Distribuer Creative Cloud-pakke på Mac OS-versjon 10.8 og eldre

Problem med distribusjon av Creative Cloud-pakke på Mac OS-versjon 10.8 og eldre

Hvis du oppretter en pakke for CC 2014 eller tidligere versjoner som støttes på Mac OS 10.8 og dine bruker distribuerer denne pakken på datamaskiner som kjører 10.8 eller eldre versjoner, vil distribusjonen av pakken mislykkes.

Oppløsning

Gjør følgende trinn for å løse dette problemet:

  1. Opprett pakken med de påkrevde produktene.

    Hvis du tidligere har opprettet en pakke som skal distribueres, kan du også bruke denne pakken.

  2. Last ned zip-filen fra følgende plasseringer:

  3. Trekk ut dette ziparkivet, og erstatt innholdet i følgende mappe med innholdet i arkivet:

    <package name>/Build/<pacakge name>_Install.pkg/Contents/Resources/ASU

  4. Du kan distribuere denne pakken på Mac OS-versjon 10.8 og eldre.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din