Du kan signere et dokument for å attestere innholdet, eller for å godkjenne dokumentet. Du bruker ulike signaturtyper basert på formålet.

Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat DC og Acrobat 2017. Hvis du bruker Acrobat XI, kan du se Hjelp for Acrobat XI.

Signere an avtale

Hvis noen har brukt Adobe Sign til å sende deg en avtale for signering, mottar du et e-postvarsel med en kobling til signering av avtalen. Og hvis du bruker skrivebordsversjonen av Acrobat DC eller Acrobat Reader DC, ser du et varsel om at en avtale er delt med deg for signering.

Gjør ett av følgende for å signere en avtale som er sendt til deg med Adobe Sign: 

Signer ved å bruke koblingen i e-postmeldingen

 1. Klikk på koblingen til avtalen i e-postmeldingen. Avtalen åpnes i en nettleser.

  Kobling til avtalen mottatt i e-post
 2. Klikk i feltene og skriv inn forespurt informasjon.

 3. Klikk i signaturfeltet. Hvis du signerer for første gang, vil du se panelet Signatur eller Initialer.

  Skrive inn, tegne eller importere et signaturbilde
  Du kan velge å skrive inn, tegne eller importere et signaturbilde. Signaturer og initialer som legges til, blir lagret slik at de kan brukes senere.
  • Type: Skriv inn navnet ditt i feltet. Du kan velge blant et lite utvalg signaturstiler. Klikk på Endre stil for å vise en annen stil.
  • Tegn: Tegn signaturen i feltet.
  • Bilde: Bla gjennom og velg et bilde av signaturen.
  • Mobil: Velg dette alternativet for å opprette signaturen på en mobilenhet. Skriv inn mobilnummeret og klikk på Send. Det sendes en kobling til mobilen. Når du klikker på koblingen, åpnes nettleseren på mobilenheten, der du kan tegne eller velge et bilde av signaturen.
  • Lagre: Når det er merket av for dette alternativet og du er logget på Acrobat Reader eller Acrobat, lagres den tillagte signaturen trygt i Adobe Document Cloud for gjenbruk.

  Klikk på Bruk for å plassere signaturen eller initialen.

 4. Klikk på Klikk for å signere.

Signere med skrivebordsversjonen av Acrobat/Reader

 1. Klikk på Hjem i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC. Klikk på Til signering i Delt-området. Alle avtalene du har delt eller mottatt til signering, vises.

  Dobbbeltklikk på avtalen som venter på signering.
 2. Dobbeltklikk på avtalen med statusen Venter på deg, eller velg avtalen og klikk på Signer i den høyre ruten. Avtalen åpnes.

 3. Klikk i feltene og skriv inn forespurt informasjon.

 4. Klikk i signaturfeltet. Hvis du signerer for første gang, vil du se panelet Signatur eller Initialer.

  • Type - Skriv inn navnet ditt i feltet. Du kan velge blant et lite utvalg signaturstiler. Klikk på Endre stil for å vise en annen stil.
  • Tegn - Tegn signaturen i feltet.
  • Bilde - Bla gjennom og velg et bilde av signaturen.
  • Mobil - Velg dette alternativet for å opprette signaturen på en mobilenhet. Skriv inn mobilnummeret og klikk på Send. Det sendes en kobling til mobilen. Når du klikker på koblingen, åpnes nettleseren på mobilenheten, der du kan tegne eller velge et bilde av signaturen.
  • Lagre: Når det er merket av for dette alternativet og du er logget på Acrobat Reader eller Acrobat, lagres den tillagte signaturen trygt i Adobe Document Cloud for gjenbruk.

  Klikk på Bruk for å plassere signaturen eller initialen.

 5. Klikk på Klikk for å signere.

Signere en PDF-fil

Hvis du vil signere et PDF-dokument eller -skjema, kan du skrive inn, tegne eller sette inn et bilde av den håndskrevne signaturen. Du kan også legge til tekst, for eksempel ditt navn, firma, stilling eller datoen. Når du har lagret dokumentet, blir signaturen og teksten en del av PDF-filen.

Merk:

Du kan også ta et bilde av signaturen på mobilen ved å bruke Adobe Acrobat Reader-mobilappen og lagre den i Adobe Document Cloud, slik at den sykroniseres og blir tilgjengelig for bruk på datamaskinen og andre mobilenheter. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Registrere signaturen på mobilen og bruke den hvor som helst.

Fremgangsmåte for å signere en PDF-fil

 1. Åpne PDF-dokumentet eller -skjemaet som du vil signere.

 2. Klikk på signeringsikonet  på verktøylinjen. Du kan også velge Verktøy > Fyll ut og signer eller velg Fyll ut og signer i den høyre ruten.

  Globalt signeringsverktøy
 3.  Fyll ut og signer-verktøyet vises. Klikk på Meg.

  Fyll ut og signer, hjem
 4. Skjemafeltene oppdages automatisk. Hold musepekeren over et felt for å vise en blå boks. Klikk hvor som helst i den blå boksen, og markøren plasseres i riktig posisjon automatisk. Skriv inn teksten for å fylle ut feltet. 

  Hold musepekeren over et felt for å vise det oppdagede skjemafeltet
  Hold musepekeren over for å vise det oppdagede tekstfeltet

  Merk:

  Hvis du ønsker mer informasjon om utfylling av skjemaet, kan du se Fylle ut PDF-skjemaet.

 5. Klikk Signer-ikonet på verktøylinjen, og velg deretter om du vil legge til signaturen eller bare initialene.

  Legge til signatur eller initialer

  Hvis du allerede har lagt til signaturer eller initialer, vises de som alternativer å velge fra.

 6. Hvis du allerede har lagt til signaturen eller initialene, velger du den fra Signer-alternativene, og deretter klikker du i PDF-filen der du vil legge til signaturen. Gå til neste trinn.

  Hvis du signerer for første gang, vil du se panelet Signatur eller Initialer. Nedenfor er et eksempel på Signatur-panel.

  Skrive inn, tegne eller importere et signaturbilde
  Du kan velge å skrive inn, tegne eller importere et signaturbilde. Signaturer og initialer som legges til, blir lagret slik at de kan brukes senere.
  • Type - Skriv inn navnet ditt i feltet. Du kan velge blant et lite utvalg signaturstiler. Klikk på Endre stil for å vise en annen stil.
  • Tegn - Tegn signaturen i feltet.
  • Bilde - Bla gjennom og velg et bilde av signaturen.
  • Lagre signatur - Når det er merket av for dette alternativet og du er logget på Acrobat Reader eller Acrobat, lagres den tillagte signaturen trygt i Adobe Document Cloud for gjenbruk.

  Klikk Bruk, og klikk deretter plasseringen i PDF-filen der du vil plassere signaturen eller initialene.

 7. Hvis du vil flytte den plasserte signaturen eller initialen, klikker du feltet for å utheve det, og deretter bruker du piltastene. Hvis du vil endre størrelse på eller slette feltet, bruker du alternativene på feltverktøylinjen.

Merk:

Hvis du vil bruke et bilde som signatur:

 • Signer med navnet ditt i svart på et rent, tomt, hvitt papir. Signer midt på papiret slik at du ikke fotograferer eller skanner kantene.
 • Fotografer eller skann signaturen. Hvis du tar et bilde av signaturen, må du passe på at siden er belyst og at det ikke er skygger på signaturen.
 • Overfør bildet eller skanningen til datamaskinen. Acrobat/Reader godtar JPG-, JPEG-, PNG-, GIF-, TIFF-, TIF- og BMP-filer. Du trenger ikke å beskjære bildet. Acrobat/Reader importerer bare signaturen hvis bildet eller skanningen er relativt rent.

Send de signerte PDF-filene

Når du har signert skjemaet, kan du dele det med andre. Når du skal dele skjemaet, følger du fremgangsmåten i artikkelen Sende skjemaet.

Få PDF-filer signert av andre ved hjelp av Adobe Sign

Du kan få dokumenter signert av andre ved å bruke verktøyet Fyll ut og signer, som bygger på skytjenester levert av Adobe Sign. Den lar underskrivere hurtig signere avtaler fra hvor som helst med en nettleser eller mobil enhet. Underskrivere er ikke nødt til å registrere seg eller kjøpe noe Adobe-produkt for å signere avtalene.

Det sendes en e-postmelding til underskriverne der de blir bedt om å signere avtalene. Når den er signert, mottar både du og underskriverne den signerte PDF-filen per e-post. Du kan spore hele signeringsprosessen i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC fra Hjem > Til signering.

 

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sende PDF-dokumenter for signatur.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet