Installasjonsfeil med avslutningskode 6 eller 7 | CS

Avslutningskode 6 eller 7 under installasjon

Du får en av feilmeldingene under når du forsøker å installere Creative Suite-applikasjoner (CS5, CS5.5, CS6), Photoshop Elements eller Premiere Elements:

 • Avslutningskode: 6
 • Avslutningskode: 7

Hvis du ser disse kodene, betyr det at installasjonen ble fullført med feil.

Prøv disse løsningene i rekkefølgen de er angitt. Stopp når applikasjonen blir installert uten feil.

Installerer du Creative Cloud?

Se Installasjonsfeil med avslutningskode 6 eller 7 | CC hvis du trenger hjelp med å løse en feil du får med avslutningskode 6 eller 7 når du installerer et Creative Cloud-produkt.

Løsning 1: (bare Windows) Reparer redistribuerbare Microsoft Visual C++-pakker

 1. Gå til Kontrollpanel > Programmer > Programmer og funksjoner.

 2. Sjekk om Microsoft Visual C++ Redistributable-pakker er installert.

  Merk:

  Søk i loggfilen for Adobe-hovedinstallasjonen for å finne ut nøyaktig hvilken versjon av den redistribuerbare Microsoft Visual C++-pakken som var årsak til feilen. Du kan deretter velge å reparere eller installere denne versjonen på nytt.

 3. Høyreklikk på versjonene én etter én, velg Endre og klikk på Reparer i neste vindu.

  Merk:

  Hvis alternativet for endring ikke er tilgjengelig for en versjon, kan du avinstallere og deretter installere filene på nytt. Gå til Microsofts nedlastingssenter for å laste ned en ny kopi av installasjonsfilene for den redistribuerbare pakken.

 4. Start datamaskinen på nytt.

 5. Installer Adobe-applikasjonen på nytt.

Løsning 2: Gi nytt navn til Adobe-mappene i mappen Applikasjoner eller Programfiler

Merk: Forsøk å avinstallere de aktuelle programmene du skal installere, før du går i gang med denne løsningen.

Filer som er igjen fra tidligere forsøk på installering, kan ofte være årsak til lese- eller skrivefeil i filsystemet. Se etter i mappene Applikasjoner (macOS) eller Programfiler (Windows) om det kan være igjen mapper fra et tidligere forsøk på installasjon eller oppdatering.

 1. Gå til:

  Mac OS: /Applikasjoner

  Windows: C:\Programfiler\Adobe\

 2. Se etter mapper som er tydelig navngitt for applikasjonene du forsøker å installere, og gi dem nytt navn. For eksempel kan du endre navn på "Adobe Photoshop CC" til "Adobe Photoshop CC gammel".

 3. Se etter en mappe med navnet "AdobePatchFiles", og gi den nytt navn.

 4. (bare macOS) Endre navn på "Adobe"-mappen i Applikasjoner-mappen til "Adobe gammel".

 5. Installer programvaren på nytt.

 6. Hvis installasjonen er vellykket, kontrollerer du at de øvrige Adobe-applikasjonene dine fungerer, og sletter deretter mappene du ga nytt navn til.

Løsning 3: Start datamaskinen på nytt i sikker modus

 1. Følg fremgangsmåten i ett av dokumentene under for å starte datamaskinen på nytt:

 2. Installer Adobe-applikasjonen din på nytt.

Løsning 4: (bare Windows) Reparer Microsoft Windows-installasjonsprogrammet

Windows 7/8.1/10

 1. (Windows 7) Velg Start > Alle programmer > Tilbehør.

  -eller-

  (Windows 8.1/10) Høyreklikk på menyikonet Start.

 2. (Windows 7) Høyreklikk på Kommandoledeteksten og velg Kjør som administrator.

  -eller-

  (Windows 8.1/10) Velg Ledetekst (admin).

 3. Legg inn sfc /SCANNOW i ledetekstvinduet og trykk på Enter.

 4. Når systemsøket er ferdig, legger du inn msiexec /unreg i ledetekstvinduet og trykker på Enter.

 5. Legg inn msiexec /regserver i ledetekstvinduet og trykker på Enter.

 6. Installer Adobe-applikasjonen din på nytt.

Windows XP/Vista

Last ned og installer nyeste versjon av den redistribuerbare pakken for Microsoft Windows-installasjonsprogrammet. Installer Adobe-applikasjonen din på nytt.

Løsning 5: Avinstaller Adobe AIR, og installer deretter AIR og Adobe Help på nytt

 1. Slik avinstallerer du Adobe AIR:

  Windows Vista/7/8/10

  Åpne Kontrollpanelet. Gå til Programmer, klikk på Avinstaller et program. Velg Adobe AIR og klikk på Avinstaller.

  Windows XP

  Velg Start > Kontrollpanel, dobbeltklikk på Legg til eller fjern programmer og velg Adobe AIR. Klikk deretter på Avinstaller.

  Mac OS

  Trekk AIR-applikasjonen til papirkurven.

 2. Gå til AdobeHelp payloads-mappen. Eksempel:

  Windows

  D:\Adobe Master Collection CS5\Adobe CS5\payloads\AdobeHelp

  Mac OS

  /Volumes/Adobe Master Collection/Adobe CS5/payloads/AdobeHelp

 3. Dobbeltklikk på AIRInstallerRunner.exe (Windows) eller Adobe AIR Installer.app (macOS).

 4. Følg instruksjonene på skjermen.
 5. Gå tilbake til payloads-mappen.
 6. Dobbeltklikk på AdobeHelp.air, og følg instruksjonene på skjermen.

 7. Installer Adobe-applikasjonen din på nytt. 

Løsning 6: Se gjennom installasjonsloggfilen

Avslutningskode 6 og 7 er generelle feilkoder. For å fastslå den nøyaktige årsaken til feilen sjekker du installasjonsloggen under "Det foreligger problemer med installasjonen." Under avslutningskoden finner du en feilmelding med nærmere beskrivelse av hva som gikk galt.

Du kan lese mer om hvor du finner og hvordan du går gjennom loggfilene under Feilsøke installasjonsproblemer med loggfiler | CS.

Løsning 7: Kontroller filtillatelsene

Disse feilene kan tyde på problemer med filtillatelsene. Dobbeltsjekk at du har lese- og skrivetilgang til filene og mappene som kreves.

 1. Se etter i hovedinstallasjonsloggen om det er registrert feilkoder, og noter ned eventuelle filbaner knyttet til feilmeldingene.

  Merk:

  Under Feilsøke installasjonsproblemer med loggfiler | CS beskrives hvordan du åpner og leser loggfilen.

 2. Identifiser den overordnede mappen (eller katalogen) i filbanen for hver feilmelding. Den overordnede mappen er mappen umiddelbart før den siste mappen i feilmeldingen.

  Identifiser den overordnede mappen for hver feilmelding.

 3. Lukk samtlige Adobe-applikasjoner.
 4. Følg instruksjonene for operativsystemet ditt under for å endre tillatelser.
  Merk:

  For å kunne bruke denne løsningen må du ha administratorrettigheter på datamaskinen. Logg på med en administratorbrukerkonto.

 1. Velg Start > Filutforsker > Denne datamaskinen.

 2. Gå til den overordnede mappen. For eksempel: Windows (C:) > Program Files > Common Files > Adobe.

 3. Høyreklikk på mappen og velg Egenskaper.

 4. Gå til Attributter, fjern avmerkingen for Skrivebeskyttet og klikk på Bruk.

 5. Klikk på fanen Sikkerhet.

 6. Gå til Gruppe- eller brukernavn, klikk på System og sjekk at Full kontroll er valgt under Tillatelser. Hvis dette ikke er tilfelle, følger du fremgangsmåten under:

  1. Klikk på Rediger.
  2. Når dialogvinduet Tillatelser åpnes, klikker du på System.
  3. Under Tillatelser for system klikker du i avmerkingsboken i Tillat-kolonnen ved siden av Full kontroll.
  4. Klikk på Bruk, og deretter på OK.
 7. Gjenta trinn 6 og velg Administratorer under Gruppe- eller brukernavn.

 8. Gjenta for eventuelle ytterligere baner fra feilloggene.

 9. Installer Adobe-applikasjonen på nytt.

 1. Åpne Filutforsker: Klikk oppe til høyre på skjermen, klikk på Søk, legg inn Filutforsker og klikk deretter på Filutforsker.

 2. Gå til den overordnede mappen. For eksempel: Windows (C:) > Program Files > Common Files > Adobe.

 3. Høyreklikk på mappen og velg Egenskaper.

 4. Gå til Attributter, fjern avmerkingen for Skrivebeskyttet og klikk på Bruk.

 5. Gå til dialogboksen Bekreft endringer av attributter og klikk på OK for å ta i bruk endringene på denne mappen samt tilhørende undermapper og filer.

 6. Klikk på fanen Sikkerhet.

 7. Gå til Gruppe- eller brukernavn, klikk på System og sjekk at Full kontroll er valgt under Tillatelser. Hvis dette ikke er tilfelle, følger du fremgangsmåten under:

  1. Klikk på Rediger.
  2. Når dialogvinduet Tillatelser åpnes, klikker du på System.
  3. Under Tillatelser for system klikker du i avmerkingsboken i Tillat-kolonnen ved siden av Full kontroll.
  4. Klikk på Bruk, og deretter på OK.
 8. Gjenta trinn 7 og velg Administratorer under Gruppe- eller brukernavn.

 9. Gjenta for eventuelle ytterligere baner fra feilloggene.

 10. Installer Adobe-applikasjonen på nytt.

 1. Velg Start > DatamaskinOrganiser > Mappe- og søkealternativer, og klikk deretter på fanen Vis.

 2. Gå til Avanserte innstillinger, fjern avmerkingen for Bruk delingsveiviser (anbefalt) og klikk på OK.

 3. Gå til den overordnede mappen.
 4. Høyreklikk på mappen og velg Egenskaper.

 5. Gå til Attributter, fjern avmerkingen for Skrivebeskyttet og klikk på Bruk.

 6. Gå til dialogboksen Bekreft endringer av attributter og klikk på OK for å ta i bruk endringene på denne mappen samt tilhørende undermapper og filer.

 7. Gå til fanen Sikkerhet og sjekk at tillatelsene er stilt til Full kontroll for både Administratorer og System. I motsatt fall gjør du følgende:

  1. Klikk på Rediger.
  2. Hvis du får opp en melding om Brukerkontokontroll (UAC), følger du instruksjonene for å bekrefte den.
  3. Endre innstillingene etter behov for å gi både system og administratorer full kontroll.
  4. Klikk på OK for å godta endringene.
 8. Klikk på Avansert, velg fanen Eier og klikk på Rediger. Hvis det blir vist en melding om UAC, bekrefter du denne.

 9. Gå til Endre eier til, klikk på Administratorer og velg Erstatt eier av underbeholdere og objekter. Klikk på Bruk, og deretter på OK.

 10. Gå til fanen Tillatelser og klikk på Endre tillatelser. Hvis det blir vist en melding om UAC, bekrefter du denne.

 11. Velg Erstatt alle tillatelser for underordnet objekt med arvelige tillatelser fra dette objektet.

 12. Klikk på OK og Ja inntil Egenskaper-dialogboksen er lukket.

 13. Gjør det samme for eventuelle andre filbaner.
 14. Installer Adobe-applikasjonen på nytt.

 1. (Kun Windows XP Home) Start på nytt i sikkermodus ved å velge F8 under oppstarten, og velge Sikkermodus på listen over alternativer for oppstart.

  Merk:

  Se Microsoft støttenettsted hvis du trenger mer hjelp med Sikkermodus.

 2. Velg Start > Min datamaskinMappealternativer, og kikk deretter på fanen Vis.

 3. Gå til Avanserte innstillinger, fjern avmerkingen for Bruk enkel fildeling (anbefalt) og klikk på OK.

 4. Gå til den overordnede mappen.  

 5. Høyreklikk på mappen og velg Egenskaper.

 6. Gå til Attributter, fjern avmerkingen for Skrivebeskyttet, klikk på Bruk og avslutt med OK.

 7. Gå til fanen Sikkerhet og sjekk at Administratorer og system er oppført og at sikkerhetstillatelser er stilt til Full kontroll.

 8. Klikk på Avansert og velg fanen Eier etterfulgt av Administratorer.

 9. Velg Erstatt eier av underbeholdere og objekter, klikk på Bruk og avslutt med Ja.

 10. Gå til fanen Tillatelser, velg Erstatt tillatelsesoppføringer på alle underordnede objekter med viste oppføringer som gjelder underordnede objekter og klikk på OK.

 11. Klikk på Ja og OK inntil dialogboksen "Egenskaper for installasjonsprogrammer" er lukket.

 12. Gjør det samme for eventuelle gjenværende filbaner.

 13. Installer Adobe-applikasjonen på nytt.

 1. Gå til den overordnede mappen.
 2. Kontroll-klikk på mappen og velg Få informasjon.

 3. Gå til Deling og tillatelser og klikk eventuelt på alternativet Detaljer for å se alternativer for eier og gruppe.

 4. Klikk på låseikonet nederst til høyre. Legg inn administratorbrukernavnet og -passordet ditt når du blir bedt om det.

 5. Gi lese- og skrivetillatelse til brukernavnet ditt, systemet, administratoren og alle.

 6. Klikk på tannhjulikonet, velg Bruk på elementer i mappen, og avslutt med OK.

 7. Lukk vinduet Få informasjon.

 8. Gjør det samme for de gjenværende banene.
 9. Installer Adobe-applikasjonen på nytt.

Løsning 8: Installer Adobe Drive

For å installere Adobe Drive installerer du CS6-versjonen av Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator eller Bridge. Se Feilmeldinger for lokalisert Adobe Drive CC-installasjonsprogram for mer informasjon.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din