Feilsøke problemer med Creative Cloud-aktivering

Her finner du en oversikt over de vanligste aktiveringsfeilene for Creative Cloud og hvordan du løser dem.

Forsiktig!

Dette dokumentet beskriver aktiveringsfeilkoder for Creative Cloud 2018 og tidligere versjoner.

For Creative Cloud 2019 ser du Lisensieringsfeil | Creative Cloud 2019

Feilkode Feilmelding eller problem Løsning
i/a «Aktiveringsgrense nådd
for [product]. Dette serienummeret har allerede blitt aktivert på 2 datamaskiner.»
 
ELLER
 
«Maksimalt antall aktiveringer
er overskredet»
Se feilen «Aktiveringsgrense nådd» eller «Mislykket pålogging».
i/a «Jeg kan ikke logge på Creative Cloud eller starte en Creative Cloud-app.»

Kontroller at du er tilkoblet Internett og prøv på nytt.

Hvis du mottar en feilmelding, kan du finne feilen og den anbefalte løsningen i denne tabellen.

i/a «Jeg forsøker å starte en Creative Cloud-app, men blir hele tiden bedt om å oppgi et serienummer. Jeg trodde ikke jeg trengte et serienummer Creative Cloud.» Du trenger ikke angi et serienummer. Se Feilsøking når Creative Cloud-programmer spør etter serienummer.
i/a

«Vi kan ikke aktivere [product]. Produktet må aktiveres for å kunne brukes.»

ELLER

«Koble til Internett og prøv på nytt.»

ELLER

«Enten er datamaskinen din frakoblet Internett, eller klokken på datamaskinen er feil innstilt, noe som fører til en tilkoblingsfeil. Du må koble datamaskinen til Internett, eller stille inn klokken og prøve på nytt.»

Først kontrollerer du at du er tilkoblet Internett og at datamaskinens dato og klokkeslett er riktige. Hvis dette ikke løser problemet, finner du instruksjoner om hvordan du tilbakestiller vertsfilen i Løse tilkoblingsfeil.
i/a

«Ugyldig serienummer»

ELLER

«Serienummeret du har oppgitt, er tilbakekalt»

ELLER

«Serienummeret du har oppgitt, er ugyldig»

Hvis du får denne feilmeldingen når du prøver å installere Creative Suite 6, er serienummeret du bruker, ugyldig eller blokkert av Adobe. Adobe blokkerer serienumre som ikke er utstedt av Adobe, eller som er utstedt av en uautorisert selger eller piratprogramvare til ulovlig bruk.Du oppdager kanskje ikke at serienummeret er blokkert før du prøver å installere programvaren eller installere den på nytt. Du finner mer informasjon i Ekte Adobe-programvare.
12001
12002
12004
12004
12005
«ERROR_INTERNET_<...>» Internett-tilkobling er ikke funnet. Feilen kan skyldes tidsavbrudd på grunn av brannmurinnstillinger eller problemer med å løse vertsnavn på grunn av proxy-innstillinger. Sjekk dine brannmur- og proxy-innstillinger og prøv igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du Løse tilkoblingsfeil.
194:01 «Du forsøker å deaktivere en maskin som ikke er aktivert» Du prøver å deaktivere programmet, men du har ikke aktivert det ennå. Se Aktivere og deaktivere Creative Cloud-apper.
194:110 «Kan ikke aktivere» Du har allerede startet "Deaktiver alle"-prosessen i løpet av de siste 72 timene. Du kan prøve å starte prosessen igjen etter at det har gått 72 timer.
194:112 «Klientklokke er ikke synkronisert» Dataklokken viser feil tid. Tilbakestill dataklokken til riktig klokkeslett og dato.
208:1
208:2
208:3
«Error_NetworkFailure» Internett-tilkobling er ikke funnet. Feilen kan skyldes tidsavbrudd på grunn av brannmurinnstillinger eller problemer med å løse vertsnavn på grunn av proxy-innstillinger. Sjekk dine brannmur- og proxy-innstillinger og prøv igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du Løse tilkoblingsfeil.
213:5
213:10
i/a Disse feilene skyldes en skrivebeskyttet SLStore-mappe. Se Konfigurasjonsfeil i Adobe Creative Cloud.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din