Skrive ut komplekse PDF-dokumenter med Acrobat

Mange av oppgavene nedenfor er mer avanserte alternativer, som kan være nyttige for dokumentbehandlingsbyråer og andre som jobber med profesjonelle skrivere. Du finner mer grunnleggende feilsøking under Feilsøke PDF-utskrifter i Acrobat, Reader (cpsid_87346)

Skriv ut PDF-en i flere omganger 

Skriv ut PDF-filen én eller to sider om gangen. Ved å skrive ut færre ark om gangen, kan du lettere se om det er en bestemt side eller et objekt (f.eks. et bilde) som skaper problemer. Dersom du finner ut hvilken side eller hvilket objekt det ikke går an å skrive ut, kan du gjøre et av følgende:

 • Fjern siden eller objektet.
 • Opprett siden eller objektet som skaper problemer, på nytt.
  Merk: Dette alternativet krever at du har originalfilen.
 • Dersom du ikke har originalfilen, kan du hente ut siden og forsøke å skrive den ut som et bilde. Se Hurtigreparasjon | Skrive ut PDF-fil som bilde | Acrobat, Reader (cpsid_87345).

Tilbakestill utskriftsinnstillingene til standardinnstillingene 

Skriv ut med Acrobats standardinnstillinger for å se om utskriftsinnstillingene kan ha blitt endret, og at dette er årsaken til problemet.

 1. Velg Fil > Skriv ut, og klikk deretter Avansert.

  Kun for Mac OS: Dersom du ikke ser Avansert-knappen, klikker du på pilen til høyre for popup-menyen Skriver.
 2. Klikk Lagre som hvis nødvendig, og oppgi et navn på skriverinnstillingene for å unngå å miste de nåværende innstillingene.
 3. Velg Acrobat-standard fra popup-menyen Innstillinger i dialogboksen Avansert skriveroppsett, og klikk deretter OK (Windows) eller Skriv ut (Mac OS).
 4. Klikk OK for å lukke dialogboksen, og klikk deretter Skriv ut.

Kombiner fragmenterte bilder for å gjøre PDF-filen mindre 

Når du konverterer dokumenter med gjennomsiktige bilder til PDF, behandles de gjennomsiktige bildene som mange små fragmenter. Et Word-dokument som inneholder en gjennomsiktig GIF er et eksempel. Denne behandlingen kan øke PDF-filens størrelse, noe som kan forårsake utskriftsproblemer. I Acrobat 8 og nyere versjoner kan du slå sammen disse fragmentene for å gjøre PDF-filen mindre.

 1. Lag en sikkerhetskopi av PDF-en.
 2. Åpne kopien og gå til Avansert > PDF-optimalisering.
 3. Velg Forkast objekter.
 4. Velg Finn og flett bildefragmenter og klikk OK.
 5. Lagre PDF-filen.
 6. Prøv å skrive ut en ny versjon av PDF-filen. 

Flett eller slå sammen lag i PDF-filen 

PDF-filer kan inneholde lag hvis de er opprettet fra lagdelte dokumenter ved hjelp av programmer som Adobe InDesign. Dette vil si at én side i PDF-filen kan inneholde flere lag med ulikt innhold. Når du skriver ut en PDF-fil som inneholder lag, er det vanligvis bare laget som er synlig på skjermen, som blir skrevet ut. Acrobat Pro og Pro Extended lar deg spesifisere hvilket lag som er synlig og utskrivbart. Flett eller flat ut lagene i PDF-filen for å avgjøre hvilket lag som forårsaker utskriftsproblemet.

Merk: Sammenslåing og utflating av lag kan ikke omgjøres. Du bør bruke en kopi av PDF-filen i denne prosessen.

Du finner ut hvilken versjon av Acrobat du bruker ved å velge Hjelp > Om Adobe Acrobat (Windows) eller Acrobat > Om Adobe Acrobat (Mac OS).

Acrobat 8 Professional og nyere:

 1. Sikkerhetskopier PDF-filen ved å velge Fil > Lagre som, og gi kopien et annet navn.
 2. Åpne kopien og gå til Avansert > PDF-optimalisering. Hvis du blir spurt om du vil lagre og fortsette, velger du Ja.
 3. Velg Forkast brukerdata.
 4. Velg Se bort fra skjult laginnhold og flat ut synlige lag, klikk deretter OK.
 5. Lagre den optimerte PDF-filen med et annet navn når du blir bedt om det.
 6. Åpne Lag-panelet (hvis lagpanelet ikke er synlig, velg Vis > Navigasjonspaneler > Lag). Klikk på popup-menyen Alternativer, og velg enten Flett lag eller Slå sammen lag. Sammenslåtte lag får egenskapene til laget de blir slått sammen med (mållaget). Utflating av lagene fjerner laginnhold som ikke er synlig.

 7. Lagre PDF-filen, og prøv så å skrive den ut.

For Acrobat 7 Professional:

 1. Ta en sikkerhetskopi av PDF-filen din.
 2. Åpne kopien og gå til Avansert > PDF-optimalisering.
 3. Klikk på fanen Rydd opp.
 4. Velg Fjern skjult laginnhold og flat ut lag, klikk deretter OK.
 5. Lagre den optimerte PDF-filen med et annet navn når du blir bedt om det.
 6. I Lag-panelet velger du Alternativer, og deretter enten Flett lag eller Slå sammen lag. Sammenslåtte lag får egenskapene til laget de blir slått sammen med (mållaget). Utflating av lagene fjerner laginnhold som ikke er synlig.
 7. Lagre PDF-filen, og prøv så å skrive den ut.

Juster sammenslåing av gjennomsiktige objekter

Hvis et dokument inneholder gjennomsiktige objekter, f.eks. bilder med gjennomsiktige deler, slår Acrobat dokumentet sammen før det skrives ut. Sammenslåing fjerner gjennomsiktig informasjon og konverterer bilder til et format som skriveren kan tolke. Juster hvordan Acrobat slår sammen lagene for å avgjøre om gjennomsiktigheten er problemet.

Du finner ut hvilken versjon av Acrobat du bruker ved å velge Hjelp > Om Adobe Acrobat (Windows) eller Acrobat > Om Adobe Acrobat (Mac OS).

Acrobat 8 Professional og nyere:

 1. Lag en sikkerhetskopi av PDF-en.
 2. Velg Avansert > Trykkeriarbeid > Forhåndsvisning av utflating.
 3. Juster Raster/Vektor-balansen:
  • Hvis du skriver til en blekkskriver, må du dra glidebryteren for Raster/Vektor-balanse til den laveste innstillingen.
  • Hvis du skriver ut til en PostScript-skriver, må du dra glidebryteren for Raster/Vektor-balansen til den høyeste innstillingen. Du finner ut om skriveren er en PostScript-skriver ved å sjekke dokumentasjonen som fulgte med skriveren. Du kan også se i driveregenskapene i kontrollpanelet Skrivere og telefakser (Windows) eller Utskrift og faks i Systemvalg (Mac OS). Modellnavnet i egenskapene inneholder vanligvis bokstavene PS hvis det er en PostScript-skriver.
 4. Velg Konverter all tekst til omriss.
 5. Fravelg Utklippskomplekse områder.

  Merk: Dette valget er kun tilgjengelig hvis du velger verdier mellom 1 og 99 i trinn 3.
 6. Velg Bruk for å flate ut PDF-filen, og lukk dialogboksen for Utflatingsforhåndsvisning.
 7. Skriv ut dokumentet.

Acrobat 7 Professional:

 1. Lag en sikkerhetskopi av PDF-en.
 2. Velg Fil > Skriv ut, og klikk deretter Avansert.
 3. Velg Transparensutflating fra listen til venstre.
 4. Juster Raster/Vektor-balansen:
  • Hvis du skriver til en blekkskriver, må du dra glidebryteren for Raster/Vektor-balanse til den laveste innstillingen.
  • Hvis du skriver ut til en PostScript-skriver, må du dra glidebryteren for Raster/Vektor-balansen til den høyeste innstillingen. Du finner ut om skriveren er en PostScript-skriver ved å sjekke dokumentasjonen som fulgte med skriveren. Du kan også se i driveregenskapene i kontrollpanelet Skrivere og telefakser (Windows) eller Utskrift og faks i Systemvalg (Mac OS). Modellnavnet i egenskapene inneholder vanligvis bokstavene PS hvis det er en PostScript-skriver.
 5. Velg Konverter all tekst til omriss.
 6. Fjern avmerkingen ved Klipp komplekse områder, klikk på OK og skriv deretter ut dokumentet.

Skriv ut et kompositt av PDF-en 

Hvis du skriver ut en PDF med fargeseparasjoner, kan du skrive ut et kompositt for å avgjøre om en av fargeplansjene er problemet. Når du skriver ut et kompositt, skrives alle fargene ut på én plansje, uavhengig av om individuelle farger er valgt. Dersom komposittet blir skrevet ut, kan det indikere at en av enkeltplansjene forårsaker problemet.

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Klikk Avansert i dialogboksen Skriv ut.
 3. Velg Utdata fra listen til venstre.

 4. I Utdata-ruten velger du Kompositt fra Farge-menyen.
 5. Klikk OK for å lukke dialogboksen, og skriv deretter ut dokumentet.

Endre PostScript-valg 

Skriv ut ved å bruke forskjellige standard PostScript-valg for å avgjøre om det er en bestemt utskriftsinnstilling som forårsaker problemet.

 1. Velg Fil > Skriv ut, og klikk deretter Avansert.
 2. Velg PostScripts-valg fra listen til venstre.
 3. Velg alle PostScript-valg som ikke er valgt og fravelg alle valg som er valgt.
 4. Klikk OK for å lukke dialogboksen, og skriv deretter ut dokumentet. Hvis dette alternativet løser problemet, kan du prøve deg fram med de ulike PostScript-alternativene i trinn 3 for å avgjøre hvilket av dem som forårsaker problemet. 

Aktiver feilbehandling for PostScript i Windows

Hvis du skriver ut til en PostScript-skriver, aktiverer du PostScript-feilbehandleren til skriveren, hvis den er tilgjengelig. PostScript-feilbehandleren skriver ut en liste over PostScript-feil som oppstår når du skriver ut. Du finner hjelp med å tolke og løse PostScript-feil i dokumentet Feilsøke PostScript-feil (328515).

 1. Velg ett av følgende:
  • Start > Innstillinger > Skrivere (Windows 2000)
  • Start > Skrivere og fakser (Windows XP)
  • Start > Kontrollpanel > Skrivere (Windows Vista, Windows 7)
 2. Høyreklikk på skriveren du bruker, og velg Skriveregenskaper.
 3. Velg kategorien Generelt, velg Utskriftsinnstillinger og klikk deretter på Avansert.
 4. Utvid Dokumentalternativer og utvid PostScript-alternativer.
 5. Innstill Send PostScript-feilbehandleren til Ja. Hvis du ikke får opp dette alternativet, har ikke skriveren en PostScript-feilbehandler.

Slett midlertidige Acrobat-filer fra Windows

Overflødige midlertidige filer kan føre til at Acrobat henger seg opp eller ser ut til å henge seg opp når du skriver ut.

Slette midlertidige filer ved hjelp av Diskopprydding:

 1. Lukk alle åpne programmer.
 2. Åpne Datamaskin.
 3. Høyreklikk stasjonen som systemet starter fra (vanligvis C:\), og velg Egenskaper.
 4. Klikk Diskopprydding på Generelt-kategorien.
 5. Bla nedover i listen Filer som skal slettes, velg Midlertidige filer.
 6. Klikk OK, og klikk deretter Ja for å bekrefte slettingen.
 7. Klikk OK og lukk dialogboksen Egenskaper for systemstasjonen.

Slik sletter du midlertidige filer ved bruk av kommandolinjen:

 1. Lukk alle åpne programmer.
 2.  I Windows 2000 eller Windows XP velger du Start > Kjør, skriver ledetekst i tekstfeltet Åpne, og klikker deretter på OK. I Windows 7 og Windows Vista velger du Start, skriver ledetekst i søkefeltet og klikker deretter på Ledetekst

 3. Sett inn relevant kommando på slutten av denne tekstlinjen, og trykk deretter på Enter:

Skriv ut med Windows i Forenklet modus 

Windows forenklet modus deaktiverer oppstartselementer og -tjenester. Oppstart i forenklet modus kan eliminere enkelte feil og konflikter som skyldtes ett av disse elementene.

Windows 2000:

Windows 2000 har ikke MSConfig-verktøyet for deaktivering av oppstartselementer. Du kan deaktivere elementene manuelt, eller skaffe MSConfig-verktøyet for Windows XP, som også kan brukes med Windows 2000. Deaktiver disse prosessene hver gang du starter datamaskinen på nytt.

Slik deaktiverer du oppstartselementer manuelt:

 1. Avslutt alle applikasjoner.
 2. Flytt alle ikoner og snarveier fra følgende mapper til en annen mappe i Windows Explorer:
  • Dokumenter og Innstillinger/Alle brukere/Startmeny/Programmer/Oppstart
  • Dokumenter og Innstillinger/[brukerprofil]/Startmeny/Programmer/StartupRestart Windows.
 3. Høyreklikk på oppgavelinjen og velg Oppgavebehandling fra menyen.

  Merk: Den enkleste måten å deaktivere alle gjenværende programmer på, er å deaktivere prosessene som ikke er nødvendige for at systemet skal kjøre. Uten en god forståelse av Windows 2000-systemet, kan du typisk redusere antall prosesser til 19. Hvis prosessen ikke er på listen over nødvendige prosesser, kan du deaktivere prosessen ved å bruke trinnene nedenfor.

  Obs! Ikke deaktiver følgende nødvendige prosesser: wuauclt.exe, WinMgmt.exe, WINLOGON.EXE, TASKMGR.EXE, System Idle Process, System, svchost.exe, spoolsv.exe, SMSS.EXE, SERVICES.EXE, regsvc.exe, mstask.exe, LSASS.EXE, explorer.exe, CSRSS.EXE.
   

 4. Klikk på kategorien Prosesser.
 5. Velg en prosess, klikk Avslutt prosess og velg Ja.
 6. Prøv å skrive ut PDF-filen.

Du aktiverer oppstartselementer på nytt på følgende måte:

 1. Flytt ikonene og snarveiene du flyttet i trinn 2, tilbake til oppstartsmappene.
 2. Start datamaskinen på nytt. 

Windows XP:

 1. Avslutt alle programmer.
 2. Velg Start > Kjør, skriv msconfig i Åpne-tekstboksen, og klikk OK.

 3. Klikk på kategorien Oppstart, og skriv ned navnene på elementene det ikke er krysset av for.
 4. Velg kategorien Generelt > og velg Selektiv oppstart.
 5. Fravelg Last Oppstartselementer. Bekreft at Behandle System.ini File, Behandle WIN.INI File og Last Systemtjenester er valgt.
 6. Klikk på Tjenester-kategorien og velg Skjul alle Microsoft-tjenester.
 7. Klikk Deaktiver Alle.
 8. Klikk OK og omstart Windows.

  Merk: Når du starter på nytt, og det kommer opp en melding om at Systemkonfigurasjon har endret oppstarten til Windows, klikker du på OK. Klikk Avbryt når Systemkonfigurasjonsverktøyet vises.
 9. Høyreklikk på hvert av ikonene i systemstatusfeltet på oppgavelinjen (kalles også systemkurven i tidligere versjoner av Windows) for å lukke eller deaktivere dem. 

 10. Prøv å skrive ut PDF-filen.

Du aktiverer oppstartselementer på nytt på følgende måte:

 1. Velg Start > Kjør, skriv msconfig i Åpne-tekstboksen, og klikk OK.

 2. Velg Normal oppstart på Generelt-kategorien, klikk OK og start datamaskinen på nytt.
 3. Fjern avmerkingen for elementer som du noterte i trinn 3 av Deaktiver oppstartselementer og tjenester.
 4. Start datamaskinen på nytt.

Windows Vista eller Windows 7:

 1. Avslutt alle programmer.
 2. Velg Start, skriv msconfig i søkeboksen og trykk Enter.
 3. Klikk Deaktiver alle på kategorien Oppstart.
 4. På Tjenester-kategorien velger du Skjul alle Microsoft-tjenester, klikk Deaktiver alle, og klikk OK.
 5. I dialogboksen Systemkonfigurasjon klikker du på Start på nytt.

Du aktiverer oppstartselementer på nytt på følgende måte:

 1. Velg Start, skriv msconfig i søkeboksen og trykk Enter.
 2. Velg Normal oppstart i Generelt-kategorien, klikk OK og start datamaskinen på nytt.

Bytt til standard VGA-videodriver i Windows 

Bytt til standard VGA-videodriver og start Windows på nytt i VGA-modus. Hvis utskriftsfeilen ikke oppstår når du bruker standard VGA-driver, må du kontakte produsenten av skjermkortet og be om en oppdatert driver. Hvis du allerede bruker den nyeste versjonen kan du prøve å bruke en annen videooppløsning (for eksempel 800 x 600 i stedet for 1024 x 768).

Merk: Standard VGA-drivere viser kun 16 farger. Bytt til Super VGA for programmer som krever minimum 256 farger, som Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro eller Adobe Illustrator. 

Bruk den nyeste versjonen av Adobe Reader eller Acrobat

Du laster ned den nyeste versjonen av Adobe Reader eller Acrobat fra Adobes produktnedlastingsside. Alternativt kan du velge Hjelp > Se etter oppdateringer i Adobe Reader eller Acrobat.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din