Handboek Annuleren

Herinneringen instellen voor de ontvangers van de overeenkomst

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  6. Naam/e-mailadres wijzigen
  7. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  9. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  10. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  11. Gebruikersidentiteit wisselen
  12. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  13. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  14. Productprofielen
  15. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Overeenkomsten wijzigen
   9. Naam van overeenkomst
   10. Talen
   11. Privéberichten
   12. Toegestane handtekeningtypes
   13. Herinneringen
   14. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   15. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   16. Inhoudsbeveiliging
   17. Transacties met notaris inschakelen
   18. Documentverloopdatum
   19. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   20. Handtekeningvolgorde
   21. Liquid Mode
   22. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   23. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   24. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Aangepaste e-mailsjablonen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  3. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  4. Klanten in de gezondheidszorg
  5. IVES-ondersteuning
  6. Archivering van eOriginal voor chatelpapier
  7. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   2. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   3. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   4. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   5. Rapportage voor In bulk verzenden
 2. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
 1. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 2. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 3. Overeenkomsten beheren 
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 4. Controlerapport
 5. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Adobe Acrobat Sign biedt de mogelijkheid om regelmatig e-mailherinneringen naar ontvangers te verzenden van wie u interactie met uw overeenkomsten verwacht.

Herinneringen voor overeenkomsten in-/uitschakelen

Alle serviceniveaus hebben toegang om het volgende te doen:

 • Cyclische herinneringen maken
  • Tijdens het verzendproces
  • Vanaf de pagina Beheren
 • Cyclische en ad-hocherinneringen maken vanaf de pagina Beheren

De serviceniveaus voor individuen en teams beschikken niet over de mogelijkheid om de herinneringsfunctie te automatiseren of te onderdrukken.

Opties voor de serviceniveaus van bedrijven en ondernemingen

De serviceniveaus van bedrijven en ondernemingen kunnen de optie Herinnering selectief weergeven tijdens het verzendproces, of automatisering op account-/groepsbreedte mogelijk maken.

De functie kan worden in-/uitgeschakeld en geconfigureerd door:

Opmerking:

Als u de standaard herinneringen inschakelt, wordt de mogelijkheid onderdrukt om deze elementen op de pagina Verzenden te configureren, tenzij de optie Afzenders mogen dit instellen of wijzigen is ingeschakeld.

Het controlerapport

Accounts met het niveau van onderneming en bedrijven hebben de mogelijkheid om herinneringsgebeurtenissen toe te voegen aan hun controlerapporten door te navigeren naar Accountinstellingen > Algemene instellingen > Controlerapport en de optie Herinneringen opnemen in controlerapporten in te schakelen.

Configureer herinneringen voor opname in het controlerapport.

Indien deze optie is ingeschakeld, wordt een record van elke verzonden herinneringsmail vastgelegd in het controlerapport (tot een maximum van 250 herinneringsgebeurtenissen).

Gemelde herinneringen in het controlerapport.

Waarschuwing:

Als herinneringsmails worden onderdrukt, worden er geen updates aan het controlerapport toegevoegd. Deze beperking omvat ook herinneringen die worden geactiveerd om een webhookgebeurtenis te produceren. Wanneer bijvoorbeeld de accountinstellingen zijn geconfigureerd om herinneringen aan het controlerapport toe te voegen, en individuele groepen de herinnerings-e-mail hebben onderdrukt, nemen de specifiek geconfigureerde groepen geen herinneringsgebeurtenissen in hun controlerapporten op.

Een herinnering instellen tijdens het verzendproces

Gebruikers die geen standaardherinnering hebben geconfigureerd voor hun groep of account, kunnen een herinnering definiëren tijdens het verzendproces.

Deze herinneringen zijn altijd cyclisch en zijn van toepassing op alle ontvangers van de overeenkomst. De afzender dient alleen de herhaling te definiëren die de herinnering zal activeren. Er zijn zes opties:

 • Elke dag
 • Elke week
 • Elke werkdag
 • Om de dag
 • Om de drie dagen
 • Om de vijf dagen

Wanneer een overeenkomst met een herinnering voor de eerste keer wordt verzonden, wordt een e-mail ter ondertekening naar de eerste ontvanger verzonden. Deze gebeurtenis start de timer voor de eerste herinnering.

Als de herinnering is geconfigureerd voor verzending om de drie dagen (bijvoorbeeld), wordt de eerste herinnering precies 72 uur na aflevering van de e-mail ter ondertekening geactiveerd.

Als de ontvanger zijn of haar handeling met de overeenkomst heeft voltooid, wordt de herinneringsklok voor die ontvanger beëindigd.

Als er meerdere ontvangers zijn, ontvangt de volgende ontvanger in de stroom een e-mail ter ondertekening onmiddellijk nadat de voorafgaande ontvanger de handeling heeft voltooid. De herinneringsklok voor de nieuwe ontvanger start op basis van de levertijd van de e-mail ter ondertekening (niet op basis van de oorspronkelijke tijdstempel).

Dit proces doorloopt alle ontvangers van de overeenkomst tot de overeenkomst volledig is uitgevoerd.

Opmerking:

Alle cyclische herinneringen hebben een levenscyclus, waarna de herinneringen automatisch worden beëindigd.

Herinneringen die elke dag geactiveerd worden, hebben een levensduur van 10 dagen.

Alle andere herinneringen hebben een levensduur van 60 dagen.

Een herinnering instellen vanaf de pagina Beheren

Herinneringen die na het verzendproces worden gemaakt, kunnen op de beheerpagina worden geconfigureerd:

 1. Ga naar de pagina Beheren

 2. Klik één keer op de overeenkomst die u wilt controleren

 3. Klik in het rechterdeelvenster op de koppeling Herinnering

  Herinneringen

 4. Configureer de herinnering en frequentie voor de gewenste gebruiker 

 5. Klik op Maken om de herinnering in te stellen

De interface van de pagina Beheren heeft een paar extra opties die niet voorkomen op de pagina Verzenden:

 • U kunt selecteren welke ontvangers u wilt opnemen in de herinnering. U kunt de herinnering ontwerpen voor één ontvanger, meerdere ontvangers of alle ontvangers.
 • U kunt een cyclisch herinneringsproces selecteren, net als op de verzendpagina
  • Als een ontvanger pas aan een cyclische herinnering wordt toegevoegd nadat ze hun handeling voor de overeenkomst hebben voltooid, ontvangt hij of zij geen herinnering
 • U kunt een eenmalige ad-hoc-herinnering maken en deze direct op dat moment of op een specifieke datum verzenden
  • De ad-hoc-herinneringen kunnen worden geconfigureerd voor deelnemers die hun handeling voor de overeenkomst al hebben voltooid
  • Ad-hoc-herinneringen kunnen worden geconfigureerd nadat de overeenkomst is gesloten-ondertekend of gearchiveerd
 • U moet wel een bericht opnemen. Dit is een vereist veld bij het maken van een herinnering op de pagina Beheren

 

Als er al andere herinneringen voor de overeenkomst zijn geconfigureerd, wordt de lijst met overeenkomsten weergegeven in plaats van de interface Herinnering maken.

U kunt een nieuwe herinnering maken door op de knop Herinnering toevoegen te klikken

Bestaande herinneringen controleren

U kunt als volgt alle herinneringen controleren die voor een overeenkomst zijn geconfigureerd:

 1. Ga naar de pagina Beheren

 2. Klik één keer op de overeenkomst die u wilt controleren

 3. Klik in het rechterdeelvenster op de koppeling Herinnering

  Bestaande herinnering

Opmerking:

Herinneringen worden gerangschikt op basis van de volgende activeringstijd

Alle geannuleerde/verlopen herinneringen worden onder de actieve herinneringen weergegeven.

Een herinnering annuleren

U kunt als volgt een herinnering annuleren:

 1. Meld u aan als de gebruiker die de overeenkomst heeft gemaakt

 2. Ga naar de pagina Beheren

 3. Klik één keer op de gewenste overeenkomst om deze te selecteren

 4. Klik in het rechterdeelvenster op de koppeling Herinnering

 5. Zoek de herinnering die u wilt annuleren en klik er één keer op 

 6. Klik op het pictogram voor verwijderen (prullenbak)

Opmerking:

Ontvangers hebben de bevoegdheid om de herinneringen via de herinnerings-e-mail te beëindigen. Dit is een verplichte functie en deze kan niet worden onderdrukt.

Aangepaste e-mailsjablonen maken

Ondernemingen kunnen een volledig aangepaste e-mailsjabloon voor hun herinneringen maken. 

Als u interesse hebt in aangepaste e-mailsjablonen, raadpleeg dan deze handleiding.

Herinneringen en de REST-API

Met de REST v6 API krijgt u directe toegang tot de herinneringsobjecten via vier bewerkingen:

 • POST /agreements/{agreementId}/reminders - Maakt een herinnering voor de opgegeven deelnemers van een overeenkomst zoals geïdentificeerd door agreementId in het pad.
 • GET /agreements/{agreementId}/reminders - Haalt de herinneringen op van een overeenkomst zoals geïdentificeerd door agreementId in het pad.
 • GET /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} - Haalt een specifieke herinnering op die gekoppeld is aan een overeenkomst.
 • PUT /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} - Werkt een bestaande herinnering voor een overeenkomst bij.

De aflevering van herinneringsmails onderdrukken

Standaard zullen alle accounts die herinneringen configureren, de herinneringsmail automatisch verzenden volgens het schema of de expliciete trigger.

Sommige sectoren hebben een vereiste om alle e-mailcommunicatie vast te leggen (bijvoorbeeld financiële diensten) en deze klanten kunnen ervoor kiezen om hun herinneringen via een ander kanaal te verzenden met behulp van webhooks.

Accounts van ondernemingsniveau hebben de mogelijkheid om de aflevering van herinneringsmails van het Acrobat Sign-systeem op account- en groepsniveau te onderdrukken door een verzoek in te dienen bij het ondersteuningsteam.

Houd er rekening mee dat als herinnerings-e-mails worden onderdrukt, er geen gebeurtenis wordt vermeld in het activiteitenlogboek of auditrapport.

 

Webhooks geactiveerd door herinneringen

Webhooks voor herinneringen worden opgesplitst in gebeurtenissen die betrekking hebben op zowel de methode van opstelling (als een enkele overeenkomst, of via een proces In bulk verzenden) als de methode van notificatie (of Acrobat Sign de e-mail verzendt of niet).

Herinneringsinhoud is opgenomen in de payloads van de webhook voor de volgende gebeurtenissen:

 • Overeenkomst voor alle gebeurtenissen
 • Overeenkomstherinnering verzonden
 • Herinnering voor overeenkomst gestart
 • In bulk verzenden: alle gebeurtenissen
 • Herinnering verstuurd voor bulkverzending
 • Herinnering voor bulkverzending gestart

 

Wanneer herinneringen normaal worden geactiveerd met e-mailmelding ingeschakeld:

 • Gebeurtenissen met één overeenkomst zijn REMINDER_SENT en de webhook is AGREEMENT_REMINDER_SENT.
 • In bulk verzenden genereert een webhook met de naam MEGASIGN_REMINDER_SENT.

Wanneer herinneringen worden geactiveerd met e-mailmelding onderdrukt:

 • Enkele overeenkomstgebeurtenissen zijn REMINDER_INITIATED en de webhook is AGREEMENT_REMINDER_INITIATED.
 • In bulk verzenden genereert een webhook met de naam MEGASIGN_REMINDER_INITIATED.

In bulk verzenden-webhooks worden slechts één keer geactiveerd voor de hele sjabloon. Ze activeren niet per onderliggende overeenkomst.

Zaken om rekening mee te houden

 • De levensduur van cyclische herinneringen:
  • Dagelijkse herinneringen verlopen na tien dagen.
  • Alle andere cyclische herinneringen verlopen na 60 dagen.
 • Ad-hocherinneringen
  • Worden slechts eenmaal geactiveerd
  • Kunnen worden geconfigureerd om de herinnering te verzenden naar deelnemers die hun handeling op de overeenkomst al hebben voltooid
  • Kunnen worden geconfigureerd nadat de overeenkomst is voltooid of gearchiveerd
   • Herinneringen kunnen niet worden geconfigureerd voor overeenkomsten die zijn geannuleerd, afgewezen of verlopen
 • Herinneringen worden geactiveerd op hetzelfde tijdstip van de dag waarop de oorspronkelijke e-mail ter ondertekening is verzonden.
  • Wanneer in een workflow met meerdere ontvangers een ontvanger een handeling voltooit en daardoor de volgende ontvanger wordt geactiveerd, wordt de herinneringsklok opnieuw ingesteld op dat tijdstip.
  • Door de huidige ondertekenaar te vervangen via de pagina Beheren wordt het herinneringstijdstip niet opnieuw ingesteld.
 • Ontvangers hebben het recht om de herinnering te annuleren. Er is geen optie om ontvangers dit recht te ontzeggen.
 • Vervaldatums kunnen op de pagina Beheren worden gewijzigd nadat de overeenkomst is verzonden.
 • Vervaldatums kunnen zodanig worden geconfigureerd dat ze voor interne ontvangers worden genegeerd.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account