Du kan signere et dokument for å attestere innholdet, eller for å godkjenne dokumentet. Du bruker ulike signaturtyper basert på formålet.

Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat DC og Acrobat 2017. Hvis du bruker Acrobat XI, kan du se Hjelp for Acrobat XI. Hvis du bruker Acrobat 8, 9 eller 10, kan du se tidligere versjoner av Hjelp for Acrobat.

Signere en PDF-fil

Hvis du vil signere et PDF-dokument eller -skjema, kan du skrive inn, tegne eller sette inn et bilde av den håndskrevne signaturen. Du kan også legge til tekst, for eksempel ditt navn, firma, stilling eller datoen. Når du har lagret dokumentet, blir signaturen og teksten en del av PDF-filen.

Merk:

Du kan også ta et bilde av signaturen på mobilen ved å bruke Adobe Acrobat Reader-mobilappen og lagre den i Adobe Document Cloud, slik at den sykroniseres og blir tilgjengelig for bruk på datamaskinen og andre mobilenheter. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Registrere signaturen på mobilen og bruke den hvor som helst.

 1. Åpne PDF-dokumentet eller -skjemaet som du vil signere.

 2. Velg Verktøy > Fyll ut og signer.

 3. Hvis du vil legge til tekst, for eksempel navn, firma, stilling eller dato, drar og slipper du de lagrede personlige opplysningene fra ruten til høyre til et skjemafelt.

  Du kan også bruke Legg til tekst på verktøylinjen. Klikk i dokumentet der du vil legge til teksten, og begynn å skrive. Bruk feltverktøylinjen for å gjøre ønskede endringer.

 4. Klikk Signer-ikonet på verktøylinjen, og velg deretter om du vil legge til signaturen eller bare initialene.

  Legge til signatur eller initialer

  Hvis du allerede har lagt til signaturer eller initialer, vises de som alternativer å velge fra.

 5. Hvis du allerede har lagt til signaturen eller initialene, velger du den fra Signer-alternativene, og deretter klikker du i PDF-filen der du vil legge til signaturen. Gå til neste trinn.

  Hvis du signerer for første gang, vil du se panelet Signatur eller Initialer. Nedenfor er et eksempel på Signatur-panel.

  Skrive inn, tegne eller importere et signaturbilde
  Du kan velge å skrive inn, tegne eller importere et signaturbilde. Signaturer og initialer som legges til, blir lagret slik at de kan brukes senere.

  Skriv

  Skriv inn navnet i feltet. Du kan velge blant et lite utvalg signaturstiler. Klikk Endre stil for å vise en annen stil.

  Tegn

  Tegn signaturen i feltet.

  Bilde

  Bla gjennom og velg et bilde av signaturen.

  Lagre signatur

  Når du merker av for dette alternativet og er loggetAcrobat Reader eller Acrobat, lagres signaturen trygt i Adobe Document Cloud, slik at du kan bruke den om igjen senere.

  Klikk Bruk, og klikk deretter plasseringen i PDF-filen der du vil plassere signaturen eller initialene.

 6. Hvis du vil flytte den plasserte signaturen eller initialen, klikker du feltet for å utheve det, og deretter bruker du piltastene. Hvis du vil endre størrelse på eller slette feltet, bruker du alternativene på feltverktøylinjen.

Merk:

Hvis du vil bruke et bilde som signatur:

 • Signer med navnet ditt i svart på et rent, tomt, hvitt papir. Signer midt på papiret slik at du ikke fotograferer eller skanner kantene.
 • Fotografer eller skann signaturen. Hvis du tar et bilde av signaturen, må du passe på at siden er belyst og at det ikke er skygger på signaturen.
 • Overfør bildet eller skanningen til datamaskinen. Acrobat/Reader godtar JPG-, JPEG-, PNG-, GIF-, TIFF-, TIF- og BMP-filer. Du trenger ikke å beskjære bildet. Acrobat/Reader importerer bare signaturen hvis bildet eller skanningen er relativt rent.

Send de signerte PDF-filene

Når du har signert skjemaet, kan du dele det med andre. Når du skal dele skjemaet, følger du fremgangsmåten i artikkelen Sende skjemaet.

Få PDF-filer signert av andre ved hjelp av Adobe Sign

Du kan få dokumenter signert av andre ved å bruke verktøyet Send til signering, som bygger på skytjenester levert av Adobe Sign. Den lar underskrivere hurtig signere avtaler fra hvor som helst med en nettleser eller mobil enhet. Underskrivere er ikke nødt til å registrere seg eller kjøpe noe Adobe-produkt for å signere avtalene.

Send til signering-verktøyet hjelper deg også med å spore hele signeringsprosessen. Verktøyet sender en e-postmelding til underskriverne og ber dem om å signere en avtale. Når det er signert, mottar både du og underskriverne den signerte PDF-filen per e-post.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sende PDF-dokumenter for signatur.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet