Redigere PDF-er med Acrobat

Finn ut hvordan du redigerer tekst, bilder og objekter i en PDF-fil eller skannet PDF-fil. Finn også ut hva du kan gjøre hvis en PDF-fil er passordbeskyttet eller digitalt signert. Velg hva du vil gjøre:

Før du begynner

Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.

I den nye opplevelsen vises verktøyene på venstre side av skjermen.

Får ikke redigert en PDF-fil

Får du ikke redigert en PDF-fil? Installer Acrobat på enheten din og gjør den til standard PDF-visningsprogram. Finn ut mer >

Redigere tekst i en PDF-fil: Legg til eller erstatt tekst, rett skrivefeil, endre skrift og skriftsnitt, juster og endre størrelse på tekst. Finn ut mer >

Rediger et PDF-skjema som er opprettet med LifeCycle Designer

Redigere en sikret PDF-fil: Enkelte funksjoner er begrenset i sikrede PDF-filer, og signerte PDF-filer er låst for å hindre endringer. Finn ut mer >

Rediger tekst eller bilder i en skannet PDF-fil

Redigere en skannet PDF-fil: Gjør om skannede dokumenter til redigerbare PDF-filer, og rediger tekst og bilder. Finn ut mer >

Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil: Legg til, endre størrelse på, flytt, roter, juster, beskjær eller erstatt bilder og objekter. Finn ut mer >

Rediger en sikker eller passordbeskyttet PDF-fil

Redigere et PDF-skjema som er opprettet i LiveCycle Designer: XFA-skjemaer kan ikke redigeres i Acrobat uten tap av interaktivitet. Finn ut mer >

Har du fremdeles spørsmål? Legg inn spørsmålene dine i Acrobat-forum og få svar fra eksperter.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?