Skrive ut hefter med Acrobat eller Reader

Du kan skrive ut et dokument med flere sider som et hefte Acrobat eller Reader plasserer to og to sider på samme ark. Når du sorterer, bretter og stifter de dobbeltsidige arkene, er resultatet en bok med riktig siderekkefølge. 

Trinn for Reader and Acrobat X

Trinn for Reader and Acrobat 9

PDF-fil med flere sider skrevet ut som hefte: fire sider per ark, skrift på begge sider, binding på venstre side.

Reader og Acrobat X

Skrive ut dokument med flere sider som hefte:

 1. Velg Fil > Skriv ut.

 2. Velg en skriver fra menyen øverst i dialogboksen Skriv ut.

 3. I området Sider som skal skrives ut velger du hvilke sider du vil ha med i heftet.

  Alle skriver ut alle sider, fra første til siste side.

  Sider angir en serie med sider som skal skrives ut. Du deler et større hefte inn i mindre deler, og skriver deretter ut hver serie for seg.

 4. Velg Hefte under sidestørrelse og håndtering.

 5. Fra popup-menyen Delsett for hefte velger du ett av følgende: Begge sider (dupleksskrivere) skriver ut på begge sider av arket automatisk, såfremt skriveren støtter dupleksutskrifter, eller Kun forside / Kun bakside (for skrivere som ikke støtter dupleksutskrifter). Dersom skriveren ikke kan skrive ut automatisk på begge sider av arket, kan du skrive ut forsiden av arkene først. Deretter legger du de samme sidene tilbake i skriveren, og skriver ut baksidene.

 6. La tallene i boksene Ark fra stå. Acrobat og Reader bestemmer hvilke ark som må skrives ut for utskriftsjobben. Dersom du f.eks. har en 16-siders PDF-fil, og du velger Alle i delen Utskriftsområde, skrives sidene 1 til 4 ut.

 7. Velg Roter sider automatisk for å rotere hver side automatisk, slik at den passer best mulig inn på utskriftsområdet.

Acrobat og Reader 9

Skrive ut dokument med flere sider som hefte:

 1. Velg Fil > Skriv ut.

 2. Velg en skriver fra menyen øverst i dialogboksen Skriv ut.

 3. Under Utskriftsområde angir du hvilke sider som skal skrives ut:
  Alle Skriver ut sidene fra første til siste side.
  Sider Angir en serie med sider som skal skrives ut. Du deler et større hefte inn i mindre deler, og skriver deretter ut hver serie for seg.

 4. Velg Utskrift av hefter fra popup-menyen Sideskalering. Ekstrakontroller vises nedenfor popup-menyen Sideskalering.

 5. Fra popup-menyen Delsett for hefte velger du ett av følgende:
  Begge sider (dupleksskrivere) skriver ut på begge sider av arket automatisk, såfremt skriveren støtter dupleksutskrifter.

  Bare på forside / Bare på bakside (skrivere som ikke støtter dupleksutskrifter) Dersom skriveren ikke kan skrive ut automatisk på begge sider av arket, kan du skrive ut forsiden av arkene først. Deretter legger du de samme sidene tilbake i skriveren, og skriver ut baksidene.

 6. La tallene i boksene Ark fra stå. Acrobat og Reader bestemmer hvilke ark som må skrives ut for utskriftsjobben. Dersom du f.eks. har en 16-siders PDF-fil, og du velger Alle i delen Utskriftsområde, skrives sidene 1 til 4 ut.

 7. Velg Roter sider automatisk for å rotere hver side automatisk, slik at den passer best mulig inn på utskriftsområdet.

 8. Velg et alternativ på Binding-popup-menyen:

 9. Klikk OK eller Skriv ut.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din