Arbeide fra kommandolinjen

Lær hvordan du bruker kommandolinjen til å føre opp, installere og fjerne ZXP-, CCX- eller XDX-plugin-moduler for Adobe-applikasjoner på Windows og macOS.

Du har muligheten til å installere og fjerne plugin-moduler ved hjelp av Unified Plugin Installer Agent (UPIA). Dette kommandolinjeverktøyet installeres automatisk med versjon 5.5 eller nyere av Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. XDX- og CCX-installasjon støttes med versjon 5.7 og nyere av Creative Cloud-skrivebordsprogrammet.

Grunnleggende om Unified Plugin Installer Agent-kommandolinjen

Følg disse trinnene for å administrere plugin-moduler fra kommandolinjen:

 1. Åpne kommandolinjen:

  • Windows: Velg Start > Alle programmer > Tilbehør > Ledetekst.
  • macOS: Åpne Terminal ved å dobbeltklikke på ikonet for Terminal i mappen Programmer/Verktøy.
 2. Gå til Unified Plugin Installer Agent-applikasjonsmappen. Du kan kopiere og lime inn filbanene nedenfor direkte i ledeteksten (Windows) eller Terminal (macOS):

  • Windows:   

  cd "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\RemoteComponents\UPI\UnifiedPluginInstallerAgent"

  • macOS

  cd "/Library/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/RemoteComponents/UPI/UnifiedPluginInstallerAgent/UnifiedPluginInstallerAgent.app/Contents/MacOS"

 3. I kommandolinjen skriver du inn følgende kjørbare fil:

  • Windows: UnifiedPluginInstallerAgent.exe
  • macOS: ./UnifiedPluginInstallerAgent
 4. Etter navnet på den kjørbare filen angir du den ønskede kommandoen.

  Listen nedenfor beskriver de tilgjengelige kommandoene. Merk deg at disse kommandoene bare fungerer i brukermodus og hvis du er logget på Creative Cloud-skrivebordsprogrammet.

  Kommando i Windows

  Kommando på macOS

  Nødvendige argumenter

  Beskrivelse

  /help

  --help

  Viser hjelpeinformasjon fra kommandolinjen.

  /install

  --install

  filbane

  Installerer en plugin-modul.

  /remove

  --remove

  Plugin-navn

  Fjerner en plugin-modul.

  /list

  --list

  all/<Product_name>

  • Viser plugin-moduler som er installert på enheten din for alle produkter eller et gitt produkt.
  • Denne kommandoen fungerer også når du er logget av. Den viser plugin-modulene som ble installert mens du var logget av.

  /version

  Returnerer versjonsnummeret til Unified Plugin Installer Agent.

  Tabellen nedenfor viser listen over tilgjengelige argumenter:

  Argumenter

  Beskrivelse

  filbane

  Angir navnet på og plasseringen til pakkefilen i ZXP-, CCX- eller XDX-format.

  Plugin-navn

  Spesifiserer navnet på plugin-modulen (som spesifisert i list-svaret).

  Produktnavn

  Spesifiserer navnet på produktet som bruker plugin-modulen.

Installere en plugin-modul fra kommandolinjen

 1. Forsikre deg om at du har ZXP-, CCX- eller XDX-filen til plugin-modulen du vil installere.

 2. Legg inn en kommando der du angir din egen argumentverdi:     

  • Windows: 

  UnifiedPluginInstallerAgent.exe /install c:\myfile.ccx

  • macOS: 

  ./UnifiedPluginInstallerAgent --install /myfolder/mysubfolder/myfile.ccx

 3. Test plugin-modulen for å kontrollere at den virker som den skal.

Vise plugin-moduler fra kommandolinjen

Skriv inn følgende kommando:

 • WindowsUnifiedPluginInstallerAgent.exe /list all
 • macOS./UnifiedPluginInstallerAgent --list all

Bruk all-argumentet for å vise alle plugin-moduler som er installert på systemet.

Fjerne en plugin-modul fra kommandolinjen

Skriv inn følgende kommando og oppgi dine egne argumentverdier:

 • Windows:  

UnifiedPluginInstallerAgent.exe /remove Plugin-navn

 • macOS:

./UnifiedPluginInstallerAgent --remove Plugin-navn 

Erstatt Plugin-navn med navnet på plugin-modulen du vil fjerne.

Beslektede emner

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?