een kant-en-klare component waarmee gebruikers van de communityportal zelfserviceovereenkomsten kunnen ondertekenen. Voeg deze component toe aan een Salesforce Community Cloud-portal (klant, partner, werknemer, enz.), of sluit de component in bij andere Lightning-componenten.

Voorwaarden

Voor toegang tot de functie Eenvoudig ondertekenen moet versie 21.0 of later van het Adobe Sign voor Salesforce-pakket zijn geïnstalleerd.

Bij nieuwe installaties moet u voorbeeldovereenkomstsjablonen genereren wanneer u Salesforce koppelt aan Adobe Sign

1_step_1_-_link_youraccount

Als de sjablonen niet zijn gegenereerd tijdens de installatie, of als u vanaf een eerdere versie van het pakket een upgrade hebt uitgevoerd naar v19, kunt u de sjablonen genereren op het tabblad Adobe Sign-beheer.

2_generate_templatesfromadmintab

Controleer de volgende punten:

 • Het tabblad Overeenkomsttypen bevat het type NDA
 • Het tabblad Overeenkomstsjablonen bevat de sjabloon voor testcommunityovereenkomst
3_agreement_type-nda
4_agreement_templates-testcommunity

Als u dat nog niet hebt gedaan, moet u Lightning inschakelen

Lightning moet binnen uw Salesforce-organisatie zijn ingeschakeld zodat de portal functioneert.

Indien Lightning niet is ingeschakeld:

 • Navigeer naar Setup > Lightning-experience
 • Selecteer het tabblad Inschakelen
 • Klik op de knop Inschakelen om Ingeschakeld
  weer te geven
6_enable_lightning


Chatter inschakelen

Chatter moet zijn ingeschakeld in uw SFDC-organisatie.

Als u Chatter nog niet hebt ingeschakeld:

 • Navigeer naar: Setup > Platformtools > Functie-instellingen > Chatter > Chatter-instellingen
 • Klik op de knop Bewerken
 • Schakel het selectievakje Inschakelen in
 • Klik op Opslaan.
5_enable_chatter


Community's inschakelen

De community's moeten worden ingeschakeld, als dit nog niet is gedaan.

 • Navigeer naar: Setup > Platformtools > Functie-instellingen > Community's > Communityinstellingen
 • Schakel het selectievakje Community's inschakelen in
 • Geef een domeinnaam voor uw community's
  • Als uw account al een domein heeft, kunt u dezelfde waarde voor community's gebruiken
 • Klik op Opslaan.
  • Klik op OK wanneer u de waarschuwing ontvangt dat uw domein niet kan worden gewijzigd nadat het is gemaakt
7_enabel_communities


Twee CSPT-sites activeren

U moet twee CSPT-sites (Content Security Policy Trusted) configureren om de basis-URL's voor uw Adobe Sign-account te kunnen toevoegen aan een whitelist

1. Zoek naar uw Adobe Sign-URL-shard:

 • Navigeer naar de pagina Adobe Sign-beheer
 • Klik op de koppeling Toegang tot Adobe Sign-accountbeheerconsole
  • Een nieuw tabblad wordt geopend. De URL van het nieuwe tabblad bevat uw accountspecifieke Adobe Sign-URL
 • Kopieer de parameter net voor het gedeelte echosign.com (de shard -waarde)
  • .na1 in dit geval: https://caseyjones.na1.echosign.com
 • Sluit het tabblad
Shard

 

2. Ga naar Setup > Instellingen > Beveiliging > Door CSP vertrouwde sites

3. Klik op Nieuwe vertrouwde site

new_trusted_site

 

4. Stel de velden als volgt in:

 • Naam van vertrouwde site: AdobeSign
 • URL van vertrouwde site: https://secure.<shard>.echosign.com
  • (bijvoorbeeld https://secure.na1.echosign.com)
 • Actief: Ingeschakeld houden
 • Context: Community's

5. Klik op Opslaan

csp_trusted_sitedefinition

 

6. Ga terug naar Setup > Instellingen > Beveiliging > Door CSP vertrouwde sites

7. Klik op Nieuwe vertrouwde site

8. Stel de velden als volgt in:

 • Naam van vertrouwde site: AdobeSign2
 • URL van vertrouwde site: https://secure.echosign.com
 • Actief: Ingeschakeld houden
 • Context: Community's

9. Klik op Opslaan

trusted_site_defined1

 

Wanneer u klaar bent, moeten de sites er als volgt uitzien:

completed_csp


Een gebruiker voor de communityportal maken

Het gebruikersprofiel voor de community klonen

Om uw gebruikersprofielen te configureren voor de zelfserviceportal van Adobe Sign moet u het profiel bewerken en dat betekent dat u een van de standaardprofielen moet klonen.

 • Navigeer naar Setup > Beheer > Gebruikers > Profielen
 • Klik op de koppeling Klonen naast een van de standaardprofielen voor Klantcommunity
  • Er zijn vier profielen voor Klantcommunity en u kunt elk van deze profielen gebruiken
  • Houd rekening met het type gebruikerslicentie van het profiel dat u kloont
15_clone_a_profile

 

De pagina met het gekloonde profiel wordt automatisch geopend

 • Klik op de knop Bewerken om het aangepaste profiel te openen voor bewerking
16_edit_the_customprofile

 

Schuif omlaag naar de Aangepaste machtigingen voor objecten en schakel alle Adobe Sign-objecten in. Hiervoor schakelt u het selectievakje Alle wijzigen in of u selecteert een striktere beveiligingsinstelling door alleen die machtigingen aan te vinken die u wilt wijzigen (Lezen, Maken, Bewerken):

 • Bestandsbijlagen toevoegen
 • Formulierveldsjablonen toevoegen
 • Ontvangers toevoegen
 • Overeenkomsten
 • Overeenkomstgebeurtenissen
 • Overeenkomstmeldingen
 • Overeenkomstsjablonen
 • Overeenkomsttypen
 • Gegevenstoewijzingen
 • Mutexen
 • Veldtoewijzingen
 • Bestandstoewijzingen
 • Toewijzingen onderliggend formulierveld
 • Toewijzingsvermeldingen onderliggend formulierveld

 

Klik op Opslaan wanneer u klaar bent

 • Importbewerkingen formulierveld
 • Formulierveldtoewijzingen
 • Vermeldingen voor formulierveldtoewijzing
 • Groepstoewijzingen
 • Bibliotheeksjablonen
 • Gegevens toewijzen aan overeenkomstvelden
 • Toewijzingssamenvoegingen
 • Objecttoewijzingen
 • Deelnemersets
 • Ontvangers
 • Ondertekende overeenkomsten
 • Triggers
 • Resultaten van gebruikerssynchronisatie
custom_object_permissions


Een account, contactpersoon en een gebruiker maken voor de community

U moet een account, een contactpersoon en een gebruiker maken.

Opmerking:

Een accounteigenaar moet worden gekoppeld aan een rol om portalgebruikers in te schakelen.  Zorg dat er een rol is toegewezen aan uw Salesforce-gebruiker (elke rol volstaat).

Setup > Beheer > Gebruikers > Gebruikers > {klik op de bewerkingskoppeling links van uw volledige naam}

De account maken:

 • Start de Sales-verkoop-app vanuit App Launcher
 • Klik op de pijl omlaag op het tabblad Account en selecteer de menu-optie Nieuw account
21_click_the_accounttabandselectnewaccountformthedropdownmenu

Wanneer u de overlay Nieuw account wordt weergegeven, voert u een waarde in voor Accountnaam waarmee duidelijk wordt aangegeven dat dit het Adobe Sign-portalaccount is.

 • Dit is de enige benodigde waarde
 • Klik op Opslaan wanneer u klaar bent
22_name_the_account

Vervolgens moet u een contactpersoon en een gebruiker in de account maken:

 • Klik op het pictogram Maken rechtsboven in het venster
 • Selecteer Nieuwe Contactpersoon in het menu
23_select_new_contactfromthecreatemenu

Wanneer de overlay voor Nieuwe Contactpersoon wordt weergegeven:

 • Voer een betekenisvolle waarde in voor Naam
 • Voer een waarde in voor E-mail voor de contactpersoon. Bij voorkeur is dit het e-mailadres van een beheerder die portalinhoud van de community beheert
 • Koppel de contactpersoon aan het account dat u in de vorige stap hebt gemaakt voor de Adobe Sign-communityportal
 • Klik op Opslaan
configure_the_communitycontact
 • Open de nieuwe pagina Contact die u zojuist hebt gemaakt
 • Klik op het radertje Setup rechtsboven in het venster
 • Selecteer Object bewerken in het menu
edit_the_contactobject

 

 • Selecteer de optie Paginalay-out in het linkerdeelvenster
 • Bewerk de Contactlay-out 
edit_the_page_layout

 

 • Selecteer Mobiele en Lightning-handelingen in de objectopties
 • Sleep de knop Klantgebruiker inschakelen naar de sectie Salesforce - Mobiele en Lightning-handelingen
 • Sleep de knop Aanmelden bij community als gebruiker naar de sectie Salesforce - Mobiele and Lightning-handelingen
 • Klik op Opslaan om de paginalay-out op te slaan
add_enable_customerusertothepagelayout
 • Ga terug naar de contactpersoon voor de community en klik op de knop Klantgebruiker inschakelen
enable_customer_user

De pagina Nieuwe gebruiker wordt geopend waarin de contactgegevens zijn geïmporteerd.

De gebruiker configureren:

 • Stel de gebruikerslicentie in zodat deze overeenkomst met de licentie van het profiel dat u eerder hebt gekloond
 • Stel het profiel in op het gekloonde profiel
 • Klik op Opslaan wanneer u klaar bent
26_set_the_user_licenseandprofile

 

De pagina wordt vernieuwd en de nieuwe gebruiker wordt getoond.

Houd de muis boven de koppeling Toewijzingen instellen en klik op de knop Toewijzingen bewerken 

edit_assignments

 

Voeg de machtiging Adobe Sign-communitygebruiker toe aan de gebruiker en klik op Opslaan

assign_permissionset


De pagina SFDC-community configureren


Een nieuwe community starten

 • Navigeer naar: Setup > Platformtools > Functie-instellingen > Community's > Alle community's
 • Klik op de knop Nieuwe community
8_start_new_community

 

 • Selecteer de Klantenservice-ervaring
  • De ervaring Klantenservice wordt vereist voor de zelfservicecomponenten
select_the_customerserviceexperience

 

 • Wanneer de pagina Klantenservice wordt weergegeven, klikt u op Aan de slag
click_get_started

 

 • Voer een naam in voor de community
  • U kunt desgewenst een sitespecifieke naam toevoegen aan de URL. Dit is handig als u meerdere community's hebt
 • Klik op Makenwanneer de naam is geconfigureerd
11_enter_a_name_forthecommunity

Enkele leuke afbeeldingen worden afgespeeld terwijl de community wordt aangemaakt. Als u klaar bent, wordt de pagina voor de community weergegeven.

►De naam van community staat bovenaan in het venster en is in geel gemarkeerd

►De tekenreeks voor de site in de URL staat in de adresbalk en is blauwgroen

completed_communitypage


De communitywerkruimte activeren en gebruikers toevoegen

 • Navigeer naar: Setup > Platformtools > Functie-instellingen > Community's > Alle community's
 • Klik op de koppeling Werkruimten van uw community

De pagina Mijn werkruimten wordt geladen:

 • Klik op de optie Beheer
30_click_administration

De pagina Beheer van de uw community wordt geopend.

In het linkervenster is de optie Instellingen geselecteerd:

 • Klik op de knop Community activeren links van de statusindicator
30a_activate_theportal

 

Selecteer Leden in het linkerdeelvenster

 • Selecteer Alle in de zoeklijst
 • Selecteer het aangepaste profiel dat u hebt gemaakt in de lijst Beschikbare profielen
 • Klik op de knop Toevoegen en verplaats het profiel naar de lijst Geselecteerde profielen
 • Klik op de knop Opslaan
select_the_communityprofile


De profielzichtbaarheid voor de e-mail van de communitygebruiker instellen op Openbaar

De profielwaarde voor het e-mailadres van de gebruiker namens wie u wilt verzenden, moet zijn ingesteld op Openbaar:

 • Open de pagina Contactpersoon voor de gebruiker namens wie u gaat verzenden
 • Klik op het pictogram Meer opties (▼) rechtsboven in het venster voor de contactpersoon en selecteer Aanmelden bij community als gebruiker
40_log_in_as_communityuser

De portalinterface wordt geopend:

 • Klik op de gebruikersnaam in de rechterbovenhoek van het communityvenster om de vervolgkeuzelijst te openen
 • Selecteer Mijn Instellingen
41_select_settings

De pagina Mijn instellingen voor de gebruiker wordt geopend.

 • In de sectie Profielzichtbaarheid stelt u de waarde voor E-mail in op Openbaar
 • Klik op Opslaan.
42_edit_the_emailsetting

Voeg de component Adobe Simple Sign toe aan de werkruimte

 • Navigeer naar: Setup > Platformtools > Functie-instellingen > Community's > Alle community's
 • Klik op de koppeling Werkruimten van uw community
 • Klik op de optie Builder in de sectie Mijn werkruimten van de pagina
 • Klik op het pictogram Componenten linksboven op de pagina, schuif in het menu naar beneden en klik-sleep de Adobe-optie Eenvoudig ondertekenen op de paginalay-out.
  • Zet de component neer waar u wilt dat de overeenkomsten zichtbaar zijn
29_navigate_to_allcommunities
drag_simple_signintotheportaltempalte

 

De pagina wordt vernieuwd en de toegevoegde component wordt weergegeven op de paginalay-out. Het deelvenster voor het beheer van de component staat rechtsboven in het scherm.

select_template

Het beheerdeelvenster rechtsboven in het venster heeft slechts één configureerbare optie:

Overeenkomstsjabloon - De sjabloon die van kracht is voor de overeenkomsten die in de component worden vermeld

 

Selecteer de sjabloon en klik vervolgens op Publiceren om de portal beschikbaar te maken.

 • Telkens wanneer u een wijziging in de portal of een instelling hebt aangebracht, moet u de portal opnieuw publiceren
14a_click_publishtopublishtheportalpage

Sluit de Eenvoudig ondertekenen-code in bij uw Lightning-componenten

De component Eenvoudig ondertekenen kan worden ingesloten in een andere Lightning-component.

Voorbeeldcode van de component:

<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />

 

Wanneer de component programmatisch wordt ingesloten in een andere component, kunnen de volgende aanvullende parameters worden opgegeven:

 • agreementId - De Salesforce-id van de overeenkomst die in de actieve fase of conceptfase staat 
  • Bij conceptovereenkomsten moet de optie voor verzenden-uit-naam-van zijn geconfigureerd
 • templateId - De Salesforce-id van de sjabloon die van kracht is op de overeenkomsten die worden gegenereerd
 • pollingInterval - De waarde is een getal in milliseconden
  • Dit geeft aan hoeveel tijd voorbijgaat vóór elke poging om de URL voor ondertekenen op te halen
   • De minimale waarde is 500
   • De maximale waarde is 50000
   • De standaardwaarde is 1000
 • showSigningModal
  • Als deze parameter is ingesteld op 'false', wordt alleen de URL voor ondertekenen geretourneerd, en wordt er geen ESign-pagina geladen in een overlaymodaal
  • Wanneer deze parameter is ingesteld op 'true', wordt de URL voor ondertekenen geretourneerd, en wordt de ESign-pagina geladen in een overlaymodaal
  • De standaardwaarde is 'true'

 

De parameters volgen de onderstaande regels:

 • Ofwel agreementID of templateID moet zijn opgegeven
  • Als beide zijn opgegeven, wordt agreementID gebruikt
  • Als geen van beide zijn opgegeven, wordt een fout geretourneerd
 • Bij het gebruik van een agreementID moet de overeenkomst in de fase concept of verzonden voor ondertekening zijn, en moet er minstens één ontvanger over zijn die nog moet ondertekenen
  • Als de overeenkomst in de conceptfase is, kunt u deze verzenden, de URL voor ondertekenen grijpen en deze weergeven
  • Als de overeenkomst 'in-flight' is, grijpt u de URL voor ondertekening en geeft u deze weer
  • Als de overeenkomst is voltooid, laat u dat zien en toont u een fout
 • Als een templateID wordt gebruikt, wordt de optie Automatisch verzenden altijd ingeschakeld
  • Bij het gebruik van een agreementID wordt de Automatisch verzenden-instelling van de sjabloon gerespecteerd
 • Overeenkomstsjablonen voor eenvoudige ondertekening moeten een hoofdobjecttype Contact hebben
 • De optie Verzenden uit naam van wordt sterk aanbevolen omdat de meeste communitygebruikers doorgaans geen verzendlicentie hebben

 

De component kan ook gebeurtenissen publiceren naar consumenten.  Hier ziet u een voorbeeld van de gebeurtenishandler:

<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>

De beschikbare gebeurtenissen zijn:

Overeenkomst verzonden name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}"
Overeenkomst is geladen vanuit een sjabloon name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}"
Ondertekeningspagina geopend name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}"
Ondertekend name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}"
Niet ondertekend name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}"
Fout tijdens een handeling name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"


Vereisten voor overeenkomststjablonen van Eenvoudig ondertekenen

Templates

Sjablonen in de omgeving voor Eenvoudig ondertekenen moeten worden geconfigureerd zodat de ontvanger op basis van een zoekopdracht wordt toegewezen aan een hoofdobject, en dat het bewuste object een contactpersoon moet zijn.

Op het tabblad Sjabloongegevens:

 • Klik op het vervolgkeuzemenu onder Salesforce-object
 • Kies Selecteren uit andere objecten
  • een nieuw vervolgkeuzeveld wordt zichtbaar gemaakt
 • Selecteer Contactpersoon in het tweede vervolgkeuzeveld
configure_the_contactmasterobject
 • Klik op het tabblad Ontvanger
 • Verwijder de (ene) ontvanger die al op de sjabloon staat
 • Klik op de koppeling Ontvanger toevoegen van object of runtimevariabele
  • De overlay Ontvanger toevoegen wordt weergegeven
 • Ga naar het veld Object of runtimevariabele selecteren en selecteer Opzoeken op basis van veld Hoofdobject
  • De eerste ontvanger moet zijn ingesteld op het hoofdobject (Contactpersoon) en het bronveld van het hoofdobject moet Contactpersoon-id zijn.
 • Klik op Opslaan
look_up_based_onmasterobjectfield

Voor het functioneren van Eenvoudig ondertekenen, moet een willekeurig bestand als bijlage zijn gekoppeld aan de sjabloon.  De afzender kan het document niet als bijlage koppelen, in tegenstelling tot een actief verzendproces.

 • Klik op het tabblad Bijlage
 • Upload een document van uw lokaal systeem
  • Of selecteer de omgeving waar uw document zich bevindt (in de sectie Selecteren om documenten toe te voegen).
   • Klik op het zoekveld om alle beschikbare documenten in die sectie weer te geven
   • Selecteer per keer telkens één document om ze aan de sjabloon te koppelen

Klik op Opslaan als al uw documenten zijn gekoppeld

attach_a_document

Opmerking:

Alle bestanden die u uploadt, worden opgeslagen in Salesforce (in de optie Salesforce CRM & bestanden)

Als u portalgebruikers hebt die geen licentie hebben in Adobe Sign, moet u de gebruikerslicentie omzeilen met de functie 'Verzenden uit naam van' die is opgenomen in het pakket.  Op deze manier kan een communitygebruiker een overeenkomst genereren met de licentie van een andere gebruiker.

Deze setup vereist drie configuraties:

 • Schakel de optie Verzenden namens anderen toestaan in bij de aangepaste instellingen
 • Configureer een gelicentieerde gebruiker om de functie Verzenden namens anderen toestaan namens de gelicentieerde gebruiker toe te staan
 • Configureer de overeenkomstsjabloon met de Salesforce-id van de bovenstaande gebruiker 


De instelling inschakelen

 1. Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen
  • Hierdoor wordt de pagina Aangepaste instellingen geladen
 2. Klik op het veld Adobe Sign-instellingen
  • De pagina Adobe Sign-instellingen wordt geladen
custom_settings_-settings

    3. Klik op de knop Beheren

33_adobe_sign_settingmanage

    4. Klik op Nieuw (of op Bewerken als u de instellingen eerder hebt geconfigureerd)

 • De pagina Adobe Sign-instellingen wordt geladen.
34_adobe_sign_settings-edit

5. Zoek naar Verzenden namens anderen toestaan

 • Schakel de instelling in door het selectievakje aan te vinken
 • Klik op Opslaan.
35_enable_sendingonbehalfofothers

De gebruiker zo configureren dat er namens hem of haar overeenkomsten worden verzonden

Als u wilt dat een gebruiker de functie Verzenden uit naam van ondersteunt, moet u twee velden toevoegen aan de recordlay-out van de gebruiker:

 • Navigeer naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer
 • Selecteer Gebruiker in Objectbeheer
 • Selecteer Paginalay-outs voor gebruikers links op de objectpagina Gebruiker
 • Klik op de koppeling Lay-out voor gebruiker
 • Zorg dat Velden is geselecteerd en klik en sleep de twee onderstaande velden naar de sectie Aanvullende informatie (koptekst alleen zichtbaar bij bewerking) van de lay-out
  • Adobe Sign - Verzenden als andere gebruikers toestaan
  • Adobe Sign - E-mail geverifieerd 
 • Klik op Opslaan
35a_add_field_touserpagelayout

Als de velden op hun plaats staan, kunt u de specifieke gebruiker inschakelen:

 • Navigeer naar Setup > Beheer > Gebruikers > Gebruikers
 • Klik op de handeling Bewerken voor de gebruiker die als contactpersoon optreedt voor de community
 • Op de pagina Gebruikersbewerking in de sectie Aanvullende informatie
  • Schakel de optie Adobe Sign verzenden als andere gebruikers toestaan in
  • Schakel de optie Adobe Sign-e-mail geverifieerd in
enable_additionalinformation

Terwijl de pagina Gebruikersbewerking nog open staat, kopieert u de UserID van de URL in uw browserbalk.

De UserID staat in de URL van de pagina (die hieronder in geel gemarkeerd):

37_sfdc_userid

De bovenstaande URL bevat de volgende informatie (met de UserID vet weergegeven):

https://adobedocwinter18test-dev-ed.lightning.force.com/one/one.app?source=aloha#/setup/page?nodeId=ManageUsers&address=%2F0051I000000TA5N%3F

Pas op dat u '%2F' aan het begin en '%3' aan het einde niet opneemt

 • Kopieer en sla de UserID op voor de volgende stap

 

Klik op de knop Opslaan wanneer u klaar bent om de configuratie op te slaan.


De sjabloon bijwerken met de userID

 • Navigeer naar: App Launcher > Adobe Sign > Overeenkomstsjablonen
 • Klik op de naam van de overeenkomstsjabloon die u wilt bewerken
38_navigate_to_theagreementtemplate

Klik op het tabblad Ontvangers en bewerk het veld Verzenden uit naam van

 • Plak de Salesforce UserID in het veld (dit bevat een tijdelijke id die u probleemloos kunt verwijderen)
 • Klik op Opslaan.
edit_send_on_behalfof


Beperkingen van de component

Er zijn enkele beperkingen voor de component Eenvoudig ondertekenen waarmee u rekening moet houden:

 

1. De sjabloon is mogelijk niet geconfigureerd met de optie Alleen de afzender ondertekent ingeschakeld

○ In dat geval krijgt de communitygebruiker een fout te zien dat er geen ondertekenings-URL is voor de huidige gebruiker

2. De sjabloon heeft mogelijk de optie Voorvertoning en positie van velden inschakelen niet ingeschakeld

○ In dat geval blijft de overeenkomst in de status die voorafgaat aan verzending, en wordt er geen ondertekenings-URL geladen

3. De sjabloon heeft mogelijk de optie Gehoste ondertekening inschakelen niet ingeschakeld

4. De module Eenvoudig ondertekenen biedt geen ondersteuning voor delegatie

○ In dat geval heeft de andere ontvanger geen toegang tot de ondertekenings-URL

5. De module Eenvoudig ondertekenen biedt geen ondersteuning voor Ondertekenaar vervangen (wat feitelijk een vorm van delegatie is)

○ In dat geval heeft de nieuwe ondertekenaar geen toegang tot de ondertekenings-URL

6. Voor toegang tot de opmerkingen en bijlagen van een Salesforce-object, moeten beheerders de optie Klantgebruikers toegang verlenen tot notities en bijlagen inschakelen in Communityinstellingen

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid