Creative Cloud-feilen "Aktiveringsgrensen er nådd" eller "Påloggingen mislyktes"

Finn løsninger på feil relatert til nådd påloggingsgrense.

Problem

Når du starter en Creative Cloud- eller Document Cloud-abonnementsapplikasjon, får du en feil om at påloggingen mislyktes, grensen er nådd eller det maksimale antallet aktiveringer er overskredet.

Har du et problem med Acrobat? Hvis du har et abonnement på Acrobat, kan du følge løsningene her for å logge av på andre datamaskiner. Hvis du har kjøpt Acrobat som et frittstående program (uten abonnement), kan du følge løsningene i «Aktiveringsgrensen er nådd» eller «Påloggingen mislyktes».

Har du ikke tilgang til den gamle datamaskinen? Hvis du ikke har tilgang til den forrige datamaskinen eller appen (hvis du for eksempel har reformatert harddisken eller avinstallert appen uten å deaktivere), trenger du ikke bekymre deg. Følg trinnene under Logg av på alle datamaskiner eller Logg av fra kontosiden.

Har du et annet problem?Hvis du har et annet påloggings- eller aktiveringsproblem, kan du se Feilsøke aktiveringsfeil i Creative Cloud.

Aktiveringsgrensen er nådd

Disse feilmeldingene vises hvis du prøver å bruke appen på mer enn to datamaskiner. Med et Adobe Creative Cloud-medlemskap kan du bruke appene på to datamaskiner. Hvis du vil aktivere appene på en tredje datamaskin, må du logge av appen på én av de to første datamaskinene. Når du logger av, deaktiveres alle installerte Creative Cloud-applikasjoner og -tjenester som er knyttet til din Adobe ID på den datamaskinen.

For å løse feilen og fortsette å bruke applikasjonen på den nåværende datamaskinen, kan du prøve følgende løsninger.

Logg av alle datamaskiner

Dette alternativet lar deg logge av applikasjonen på alle andre datamaskiner. Du kan bruke dette alternativet eksternt, uten at du trenger å ha tilgang til de andre datamaskinene. Det er et fint alternativ å bruke hvis du har mistet den andre datamaskinen, eller hvis du ved et uhell har avinstallert applikasjonen uten å logge av først.

 1. Koble til Internett.

 2. Velg Logg meg av de andre datamaskinene slik at jeg kan logge på her i dialogboksen som vises når du prøver å logge på.

 3. Velg Fortsett. Logg på igjen hvis du blir bedt om det.

Logg av på én enkelt datamaskin

Dette alternativet lar deg logge av applikasjonen manuelt fra én av de andre datamaskinene dine. Du trenger tilgang til den andre datamaskinen, Internett og applikasjonen på den andre datamaskinen for å benytte dette alternativet.

 1. Koble til Internett, og start applikasjonen på den andre datamaskinen. 

 2. Velg Hjelp > Logg av.

  Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, ser du Aktivere og deaktivere Adobe Creative Cloud-apper.

 3. På datamaskinen du vil bruke, velger du Jeg har logget av på én datamaskin slik at jeg kan logge på her i dialogboksen som vises når du prøver å logge på.

 4. Velg Fortsett.

Logge av fra kontosiden

Dette alternativet lar deg logge av ved å deaktivere en enhet fra kontosiden din på adobe.com.

Merk:

Dette alternativet er ikke tilgjengelig for Lightroom 6 eller Acrobat hvis du kjøpte appen som et frittstående produkt (uten abonnement). Det er imidlertid tilgjengelig for applikasjonsbaserte medlemskap.

 1. Under Aktiverte enheter-delen velger du Deaktiver for å deaktivere enheten.

  Velg deaktiver

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?