Feilkode P1 ved installering av Acrobat

Feilkode P1 ved installering av Acrobat, installasjon mislyktes

Ved installering av Acrobat mislykkes installasjonen med følgende feilmelding: «En ukjent feil har oppstått. (Feilkode: P1)".

Feilkode P1 ved installering av Acrobat

Løsning

Prøv løsningene nevnt i følgende dokument: «Installering mislyktes" Creative Cloud-skrivebordsapp.

Stopp så snart du har installert Creative Cloud-skrivebordsappen. Prøv nå å installere Acrobat fra Apper-panelet i skrivebordsappen. 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?