Migrering av forhåndsinnstillinger

Forhåndsinnstillinger er sett med elementer og verdier som brukes på kunstverk, og som kan lagres, lastes eller byttes ut når som helst. To eksempler er pensler og hurtigtaster. Photoshop inkluderer noen forhåndsinnstillinger, men du kan også lage dine egne.

Innstillingene er faktiske verdier som er lastet i Photoshop for øyeblikket. De kontrollerer ulike elementer og verktøy i programmet, f.eks. gjeldende pensel og alle dens verdier.

Du kan migrere egendefinerte forhåndsinnstillingssett samt enkelte Photoshop-forhåndsinnstillinger, fra én versjon av Photoshop til en annen på samme datamaskin. Det fungerer mye på samme måte som migrering av forhåndsinnstillinger i Photoshop CS6. Hvis du migrerte forhåndsinnstillinger i Photoshop CS6, kan du se endringene i den automatiserte funksjonen for migrering av forhåndsinnstillinger nedenfor.

Du kan også flytte dine egne, brukerdefinerte forhåndsinnstillinger til andre datamaskiner med funksjonen Eksporter/importer forhåndsinnstillinger. Eksporter/importer forhåndsinnstillinger er ikke begrenset til datamaskiner med Creative Cloud.

Merk: Sørg for at du bruker samme mappestruktur når du flytter handlingene til en ny datamaskin. Hvis ikke, kan det føre til at noen funksjoner ikke fungere som de skal.

Migrer innstillinger fra en eldre versjon under installasjon av Photoshop CC

Når du installerer Photoshop CC, overfører Creative Cloud forhåndsinnstillingene og preferansene dine fra den tidligere versjonen som standard. Hvis du ikke vil migrere innstillingene og preferansene, kan du velge bort Avanserte alternativer > Importer innstillinger og preferanser for tidligere versjoner i bekreftelsesdialogen som vises når du klikker på Oppdater i Creative Cloud-programmet på skrivebordet.

Hvis du velger å ikke migrere innstillingene når du installerer Photoshop CC, eller hvis du oppgraderer til Photoshop CC fra en eldre versjon av Photoshop, kan du når som helst velge Rediger > Forhåndsinnstillinger > Migrer forhåndsinnstillinger for å aktivere migrering av forhåndsinnstillinger og preferanser.

Merk:

Hovedinnstillingsfilen migreres ikke når du kjører Migrer forhåndsinnstillinger-menykommandoen.

Migrere forhåndsinnstillinger og innstillinger etter installasjon

Du kan migrere forhåndsinnstillinger og enkelte innstillinger fra Photoshop CS6 til Photoshop CC, eller du kan kopiere dem til en annen datamaskin. Alternativer for forhåndsinnstilling er tilgjengelige når du starter Photoshop CC første gang, og etter dette finner du dem under Rediger > Forhåndsinnstillinger i Photoshop.

Første gang du starter Photoshop, kommer forhåndsinnstillingsbehandleren opp. Den tilbyr deg hjelp med å migrere alle forhåndsinnstillingene nedenfor, fra Photoshop CS6 (eller den nyeste versjonen av Photoshop du har installert).

Det ble gjort flere endringer som følge av migreringsprosessen i Photoshop CS6:

 • Dialogen for å migrere forhåndsinnstillinger som vises ved første oppstart av Photoshop CC, vises ikke igjen etter at du har tilbakestilt preferanser med Skift + Ctrl + Alt (Windows) eller Skift + Tilvalg + Cmd (Mac OS). Hvis du vil migrere etter første oppstart, velger du Rediger > Forhåndsinnstillinger > Migrer forhåndsinnstillinger.
 • Det er ikke nødvendig å starte Photoshop på nytt etter at forhåndsinnstillingene er blitt migrert.
 • Forhåndsinnstillinger migreres fra den nyeste versjonen som ble installert før Photoshop CC, fra og med Photoshop CS3. Hvis du vil migrere fra flere versjoner av Photoshop, migrerer du forhåndsinnstillinger fra én versjon av Photoshop om gangen.

Dette er forhåndsinnstillingene du kan migrere:

 • Handlinger
 • Svart-hvitt (justering)
 • Pensler
 • Kanalmikser (justering)
 • Fargeområde
 • Fargekart
 • Konturer
 • Kurver (justering)
 • Egendefinerte former
 • Dupleks (entonet, totonet, tretonet, firetonet)
 • Eksponering (justering)
 • Graderinger
 • HDR-toner (justering)
 • Kulør og metning (justering)
 • Hurtigtaster
 • Nivåer (justering)
 • Lyssetting
 • Lys (3D)
 • Materialer (3D)
 • Menytilpasning
 • Mønstre
 • Innstillinger for gjengivelse (3D)
 • Metallrelieffobjekt (3D)
 • Selektiv farge (justering)
 • Stiler
 • Verktøy
 • Volum (3D)

Dette er innstillingene du kan migrere:

 • Actions Palette.psp
 • Brushes.psp
 • Contours.psp
 • CustomShapes.psp
 • Default Type Styles.psp
 • Gradients.psp
 • Patterns.psp
 • Styles.psp
 • Swatches.psp
 • ToolPresets.psp

Eksportere og importere forhåndsinnstillinger

Du kan eksportere og deretter importere forhåndsinnstillingene dersom du ønsker å overføre forhåndsinnstillinger fra en datamaskin til en annen, eller til en frakoblet datamaskin.

Gjør som følger på datamaskinen der forhåndsinnstillingene ligger:

 1. Åpne Photoshop.
 2. Velg Rediger > Forhåndsinnstillinger > Eksporter/importer forhåndsinnstillinger.
 3. Velg Eksporter forhåndsinnstillinger.
 4. Velg forhåndsinnstillingene du vil migrere.
 5. Klikk på Eksporter forhåndsinnstillinger.
 6. Velg mappen du vil eksportere forhåndsinnstillingene til. Velg en mappe du kan bruke til å overføre filene med en USB-stasjon, via et nettverk eller ved hjelp av en nettbasert fildelingstjeneste.
 7. Velg Rediger > Forhåndsinnstillinger > Eksporter/importer forhåndsinnstillinger i Photoshop på datamaskinen som mottar de importerte innstillingene.
 8. Velg mappen du vil importere fra, og forhåndsinnstillingene du vil importere.

Du kan importere innstillinger fra Photoshop CS6 manuelt til Photoshop CC med Eksporter/importer forhåndsinnstillinger:

 1. Velg Rediger > Forhåndsinnstillinger > Eksporter/importer forhåndsinnstillinger.
 2. Velg Importer forhåndsinnstillinger.
 3. Velg forhåndsinnstillingen du vil importere, eller klikk på Legg til alle.
 4. Hvis du lagret forhåndsinnstillingene i en mappe som ikke er standardmappen, velger du Velg importmappe og velger riktig mappe.
 5. Klikk på Importer forhåndsinnstillinger.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din