Brukerveiledning Avbryt

Validere digitale signaturer

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Vi introduserer den nye Acrobat-opplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Hurtigtaster
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Grunnleggende om Workspace
  2. Åpne og se PDF-er
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Redigere FDF-filer
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. PDF-filer konvertert til nettsider
  12. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  13. PDF-artikler
  14. Geospatiale PDF-filer
  15. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  16. Endre standard skrift for å legge til tekst
  17. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Opprett et nettskjema
  5. Be om e-signaturer samlet
  6. Ta imot nettbetalinger
  7. Konto med egen merkevare
  8. Om sertifikatsignaturer
  9. Sertifikatbaserte signaturer
  10. Validere digitale signaturer
  11. Adobe-godkjent klareringsliste
  12. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  7. Skybasert automatisk koding
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Oversikt over verktøy for utskriftsproduksjon
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

Før du begynner

Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.

I den nye opplevelsen vises verktøyene på venstre side av skjermen.

Hva er en digital signatur?

Digital signatur er en sikker og effektiv måte å signere og godkjenne dokumenter elektronisk på, noe som sikrer deres autentisitet og integritet. Ved å bruke digital signatur kan du signere dokumenter raskt og enkelt, og være sikker på at de ikke kan endres eller forfalskes.

Hvorfor validere en digital signatur?

Når du mottar et signert dokument, kan det hende du vil validere signaturene for å bekrefte underskriveren og det signerte innholdet. Valideringen kan skje automatisk, avhengig av hvordan du har konfigurert programmet ditt. Signaturens gyldighet fastsettes ved å sjekke autentisiteten av signaturens digitale ID-sertifikatstatus og dokumentintegritet.

For å bekrefte autentisiteten kontrollerer validereren om signatarens sertifikat eller overordnede sertifikater er klarert. Gyldigheten til signeringssertifikatet kontrolleres også basert på brukerens Acrobat- eller Acrobat Reader-innstillinger.

For å bekrefte dokumentintegritet kontrollerer validereren om det signerte innholdet ble endret etter signering. Hvis det ble gjort endringer, sikrer verifiseringen at underskriveren tillater endringene.

set-signature-preferences

Angi innstillinger for validering av digitale signaturer

Du kan angi verifiseringsinnstillingene på forhånd slik at digitale signaturer er gyldige når du åpner en PDF og bekreftelsesdetaljer vises sammen med signaturen. Når digitale signaturer er kontrollert, vises et ikon på dokumentmeldingslinjen for å angi signaturstatusen.

 1. Velg hamburgermenyen   (Windows®), eller gå til Acrobat (macOS)> Innstillinger.

 2. Velg Signaturer fra under Kategorier i dialogboksen Innstillinger.

 3. Fra Verifisering-boksen i panelet med Digitale signaturer velger du Mer...

  set-digital-sign

 4. I dialogboksen som åpnes med «Innstillinger for signaturbekreftelse», kan du kontrollere følgende innstillinger: 

  • Angi automatisk validering av signaturer: Med Verifiser signaturer når dokumentet åpnes når det er merket av for dette alternativet, validerer Acrobat automatisk alle signaturene i en PDF når du åpner dokumentet.
  • Angi atferd for verifisering: Alternativene angir metoder som bestemmer hvilken tilleggs som velges når en signatur skal verifiseres. Riktig plugin-modul velges ofte automatisk. Kontakt systemansvarlig om spesifikke plugin-krav for validering av signaturer.
  • Kontroller opphevelsesstatusen for sertifikater: Med Krev at sertifikatopphevelseskontroll skal lykkes... avmerket for dette alternativet, kontrollerer Acrobat sertifikater mot en liste over ekskluderte sertifikater under validering. Hvis du avvelger avmerkingsboksen, ignoreres opphevelsesstatusen for Acrobat Approval-signaturer. Tilbakekallingsstatusen kontrolleres alltid for å bekrefte signaturer.
  • Bruk utløpte tidsstempler: Alternativet er valgt som standard. Den bruker tiden nevnt i tidsstemplet eller innebygd i signaturen, selv om signaturens sertifikat har utløpt. Hvis du avvelger avmerkingsboksen, forkaster Acrobat utløpte tidsstempler.
  • Angi verifisering for tid: Du kan velge passende alternativer under «Verifiseringstidspunkt» for å kontrollere tidspunktet da signaturen ble opprettet, for å kontrollere tidsstempelet som er innebygd i signaturen, eller for å kontrollere det gjeldende tidspunktet.
  • Legg til verifiseringsinformasjon: Velg passende alternativer under «Verifiseringsinformasjon» for å legge til verifiseringsinformasjon i den signerte PDF-filen, eller for å varsle brukeren når verifiseringsinformasjonen er for stor.
  • Konfigurer for å klarere rotsertifikatene i Windows®-sertifikatlageret: Du kan angi om du vil klarere alle rotsertifikater i Windows®-sertifikatlageret for:
   • Validering av signaturer: Sertifikater er klarert for Acrobat Approval-signaturvalidering.
   • Validering av sertifiserte dokumenter: Sertifikater er klarert for validering av signaturvalidering.

  Merk: Sikkerheten kan kompromitteres hvis du velger disse alternativene.

Angi klareringsnivået for et sertifikat

I Acrobat eller Acrobat Reader er signaturen i et sertifisert eller signert dokument gyldig hvis du og signataren har et klarert forhold. Klareringsnivået for sertifikatet angir hvilke handlinger du har klarert underskriveren for.

Du kan endre klareringsinnstillingene for sertifikater for å tillate bestemte handlinger. Du kan for eksempel endre innstillingene for å aktivere det dynamiske innholdet og innebygde JavaScript™ i det sertifiserte dokumentet.

 1. Gå til hamburgermenyen   (Windows) eller Acrobat-menyen (macOS) > Innstillinger > Signaturer.

 2. For identiteter og klarerte sertifikater velger du Mer...

 3. Fra venstre panel velger du Klarerte sertifikater.

  set-digital-id-certificates

 4. Velg et sertifikat fra listen og velg Rediger klarering.

 5. I dialogboksen som åpnes med Rediger sertifikatklarering, velger du blant følgende elementer for å klarere sertifikatet:

  • Bruk dette sertifikatet som en klarert rotEt rotsertifikat er en opprinnelsesmyndighet i en kjede av sertifiseringsinstanser som har utstedt sertifikatet. Ved å klarere rotsertifikatet klarerer du alle sertifikater utstedt av sertifiseringsinstansen.
  • Signerte dokumenter eller data: Det bekrefter identiteten til underskriveren.
  • Godkjente dokumenter: Det stoler på dokumenter der forfatteren har sertifisert dokumentet med en signatur. Du klarerer underskriveren for sertifisering av dokumenter, og du godtar handlinger som utføres av det godkjente dokumentet.
   Når alternativet «Sertifiserte dokumenter» er valgt, er følgende alternativer tilgjengelige:
   • Dynamisk innhold: Det tillater at filmer, lyd og andre dynamiske elementer spilles av i et godkjent dokument.
   • Innebygd JavaScript™ med høye rettigheter: Det tillater kjøring av privilegerte JavaScript™ som er innebygd i PDF-filer. JavaScript™-filer kan brukes på skadelige måter. Det er fornuftig å kun velge dette alternativet for sertifikater du klarerer.
   • Privilegerte systemoperasjoner: Det tillater Internett-tilkoblinger, skripting på tvers av domener, stille utskrift, referanser til eksterne objekter og operasjoner for import-/eksportmetode i sertifiserte dokumenter.
  Merk:

  Tillat Innebygd JavaScript™ med høye rettigheter og Privilegerte systemoperasjoner kun for kilder du stoler på og arbeider nært med. Bruk for eksempel disse alternativene for en arbeidsgiver eller serviceleverandør.

 6. Velg OK

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen for digitale signaturerwww.adobe.com/go/acrodigsig_no

Merk:

Ved å høyreklikke et signaturfelt i Signaturer-panelet kan du utføre de fleste signaturrelaterte oppgaver, inkludert å legge til, fjerne og validere signaturer. I enkelte tilfeller kan imidlertid signaturfeltet låses når du har signert.

Logg på i forhåndsvisningsmodus for å gjenopprette dokumentintegritet

Når dokumentintegritet er avgjørende for signaturarbeidsflyten, kan du aktivere «Vis dokumenter i forhåndsvisningsmodus» og deretter signere dokumentet. Denne funksjonen analyserer dokumentet for innhold som kan endre utseendet og virkemåten til dokumentet, og skjuler slikt innhold slik at du kan vise og signere dokumentet i en statisk og sikker tilstand.

Ved å signere i forhåndsvisningsmodus kan du finne ut om dokumentet inneholder:

 • Dynamisk innhold eller eksterne avhengigheter.
 • Alle konstruksjoner, for eksempel skjemafelt, multimedia eller JavaScript™, som kan påvirke utseendet og virkemåten til skjemaet. 

Når du har gått gjennom rapporten, kan du kontakte forfatteren av dokumentet om problemene som vises i rapporten.

 1. Gå til hamburgermenyen   (Windows) eller Acrobat-menyen (macOS) > Innstillinger > Signaturer.

 2. For Skape, utseende og virkemåte velger du Mer...

  set-sign-appearance

 3. Velg avmerkingsboksen Vis dokumenter i forhåndsvisningsmodus.

 4. Velg signaturfeltet i PDF-filen og Signer dokument.

  Dokumentmeldingslinjen vises med kompatibilitetsstatus og alternativer.

 5. Du kan også velge Vis rapport (hvis tilgjengelig) fra dokumentmeldingslinjen og hvert element i listen for å vise detaljer. Når du er ferdig, lukker du dialogboksen PDF-signaturrapport.

 6. Hvis du er fornøyd med overensstemmelsesstatusen til dokumentet, velger du Signer dokument og legger til din digitale signatur.

 7. Lagre PDF-filen med et annet navn enn den opprinnelige filen, og lukk dokumentet uten å foreta flere endringer.

Sertifisere et PDF-dokument

Sertifisering av en PDF betyr godkjenning av innholdet og angivelse av hvilke endringer som er tillatt for at dokumentet skal forbli sertifisert. Et offentlig organ oppretter for eksempel et skjema med signaturfelt og sertifiserer det, slik at brukerne bare kan endre skjemafelt og signere dokumentet. Hvis du fjerner sider eller legger til kommentarer, mister du den sertifiserte statusen.

En sertifiseringssignatur kan bare brukes hvis PDF-filen ikke har andre signaturer. Disse signaturene kan være synlige eller usynlige, og et blått sløyfeikon  i Signaturer-panelet bekrefter en gyldig sertifiseringssignatur. Hvis du vil legge til en digital sertifiseringssignatur, må du ha en digital ID.

 1. Fjern innhold som kan kompromittere dokumentsikkerheten, for eksempel JavaScript, handlinger eller innebygde medier.

 2. Fra Alle verktøy-menyen velger du Bruk et sertifikat

 3. Fra menyen Bruk et sertifikat til venstre velger du ett av følgende alternativer:

  • Sertifiser (synlige signaturer): Det plasserer en sertifisert signatur i et eksisterende felt for digital signatur (hvis tilgjengelig), eller på ønsket plassering.
  • Sertifiser (usynlige signaturer): Det sertifiserer dokumentet, men signaturen din vises bare i signaturpanelet.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å plassere signaturen (ved behov), angi en digital ID og velg alternativet Tillatte handlinger etter sertifisering ved behov.

  Merk:

  Hvis signering i forhåndsvisningsmodus er aktivert, velger du Signer dokument på dokumentmeldingslinjen.

 5. Lagre PDF-filen med et annet navn enn den opprinnelige filen, og lukk dokumentet uten å foreta flere endringer. Det er lurt å lagre den som en ny fil, slik at du kan beholde det opprinnelige usignerte dokumentet.

Tidsstemple et dokument

Acrobat lar brukere legge til et dokumenttidsstempel i en PDF uten behov for en identitetsbasert signatur. For å tidsstemple en PDF trengs en tidsstempelserver. Se hvordan konfigurere en tidsstempelserver.
Et tidsstempel sikrer autentisiteten og eksistensen av et dokument på et bestemt tidspunkt og samsvarer med ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES)-standarden. 

 1. Åpne dokumentet du ønsker å legge et tidsstempel til.

 2. Fra Alle verktøy-menyen velger du Bruk et sertifikat

 3. Fra Bruk et sertifikat-menyen til venstre, velger du Tidsstempel.

 4. I dialogboksen Velg server for standard tidsstempel velger du en standard tidsstempelserver fra listen, eller legger til en ny standard tidsstempelserver.

 5. Velg Neste og lagre deretter dokumentet med tidsstempelet.

Validere en digital signatur

Hvis signaturstatusen er ukjent eller ikke bekreftet, validerer du den manuelt for å identifisere problemet og finne en mulig løsning. Hvis signaturstatusen er ugyldig, må du kontakte underskriveren for å løse problemet.

For mer informasjon om signaturadvarsler og gyldige og ugyldige signaturer, kan du se Veiledning for digitale signaturer.

Du kan vurdere gyldigheten til en digital signatur og tidsstempelet ved å kontrollere signaturegenskapene.

 1. Åpne PDF-en som inneholder signaturen og velg signaturen.

  Dialogboksen Status for signaturvalidering beskriver signaturens gyldighet.

 2. For mer informasjon om signaturen og tidsstempelet, velger du Signaturegenskaper.

 3. I dialogboksen Signaturegenskaper gjennomgår du gyldighetssammendraget som kan vise en av følgende meldinger:

  • Dato/klokkeslett for signaturen stammer fra klokken på datamaskinen til personen som signererTidspunktet baseres på det lokale klokkeslettet på signatarens datamaskin.
  • Signaturen er tidsstempletSignataren brukte en tidsstempelserver og innstillingene angir at du har en klarert relasjon med tidsstempelserveren.
  • Signaturen er tidsstemplet, men tidsstempelet kunne ikke verifiseresTidsstempelverifisering krever at du henter tidsstempelserverens sertifikat til listen din over klarerte identiteter. Kontakt systemansvarlig.
  • Signaturen er tidsstemplet, men tidsstempelet er utløptAcrobat validerer et tidsstempel basert på gjeldende tidspunkt. Denne meldingen vises hvis tidsstempelunderskriverens sertifikat utløper før gjeldende tidspunkt. Gå til hamburgermenyen for å godta et utløpt tidsstempel   (Windows) eller Acrobat meny (macOS) > Innstillinger > Signaturer > Verifisering: Mer... og deretter i Innstillinger for signaturverifisering velger du Bruk utløpte tidsstempler. Den viser en advarsel ved validering av signaturer med utløpte tidsstempler.
 4. For detaljer om sertifikatet til den som signerer, slik som klareringsinnstillinger eller juridiske begrensninger, velger du Vis sertifikatet til den som signerer i dialogboksen med Signaturegenskaper.

  Hvis dokumentet ble endret etter at det ble signert, kontrollerer du den signerte versjonen av dokumentet og sammenligner den med gjeldende versjon.

Fjerne en digital signatur

Du kan ikke fjerne en digital signatur hvis du ikke har satt den inn og du har installert den digitale ID-en for signeringen.

 • For å fjerne en digital signatur, høyreklikker du i signaturfeltet og velger Fjern signatur.
 • For å fjerne alle digitale signaturer i en PDF, velger du  > Fjern alle signaturer

Vise tidligere versjoner av et digitalt signert dokument

Når et sertifikat brukes til å signere et dokument, opprettes og lagres en signert versjon av PDF-filen sammen med den opprinnelige PDF-filen. De lagrede versjonene er i et format som bare kan legges til, noe som betyr at den opprinnelige PDF-filen ikke kan endres. Signaturer-panelet gir tilgang til alle digitale signaturer og de tilhørende versjonene.

For å vise tidligere versjoner, åpner du signaturpanelet og velger  > Vis signert versjon.

Den tidligere versjonen åpnes i en ny PDF, med versjonsinformasjonen og navnet på den som signerer på tittellinjen. For å returnere til det opprinnelige dokumentet, velger du dokumentnavnet i Windows®-menyen.

Sammenligne versjoner av et signert dokument

Etter at et dokument er signert kan du vise en liste med endringer som er utført i dokumentet etter den siste versjonen.

For å sammenligne tidligere versjoner, åpner du Signaturer-panelet, og velger deretter signaturen. Velg deretter   > Sammenlign signert med gjeldende versjon.

Når du er ferdig, lukker du det midlertidige dokumentet.

Klarere en underskrivers sertifikat

For å klarere et sertifikat må det legges til brukerens liste over klarerte identiteter i behandlingen av klarert identitet. Klareringsnivået må også angis manuelt. Sluttbrukere kan utveksle sertifikater, eller legge dem til direkte fra signerte dokumenter og angi klareringsnivåer. Bedrifter kan imidlertid kreve at ansatte validerer signaturer uten manuelle inngrep. Acrobat stoler på alle sertifikater som er signert og sertifisert av et klarert anker. Administratorer kan derfor forhåndskonfigurere klientinstallasjoner eller la sluttbrukere legge til et klarert anker. For mer informasjon om klarering av sertifikater, kan du se Om sertifikatbaserte signaturer.

Digitale signaturer som ble lagt til med et selvsignert sertifikat, kan ikke valideres automatisk av Adobe siden sertifikatet ikke er i listen med Klarerte identiteter som Adobe bruker til å validere signaturer. Et selvsignert sertifikat er et sertifikat som du har generert selv ved hjelp av en app fra tredjepart. Du vil ikke kunne validere signaturen manuelt før sertifikatet er klarert av Adobe. Hvis du åpner en slik PDF, ser du advarselen Det er problemer med minst én signatur.

Advarselsmelding om signaturgyldighet

Forsiktig!

Av sikkerhetsårsaker anbefaler ikke Adobe at du legger til et selvsignert sertifikat eller et annet tilfeldig sertifikat i Adobes liste over klarerte sertifikater.

Gjør følgende for å legge til sertifikatet som ble brukt til å påføre den digitale signaturen, i Adobes liste Klarerte identiteter:

 1. Åpne Signatur-panelet.

 2. Høyreklikk på signaturen, og velg Vis signaturegenskaper.

 3. Velg Vis sertifikat for signatar i dialogboksen Signaturegenskaper.

  digital-signature-properties

 4. I dialogboksen Sertifikatvisning velger du Klarere > Legg til i klarerte sertifikater.

  add-to-trusted-certificates

 5. Velg OK.

Signere komponent-PDF-er og PDF-porteføljer 

Du kan signere komponent-PDF-er innenfor en PDF-portefølje, eller signere PDF-porteføljen som helhet. Hvis du signerer en komponent-PDF-fil, låses PDF-filen for redigering og innholdet sikres. Når du har signert alle komponent-PDF-ene, kan du til slutt signere hele PDF-porteføljen. Eventuelt kan du signere PDF-porteføljen som helhet for å låse innholdet i alle komponent-PDF-ene samtidig.

 • Hvis du vil signere en komponent-PDF-fil, kan du se Signere PDF-er. Den signerte PDF-filen lagres automatisk i PDF-porteføljen.

 • For å signere en PDF-portefølje som helhet, signerer du forsiden (Vis > Portefølje > Forside). Når du signerer PDF-porteføljen som helhet, kan du ikke legge signaturer til komponentdokumentene. Du kan imidlertid tilføre flere signaturer til forsiden.

Signer digitalt på vedlegg til komponent-PDF-er

Du kan legge signaturer til vedlegg før du signerer forsiden. Slik gjør du det:

 1. Åpne PDF-filen i et separat vindu.
 2. Høyreklikk på vedlegget og velg Åpne fil
 3. Hvis du vil vise signaturer på PDF-porteføljen, navigerer du til forsiden for å vise dokumentmeldingslinjen og signaturruten.

Vis signerte og sertifiserte PDF-porteføljer

En ordentlig signert eller sertifisert PDF-portefølje har én eller flere signaturer som godkjenner eller sertifiserer PDF-porteføljen. Den viktigste signaturen vises i et signaturmerket på verktøylinjen. Detaljer om alle signaturer vises på forsiden.

 • For å vise navnet på organisasjonen eller personen som har signert PDF-porteføljen, holder du markøren over signaturmerket.

 • For å vise detaljer om signaturen som vises i Signatur-merket, klikker du på Signatur-merket. Forsiden og Signatur-ruten til venstre åpnes og viser detaljene.

Hvis godkjenningen eller sertifiseringen av PDF-porteføljen er ugyldig eller det har oppstått et problem, viser Signatur-merket et varselsikon. For å vise en forklaring av problemet, holder du markøren over Signatur-merket med varselsikonet. Ulike varselsikoner vises for ulike situasjoner.

For en liste over og forklaringer av hver advarsel, kan du se Veiledning for DigSig Admin.

XML-datasignaturer

Acrobat og Acrobat Reader støtter XML-datasignaturer som brukes til å signere data i XML Forms Architectures (XFA)-skjemaer. Skjemaforfatteren gir instruksjoner om XML-signering, validering eller fjerning for skjemahendelser, slik som klikking på en knapp, lagring av en fil eller sending.

XML-datasignaturer overholder W3C XML-signaturstandarden. Som digitale PDF-signaturer sikrer digitale XML-signaturer integritet og godkjenning, og er ikke tilbakevisende i dokumenter.

PDF-signaturer har imidlertid flere tilstander for dataverifisering. Noen tilstander aktiveres når en bruker endrer innholdet i en signert PDF-fil. XML-signaturer har derimot bare to tilstander for databekreftelse; gyldig og ugyldig. Den ugyldige tilstanden aktiveres når en bruker endrer innholdet i en signert XML-fil.

Opprette langsiktig signaturvalidering

Langsiktig signaturvalidering lar deg bekrefte signaturens gyldighet lenge etter at dokumentet ble signert. For å oppnå dette, må alle nødvendige elementer for signaturvalidering være bygd inn i den signerte PDF-filen. Disse elementene kan bygges inn under dokumentsigneringsprosessen eller legges til senere.

Hvis bestemt informasjon ikke er inkludert i PDF-filen, kan signaturen bare valideres i en begrenset periode fordi sertifikater knyttet til signaturen til slutt utløper eller tilbakekalles. Når et sertifikat utløper, er ikke utstedende myndighet lenger ansvarlig for å gi opphevelsesstatus, noe som gjør signaturen uverifiserbar.

De nødvendige elementene for signaturgyldighet inkluderer signeringssertifikatkjeden, opphevelsesstatus for sertifikat og eventuelt et tidsstempel. Hvis disse elementene bygges inn under signering, kan signaturen valideres uten at det kreves eksterne ressurser.

Acrobat og Acrobat Reader kan bygge inn de nødvendige elementene hvis de er tilgjengelige, og PDF-oppretteren må aktivere bruksrettigheter for Acrobat Reader-brukere ved å gå til hamburgermenyen   (Windows) eller Acrobat-menyen (macOS) > Lagre som annet > Acrobat Reader-utvidet PDF.

Merk:

Innebygging av tidsstempelinformasjon krever en riktig konfigurert tidsstempelserver. I tillegg må tidspunktet for signaturvalidering settes til Sikkert tidspunkt ved å navigere til fanen med Innstillinger > Sikkerhet > Avanserte Innstillinger > Verifisering.

CDS-sertifikater kan tilføre bekreftelsesinformasjon, slik som oppheving og tidsstempel, til dokumentet uten at det krever konfigurasjon fra underskriverens side. Underskriveren må imidlertid være koblet til Internett for å få tak i den aktuelle informasjonen.

Legge til informasjon om bekreftelse ved signering

For å legge til verifiseringsinformasjon under signering:

 1. Kontroller at datamaskinen din kan koble til de nødvendige nettverksressursene.
 2. Gå til Innstillinger > Signaturer > Opprettelse og utseendeMer og sørg for at Inkluder signaturens opphevelsesstatus er valgt.
 3. Signer PDF-filen.

Hvis alle elementene i sertifikatkjeden er tilgjengelige, blir informasjonen automatisk lagt til i PDF-dokumentet. Hvis en tidsstempelserver er konfigurert, blir også tidsstempelet lagt til.

Legge til informasjon om bekreftelse etter signering

I visse arbeidsflyter kan det hende at informasjon om signaturvalidering ikke er tilgjengelig under signeringen, men kan hentes senere. For eksempel kan en firmarepresentant signere en kontrakt på en laptop når vedkommende reiser uten internett-tilgang. Når Internett-tilgangen senere er tilgjengelig, kan alle som validerer signaturen legge til tidsstemplings- og opphevelsesinformasjon i PDF-filen. Påfølgende signaturvalideringer kan også gjøre bruk av denne informasjonen.

Fremgangsmåte for å legge til verifiseringsinformasjon etter signering:

 1. Kontroller at datamaskinen kan koble til de nødvendige nettverksressursene, og høyreklikk deretter signaturen i PDF-dokumentet.
 2. Velg Legg til informasjon om verifisering.

Informasjonen og metodene som brukes for å inkludere denne informasjonen om langtidsvalidering (LTV) i PDF-filen, overholder del 4 av ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES)-standarden.

Kommandoen er ikke tilgjengelig hvis signaturen er ugyldig, eller hvis du signerer med et selvsignert sertifikat. Kommandoen er også utilgjengelig dersom verifiseringstidspunktet utgjør det gjeldende tidspunktet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet