Overeenkomsten beheren, volgen en wijzigen

Overeenkomsten beheren en transactiespecifieke informatie ophalen

Nadat een overeenkomst is verzonden, kunt u aspecten van de transactie wijzigen of informatie over de transactie ophalen.

U kunt alle acties en opties bekijken door één keer op een een transactie te klikken op de pagina Beheren.

Een overeenkomst selecteren

Een overeenkomst weergeven

Een overeenkomst kan worden geopend om de inhoud (in de huidige staat) te bekijken. Hiertoe klikt u één keer op de overeenkomst om deze te selecteren, en vervolgens selecteert u de optie Overeenkomst openen in de rechterrail.

Overeenkomst openen

Het document van een overeenkomst vervangen

De afzender van een overeenkomst kan het document vervangen en de velden bewerken nadat de overeenkomst is verzonden, mits de eerste ontvanger zijn of haar handeling nog niet heeft voltooid.

Selecteer de overeenkomst. Als deze overeenkomst nog kan worden gewijzigd, ziet u de koppeling Overeenkomst wijzigen in de opties in de rechterrail.

Opmerking:

Opmerking: als u liever een uitgebreidere uitleg van het proces wilt, vindt u hier de stapsgewijze procedure.

De huidige ontvanger vervangen

Pas deze procedure toe als er oorspronkelijk een onjuist e-mailadres is gebruikt, of als u de ondertekenaar wilt wijzigen

Opmerking:

Deze actie vervangt alleen de huidige ontvanger van de overeenkomst. Als u een ondertekenaar moet wijzigen die verderop in het proces actief is, moet u wachten tot het hun beurt is om te ondertekenen.

Selecteer de overeenkomst en houd de muis boven de huidige ontvanger. 

Links verschijnt een informatieballon. 

Afhankelijk van de ingeschakelde instellingen worden één of meer instellingen in de ballon weergegeven:

 • Ontvanger vervangen: deze optie vervangt de huidige ontvanger, waardoor deze geen toegang meer heeft tot de overeenkomst
 • Alternatieve ontvanger toevoegen: hiermee voegt u een nieuwe ontvanger toe, maar blijft de oorspronkelijke ontvanger behouden en kan deze de overeenkomst alsnog zelf voltooien
De huidige ontvanger vervangen

Opmerking:

Opmerking: als u liever een uitgebreidere uitleg van het proces wilt, vindt u hier de stap-voor-stap procedure!

Herinneringen instellen, bewerken of annuleren

Met herinneringen wordt een e-mail verzonden naar de volgende ondertekenaar, waardoor deze erop wordt geattendeerd dat er een overeenkomst is die op zijn of haar handtekening wacht. Herinneringen kunnen worden ingesteld voor elke transactie in uitvoering, en worden verzonden naar de partijen die u opgeeft.

Selecteer de overeenkomst waaraan u een herinnering wilt toevoegen.

Klik op de koppeling Herinnering in de rechterrail.

 • Configureer wie de herinnering moet ontvangen en hoe vaak
  • Voeg desgewenst een bericht toe 
 • Klik op Maken
Herinnering instellen

Selecteer de overeenkomst die u wilt bewerken en klik op de koppeling Herinneren.

 • Selecteer de herinnering die u wilt annuleren
 • Klik op het pictogram Herinnering annuleren (de prullenbak)
Opmerking:

Opmerking: als u liever een uitgebreidere uitleg van het proces wilt, vindt u hier de stap-voor-stap procedure!

Een vervaldatum instellen, bewerken of annuleren

Als u een vervaldatum voor een overeenkomst instelt, wordt de transactie na het ingestelde aantal dagen automatisch geannuleerd. Deze datum kan ook worden bewerkt om toe te staan dat het document gedurende een bepaalde periode alsnog kan worden ondertekend.

Opmerking:

Als een overeenkomst op de vervaldatum niet is voltooid geannuleerd, is de transactie verlopen.

Verlopen overeenkomsten worden bijgehouden in een apart gedeelte van de pagina Beheren.

"Verlopen" is een eindstatus die niet kan worden teruggedraaid. Acties die een eindstatus kan hebben (eVaulting, behoud, enz.), worden geactiveerd door een Verlopen overeenkomst.

Een vervaldatum instellen

Selecteer de overeenkomst die u wilt bewerken en klik op het pictogram van het potlood rechts van Vervaldatum in de rechterrail

 • Links kunt u in een pop-up de vervaldatum instellen, bewerken of annuleren.
 • Klik op Opslaan

Opmerking:

Opmerking: als u liever een uitgebreidere uitleg van het proces wilt, vindt u hier de stap-voor-stap procedure!

De overeenkomst annuleren

Als u een overeenkomst annuleert, wordt de transactie in de huidige staat gestopt. De transactie kan niet worden voltooid en wordt verplaatst naar de categorie Geannuleerd op de pagina Beheren.

Opmerking:

"Geannuleerd" is een eindstatus die niet kan worden teruggedraaid. Acties die een eindstatus kan hebben (eVaulting, behoud, enz.), worden geactiveerd door een Geannuleerde overeenkomst.

Selecteer de overeenkomst die u wilt annuleren en klik op de koppeling Annuleren in de rechterrail.
 • Geef desgewenst een reden op voor de annulering van de overeenkomst
 • Breng desgewenst de deelnemers aan de overeenkomst op de hoogte. Allemaal.
 • Klik op Overeenkomst annuleren

Toegang voor het bekijken van een overeenkomst delen

Als afzender van een document kunt u overeenkomsten delen met iedereen die een e-mailadres heeft. Deze functionaliteit is nuttig voor managers en andere personen die verzonden transacties moeten kunnen bekijken.

Selecteer de overeenkomst en klik op Delen in de opties in de rechterrail
 • Geef de e-mailadressen op waarmee u de overeenkomst wilt delen.
  • Als er meer zijn, scheidt u deze door komma's
 • Voeg desgewenst een bericht toe
 • Klik op Delen

Opmerking:

Opmerking: als u liever een uitgebreidere uitleg van het proces wilt, vindt u hier de stap-voor-stap procedure!

Een PDF-exemplaar van een overeenkomst downloaden

Download een PDF van de huidige versie van de overeenkomst. U kunt de volledige PDF of de afzonderlijke bestanden downloaden (in de volgorde waarin ze zijn geüpload).

De activiteit (geschiedenis van gebeurtenissen) van de overeenkomst controleren

Gebeurtenissen voor de transactie kunnen op het tabblad Historie worden gecontroleerd. Dit is een verslag van alle stappen die de overeenkomst tot op heden heeft doorlopen. Het controlerapport is een versie van deze informatie die u in een PDF-bestand kunt opslaan.

Selecteer de overeenkomst die u wilt controleren en klik op de koppeling Activiteiten onder aan de opties in de rechterrail.

De rechterrail wordt vervangen door de lijst met gebeurtenissen die voor de overeenkomst zijn vastgelegd.

Opmerking:

Opmerking: als u liever een uitgebreidere uitleg van het proces wilt, vindt u hier de stap-voor-stap procedure!

Toegang tot het controlerapport voor de overeenkomst

Een pdf van het controlerapport kan worden gedownload door de overeenkomst te selecteren en te klikken op de koppeling Controlerapport downloaden in de opties van de rechterrail.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online