"Adobe PDF-opprettelse kan ikke fortsette fordi Acrobat ikke er aktivert»-feil

Når du prøver å opprette en PDF med Adobe PDF Printer eller konvertere til Adobe PDF-funksjon (PDFMaker-funksjon) fra ulike programmer, og du mottar følgende feil:

"Adobe PDF-opprettelse kan ikke fortsette fordi Acrobat ikke er aktivert."

Merk: Informasjonen nedenfor er basert på den klassiske versjonen av Windows XP.

Prøv én eller flere av disse løsningene:

Løsning 1: Gjør Adobe PDF-skriver til standardskriver

For å konfigurerer Adobe PDF-skriveren som standardskriver:

 1. Gå til Start > Innstillinger > Skrivere og telefakser (Windows XP) eller Start > Innstillinger > Skrivere (Windows 2000).
 2. Høyreklikk på Adobe PDF, og velg deretter Sett som standard.

Løsning 2: Flytt .tsf-datafilen til skrivebordet

 1. Gå til C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet.
 2. Høyreklikk adobe_00080000_tsf.data og velg Kopier.

 3. Lim inn filen til skrivebordet eller annet sted der du enkelt kan finne den.

 4. Gå tilbake til C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet og slett datafilen adobe_00080000_tsf.
 5. Start Acrobat på nytt og se om du blir bedt om å aktivere programvaren.

Løsning 3: Flytt cache.cb-filen

Det kan være at det er cache.db-filen som forårsaker dette problemet. Følg trinnene i denne løsningen hvis løsningene ovenfor ikke løser problemet. 

 1. Gå til følgende mappe

 • Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\cache
 • Mac OS: /Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/cache

      2. Flytt følgende filer:

 • pcd.db
 • cache.db
 • caps.db

      3.  Start Acrobat. Du blir bedt om å skrive inn serienummeret på nytt.

Merk: Produktopplysninger og serienumre avvises fra maskinen hvis disse filene fjernes. Skriv inn disse dataene når du starter produktet.

Løsning 4: Avslutt prosess i acrotray.exe i Oppgavebehandling

 1. Med Acrobat lukket trykker du på Ctrl+Alt+Delete på tastaturet.

 2. Klikk på Oppgavebehandling-knappen.
 3. Klikk på kategorien Prosesser og uthev acrotray.exe i listen over prosesser.

 4. Klikk på knappen Avslutt prosess og klikk på Ja i Oppgavebehandlings advarende dialogbok.

 5. Prørv å starte Acrobat på nytt.

Løsning 5: Deaktiver midlertidig programmer som utfører virusskanninger og reparer Acrobat

Programmer som skanner kan komme i konflikt med aktiveringsprosessen. Deaktiver midlertidig følgende programmer før du aktiverer Adobe-programvaren:

 • Programmer som beskytter mot virus (f.eks. McAfee , Norton Anti-Virus)
 • Brannmurprogrammer (f.eks. ZoneAlarm, Norton Internet Security Suite)
 • Programmer som lagrer slettede filer eller som fjerner midlertidige filer fra systemet (f.eks. Norton SystemWorks).

Du finner instruksjoner om hvordan du deaktiverer eller re-aktiverer et program i programmets dokumentasjon. Kontakt systemadministratoren din for å deaktivere brannmurprogrammer.

Viktig: Datamaskinen din kan bli sårbar ved deaktivering av programvarebrannmuren. Deaktivering av programvaren gjør ikke at alle funksjoner i programvaren deaktiveres.

Utfør en reparasjon av Acrobat så snart programvaren har blitt deaktivert:

 1. Velg Start > Settings > Control Panel (Start > Innstillinger > Kontrollpanel).
 2. Dobbelklikk på Legg til eller fjern programmer.
 3. Velg nåværende versjon av Acrobat og klikk på Endre.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å reparere Acrobat.

Løsning 6: Opprette en lokal administratorkonto og start Acrobat

En brukerkonto kan være korrupt eller ha sikkerhetsinnstillinger som hindrer installeringsprogrammet fra å virke korrekt. Å installere Acrobat med en ny brukerkonto, kan omgå disse problemene. Kontakt nettverksadministratorer for hjelp med å opprette administrative kontoer i et domene. Hvis mulig, opprett en ny lokal administratorkonto ved å bruke trinnene nedenfor.

 1. Høyreklikk på Min datamaskin og klikk på Administrer.
 2. Ekspander Administrative verktøy > Lokale brukere og grupper > Brukere.
 3. Høyreklikk på Brukere og velg Ny bruker.

 4. I dialogboksen Ny bruker, skriver du inn Administrator i feltet beskrivelse. Fyll ut de gjenværende feltene.
 5. Fravalgt bruker må endre passord ved neste pålogging og sjekke at passord aldri utløper, og deretter klikke på Lukk.
 6. Høyreklikk på nylig opprettet bruker og velg Egenskaper.
 7. Velg fanen "Member of" (Medlem av) og klikk "Add" (Legge til).
 8. Skriv inn Administratorer i feltet «Enter The Object Names To Select» (Skriv inn de objektnavnene som skal velges), og klikk OK.
 9. Klikk på OK for å lukke vinduet Brukeregenskaper.
 10. Logg av den gjeldende brukeren og logg på den nylig opprettede Administrator-kontoen.
 11. Start Acrobat på nytt og forsøk aktiveringsprosessen.

Løsning 7: Deaktiver alle tjenester og oppstartselementer som ikke er relatert til Microsoft, og reparer deretter Acrobat (kun Windows XP)

Deaktiver oppstartselementer og start Windows i modusen Selektiv oppstart:

 1. Velg Start > Kjør.
 2. Skriv msconfig i Åpne-tekstboksen, og trykk deretter på OK.

 3. I kategorien Tjenester klikker du på Skjul alle Microsoft-tjenester, og deretter Deaktiver alle.
 4. Klikk på oppstartfanen, deaktiver alle, og klikk så OK.
 5. I dialogboksen Systemkonfigurasjon klikker du på Start på nytt.
 6. I dialogboksen "Skrivebord", klikk på OK for å starte Windows.
 7. Velg Start > Innstillinger > Kontrollpanel og dobbeltklikk på Legg til eller fjern programmer.
 8. Velg nåværende versjon av Acrobat eller Adobe Reader og klikk på Endre.
 9. Følg instruksjonene på skjermen for å reparere Acrobat.

Løsning 8: Fjern alle tidligere versjoner av Acrobat og reparer programmet

 1. Velg Start > Innstillinger > Kontrollpanel og dobbeltklikk på Legg til eller fjern programmer.
 2. Velg Adobe Acrobat 9.x eller tidligere, og klikk på Fjern.
 3. Når du blir bedt om det må du bekrefte at du vil fjerne det valgte programmet.
 4. Gjenta prosedyren ovenfor for alle tidligere installerte versjoner av Adobe Acrobat. Start med den nyeste versjonen og jobb deg mot den eldste.
 5. Start datamaskinen på nytt.
 6. Velg start > Innstillinger > Kontrollpanel og dobbelklikk Legg til eller fjern programmer.
 7. Velg nåværende versjon av Acrobat eller Adobe Reader og klikk på Endre.
 8. Følg instruksjonene på skjermen for å reparere Acrobat.

Løsning 9: Sørg for at tillatelser er satt til den angjeldende filen eller banen

Merk: Alle løsninger krever at du er pålogget som Administator eller en bruker som er en administrator.

Windows 2000

 1. Dobbeltklikk på Min datamaskin.
 2. Høyreklikk på FLEXnet-mappen som du finner under C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\. Høyreklikk på Programdata og velg Egenskaper.
 3. Velg kategorien Sikkerhet.Undersøk at Administratorer er oppført og at sikkerhetstillatelse er satt til Alle tillatelser.
 4. Velg Start > Innstillinger > Kontrollpanel og dobbeltklikk på Legg til/fjern programmer.
 5. Velg Adobe Acrobat og klikk Endre.
 6. Følg instruksjonene på skjermen for å reparere Acrobat.

Windows XP Home

 1. Start igjen i sikkermodus.
  1. Start Windows på nytt.
  2. Trykk F8 før Windows starter når du ser en melding slik som for Avanserte oppstartsalternativer...."
  3. Velg Sikkermodus fra listen over oppstartalternativer. Sørg for at Sikkermodus vises i hvert hjørne av skrivebordet.
  • Gjenta steg 6 til 8, hvis Sikkerhetsmodus ikke vises i hvert hjørne av skrivebordet.
  • Hvis Sikkermodus vises i hvert hjørne av skrivebordet, logger du deretter inn som lokal administrator på maskinen.
  1. Hvis en dialogboks indikerer at Windows kjører i Sikkermodus, klikker du OK.
 2. Velg Start > Min datamaskin.
 3. Velg Verktøy > Mappealternativer og klikk deretter kategorien Vis.
 4. Høyreklikk på FLEXnet-mappen som du finner under C:\Documents and Settings\All Users\Application Data. Høyreklikk på Programdata og velg Egenskaper.
 5. Velg kategorien Sikkerhet.
 6. Undersøk at Administratorer er oppført og at sikkerhetstillatelse er satt til Alle tillatelser.
 7. Klikk OK.
 8. Velg Start > Innstillinger > Kontrollpanel og dobbeltklikk på Legg til eller fjern programmer.
 9. Velg nåværende versjon av Acrobat eller Adobe Reader og klikk på Endre.
 10. Følg instruksjonene på skjermen for å reparere Acrobat.

Windows XP Professional

 1. Velg Start > Min datamaskin.
 2. Velg Verktøy > Mappealternativer og klikk deretter kategorien Vis.
 3. Under Avanserte innstillinger fjerner du merket for Bruk enkel fildeling (anbefales) og klikk OK.
 4. Høyreklikk på FLEXnet-mappen som du finner under C:\Documents and Settings\All Users\Application Data. Høyreklikk på Programdata og velg Egenskaper.
 5. Velg kategorien Sikkerhet.
 6. Undersøk at Administratorer er oppført og at sikkerhetstillatelse er satt til Alle tillatelser.
 7. Velg Start > Innstillinger > Kontrollpanel og dobbeltklikk på Legg til eller fjern programmer.
 8. Velg nåværende versjon av Acrobat eller Adobe Reader og klikk på Endre.
 9. Følg instruksjonene på skjermen for å reparere Acrobat.

Løsning 10: Angi passende tillatelser i den angjeldende mappen ved å bruke kommandolinjen

 1. Velg Start > Kjør, og skriv cmd i Åpne-boksen. Klikk OK.
 2. Bruk følgende kommandoer; inkluder anførselstegn og trykk på Gå tilbake på slutten av hver linje. (Sørg også for å skrive inn mellrom mellom /T, /E, /C og /G i den tredje linjen.)

  c: cd "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet" cacls "All Users" /T /E /C /G administrators:F exit

Løsning 11: Fiks tillatelser i registernøkkelen for lisensieringstjenesten FLEXnet

Administratorer-gruppen i listen nedenfor er den administrative gruppen som er standard i Windows XP og Vista og Windows 7.

Fraskrivelse: Denne prosedyren involverer redigering av Windows registry. Adobe gir ikke støtte på redigering av registeret, som inneholder kritisk system- og applikasjonsinformasjon. Husk å ta sikkerhetskopi av registeret før du redigerer. Se dokumentasjon for Windows eller kontakt Microsoft for mer informasjon om registeret.

Det er to oppgaver du kan utføre før du utfører disse trinnene for å sikkerhetskopiere ditt gjeldende system og register:

 • Opprett en gjenopprettelsespunkt på datamaskinen ved å velge Start > Programmer > Tilbehør > Systemverktøy > Systemgjenoppretting.
 • Ta en sikkerhetskopi av registeret umiddelbart etter at du går inn i Registerredigerer ved å velge Fil > Eksport. Gi sikkerhetskopien et navn og plasser den et sted hvor du lett finner den igjen.

Windows XP

 1. Velg Start > Kjør, skriv regedit i tekstfeltet Åpne i Kjør-dialogboksen og klikk OK.
 2. Sikkerhetskopier din nåværende registerfil:
  1. I dialogboksen for Rediger register, velger du Fil > Eksport.
  2. Skriv inn navnet på filen og velg en plassering.
  3. For eksportrekkevidde, velg Alle.
  4. Klikk på Lagre.
 3. Naviger til denne nøkkelen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FLEXnet Licensing Service
 4. Høyreklikk på FLEXnet-lisensieringsservicenøkkelen og velg Tillatelser.
 5. Verifiser at gruppene Administratorer og SYSTEM er til stede i dialogboksen Tillatelser for FLEXnet-lisensieringstjenesten. Sørg også for at Fullstendig kontroll velges i Tillat-kolonnen for begge grupper.
 6. Klikk Avansert.

 7. Klikk på kategorien Eier i dialogboksen Avanserte sikkerhetsinnstillinger. Velg gruppen Administratorer (1), velg "Erstatt eier av underbeholdere og -objekter" (2), klikk Bruk (3) og klikk på kategorien Tillatelser (4).


  Merk: Velg gjeldende administratorkonto hvis Administrator-gruppen ikke er tilgjengelig.

 8. Velg «Erstatt tillatelsesoppføringer på alle underobjekter med oppføringer som vises her, og som gjelder for underobjekter» (1) i kategorien Tillatelser og klikk OK (2).

 9. Klikk OK i dialogboksen Tillatelser for FLEXnet-lisensieringstjenesten. Windows tilbakestiller tillatelsene for hvert underobjekt til å korrespondere med sitt overordnede objekt.
 10. Lukk Registerredigering.

Windows Vista

 1. Klikk på Start, skriv regedit i tekstfeltet Start søk og trykk deretter på Enter.
 2. Sikkerhetskopier din nåværende registerfil:
  1. I dialogboksen for Rediger register, velger du Fil > Eksport.
  2. Skriv inn navnet på filen og velg en plassering.
  3. For eksportrekkevidde, velg Alle.
  4. Klikk på Lagre.
 3. Naviger til denne nøkkelen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FLEXnet Licensing Service
 4. Høyreklikk på FLEXnet-lisensieringsservicenøkkelen og velg Tillatelser.
 5. Verifiser at gruppene Administratorer og SYSTEM er til stede i dialogboksen Tillatelser for FLEXnet-lisensieringstjenesten. Sørg også for at Fullstendig kontroll velges i Tillat-kolonnen for begge grupper.
 6. Klikk Avansert.

 7. Klikk på kategorien Eier i vinduet Avanserte sikkerhetsinnstillinger. Velg gruppen Administratorer (1), velg "Erstatt eier av underbeholdere og -objekter" (2), klikk Bruk (3) og klikk på kategorien Tillatelser (4).


  Merk: Velg gjeldende administratorkonto hvis Administrator-gruppen ikke er tilgjengelig.

 8. I kategorien Tillatelser velger du «Erstatt alle eksisterende arvelige tillatelser på alle etterkommere med arvelige tillatelser fra dette objektet» (1) og klikk på OK (2).

 9. Klikk OK i dialogboksen Tillatelser for FLEXnet-lisensieringstjenesten. Windows tilbakestiller tillatelsene for hvert underobjekt til å korrespondere med sitt overordnede objekt.
 10. Lukk Registerredigering.

 

Tilleggsinformasjon

Du har ikke kunnet aktivere Adobe Acrobat eller aktiveringen har blitt ødelagt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet