Hvis en PDF er signert med en digital ID eller sertifikat, er den låst for å forhindre endringer i dokumentet. Digitale ID-er eller sertifikater brukes for kommersielle og juridiske formål, og styres av lover i mange land.

 

Kan jeg redigere en PDF-fil jeg signerte?

Hvis du er den eneste som signerer, kan du fjerne signaturen og deretter jobbe med dokumentet eller redigere kildedokumentet.

Hvis du vil fjerne signaturen, høyreklikker du signaturen og velger Fjern signatur.

Fjern signatur

Hvis du fikk en signert PDF, kan du be den signerende om å fjerne signaturen og dele PDF-en eller sende en usignert kopi av PDF.

Hva om en PDF er låst etter signering?

Av og til kan du eller den som signerer velge å låse dokumentet etter signering. I så tilfelle blir dokumentet skrivebeskyttet og ingen flere endringer er tillatt; selv en signatur kan ikke legges til i dokumentet. Tilvalget Lås dokument etter signering er nyttig hvis du er den siste som signerer eller den eneste som signerer. 

Lås dokument etter signering

Er det en måte å hente usignert PDF og signere den på nytt?

Hvis du er den eneste som signerer, kan du fjerne signaturen og jobbe med dokumentet. Hvis dokumentet signeres av andre, kan du be initiativtakeren om å dele en usignert kopi eller kildedokumentet med deg.

Hva er scenariene der en PDF er låst?

Når du signerer en PDF med din digitale ID, blir PDF skrivebeskyttet for andre. Hvis du mottok en PDF digitalt signert av andre kan du signere den, men du kan ikke redigere den.

Mens du signerer en PDF, hvis den signerende velger å låse dokumentet etter signering, blir dokumentet skrivebeskyttet for alle, inkludert den signerende.

Hva er alternativene før jeg signerer en PDF?

Før du signerer en PDF kan du lagre en kopi av PDF. Mens du signerer PDF, blir du spurt om å lagre som PDF. Du kan velge et annet navn slik at den originale PDF-en ikke er signert.

Hvis du forventer at andre signerer PDF, må du ikke velge alternativet Lås dokument etter signering i dialogboksen Signer som eller dialogboksen Signer dokument.

Hva om flere signaturer kreves og PDF-en er låst etter den første signaturen?

Du har ingen andre alternativer enn å opprette PDF-en igjen eller be om PDF fra eieren. Generelt er PDF-en låst for redigering, men ikke for signering med mindre du eller den første som signerer velger alternativet Lås dokument etter signering mens du signerer. 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet