Lær å feilsøke Feilmeldingen Aktiveringsgrense nådd eller Pålogging mislyktes for produkter uten abonnement som Adobe Creative Suite 6.

Merk:

Hvis du får en «Aktiveringsgrense nådd» eller lignende feil i et Creative Cloud-program, kan du finne løsninger i Creative Cloud-feil «Aktiveringsgrense nådd» eller «pålogging mislyktes».

For å løse andre aktiveringsfeil i Creative Cloud se Feilsøke aktiveringsfeil for Creative Cloud.

Problem

Når du starter et Adobe-program, får du en feilmelding om at påloggingen mislyktes, det finnes en aktiveringsgrense eller maksimum antall aktiveringer er nådd. Disse feilene oppstår hvis du prøver å bruke programmet på for mange datamaskiner. Følg trinnene i de påfølgende delene for å løse feilen.

CS6, CS5, CS4, Acrobat XI, Acrobat X eller Acrobat 9

Med én lisens for Adobe CS6 og eldre programmer kan du installere et program på to datamaskiner. Du kan imidlertid bare bruke programmet på én datamaskin i gangen.

Hvis du vil installere programmet på en tredje datamaskin, deaktiverer du programmet på datamaskinen du ikke lenger ønsker å bruke programvaren på. Deretter aktiverer du det på den nye datamaskinen.

Serienummer er allerede i bruk på maksimalt antall datamaskiner

1. Har du ikke tilgang til den gamle datamaskinen? Hvis du ikke har tilgang til den forrige datamaskinen din (for eksempel, du reformaterte harddisken eller mistet datamaskinen), trenger du ikke å bekymre deg. Vi kan hjelpe deg å deaktivere programmet fra den gamle enheten din. Sørg for at du har serienummeret eller Adobe ID-en klar og kontakt oss.

2. Avinstallerte du programmet uten å aktivere? Hvis du avinstallerer programmet på en datamaskin, deaktiverer du ikke nødvendigvis lisensen. Hvis du installerte programmet og får en melding om at du har overskredet aktiveringsgrensen din, må du prøve å ominstallere programmet på den gamle datamaskinen din. Så følger du stegene nedenfor for å deaktivere programmet på de gamle datamaskinen og aktivere den på den nye.

3. Vil du aktivere ditt program? Deaktivering kobler et program fra en gyldig brukerlisens. Når en app er deaktivert, kan du aktivere den på nytt når som helst. Du trenger ikke å avinstallere et program fra datamaskinen for å deaktivere den. Avinstallering av et program vil ikke nødvendigvis deaktivere lisensen.

4. Vil du verifisere og feilsøke lisensproblemer?  Adobe Licensing Website (LWS) gir kontoinformasjon for Adobe Buying Programs-kunder. Bruk LWS til å finne serienumre, spore bestillinger, vise kjøpslogger, sjekke oppgraderingsrettigheter og poeng, endre eller legge til kontakter og kontoinformasjon, slå sammen kontoer og laste ned programvare.

Har du et annet problem?Hvis du har et annet aktiveringsproblem, se Feilsøke aktivering og deaktivering eller Feil med aktivering eller tilkobling | CS3, Acrobat 8.

Acrobat DC 

Abonnementsversjon

Ikke-abonnementsversjon (uavhengig)

Hvis du har en uavhengig, ikke-abonnementsversjon av DC, kan du bruke programmet på opptil to datamaskiner. For å bruke Acrobat på en tredje datamaskin er det bare å logge av Acrobat på en av de andre datamaskinene.

Merk:

Du må være koblet til Internett for at disse trinnene skal fungere.

  1. Koble til Internett og start programmet på en av dine andre datamaskiner.

  2. Velg Hjelp > Logg av.

  3. Prøv å aktivere programmet på den nye datamaskinen igjen.

  1. På den gamle datamaskinen kobler du til Internett og starter programmet.

  2. Velg Hjelp> Deaktiver.

    Velg deaktiver
  3. På den nye datamaskinen kobler du til Internett og starter programmet.

  4. Velg Hjelp > Aktiver. For mer informasjon om aktivering, se Aktivere og deaktivere produkter.

CS3, Acrobat 8, Acrobat 3D, Audition 3 eller eldre produkter

Med én lisens for Adobe CS3, Acrobat 8 og eldre programmer kan du installere et program på to datamaskiner. Du kan imidlertid bare bruke programmet på én datamaskin i gangen.

Våre aldrende aktiveringsservere for eldre versjoner av Acrobat- og Creative Suite-programmer (CS) måtte avvikles. Uten aktiveringsserverne viser disse programmene en aktiverings- eller tilkoblingsfeil når man prøver å verifisere en lisens. Hvis du vil installere en versjon som ikke krever aktivering, kan du se enten Feil: «Aktiveringsserveren er utilgjengelig" | CS2, Acrobat 7, Audition 3 eller Feil med aktivering eller tilkobling | CS3, Acrobat 8.

Berørte programmer inkluderer: Creative Suite 2 og 3, Audition 3, Acrobat 7 og 8 (Standard og Professional) og Acrobat 3D versjon 8.

Kontakt kundestøtte

Hvis du har noen spørsmål om prosedyrene oppført i denne artikkelen, kan du kontakte Adobe kundestøtte.