Løse problemer med konfigurasjon av skriveren

Merk: Se i skriverens dokumentasjon for å finne ut om den er en PostScript-skriver. Alternativt kan du åpne systeminnstillingene, finne kontrollpanelet Skrivere og telefakser (Windows) eller Utskrift og faks i Systemvalg (Mac OS), og se på driveregenskapene. Dersom skriveren er en PostScript-skriver, er som regel bokstavene "PS" en del av modellnavnet. 

PostScript-skrivere

Angi en standardskriver

Dersom du prøver å skrive ut et dokument eller en PDF-fil uten å ha angitt en standardskriver, er det meget sannsynlig at du får se en feilmelding.

Opprett skriverforekomsten på nytt i Mac OS.

  1. Åpne Utskrift og faks i Systemvalg
  2. Velg skriveren og klikk Slett.
  3. Klikk Legg til.
  4. Velg en tilkoblingsmetode fra Protokoll-menyen.
  5. Velg en skriver eller skriv inn IP-adressen til skriveren.
  6. Velg skrivermodellen fra Skrivermodell-menyen, og klikk på Legg til.

Frigjør plass på disken. 

Hvis mulig bør du ha tre til fem ganger mer ledig plass enn størrelsen på filen du vil skrive ut.

  • Du kan frigjøre mer plass ved å søke etter og slette midlertidige filer (.tmp) på datamaskinen.
  • Tøm søppelkurven.
  • Tøm bufferen til nettleseren. For instruksjoner om hvordan du tømmer diskbufferen, se nettleserens dokumentasjon. 

Bruk en oppdatert Postscript Printer Description-fil (PPD). 

En PostScript-skriverbeskrivelsesfil (PPD) beskriver evnen til en PostScript-skriver til innstillinger som marginer, farge og oppløsning. Feil eller utdaterte PPD-filer kan øke skrivetider. Konfigurer skriveren med den PPD-filen produsenten anbefaler.

Du får tak i en PPD-fil til skriveren ved å besøke produsentens nettsted og laste ned den nyeste versjonen av driveren til skriveren din. Alternativt kan du besøke en av følgende sider: PostScript-skriverdrivere for Windows (Windows) eller PostScript-skriverdrivere for Mac OS (Mac OS).

Andre skrivere

Ansvarsfraskrivelse: Noen av disse løsningene krever at du endrer skriverdriveregenskaper. Plasseringene til bestemte egenskaper varierer etter skriver og skriverdriver. Derfor kan ikke Adobe teknisk støtte tilby detaljert informasjon om plasseringen til hver egenskap. Kontakt skriverprodusenten eller se skriverens dokumentasjon for mer informasjon.

Forsikre deg om at skriveren har nok minne.

Forsikre deg om at skriveren har nok minne til å skrive ut alle sideelementene. For å kunne skrive ut med 300 dpi må skriveren ha minst 2 MB tilgjengelig RAM. For å kunne skrive ut med 600 dpi må skriveren ha minst 4 til 6 MB tilgjengelig RAM. Hvis du vil ha veiledning om å avgjøre hvor mye skriverminne som er tilgjengelig, se skriverens dokumentasjon.

Feilsøke PDF-utskrift i Acrobat og Reader

Adobe-logoen

Logg på kontoen din