Skrive ut flere sider per ark med Acrobat eller Reader

Du kan skrive ut mer enn én side av en PDF-fil på ett ark. Utskrift av flere sider per ark kalles også N-opp-utskrift (for eksempel 2-opp eller 6-opp). Du kan angi hvordan sidene skal plasseres, enten vannrett på tvers av siden, eller i loddrette kolonner.

  1. Velg Fil > Skriv ut.

  2. Velg Flere sider per ark fra popup-menyen Sideskalering.

  3. Velg en verdi fra popup-menyen Sider per ark.

  4. Velg Vannrett, Omvendt vannrett, Loddrett eller Omvendt loddrett fra popup-menyen Siderekkefølge.

  5. Klikk OK eller Skriv ut.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din