Brukerveiledning Avbryt

Validere digitale signaturer

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Hurtigtaster
  4. Systemkrav
 3. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområdet
  2. Åpne og se PDF-er.
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Editing PDFs
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. Handlingsveiviser (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer konvertert til nettsider
  13. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  14. PDF-artikler
  15. Geospatiale PDF-filer
  16. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  17. Endre standard skrift for å legge til tekst
  18. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Om sertifikatsignaturer
  5. Sertifikatbaserte signaturer
  6. Validere digitale signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Print production tools overview
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

Angi verifiseringsinnstillingene dine på forhånd. Dette bidrar til å sikre at digitale signaturer er gyldige når du åpner et PDF-dokument, og at verifiseringsdetaljene vises med signaturen. Se Angi verifiseringsinnstillinger for signatur for flere detaljer.

Når digitale signaturer er kontrollert, vises et ikon på dokumentmeldingslinjen for å angi signaturstatusen. Mer informasjon om statusen vises i Signaturer-panelet og i dialogboksen Egenskaper for digital signatur.

Konfigurere validering av digital signatur

Når du mottar et signert dokument, kan det hende at du vil validere signaturen(e) for å bekrefte underskriveren og det signerte innholdet. Valideringen kan skje automatisk, avhengig av hvordan du har konfigurert programmet ditt. Signaturens gyldighet fastsettes ved å sjekke autentisiteten av signaturens digitale ID-sertifikatstatus og dokumentintegritet:

 • Verifisering av autentisitet bekrefter at underskriverens sertifikat eller dets overordnede sertifikater finnes på godkjennerens liste over klarerte identiteter. Det bekrefter også hvorvidt signeringssertifikatet er gyldig basert på brukerens Acrobat- eller Reader-konfigurasjon.

 • Verifisering av dokumentintegritet bekrefter hvorvidt det signerte innholdet har blitt endret etter signeringen. Hvis innholdet endres, bekrefter verifisering av dokumentintegritet hvorvidt innholdet har blitt endret på en måte som er tillatt av underskriveren.

Angi innstillinger for signaturbekreftelse

 1. Åpne dialogboksen Innstillinger.
 2. Velg Signaturer under Kategorier.
 3. For Bekreftelse, klikk Mer.

 4. Hvis du vil validere alle signaturene i et PDF-dokument automatisk når du åpner det, velger du Bekreft signaturer når dokumentet åpnes. Dette valget er aktivert som standard.

 5. Velg bekreftelsesalternativer etter behov, og klikk OK.

  Virkemåte for bekreftelse

  Ved bekrefting

  Disse alternativene angir metoder som bestemmer hvilken plugin-modul som velges når en signatur skal bekreftes. Riktig plugin-modul velges ofte automatisk. Kontakt systemansvarlig om spesifikke plugin-krav for validering av signaturer.

  Krev at sertifikatopphevelseskontroll skal lykkes hver gang det er mulig når signaturen bekreftes...

  Kontrollerer sertifikater mot en liste over ekskluderte sertifikater under validering. Dette valget er aktivert som standard. Hvis du ikke velger dette alternativet, ignoreres opphevelsesstatusen for godkjenningssignaturer. Opphevelsesstatusen kontrolleres alltid for sertifiseringssignaturer.

  Bruk utløpte tidsstempler

  Bruker den sikre tiden som angis av tidsstempelet eller bygges inn i signaturen, også når signaturens sertifikat er utløpt. Dette valget er aktivert som standard. Hvis du ikke velger dette alternativet, tillater du at utløpte tidsstempler forkastes.

  Bekreftelsesklokkeslett

  Bekreft signaturer ved hjelp av

  Velg et alternativ for å angi hvordan gyldigheten til den digitale signaturen skal kontrolleres. Du kan som standard kontrollere tidspunktet ut fra når signaturen ble opprettet. Eventuelt kan du kontrollere det basert på gjeldende tidspunkt eller tidspunktet angitt av en tidsstempelserver da dokumentet ble signert.

  Bekreftelsesinformasjon

  Angir om det skal legges til bekreftelsesinformasjon i den signerte PDF-filen. Standard er å varsle brukeren når bekreftelsesinformasjonen er for stor.

  Integrering i Windows

  Klarer alle rotsertifikater i Windows-sertifikatlager for

  Angi om alle rotsertifikater i Windows-sertifikatlager skal klareres for:

  • Validering av signaturer: Sertifikater er klarert for validering av godkjenningssignatur.
  • Validering av sertifiserte dokumenter: Sertifikater er klarert for validering av sertifiseringssignatur.

  Sikkerheten kan kompromitteres hvis du velger disse alternativene.

  Forsiktig!

  Det anbefales ikke at du klarerer alle rotsertifikatene Windows-sertifikatlageret. Mange av sertifikatene som distribueres med Windows, er beregnet for andre formål enn å opprette klarerte identiteter.

Angi klareringsnivået for et sertifikat

I Acrobat eller Reader er signaturen i et sertifisert eller signert dokument gyldig hvis du og underskriveren har et klarert forhold. Klareringsnivået for sertifikatet angir hvilke handlinger du har klarert underskriveren for.

Du kan endre klareringsinnstillingene for sertifikater for å tillate bestemte handlinger. Du kan for eksempel endre innstillingene for å aktivere det dynamiske innholdet og innebygde JavaScriptet i det sertifiserte dokumentet.

 1. Åpne dialogboksen Innstillinger.
 2. Velg Signaturer under Kategorier.
 3. For Sertifikater for identiteter og klarering, klikk Mer.
 4. Velg Klarerte sertifikater til venstre.
 5. Velg et sertifikat fra listen, og klikk Rediger klarering.
 6. På fanen Klarering velger du de av følgende elementer som dette sertifikatet skal klareres:

  Bruk dette sertifikatet som en klarert rot

  Et rotsertifikat er den opprinnelige sertifiseringsinstansen i en kjede av sertifiseringsinstanser som har utstedt sertifikatet. Ved å klarere rotsertifikatet klarerer du alle sertifikater utstedt av sertifiseringsinstansen.

  Signerte dokumenter eller data

  Godtar identiteten til underskriveren.

  Godkjente dokumenter

  Klarerer dokumenter der forfatteren har sertifisert dokumentet med en signatur. Du klarerer underskriveren for sertifisering av dokumenter, og du godtar handlinger som utføres av det godkjente dokumentet.

  Når dette alternativet er valgt, er følgende alternativer tilgjengelige:

  Dynamisk innhold

  Tillater at filmer, lyd og andre dynamiske elementer spilles av i et godkjent dokument.

  Innebygd JavaScript med høye rettigheter

  Tillater kjøring av privilegerte JavaScript som er innebygde i PDF-filer. JavaScript-filer kan brukes på skadelige måter. Det er klokt å velge dette alternativet for sertifikater du klarerer, bare når det er nødvendig.

  Privilegerte systemoperasjoner

  Tillater Internett-tilkoblinger, skripting på tvers av domener, stille utskrift, referanser til eksterne objekter og operasjoner for import-/eksportmetode i sertifiserte dokumenter.

  Merk:

  Tillat bare Innebygd JavaScript med høye rettigheter og Privilegerte systemoperasjoner for kilder du stoler på og arbeider nært med. Bruk for eksempel disse alternativene for en arbeidsgiver eller serviceleverandør.

 7. Klikk på OK, lukk dialogboksen Innstillinger for digital ID og klarerte sertifikater, og klikk deretter OK i dialogboksen Innstillinger.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen for digitale signaturerwww.adobe.com/go/acrodigsig_no

Signaturer-panel for digitale signaturer

Signaturer-panelet viser informasjon om hver digitale signatur i gjeldende dokument, og endringshistorikken for dokumentet etter den første signaturen. Hver digitale signatur har et ikon som angir bekreftelsesstatusen. Verifiseringsdetaljene er oppført under hver signatur og kan ses ved å utvide signaturen. Signaturer-panelet inneholder også informasjon om tidspunktet for signering av dokumentet og klarerings- og underskriverinformasjon.

Signaturer-panel i Acrobat
Verfisere signaturer i Signaturer-panelet.

 1. Velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Signaturer, eller klikk på signaturpanelknappen på dokumentmeldingslinjen.

Merk:

Ved å høyreklikke et signaturfelt i Signaturer-panelet kan du utføre de fleste signaturrelaterte oppgaver, inkludert å legge til, fjerne og validere signaturer. I enkelte tilfeller kan imidlertid signaturfeltet låses når du har signert.

Signere i modusen Forhåndsvis dokument

Når dokumentintegritet er avgjørende for signaturarbeidsflyten, bruker du funksjonen Forhåndsvis dokument når du signerer dokumenter. Denne funksjonen analyserer dokumentet for innhold som kan endre utseendet på dokumentet. Deretter undertrykker den innholdet, slik at du kan vise og signere dokumentet i en statisk og sikker tilstand.

Med funksjonen Forhåndsvis dokument kan du finne ut om dokumentet inneholder dynamisk innhold eller eksterne avhengigheter. Du kan også finne ut om dokumentet inneholder skjemafelt, multimedia, JavaScript eller lignende elementer som kan påvirke dokumentets utseende. Når du har gått gjennom rapporten, kan du kontakte forfatteren av dokumentet om problemene som vises i rapporten.

 1. Åpne dialogboksen Innstillinger.

 2. Velg Signaturer under Kategorier.

 3. Klikk på Mer under Opprettelse og utseende.

 4. Velg Vis dokumenter i forhåndsvisningsmodus for Ved signering, og klikk OK.

 5. Klikk på signaturfeltet i PDF-filen, og velg Signer dokument.

  Dokumentmeldingslinjen vises med kompatibilitetsstatus og alternativer.

 6. (Valgfritt) Klikk på Vis rapport på dokumentmeldingslinjen (hvis tilgjengelig), og velg hvert element i listen for å vise detaljer. Når du er ferdig, lukker du dialogboksen PDF-signaturrapport.

 7. Hvis du er fornøyd med overensstemmelsesstatusen til dokumentet, klikker du Signer dokument på dokumentmeldingslinjen og legger til den digitale signaturen.

 8. Lagre PDF-filen med et annet navn enn den opprinnelige filen, og lukk dokumentet uten å foreta flere endringer.

Sertifisere et PDF-dokument

Når du sertifiserer en PDF, indikerer du at du godkjenner innholdet. Du angir også hva slags endringer som er tillatt uten at sertifiseringen blir ugyldig. Anta for eksempel at et regjeringskontor oppretter et skjema med signaturfelt. Når skjemaet er fullført, sertifiserer kontoret dokumentet og tillater bare at brukerne endrer skjemafelt og signerer dokumentet. Brukere kan fylle ut skjemaet og signere dokumentet. Hvis de imidlertid fjerner sider eller legger til kommentarer, beholder ikke dokumentet statusen som sertifisert.

Du kan bare bruke en sertifiserende signatur hvis PDF-filen ikke allerede inneholder andre signaturer. Sertifiserende signaturer kan være synlige eller usynlige. Et blått sløyfeikon  i Signaturer-panelet angir en gyldig sertifiseringssignatur. En digital ID kreves for å legge til den digitale sertifiseringssignaturen.

 1. Fjern innhold som kan kompromittere dokumentsikkerheten, for eksempel JavaScript, handlinger eller innebygde medier.

 2. Velg Verktøy > Sertifikater for å åpne panelet.

 3. Klikk på ett av følgende alternativer:

  Sertifiser (synlig signatur)

  Plasser en sertifisert signatur i et eksisterende felt for digital signatur (hvis tilgjengelig), eller på ønsket plassering.

  Sertifiser (usynlig signatur)

  Sertifiserer dokumentet, men signaturen din vises bare i Signaturer-panelet.

 4. Følg instruksjonene på skjermen for å plassere signaturen (ved behov), angi en digital ID, og angi et alternativ for Tillatte handlinger etter sertifisering.

  Merk:

  Hvis du aktiverte Vis dokumenter i forhåndsvisningsmodus ved signering i Sikkerhetsinnstillinger, klikker du Signer dokument på dokumentmeldingslinjen.

 5. Lagre PDF-filen med et annet navn enn den opprinnelige filen, og lukk dokumentet uten å foreta flere endringer. Det er lurt å lagre det som en ny fil, slik at du kan beholde det opprinnelige usignerte dokumentet.

Tidsstemple et dokument

Acrobat gir brukerne muligheten til å legge et dokumenttidsstempel til en PDF-fil uten at en identitetsbasert signatur også er nødvendig. Det kreves en tidsstempelserver for å tidsstemple en PDF-fil. (Se Konfigurere en tidsstempelserver.) Et tidsstempel sikrer ektheten og eksistensen til et dokument på et bestemt tidspunkt. Disse tidsstemplene overholder funksjonene for tidsstempel og opphevelse som er beskrevet i del 4 av standarden ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES). Reader X-brukere (og senere) kan også tidsstemple et dokument hvis dokumentet inkluderer egnede Reader-aktiverings funksjoner.

Hvis du vil ha mer informasjon om PAdES, kan du se blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html.

 1. Åpne dokumentet du ønsker å legge et tidsstempel til.

 2. Velg Verktøy > Sertifikater > Tidsstempel.

 3. I dialogboksen Velg server for standard tidsstempel velger du en standard tidsstempelserver fra listen, eller legger til en ny standard tidsstempelserver.

 4. Klikk på Neste, og lagre deretter dokumentet med tidsstempelet.

Validere en digital signatur

Hvis signaturstatusen er ukjent eller ikke bekreftet, validerer du signaturen manuelt for å finne problemet og en mulig løsning. Hvis signaturstatusen er ugyldig, kontakter du underskriveren om problemet.

Hvis du vil ha mer informasjon om signaturadvarsler og gyldige og ugyldige signaturer, kan du se veiledningen for digitale signaturerwww.adobe.com/go/acrodigsig_no.

Du kan vurdere gyldigheten av en digital signatur og tidsstempelet ved å kontrollere signaturegenskapene.

 1. Angi verifiseringsinnstillingene for signatur. Hvis du ønsker mer informasjon, se Angi verifiseringsinnstillinger for signatur

 2. Åpne PDF-filen som inneholder signaturen, og klikk deretter signaturen. Dialogboksen Statusen for signaturvalidering beskriver gyldigheten av signaturen.

 3. Hvis du vil ha mer informasjon om signaturen og tidsstempelet, klikker du Signaturegenskaper.

 4. Se gjennom Gyldighetssammendrag i dialogboksen Signaturegenskaper. Sammendraget viser én av følgende meldinger:

  Dato/klokkeslett for signaturen stammer fra klokken på datamaskinen til personen som signerer

  Klokkeslett er basert på det lokale klokkeslettet på underskriverens datamaskin.

  Signaturen er tidsstemplet

  Underskriveren brukte en tidsstempelserver, og innstillingene angir at du har en klarert relasjon med tidsstempelserveren.

  Signaturen er tidsstemplet, men tidsstempelet kan ikke bekreftes

  Ved tidsstempelverifisering må du hente tidsstempelserverens sertifikat til listen din over klarerte identiteter. Kontakt systemansvarlig.

  Signaturen er tidsstemplet, men tidsstempelet har utløpt

  Acrobat og Reader validerer et tidsstempel basert på gjeldende tidspunkt. Denne meldingen vises hvis tidsstempelunderskriverens sertifikat utløper før gjeldende tidspunkt. Hvis du vil at Acrobat eller Reader skal godta et utløpt tidsstempel, velger du Bruk utløpte tidsstempler i dialogboksen Innstillinger for signaturbekreftelse Innstillinger > Signaturer > Bekreftelse: Mer. Acrobat og Reader viser en advarsel ved validering av signaturer med et utløpt tidsstempel.

 5. Hvis du vil vise detaljer om sertifikatet til den som signerer, for eksempel klareringsinnstillinger eller juridiske begrensninger, klikker du Vis sertifikatet til den som signerer i dialogboksen Signaturegenskaper.

  Hvis dokumentet ble endret etter at det ble signert, kontrollerer du den signerte versjonen av dokumentet og sammenligner den med gjeldende versjon.

Fjerne en digital signatur

Du kan ikke fjerne en digital signatur hvis du ikke har satt den inn og du har installert den digitale IDen for signeringen.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil fjerne en digital signatur, høyreklikker du signaturfeltet og velger Fjern signatur.
  • Hvis du vil fjerne alle signaturene i en PDF-fil, velger du Tøm alle signaturfelt på Alternativer-menyen i Signaturer-panelet. (Du viser signatur panelet ved å velge Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Signaturer.)

Vise tidligere versjoner av et digitalt signert dokument

Hver gang et dokument signeres med en sertifikat, lagres det på dette tidspunktet med en signert versjon av PDF-dokumentet. Hver versjon lagres bare som tilføyelse, og den opprinnelige kan ikke endres. Alle digitale signaturer og de tilhørende versjonene er tilgjengelige via Signaturer-panelet.

 1. Velg og vis signaturen i Signaturer-panelet, og velg Vis signert versjonAlternativer-menyen .

  Den tidligere versjonen åpnes i en ny PDF-fil, med versjonsinformasjonen og navnet på den som signerer, på tittellinjen.

 2. Hvis du vil gå tilbake til det opprinnelige dokumentet, velger du dokumentnavnet på Vindu-menyen.

Sammenligne versjoner av et signert dokument

Etter at et dokument er signert kan du vise en liste med endringer som er utført i dokumentet etter den siste versjonen.

 1. Velg signaturen i Signaturer-panelet.

 2. Velg Sammenlign signert med gjeldende versjonAlternativer-menyen .

 3. Når du er ferdig, lukker du det midlertidige dokumentet.

Klarere en underskrivers sertifikat

Når du klarerer et sertifikat, må du legge det til brukerens liste over klarerte identiteter under behandling av klarert identitet, og stille inn klareringsnivået manuelt. Sluttbrukere utveksler ofte sertifikater etter behov ved bruk av sertifikatsikkerhet. Eventuelt legger de til sertifikater direkte fra signaturer i signerte dokumenter og angir deretter klareringsnivåer. Bedrifter krever imidlertid ofte at ansatte validerer signaturene til andre uten å utføre noen manuell oppgave. Acrobat stoler på alle sertifikater for signering og sertifisering som er knyttet til et klarert anker. Administratorer skal derfor forhåndskonfigurere kundeinstallasjoner, eller la sluttbrukerne legge til et eller flere klarerte ankre. Hvis du vil ha mer informasjon om klarering av sertifikater, kan du se Om sertifikatbaserte signaturer.

Digitale signaturer som ble lagt til med et selvsignert sertifikat, kan ikke valideres automatisk av Adobe siden sertifikatet ikke er i listen Klarerte identiteter som Adobe bruker til å validere signaturer. Et selvsignert sertifikat er et sertifikat som du har generert selv ved hjelp av en app fra tredjepart. Du vil ikke kunne validere signaturen manuelt før sertifikatet er klarert av Adobe. Hvis du åpner en slik PDF-fil, ser du advarselen Det er problemer med minst én signatur.

Advarselsmelding om signaturgyldighet

Forsiktig!

Av sikkerhetsårsaker anbefaler ikke Adobe at du legger til et selvsignert sertifikat eller et annet tilfeldig sertifikat i Adobes liste over klarerte sertifikater.

Gjør følgende for å legge til sertifikatet som ble brukt til å påføre den digitale signaturen, i Adobes liste Klarerte identiteter:

 1. Klikk på Signaturer-knappen i den venstre ruten.

 2. Høyreklikk på signaturen, og klikk deretter på Vis signaturegenskaper.

  Signaturegenskaper

 3. Klikk på Vis sertifikat for signatar i dialogboksen Signaturegenskaper.

  Vis sertifikat for underskriver

 4. I dialogboksen for sertifikatvisning klikker du på Klarer-fanen og deretter på Legg til i Klarerte sertifikater.

  Legg til i klarerte sertifikater

 5. Klikk på OK i boksen med klareringsinnstillinger, og klikk på OK igjen.

PDF-porteføljer og digitale signaturer

Du kan signere komponent-PDF-filer innenfor en PDF-portefølje, eller signere PDF-porteføljen som helhet. Hvis du signerer en komponent-PDF-fil, låses PDF-filen for redigering og innholdet sikres. Når du har signert alle komponent-PDF-filene, kan du til slutt signere hele PDF-porteføljen. Eventuelt kan du signere PDF-porteføljen som helhet for å låse innholdet i alle komponent-PDF-filer samtidig.

 • Hvis du vil signere en komponent-PDF-fil, kan du se Signere PDF-filer. Den signerte PDF-filen lagres automatisk i PDF-porteføljen.

 • Hvis du vil signere en PDF-portefølje som helhet, signerer du forsiden (Vis > Portefølje > Forside). Når du signerer PDF-porteføljen som helhet, kan du ikke legge signaturer til komponentdokumentene. Du kan imidlertid tilføre flere signaturer til forsiden.

Digitale signaturer på vedlegg til komponent-PDF-filer

Du kan legge signaturer til vedlegg før du signerer forsiden. Hvis du vil legge signaturer til vedlagte PDF-filer, åpner du PDF-filen i et separat vindu. Høyreklikk vedlegget, og velg Åpne fil på hurtigmenyen. Hvis du vil vise signaturer på PDF-porteføljen, navigerer du til forsiden for å vise dokumentmeldingslinjen og signaturruten.

Signerte og sertifiserte PDF-porteføljer

En ordentlig signert eller sertifisert PDF-portefølje har én eller flere signaturer som godkjenner eller sertifiserer PDF-porteføljen. Den viktigste signaturen i vises i et signaturmerket på verktøylinjen. Detaljer om alle signaturer vises på forsiden.

Signaturmerke i Acrobat
Signaturmerket gir en rask metode for å bekrefte PDF-porteføljens godkjenning eller sertifikat.

 • Hvis du vil vise navnet på organisasjonen eller personen som har signert PDF-porteføljen, holder du markøren over signaturmerket.

 • Hvis du vil vise detaljer om signaturen som vises i signaturmerket, klikker du signaturmerket. Forsiden og Signatur-ruten til venstre åpnes med detaljer.

Hvis godkjenningen eller sertifiseringen av PDF-porteføljen er ugyldig eller det har oppstått et problem, viser signaturmerket et varselsikon. Hvis du vil vise en forklaring av problemet, holder du markøren over signaturmerket med varselsikonet. Ulike varselsikoner vises for ulike situasjoner.

Hvis du vil se en liste over og forklaringer av hver advarsel, kan du se DigSig Admin Guidewww.adobe.com/go/acrodigsig_no.

XML-datasignaturer

Acrobat og Reader støtter XML-datasignaturer som brukes til å signere data i XML Forms Architectures (XFA)-skjemaer. Skjemaforfatteren gir instruksjoner om XML-signering, validering eller fjerning for skjemahendelser, slik som klikking på en knapp, lagring av en fil eller sending.

XML-datasignaturer overholder W3C XML-signaturstandarden. Som digitale PDF-signaturer sikrer digitale XML-signaturer integritet og godkjenning, og er ikke tilbakevisende i dokumenter.

PDF-signaturer har imidlertid flere tilstander for dataverifisering. Noen tilstander aktiveres når en bruker endrer innholdet i en signert PDF-fil. XML-signaturer har derimot bare to tilstander for databekreftelse; gyldig og ugyldig. Den ugyldige tilstanden aktiveres når en bruker endrer innholdet i en signert XML-fil.

Opprette langsiktig signaturvalidering

Med langsiktig signaturvalidering kan du kontrollere gyldigheten til en signatur lenge etter at dokumentet er signert. For å kunne bruke langsiktig validering må alle nødvendige elementer for signaturvalidering være bygd inn i det signerte PDF-dokumentet. Du kan bygge inn disse elementene når dokumentet signeres, eller etter at signaturen er opprettet.

Hvis ikke denne spesifikke informasjonen legges til i PDF-dokumentet, kan en signatur bare valideres i en begrenset tidsperiode. Denne begrensningen skyldes at sertifikater som er relatert til signaturen, til slutt utløper eller oppheves. Når et sertifikat utløper, er ikke utstedelsesinstansen lenger ansvarlig for å gi opphevelsesstatus for sertifikatet. Signaturen kan ikke valideres uten samsvarende opphevelsesstatus.

De nødvendige elementene for å opprettholde gyldigheten til en signatur omfatter signatursertifikatkjede, opphevelsesstatus for sertifikat og eventuelt et tidsstempel. Hvis de nødvendige elementene er tilgjengelige og blir bygd inn ved signering, kan signaturen valideres ved hjelp av eksterne ressurser for validering. Acrobat og Reader kan bygge inn de nødvendige elementene hvis de er tilgjengelige. PDF-oppretteren må aktivere bruksrettigheter for Reader-brukere (Fil > Lagre som annet > Reader-utvidet PDF).

Merk:

Innebygging av tidsstempelinformasjon krever en riktig konfigurert tidsstempelserver. I tillegg må tidspunktet for signaturvalidering settes til Sikkert klokkeslett (Innstillinger > Sikkerhet > Avanserte innstillinger > fanen Bekreftelse). CDS-sertifikater kan tilføre bekreftelsesinformasjon, slik som oppheving og tidsstempel, til dokumentet uten at det krever konfigurasjon fra underskriverens side. Underskriveren må imidlertid være koblet til Internett for å få tak i den aktuelle informasjonen.

Legge til informasjon om bekreftelse ved signering

 1. Kontroller at datamaskinen kan koble til de nødvendige nettverksressursene.

 2. Pass på at det fremdeles er merket av for innstillingen Inkluder signaturens opphevelsesstatus (Innstillinger > Signaturer > Opprettelse og utseende: Mer). Denne innstillingen er valgt som standard.

 3. Signer PDF-filen.

Hvis alle elementene i sertifikatkjeden er tilgjengelige, blir informasjonen automatisk lagt til i PDF-dokumentet. Hvis en tidsstempelserver er konfigurert, blir også tidsstempelet lagt til.

Legge til informasjon om bekreftelse etter signering

I noen arbeidsflyter er ikke informasjon om signaturvalidering tilgjengelig ved signering, men kan hentes etterpå. En selskapsrepresentant kan for eksempel signere en kontrakt ved hjelp av en bærbar datamaskin om bord i et fly. Datamaskinen kan ikke kommunisere med Internett for å hente tidssempel- og opphevelsesinformasjonen som skal legges til i signaturen. Når Internett-tilgang senere blir tilgjengelig, kan alle som validerer signaturen, legge denne informasjonen til i PDF-dokumentet. Alle etterfølgende signaturvalideringer kan også bruke informasjonen.

 1. Kontroller at datamaskinen kan koble til de nødvendige nettverksressursene, og høyreklikk deretter signaturen i PDF-dokumentet.

 2. Velg Legg til informasjon om bekreftelse.

Informasjonen og metodene som brukes for å inkludere denne informasjonen om langtidsvalidering (LTV) i PDF-filen, overholder del 4 av ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES)-standarden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html. Kommandoen er ikke tilgjengelig hvis signaturen er ugyldig, eller hvis du signerer med et selvsignert sertifikat. Kommandoen er også utilgjengelig dersom verifiseringstidspunktet utgjør det gjeldende tidspunktet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din