Feilsøke problemer i forbindelse med aktivering av Creative Cloud 2018

Finn ut hvordan du løser de vanligste feilene som kan oppstå i forbindelse med aktivering av Creative Cloud 2018 og tidligere versjoner.

Merk:

For Creative Cloud 2019-applikasjoner ser du Lisensieringsfeil | Creative Cloud 2019

Feilkode Feilmelding eller problem Løsning
i/a "Aktiveringsgrense nådd
for [product]. Dette serienummeret har allerede blitt aktivert på 2 datamaskiner."
 
ELLER
 
"Maksimalt antall aktiveringer er overskredet"
Finn ut mer om feilen "Aktiveringsgrense nådd" eller "Mislykket pålogging".
i/a «Jeg kan ikke logge på Creative Cloud eller starte en Creative Cloud-app.»

Påse at du er koblet til Internett, og prøv på nytt.

Hvis du mottar en feilmelding, kan du finne feilen og den anbefalte løsningen i denne tabellen.

i/a «Jeg forsøker å starte en Creative Cloud-app, men blir hele tiden bedt om å oppgi et serienummer. Jeg trodde ikke jeg trengte et serienummer Creative Cloud.» Du trenger ikke et serienummer for Creative Cloud-applikasjonen. Se Feilsøking når Creative Cloud-programmer spør etter serienummer.
i/a

«Vi kan ikke aktivere [product]. Produktet må aktiveres for å kunne brukes.»

ELLER

«Koble til Internett og prøv på nytt.»

ELLER

«Enten er datamaskinen din frakoblet Internett, eller klokken på datamaskinen er feil innstilt, noe som fører til en tilkoblingsfeil. Du må koble datamaskinen til Internett, eller stille inn klokken og prøve på nytt.»

Kontroller at du er tilkoblet Internett og at datamaskinen viser riktig dato og klokkeslett.

Hvis dette ikke løser problemet, ser du Løse tilkoblingsfeil for å tilbakestille vertsfilen.

i/a

«Ugyldig serienummer»

ELLER

«Serienummeret du har oppgitt, er tilbakekalt»

ELLER

«Serienummeret du har oppgitt, er ugyldig»

Hvis du får denne feilmeldingen når du prøver å installere Creative Suite 6, er serienummeret du bruker, ugyldig eller blokkert av Adobe. Adobe blokkerer serienumre som ikke er utstedt av Adobe, eller som er utstedt av en uautorisert selger eller piratprogramvare til ulovlig bruk.Du oppdager kanskje ikke at serienummeret er blokkert før du prøver å installere programvaren eller installere den på nytt. Du finner mer informasjon i Ekte Adobe-programvare.
i/a

Du får ikke til å aktivere eller reinstallere eldre Adobe-applikasjoner som f.eks. Photoshop Elements (versjon 2018 eller eldre), Premiere Elements (versjon 2018 eller eldre), Captivate (versjon 5.5 og 2017), Creative Suite 6, Acrobat 11, eLearning Suite 2.5 og Technical Communications Suite (versjon 3.0 og 3.5).

Hvis du får denne feilmeldingen under aktivering eller reinstallering av eldre applikasjoner uten abonnement, kan du her lese mer om hvordan du løser problemer knyttet til aktivering eller reinstallering av eldre Adobe-applikasjoner.
12001
12002
12004
12004
12005
«ERROR_INTERNET_<...>»

Internett-tilkobling er ikke funnet. Mulige årsaker kan være:

  • Tidsavbrudd for tilkobling på grunn av brannmurinnstillingene.
  • Vertsnavnet kan ikke løses på grunn av proxy-innstillingene.

Sjekk dine brannmur- og proxy-innstillinger og prøv igjen. Se Løse tilkoblingsfeil hvis du vil vite mer.

194:01 «Du forsøker å deaktivere en maskin som ikke er aktivert» Du prøver å deaktivere programmet, men du har ikke aktivert det ennå. Se Aktivere og deaktivere Creative Cloud-apper.
194:110 "Kan ikke aktivere" Du har allerede startet "Deaktiver alle"-prosessen i løpet av de siste 72 timene. Du kan prøve prosessen på nytt etter 72 timer.
194:112 «Klientklokke er ikke synkronisert» Dataklokken viser feil tid. Tilbakestill dataklokken til riktig klokkeslett og dato.
208:1
208:2
208:3
"Error_NetworkFailure"

Internett-tilkobling er ikke funnet. Mulige årsaker kan være:

  • Tidsavbrudd for tilkobling på grunn av brannmurinnstillingene.
  • Vertsnavnet kan ikke løses på grunn av proxy-innstillingene.

Sjekk dine brannmur- og proxy-innstillinger og prøv igjen. Se Løse tilkoblingsfeil hvis du vil vite mer.

213:5
213:10
i/a Disse feilene kan oppstå som følge av en skrivebeskyttet SLStore-mappe. Se Konfigurasjonsfeil i Adobe Creative Cloud.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?