PDFMaker-problemer i Office 2010, 2013 eller 2016 med Acrobat eller Acrobat 2017

PDFMaker-verktøylinje utilgjengelig

Acrobat PDFMaker-verktøylinjen er utilgjengelig i et program i Office 2010, 2013 eller 2016 etter at du har installert Acrobat eller Acrobat 2017 i Windows.

Prøv én eller flere av disse løsningene.

Løsning 1: Aktiver PDFMaker-tilleggsprogrammet fra listen Deaktiverte elementer i Office-programmet.

En Microsoft Office-applikasjon vil noen ganger automatisk deaktivere tillegg som en sikkerhet hvis applikasjonen lukkes uventet. For å finne ut om PDFMaker-tillegget er deaktivert gjør du følgende:

Office 2010, 2013 eller 2016

 1. Åpne Microsoft Office-programmet.

 2. Klikk den blå Fil-menyen (øverst til venstre). Klikk [Applikasjonsnavn] Alternativer-knappen. Velg Tillegg fra listen til venstre for Alternativer-vinduet. Velg Deaktiver elementer i hurtigmenyen Administrer nederst i Alternativer-vinduet. Klikk Gå.

 3. Se i listen Deaktiverte elementer i tillegget for Acrobat PDFMaker Office COM.

  • Hvis du ser tillegget Acrobat PDFMaker Office COM i listen, velger du det. Deretter klikker du på Aktiver og Lukk. Deretter lukker og åpner du Office-programmet på nytt.
  • Hvis du ikke ser tillegget for Acrobat PDFMaker Office COM i listen, kan du åpne Windows Utforsker og søke etter PDFMOfficeAddin.dll i C:\Programfiler\Adobe\Acrobat [DC, 2015 eller 2017]\PDFMaker\Office. Hvis du ikke finner filen, går du Løsning 5 for informasjon om hvordan du installerer Acrobat-installasjonen.

   Merk:
    Hvis du installerte Acrobat på en annen plassering enn standardplasseringen C:\Programfiler\Adobe, endrer du mappebanen ovenfor til banen for installasjonsplasseringen.

Løsning 2: Endre registreringsoppføringen for nøkkelen PDFMaker OfficeAddin eller PDFMOutlook

 1. Lukk alleOffice-programmer.

 2. Trykk Windows + R for å åpne Kjør-kommandovinduet.

 3. Angi regedit i det åpne feltet og klikk på OK.

 4. I Registerredigering går du til følgende plassering:

  For Outlook: «\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\PDFMOutlook.PDFMOutlook»

  For Word: «\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\PDFMaker.OfficeAddin»

  For Excel: «\ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Office \ Excel \ Addins \ PDFMaker.OfficeAddin»

  For PowerPoint: «\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\PowerPoint\Addins\PDFMaker.OfficeAddin»

 5. Høyreklikk Loadbehavior og velg Endre. I dialogboksen Rediger DWORD-verdi endrer du verdidata fra 0 til 3, så klikker du OK.

  Endre LoadBehavior-verdien fra 0 til 3

 6. Lukk registerredigering og start Office-programmet på nytt.

Hvis PDFMaker-tillegget fortsatt ikke er tilgjengelig i Office-programmet, gjør du følgende:

 1. Åpne Registerredigering og gå til «HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\<Word/Excel/PowerPoint/Outlook>\Resiliency».
 2. Opprett en ny nøkkel med navnet «DoNotDisableAddinList», legg til en ny «PDFMaker.OfficeAddin» for DWORD og sett nøkkelens verdi til «1».
 3. Lukk registerredigering og start Office-programmet på nytt.

Løsning 3: Registrer COM-tilleggsprogrammet manuelt

Forsiktig!

Denne prosedyren involverer redigering av Windows registry. Adobe gir ikke støtte på redigering av registeret, som inneholder kritisk system- og applikasjonsinformasjon. Husk å ta sikkerhetskopi av registeret før du redigerer. Se dokumentasjon for Windows eller kontakt Microsoft for mer informasjon om registeret.

 1. Lukk alle Office-applikasjoner.
 2. Bruk Windows utforsker til å finne PDFMOfficeAddin.dll og noter ned nøyaktig bane, denne kan inneholde mellomrom. Standardbane:

  Acrobat: C:\Programfiler (x86)\Adobe\Acrobat\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  Acrobat Classic (2015): C:\Programfiler (x86)\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

  Acrobat 2017: C:\Programfiler (x86)\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll

 3. Gjør ett av følgende:

  • I Windows 7: Velg Start > Alle programmer > Tilbehør. Høyreklikk på Ledetekst, velg Kjør som administrator og godkjenn.
  • I Windows 8 eller 10: Søk etter Ledetekst ved å bruke søkeknappen ved siden av Start-knappen. Høyreklikk på Ledetekst, velg Kjør som administrator og godkjenn.
 4. I Ledetekst-vinduet skriver du inn regsvr32 etterfulgt av et mellomrom og banen som du noterte ned i steg 1. Sett banen i anførselstegn. Hvis for eksempel PDFMOfficeAddin.dll er standard plassering, skal du skrive inn følgende kommando:

  For Acrobat: regsvr32 «C:\Program Files\Adobe\Acrobat \PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll» 

  For Acrobat Classic (2015): regsvr32 «C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2015\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll»

  For Acrobat 2017: regsvr32 «C:\Program Files\Adobe\Acrobat 2017\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddin.dll»

 5. Trykk Enter.
 6. En dialogboks bekrefter at registreringen var vellykket. Klikk OK for å lukke dialogboksen.
 7. Lukk Ledetekst-vinduet.
 8. Åpne Office-applikasjonen.

Løsning 4: Kontroller at tillegget for Acrobat PDFMaker Office COM er valgt i listen over tilgjengelige tillegg i Office -programmet

Office 2010, 2013 eller 2016

 1. Åpne Microsoft Office 2010-applikasjonen.

 2. Klikk den blå Fil-menyen (øverst til venstre). Klikk på [Application Name] Alternativer-knappen. Velg Tillegg i listen til venstre for Alternativer-vinduet. 

 3. Velg COM-tillegget i hurtigmenyen Administrer nederst i Alternativer- eller Klareringssenter-vinduet.
 4. Klikk Gå.
 5. Se etter tillegget for Acrobat PDFMaker Office COM i listen.

  • Hvis tillegget for Acrobat PDFMaker Office COM vises i listen, men,ved siden av det ikke er aktivert, klikker du i,. Klikk på OK. Deretter lukker og åpner du Office-programmet på nytt. (Hvis du ikke kanmerke av i boksen, og du allerede har prøvd løsning 1, velger du tillegget for Acrobat PDFMaker Office COM. Klikk på Fjern og fortsett til neste avsnitt.)
  • Hvis tillegget for Adobe PDFMaker COM ikke finnes i listen over tilgjengelige tillegg, klikker du på Legg til og navigerer til C:\Programfiler\Adobe\Acrobat [DC, 2015 eller 2017]\PDFMaker\Office. Velg PDFMOfficeAddin.dll. Klikk på OK. Deretter lukker og åpner du Office-programmet på nytt.

   Note: Hvis du installerte Acrobat på en annen plassering enn standardplasseringen C:\Programfiler\Adobe, endrer du mappebanen ovenfor til banen for installasjonsplasseringen.

Løsning 5: Kjøre Reparere installasjonen av Acrobat mens ingen andre applikasjoner kjører

 1. Lukk alle åpne applikasjoner.
 2. Start datamaskinen på nytt.
 3. Åpne Acrobat.
 4. Velg Hjelp > Reparer installasjonen av Acrobat og følg instruksjonene på skjermen.
 5. Etter at reparasjonen er fullført, starter du datamaskinen på nytt.

Løsning 6: Fjern og installer Acrobat på nytt med Windows i forenklet modus

Enhetsdrivere og programmer som starter automatisk når du starter datamaskinen kan skape konflikter med installasjonsprogrammet for Acrobat. For å forhindre en installasjonskonflikt bør Acrobat reinstalleres med Windows i forenklet modus. I forenklet modus er ikke-nødvendige programmer deaktiverte.

 1. Flytt alle personlige filer ut av Acrobat applikasjonsmappen og undermapper. Standardplasseringen for programmappen er C:\Programfiler\Adobe\Acrobat [2015 eller 2017].

 2. Gjør følgende:

  • I Windows 7, 8 eller 10: Høyreklikk på Start-knappen og velg Kontrollpanel > Programmer og funksjoner.
 3. Velg Adobe Acrobat eller Adobe Acrobat 2017 fra listen Programmer.

 4. Klikk på Avinstaller/Endre

 5. Følg instruksjonene på skjermen for å fjerne applikasjonen.
 1. Lukk alle åpne applikasjoner.
 2. Start datamaskinen på nytt med ikke-nødvendige tjenester og oppstartselementer deaktivert. Se følgende dokumenter for instruksjoner:

 3. Dobbeltklikk på installasjonsfilen for Acrobat eller 2017. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

 4. Åpne Acrobat og velg Hjelp > Se etter oppdateringer. Følg instruksjonene på skjermen for å installere tilgjengelige oppdateringer.
 5. Aktiver oppstartselementer og tjenester på nytt. For instruksjoner, se hjelpedokumentet i trinn 2 over.

 6. Start datamaskinen på nytt.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din