Installasjonsfeil med avslutningskode 6 eller 7 | Creative Cloud

Feil med avslutningskode 6 eller 7 ved installering

Du får en av følgende feil når et Creative Cloud-program installeres:

Avslutningskode: 6
Avslutningskode: 7

Installerer du Creative Suite, Photoshop Elements eller Premiere Elements?

For å få hjelp til å løse en feil med avslutningskode 6 eller 7 som forekommer når du installerer et Creative Suite-program, Photoshop Elements eller Premiere Elements, se Installeringsfeil med avslutningskode 6 eller 7 | CS.

Løsning 1: Gi nytt navn på Adobe-mapper i Applikasjoner- eller Programfiler-mappen

Merk: Før du forsøker denne løsningen, bør du sørge for å ha prøvd å avinstallere programmene du forsøker å installere.

Filer som ikke er blitt slettet etter tidligere forsøk på installering, kan ofte føre til systemfeil ved lesing eller skriving av filer. Kontroller Applikasjoner-mappen (Mac OS) eller Programfiler-mappen (Windows) for å finne mapper som ikke er blitt slettet fra tidligere forsøk på installering eller oppdatering.

 1. Gå til:

  Mac OS: /Applikasjoner

  Windows: C:\Programfiler\Adobe\

 2. Se etter mapper som har tydelige navn på programmene du forsøker å installere, og gi dem nye navn. Du kan for eksempel endre navnet Adobe Photoshop CC til Adobe Photoshop CC gammel.

 3. Se etter en AdobePatchFiles-mappen og gi den et nytt navn.

 4. (Kun Mac OS) Endre navnet på Adobe-mappen i Applikasjoner-mappen til Adobe gammel.

 5. Installer programvaren på nytt.

 6. Hvis installeringen er vellykket, bekreft at de andre Adobe-programmene fungerer og slett deretter mappene som du endret navnene på.

Løsning 2: Bekreft filtillatelser

Disse feilene kan indikere et problem med filtillatelser. Feilene kan løses når du bekrefter at du har lese- og skriverettigheter for de nødvendige filene og mappene.

 1. Kontroller hovedinstallasjonsloggen for Creative Cloud for å finne feilkodene, og skriv ned eventuelle filbaner som er knyttet til feilmeldingene.

  Merk:

  Se Feilsøke installasjonsproblemer med loggfiler | Creative Cloud for å få informasjon om hvordan du åpner og leser loggfilen.

 2. Finn hovedmappen (eller katalogen) i filbanen for alle feilmeldingene. Hovedmappen er mappen rett før den siste mappen i feilmeldingen.

  Finn hovedmappen for hver feilmelding.

 3. Lukk alle Adobe-programmer.
 4. Følg instruksjonene for operativsystemet nedenfor for å endre tillatelsene.
  Merk:

  Denne løsningen krever administrative rettigheter på datamaskinen din. Logg på med en administrativ brukerkonto.

 1. Velg Start > Filutforsker > Denne PCen.

 2. Gå til neste hovedmappe. For eksempel Windows (C:) > Programfiler > Fellesfiler > Adobe.

 3. Høyreklikk på mappen og velg Egenskaper.

 4. I delen Attributter velger du bort Skrivebeskyttet og klikker på Bruk.

 5. Klikk på fanen Sikkerhet.

 6. Under Gruppe- eller brukernavn klikker du på System og påser at Full kontroll er valgt i delen Tillatelser. Gjør følgende dersom dette ikke er valgt:

  1. Klikk på Rediger.
  2. I dialogboksen Tillatelser som åpnes klikker du på System.
  3. Under Tillatelser for system klikker du på avkrysningsboksen i Tillat-kolonnen ved siden av Full kontroll.
  4. Klikk på Bruk og OK.
 7. Gjenta trinn 6 og velg Administratorer under Gruppe- eller brukernavn.

 8. Gjenta prosessen for alle andre baner fra feilmeldingsloggene.

 9. Installer Adobe-programmet på nytt.

 1. Åpne Filutforsker: Klikk øverst til høyre på skjermen, klikk på Søk, skriv inn Filutforsker og klikk deretter på Filutforsker.

 2. Gå til neste hovedmappe. For eksempel Windows (C:) > Programfiler > Fellesfiler > Adobe.

 3. Høyreklikk på mappen og velg Egenskaper.

 4. I delen Attributter velger du bort Skrivebeskyttet og klikker på Bruk.

 5. I Bekreft attributtendringer-dialogboksen klikker du på OK for å ta i bruk endringene i denne mappen, undermappene og filene.

 6. Klikk på fanen Sikkerhet.

 7. Under Gruppe- eller brukernavn klikker du på System og påser at Full kontroll er valgt i delen Tillatelser. Gjør følgende dersom dette ikke er valgt:

  1. Klikk på Rediger.
  2. I dialogboksen Tillatelser som åpnes klikker du på System.
  3. Under Tillatelser for system klikker du på avkrysningsboksen i Tillat-kolonnen ved siden av Full kontroll.
  4. Klikk på Bruk og OK.
 8. Gjenta trinn 7 og velg Administratorer under Gruppe- eller brukernavn.

 9. Gjenta prosessen for alle andre baner fra feilmeldingsloggene.

 10. Installer Adobe-programmet på nytt.

 1. Velg Start > DatamaskinOrganiser > Mappe- og søkealternativer og klikk på fanen Vis.

 2. I delen Avanserte innstillinger velger du bort Bruk delingsveiviser (anbefales) og klikker OK.

 3. Gå til neste hovedmappe.
 4. Høyreklikk på mappen og velg Egenskaper.

 5. I delen Attributter velger du bort Skrivebeskyttet og klikker på Bruk.

 6. I dialogboksen Bekreft attributtendringer klikker du på OK for å ta i bruk endringene i denne mappen, undermappene og filene.

 7. Påse at tillatelsene i fanen Sikkerhet er satt til Full kontroll for både Administratorer og System. Hvis ikke, gjør du følgende:

  1. Klikk på rediger.
  2. Hvis ledeteksten Brukerkontokontroll (UAC) vises, følger du instruksjonene for å akseptere den.
  3. Endringer i innstillingene er nødvendig for å muliggjøre full kontroll for både System og Administratorer.
  4. Klikk på OK for å godta endringene.
 8. Klikk på Avansert, velg fanen Eier og klikk på Rediger. Godta UAC-ledeteksten hvis den vises.

 9. I delen Endre eier til klikker du på Administratorer og velger Erstatt eier av underbeholdere- og objekter. Klikk Bruk, og deretter OK.

 10. I fanen Tillatelser klikker du på Endre tillatelser. Godta UAC-ledeteksten hvis den vises.

 11. Velg Erstatt alle underordnede objekttillatelser med arvbare tillatelser fra dette objektet .

 12. Klikk på OK og Ja til du har lukket dialogboksen Egenskaper.

 13. Gjenta prosessen for alle ekstra filstier.
 14. Installer Adobe-programmet på nytt.

 1. Gå til hovedmappen.
 2. Kontrollklikk på mappen og velg Hent info.

 3. I delen Deling og tillatelser klikker du på alternativet Detaljer (om nødvendig) for å vise eier- og gruppealternativer.

 4. Klikk på låsesymbolet nederst til høyre. Skriv inn administrator-brukernavnet og passordet når du blir bedt om det.

 5. Tildel brukernavnet, systemet, administratorer og alle sammen lese- og skrivetillatelser.

 6. Klikk på tannhjulsymbolet, velg Bruk på underliggende objekter og klikk på OK.

 7. Lukk vinduet Få informasjon.

 8. Gjenta prosessen på de gjenværende stiene.
 9. Installer ditt Adobe-program.

Løsning 3: (Kun Windows) Reparer videredistribuerbare Microsoft Visual C++-pakker

 1. Åpne Kontrollpanel > Programmer > Programmer og funksjoner.

 2. Se etter installerte videredistribuerbare Microsoft Visual C++-pakker.

  Merk:

  Du kan søke etter Adobes installasjonsloggfil for å finne den nøyaktige versjonen av den videredistribuerbare Microsoft Visual C++-pakken som forårsaket feilen. Du kan deretter enten reparere eller reinstallere akkurat den versjonen.

 3. Høyreklikk på hver versjon, en etter en, velg Endre, og klikk på Reparer i neste vindu.

  Merk:

  Hvis du ikke kan endre en versjon, kan du avinstallere og deretter reinstallere filene. Besøk Microsofts nedlastingssenter for å laste ned en ny kopi av installasjonsfilene for den videredistribuerbare pakken.

 4. Start datamaskinen på nytt.

 5. Installer Adobe-programmet på nytt.

Løsning 4: Start datamaskinen om igjen i sikkermodus

 1. Start datamaskinen på nytt ved å følge instruksjonene i ett av følgende dokumenter:

 2. Installer Adobe-programmet på nytt.

Løsning 5: (Kun Windows) Reparer Microsoft Windows installasjonsprogram

 1. (Windows 7) Velg Start > Alle programmer > Tilbehør.

  -eller-

  (Windows 8.1/10) Høyreklikk på Start-menyikonet.

 2. (Windows 7) Høyreklikk på Ledetekst og velg Kjør som administrator.

  -eller-

  (Windows 8.1/10) Velg Ledetekst (Admin).

 3. I ledetekstvinduet skriver du sfc /SCANNOW og trykker på Enter.

 4. Når systemsøket er fullført, skriver du msiexec /unreg i ledetekstvinduet og trykker på Enter.

 5. Skriv msiexec /regserver i ledetekstvinduet og trykk på Enter.

 6. Installer Adobe-programmet på nytt.

Løsning 6: Se gjennom installasjonsloggfilen

Avslutningskode 6 og 7 er generiske feilkoder. Se i installasjonsloggen under «Det er problemer med installasjonen» for å fastslå den eksakte årsaken til feilen. Feilmeldingen som beskriver hva som gikk feil vises nedenfor avslutningskoden.

Hvis du vil vite hvor du finner loggfiler og hvordan du kan gjennomgå dem, ser du  Feilsøke installasjonsproblemer med loggfiler | Creative Cloud.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din