Kan ikke overføre appinnstillinger mellom CC- og CC 2014-produkter

Problem: Appinnstillingene overføres ikke mellom CC- og CC 2014-versjoner

Når du prøver å bruke innstillingene fra et Adobe CC-program i Adobe CC 2014-versjonen, fullføres synkroniseringsprosessen, men innstillingene importeres ikke, eller du mottar en feilmelding om at innstillingene er inkompatible.

Merk: Følgende CC/CC 2014-produkter inkluderer muligheten til å laste opp innstillinger til Creative Cloud: After Effects, Dreamweaver, Flash Professional, Illustrator, InDesign, Photoshop og Premiere Pro.

Løsning

Innstillinger fra CC-produkter er kanskje ikke kompatible med CC 2014-versjonen. Atferden varierer avhengig av produkt. De fleste CC-produkter som støtter CC 2014-kompatibilitet, krever at du importerer innstillingene for den tidligere versjonen ved første oppstart av CC 2014-versjonen. Adobes ingeniørteam vet at kundenes forventninger om prosessen ikke var klare, og undersøker hvordan de kan forbedre opplevelsen.

Du finner mer informasjon om det spesifikke CC-produktet ditt under.

After Effects

Nederst i Generelt-panelet i dialogboksen After Effects-innstillinger finner du knappen Migrer innstillingene til forrige versjon. Hvis du har After Effects CC (12.x) installert på samme datamaskin som versjon CC 2014 (13.0) og klikker på denne knappen, åpnes en dialogboks med et alternativ for å migrere innstillinger fra denne versjonen til den nye. Hvis du velger å migrere innstillinger, starter du After Effects på nytt for at de nye innstillingene skal lastes.

Innstillingene som migreres inkluderer innstillinger, hurtigtaster, utdatamodulmaler, komposisjonsinnstillinger, gjengivelsesinnstillinger og tolkningsregler.

Se dette blogginnlegget for få få mer informasjon.

Dreamweaver

Innstillinger fra Dreamweaver CC kan migreres den første gangen du starter Dreamweaver CC 2014, ved å trykke på knappen Importer synkroniseringsinnstilinger som beskrevet her.

Merk: Dette alternativet er kun tilgjengelig ved første lansering av CC 2014-versjonen. Det blir ikke gjort tilgjengelig for deg senere.

Flash Professional

Flash Pro støtter bare overføring av innstillinger fra CC til CC 2014ved første synkronisering. Hvis du har lastet opp CC-innstillinger til Creative Cloud, får du en synkroniseringskonflikt når du prøver å synkronisere for første gang i CC 2014. Velg å synkronisere Creative Cloud for å importere CC-innstillingene. Synkroniseringsinnstillingsprosessen omtales her.

Illustrator

Illustrator CC 2014 støtter for øyeblikket ikke import av innstillinger fra tidligere CC-versjon.

Manuell kopiering av innholdet i innstillingsmappen mellom versjoner har fungert for de fleste kunder. Innstillingene for Illustrator CC 2014 er i mappen Innstillinger for Adobe Illustrator 18, mens innstillingene for Illustrator CC er i mappen Innstillinger for Adobe Illustrator 17.

Klikk her for å gå til Innstilinger, Plasseringsinformasjon.

InDesign

Synkroniser innstillinger synkroniserer ikke innstillingene på alle installasjoner fra ulike InDesign-versjoner. For eksempel synkroniseres ikke innstillingene i InDesign CC-versjonen med innstillingene i CC 2014-versjonen.  

Ved den første lanseringen av den nye versjonen av CC 2014 blir du bedt om å importere innstillinger fra den tidligere versjonen. Prosessen forklares i Synkronisere innstillinger ved hjelp av Adobe Creative Cloud og i denne videoen.

Photoshop

Nytt i Photoshop CC (2015): Forhåndsinnstillinger og innstillinger migreres automatisk fra den forrige versjonen som er installert på det lokale systemet.

Hvis du installerer Photoshop CC på et eget, nytt system, bør du laste opp innstillingene fra det eksisterende systemet og deretter laste dem ned til detnye systemet. Velg Innstillinger> Synkroniser innstillinger for å synkronisere innstillingene dine.

Hvis du får problemer, ser du Forhåndsinnstilt migrasjon.

Adobe Premiere Pro

Hver hovedversjon av Adobe Premiere Pro har en egen kopi av innstillingsfilene. Adobe Premiere Pro CC 7.x bruker for eksempel en 7.0-katalog for å lagre innstillingsfilen, mens Adobe Premiere Pro CC 2014 bruker en 8.0-katalog.

Når du oppgraderer til den gjeldende versjonen av Adobe Premiere Pro CC fra en 7.x-versjon, migreres synkroniseringsinnstillingene dine automatisk til den nye versjonen.

Velg Synkroniser innstillinger eller Bruk innstillinger fra en annen konto fra Startskjermbildet eller menyen Fil> Synkroniser innstillinger. Alle innstillingsfilene fra katalogen «7.0» kopieres automatisk til katalogen «8.0».

Hvis du vil ha mer informasjon, ser du avsnittet Migrere synkroniseringsinnstillinger under Synkronisere innstillinger ved hjelp av Adobe Creative Cloud.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din