PDFMaker-problemer i Office 2010, 2013 eller 2016 med Acrobat eller Acrobat 2017

PDFMaker-verktøylinje utilgjengelig

Acrobat PDFMaker-verktøylinjen er utilgjengelig i et program i Office 2010, 2013 eller 2016 etter at du har installert Acrobat eller Acrobat 2017 i Windows.

Prøv én eller flere av disse løsningene.

Løsning 1: Aktiver PDFMaker-tillegget fra listen over deaktiverte elementer i Office-programmet

En Microsoft® Office-applikasjon vil noen ganger automatisk deaktivere tillegg som en sikkerhet hvis applikasjonen lukkes uventet.

 1. Åpne Microsoft Office®-applikasjonen.

 2. Velg den blå Fil-menyen (øverst til venstre). Velg Alternativer-knappen for [Application Name]. Velg Tillegg i listen på venstre av Alternativer-vinduet. Velg Deaktiver elementer i hurtigmenyen Administrer nederst i Alternativer-vinduet. Velg Start.

 3. Skanne Deaktiverte elementer-listen i Acrobat PDFMaker Office COM-tillegget:

  • Hvis du ser tillegget Acrobat PDFMaker Office COM i listen, velger du det. Deretter klikker du på Aktiver og Lukk. Deretter lukker og åpner du Office-programmet på nytt.
  • Hvis Acrobat PDFMaker Office COM-tillegget ikke er i listen, bruker du Windows utforsker for å se etter PDFMOfficeAddin.dll i C:\Program Files\Adobe\Acrobat [Pro/Std, 2015, or 2017]\\PDFMaker\Office. Hvis du ikke finner filen, går du til Løsning 5 for informasjon om hvordan du installerer Acrobat-installasjonen.

   Note:
    Hvis du installerte Acrobat på en annen plassering enn standardplasseringen C:\Programfiler\Adobe, endrer du mappebanen ovenfor til banen for installasjonsplasseringen.

Løsning 2: Endre registeroppføring for PDFMaker OfficeAddin- eller PDFMOutlook-nøkkel

 1. Lukk alle Office -programmer.

 2. Trykk Windows + R for å åpne Kjør-kommandovinduet.

 3. Angi regedit i det åpne feltet og klikk på OK.

 4. I Registerredigering går du til følgende plassering:

  For Outlook: «\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\PDFMOutlook.PDFMOutlook»

  For Word: «\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\PDFMaker.OfficeAddin»

  For Excel: «\ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Office \ Excel \ Addins \ PDFMaker.OfficeAddin»

  For PowerPoint: «\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\PowerPoint\Addins\PDFMaker.OfficeAddin»

 5. Åpne kontekstmenyen for LoadBehavior og velg Endre. I dialogboksen Rediger DWORD-verdi endrer du verdidata fra 0 til 3 før du velger OK.

  Endre LoadBehavior-verdien fra 0 til 3

 6. Lukk registerredigeringen og start Office-programmet på nytt.

Hvis PDFMaker-tillegget fortsatt ikke er tilgjengelig i Office-programmet, gjør du følgende:

 1. Åpne registerredigering og gå til «HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\<Word/Excel/PowerPoint/Outlook>\Resiliency».
 2. Opprett en nøkkel med navnet «DoNotDisableAddinList», legg til en ny «PDFMaker.OfficeAddin» for DWORD og sett nøkkelens verdi til «1».
 3. Lukk registerredigeringen og start Office-programmet på nytt.

Løsning 3: Registrer COM-tilleggsprogrammet manuelt

Forsiktig!

Denne fremgangsmåten krever at du redigerer Windows-registeret. Adobe støtter ikke redigering av Windows-registeret, som inneholder kritisk system- og programinformasjon. Husk å ta sikkerhetskopi av registeret før du redigerer. Se dokumentasjon for Windows eller kontakt Microsoft® for mer informasjon om registeret.

 1. Lukk alle Office-applikasjoner.
 2. Bruk Windows utforsker til å finne PDFMOfficeAddin.dll og noter ned nøyaktig bane, denne kan inneholde mellomrom. Standardbane:

  Acrobat: C:\Programfiler (x86)\Adobe\Acrobat \PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  Acrobat Classic (2015): C:\Programfiler (x86)\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  Acrobat 2017: C:\Programfiler (x86)\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

 3. Gjør ett av følgende:

  • I Windows 7: Velg Start > Alle programmer > Tilbehør. Åpne kontektsmenyen for ledeteksten, velg Kjør som administrator og autentiser.
  • I Windows 8 eller 10: Søk etter Ledetekst ved å bruke søkeknappen ved siden av Start-knappen. Åpne hurtigmenyen for ledeteksten, velg Kjør som administrator og autentiser.
 4. I Ledetekst-vinduet skriver du inn regsvr32 etterfulgt av et mellomrom og banen som du noterte ned i steg 1. Sett banen i anførselstegn. Hvis for eksempel PDFMOfficeAddin.dll er standard plassering, skal du skrive inn følgende kommando:

  For Acrobat: regsvr32 «C:\Program Files\Adobe\Acrobat\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll» 

  For Acrobat Classic (2015): regsvr32 «C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll»

  For Acrobat 2017: regsvr32 «C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll»

 5. Trykk Enter.
 6. En dialogboks bekrefter at registreringen var vellykket. Velg OK for å lukke denne dialogboksen.

 7. Lukk Ledetekst-vinduet.
 8. Åpne Office-programmet.

Løsning 4: Sørg for at Acrobat PDFMaker Office COM er lagt til i listen over tilgjengelige tillegg i Office-programmet

Office 2010, 2013 eller 2016

 1. Åpne Microsoft® Office 2010-applikasjonen.

 2. Velg den blå Fil-menyen (øverst til venstre). Velg Alternativer-knappen for [Application name]. Velg Tillegg i listen på venstre av Alternativer-vinduet. 

 3. Velg COM-tillegget i popup-menyen med Administrer nederst i Alternativer- eller Trust Center-vinduet.

 4. Velg Start.

 5. Se etter Acrobat PDFMaker Office COM-tillegget i listen:

  • Hvis Acrobat PDFMaker Office COM-tillegget vises i listen samtidig som avmerkingsboksen ved siden av det ikke er aktivert, merker du av i avmerkingsboksen. Velg OK. Deretter lukker og åpner du Office-programmet på nytt. (Hvis du ikke kan merke av i boksen og du allerede har prøvd løsning 1, velger du Acrobat PDFMaker Office COM-tillegget. Klikk på Fjern og fortsett til neste avsnitt.)
  • Hvis Adobe PDFMaker COM-tillegget ikke finnes i listen over tilgjengelige tillegg, klikker du på Legg til og navigerer til C:\Programfiler\Adobe\Acrobat [Pro/Std, 2015, or 2017]\PDFMaker\Office. Velg PDFMOfficeAddin.dll. Klikk på OK. Deretter lukker og åpner du Office-programmet på nytt.

   Note: Hvis du installerte Acrobat på en annen plassering enn standardplasseringen C:\Programfiler\Adobe, endrer du mappebanen ovenfor til banen for installasjonsplasseringen.

Løsning 5: Reparere Acrobat-installasjonen når andre apper ikke kjører

 1. Lukk alle åpne applikasjoner.
 2. Start datamaskinen på nytt.
 3. Åpne Acrobat.
 4. Velg Hjelp > Reparer installasjonen av Acrobat og følg instruksjonene på skjermen.
 5. Etter at reparasjonen er fullført, starter du datamaskinen på nytt.

Løsning 6: Fjern og installer Acrobat på nytt med Windows i forenklet modus

Enhetsdrivere og programmer som starter automatisk når du starter datamaskinen kan skape konflikter med installasjonsprogrammet for Acrobat. For å forhindre en installasjonskonflikt bør Acrobat reinstalleres med Windows i forenklet modus. I forenklet modus er ikke-nødvendige programmer deaktiverte.

 1. Flytt alle personlige filer ut av Acrobat applikasjonsmappen og undermapper. Standardplasseringen for programmappen er C:\Programfiler\Adobe\Acrobat [Pro/Std, 2015, or 2017].

 2. Gjør følgende:

  • I Windows 7, 8 og 10: Åpne kontekstmenyen til Start-knappen og velg KontrollpanelProgrammer og funksjoner.
 3. Velg Adobe Acrobat eller Adobe Acrobat 2017 fra listen Programmer.

 4. Velg Avinstaller/Endre.

 5. Følg instruksjonene på skjermen for å fjerne applikasjonen.
 1. Lukk alle åpne applikasjoner.
 2. Start datamaskinen på nytt med ikke-nødvendige tjenester og oppstartselementer deaktivert. Se følgende dokumenter for instruksjoner:

 3. Dobbeltklikk på installasjonsfilen for Acrobat eller 2017. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

 4. Åpne Acrobat og velg Hjelp > Se etter oppdateringer. Følg instruksjonene på skjermen for å installere tilgjengelige oppdateringer.

 5. Aktiver oppstartselementer og tjenester på nytt. For instruksjoner, se hjelpedokumentet i trinn 2 over.

 6. Start datamaskinen på nytt.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?