Feilsøke installasjonsproblemer med loggfiler | Creative Cloud

Installasjonsprogrammer for Adobe Creative Cloud-produkter fører opp alle handlinger de utfører i loggfiler. Hvis du ser en feilmelding under installasjonen kan du søke på nettsiden for Adobe kundestøtte for å finne løsninger. Du kan også sjekke loggfilene for å avgjøre om bestemte feil oppsto under en installasjon.

Installasjonsprogrammer for Creative Cloud oppretter tre forskjellige loggfiler under nedlasting, uthenting og installasjon av et produkt:

 • dlm log inneholder feil som oppstår under nedlastingen.
 • PDapp log inneholder feil som oppstår i løpet av de første par minuttene av installasjonen.
 • main product install logs inneholder feil som oppstår under installasjonen.

Følg instruksjonene nedenfor for å finne ut hvordan du åpner og leser hver av disse loggfilene.

Merk:

Lurer du på hvor du skal starte? Installasjonsprogrammet for Creative Cloud går gjennom en tretrinnsprosess under installasjonen: nedlasting, uthenting og installasjon. Installasjonsprogrammet viser ordet «henter» ved siden av produktnavnet mens nedlastede filer hentes ut. En fremdriftslinje vises under resten av nedlastings- og installasjonsprosessen. Hvis det oppstår en feil før «henter» vises, begynner du med å sjekke .dlm-loggen hvor nedlastingsfeil loggføres. Hvis en feil oppstår i mot slutten av installasjonen, bør du kanskje starte med å sjekke produktloggfilen. Siden tretrinnsprosessen kan gjentas flere ganger under installasjonsprosessen, er det best å se etter feil i alle tre loggfiler.

Problemer med en bakgrunnsinstallasjon eller anvendt installasjon? (kun admin)

Hvis du feilsøker et problem med en bakgrunnsinstallasjon eller anvendt installasjon må du kanskje sjekke installasjonsloggen på klientmaskinen hvis installasjonen mislyktes eller Creative Cloud Packager-loggene hvis pakken ble bygget med feil. I installasjoner i bakgrunnen er loggfilene det eneste stedet der feilmeldinger blir registrert. Se Feilsøke et problem med en bakgrunnsinstallasjon eller anvendt installasjon (kun admin).

Problemer med å installere Creative Suite?

For mer informasjon om åpning og lesing av Creative Suite-logger kan du se Feilsøke installasjonsproblemer med loggfiler | CS.

Analyser dlm-loggen for nedlastingsfeil

Creative Cloud-skrivebordsappen laster ned installasjonsfilene før de pakkes ut og installeres. Feil som oppstår under nedlastingen registreres i filen dlm.log.

Merk:

Den vanligste grunnen til nedlastingsproblemer er brannmurer og proxyer som blokkerer nedlastingsprosessen. For detaljer om støttede proxyservere og konfigurasjoner av disse, se Proxy-støtte i Creative Cloud-produkter.

 1. Gå til dlm.logg-filen:

  • Windows: \Users\<user name>\AppData\Local\Temp\AdobeDownload\
  • Mac OS: /Users/<user name>/Library/Logs/AdobeDownload/
  Merk:

  Hvis du ikke ser Bibliotek-mappen i Mac OS holder du ned Tilvalg-tasten og klikker på Gå-menyen i Finder. Bibliotek-mappen er oppført under hjemmemappen.

 2. Åpne loggfilen med Notepad (Windows) eller TextEdit (Mac OS).

  Merk:

  Loggfiler åpner som standard i Console i Mac OS. Trykk Kommando+A for å velge hele teksten, og kopier og lim den deretter inn i et tekstredigeringsprogram før du fortsetter.

  Dlm.log fører opp installasjonsforsøk sekvensielt. Hver linje i loggfilen starter med dato og tidsstempel, som viser når installasjonen ble forsøkt, og hvert forsøk starter med et build-versjonsnummer. Eksempel:

  04/04/16 07:52:59:342 | [INFO] | | | | | | | 692044 | GDE Version is 9.0.0.5 (BuildVersion: 6.0; BuildDate: Wed Aug 05 2015 03:31:05)

  Merk:

  Hvis dlm.log-filen er spesielt lang og vanskelig å lese kan du slette filen og installere på nytt for å generere en ny dlm.log-fil.

 3. Flytt pekeren til slutten av filen og søk bakover gjennom filen, én gang for ERROR og igjen for FATAL.

  Hvert installasjonsforsøk legges til slutten av loggfilen. Ved å starte søket nederst i filen og søke bakover kan du finne de siste feilene først.

  Merk:

  Velg Match Case og skriv inn ERROR eller FATAL med store bokstaver for å raskt til hver nye feilmelding og hoppe over andre tilfeller av ordene «error» og «fatal».

  Hver av linjene i loggen starter med et dato- og tidsstempel, etterfulgt av en respons og et nummer. Denne informasjonen er ikke en del av feilmeldingen. Overse den når du leter etter feilløsninger.

  Eksempler på loggoppføringer:

  02/13/16 21:50:46:670 | [ERROR] | | | | | | | 11543 | NetDBError error has occurred - 8

  02/13/16 21:50:46:670 | [ERROR] | | | | | | | 11543 | the download job (0) failed to execute. The job state is STOPPED_STATE

  Feilene i disse eksemplene er NetDBError error has occurred - 8 og the download job (0) failed to execute. The job state is STOPPED_STATE

 4. Søk på siden for Adobe-støtte for å finne en løsning for hver feilmelding. Utelat filbaner og maskinspesifikk informasjon i søkestrengene.

  For eksempelfeilene ovenfor søker du etter «NetDBError error has occurred - 8» og «the download job (0) failed to execute».

  Du kan overse følgende feil. Den forhindrer installasjonen av et produkt.

  10/19/15 09:58:33:769 | [ERROR] | | | | | | | 1840 | The windows error code is - 147953

  Merk:

  Hvis du søker etter en løsning på feilen på Internett må du huske at forumbrukere og bloggere osv. kan legge ut udokumenterte løsninger. Kontroller at løsningen var vellykket før du utfører trinnene.

  Se Nettverks- og tilkoblingsproblemer for informasjon om hvordan du løser nettverks- og installasjonsproblemer som kan forhindre nedlastingen.

Analysere PDapp-loggen i Creative Cloud

Når problemer oppstår i løpet av de første par minuttene av en produktinstallasjon vil de vanligvis registreres i PDApp.log-filen.

 1. Naviger til PDapp.log-filen i en av disse mappene:

  Merk: Følgende mapper er som standard skjult. Bruk Mappealternativer (Windows) eller Valg-nøkkel > Gå (Mac OS) for å vise skjulte mapper. For mer informasjon, se Vis skjulte filer og mapper i Windows 10 og tidligere eller Kan ikke se brukerens bibliotekfiler i Mac OS X 10.7 og nyere.

  • Windows: \Users\<user name>\AppData\Local\Temp
  • Mac OS: Users/<user name>/Library/Logs
 2. Åpne PDapp.log-filen i et tekstredigeringsprogram som Notepad (Windows) eller TextEdit (Mac OS).

  Merk:

  Loggfiler åpner som standard i Console i Mac OS. Trykk Kommando+A for å velge hele teksten, og kopier og lim den deretter inn i et tekstredigeringsprogram før du fortsetter.

  PDapp.log fører opp installasjonsforsøk sekvensielt. Hver linje i loggfilen starter med dato og tidsstempel, som viser når installasjonen ble forsøkt, og hvert forsøk starter med et build-versjonsnummer. Eksempel:

  05/25/16 12:31:49:864 | [INFO] | | ASU | OPM | OPM | | | 1482956 | Build Version - 9.0.0.222

 3. Flytt pekeren til slutten av filen og søk bakover gjennom filen, én gang for ERROR og igjen for FATAL.

  Merk:

  Velg Match Case og skriv inn ERROR eller FATAL med store bokstaver for å raskt til hver nye feilmelding og hoppe over andre tilfeller av ordene «error» og «fatal».

  Hver av linjene i loggen starter med et data- og tidsstempel, etterfulgt av en respons, en komponent og et nummer. Denne informasjonen er ikke en del av feilmeldingen. Overse den når du leter etter feilløsninger.

  Eksempel på loggoppføring:

  03/24/15 14:28:10:623 | [ERROR] |  | ASU | UWANative | UWANative |  |  | 25100 | checkForUpdates returned error Code: U41M1C220

  Feilen i dette eksempelet er checkForUpdates returned error Code: U41M1C220

  Du kan overse følgende feil. De forhindrer ikke installasjonen av et produkt.

  [ERROR] | | ASU | LWANative | OPM | | | 8624 | received empty url from dispatchlib
  [ERROR] | | ASU | PDApp | EnterpriseNativeAppletForCCM | | | 8624 | getProxyInfo did not return success
  string. It returned : Error occurred in Updater Core
  [ERROR] | | ASU | PIM | PIM | | | 8287 | Successfully freed PIM object Array
  [ERROR] | | ASU | Vulcan5EventHandler | Vulcan5EventHandler | | | 25100 | Inside
  sendVulcan5MessageForLicenseRefresh.
  [ERROR] | | ASU | AAMUpdatesNotifier | AAMUpdatesNotifier | | | 3279 | Scheduled CFU failed...
  [ERROR] | | ASU | ProvSwitcher | ProvSwitcher | | | 900 | Received Serial :

 4. Søk på siden for Adobe-støtte for å finne en løsning for hver feilmelding. Utelat filbaner og maskinspesifikk informasjon i søkestrengene.

  For eksempelfeilen søker du etter «checkForUpdates returned error Code: U41M1C220.»

  Merk:

  Hvis du søker etter en løsning på feilen på Internett må du huske at forumbrukere og bloggere osv. kan legge ut udokumenterte løsninger. Kontroller at løsningen var vellykket før du utfører trinnene.

Analysere hovedproduktinstallasjonsloggen i Creative Cloud

Når problemer oppstår etter de første par minuttene av en produktinstallasjon vil de vanligvis registreres i installasjonsloggfilene for Creative Cloud-produktet. Alle produkter og oppdateringer genererer en installasjonslogg for produktet.

Installasjonsprogrammer for Creative Cloud oppretter loggfiler med et par forskjellige mekanismer. Avhengig av typen innloggingsmekanisme som ble brukt, ser du etter enten «installer.log» eller filen <Product Name> <Version> <Date> log.gz, slik som «Adobe InDesign CC 2015 11.3.0.034 02-26-2016.log.gz.»

Dette avsnittet tar for seg hvordan man åpner og leser en log.gz-fil. For informasjon om jobbing med installer.log-filer, se Feilsøk nedlastings- og installeringsfeil.

 1. Gå til produktloggfilene som finnes på følgende sted:

  • Windows: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers

  Hver loggfil inneholder alle installasjonsforsøk fra datoen spesifisert i filnavnet. Sørg for at du ser på loggfilen for produktet og datoen da problemet oppsto.

 2. Bruk et utpakkingsprogram som WinRAR eller StuffIt til å pakke ut .gz-filen. Den resulterende ikke-komprimerte filen er en klartekstfil som slutter på .log.

 3. Åpne loggfilen med Notepad (Windows) eller TextEdit (Mac OS).

  Merk:

  Loggfiler åpner som standard i Console i Mac OS. Trykk Kommando+A for å velge hele teksten, og kopier og lim den deretter inn i TextEdit før du fortsetter.

 4. Flytt pekeren til slutten av loggen og søk bakover gjennom filen, én gang for ERROR og igjen for FATAL.

  Merk:

  Velg Match Case og skriv inn ERROR eller FATAL med store bokstaver for å raskt til hver nye feilmelding og hoppe over andre tilfeller av ordene «error» og «fatal».

  Hver av linjene i loggen starter med et dato- og tidsstempel, etterfulgt av en respons, en kode og et nummer. Denne informasjonen er ikke en del av feilmeldingen. Overse den når du leter etter feilløsninger.

  Eksempel på loggoppføring:

  03/06/16 14:45:22:874 | [ERROR] | | OOBE | DE | | | | 4412 | DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 - error: 13)(Seq 8567)

  Feilen i dette eksempelet er DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 - error: 13)(Seq 8567).

  Du kan overse følgende feil. Den forhindrer ikke installasjonen av et produkt.

  ERROR: - Adobe <Product Name>: Failed due to Language Pack installation failure

  Merk:

  Deler som er merket med WARN indikerer ikke en feil; du kan overse dem.

 5. Søk på siden for Adobe-støtte for å finne en løsning for hver feilmelding. Utelat filbaner og maskinspesifikk informasjon i søkestrengene.

  For eksempelfeilen søker du etter «DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 -error: 13).»

  Merk:

  Hvis du søker etter en løsning på feilen på Internett må du huske at forumbrukere og bloggere osv. kan legge ut udokumenterte løsninger. Kontroller at løsningen var vellykket før du utfører trinnene.

Feilsøke et problem med en bakgrunnsinstallasjon eller anvendt installasjon (kun admin)

Produkter installert med Creative Cloud Packager, bruker ikke Creative Cloud-skrivebordsappen ved installasjon. Disse bagrunnsinstallasjonene viser ikke noe på skjermen for sluttbrukere. Produkter som installeres ved å dobbeltklikke på setup.exe (Windows) eller <Product Name> install.pkg (Mac OS) viser et grunnleggende grensesnitt for å indikere at produktet installeres. Alle feil for begge typer installasjoner registreres i loggene beskrevet ovenfor.

 1. Analyser Adobe Setup Error.log-filen.

  Adobes eget installasjonsprogram kan produsere en Adobe Setup Error.log i tillegg til individuelle loggfiler for hvert Creative Cloud-produkt. Denne loggen inneholder feil som vanligvis berører installasjonsprogrammet. Se gjennom denne loggen før de individuelle produktloggene.

  Adobe Setup Error.log-filen er plassert på følgende sted:

  • Windows: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers
 2. Avslutningskode 0 betyr vanligvis at installasjonen var vellykket.For bakgrunnsinstallasjoner kjører Adobes installasjonsprogram vanligvis en avinstalleringskommando dersom en installasjon mislykkes. Når en bakgrunnsinstallasjon mislykkes kan det være misvisende å rulle ned til siste installasjon eller å se på avslutningskoden, siden avinstallasjonskommandoen også lykkes med avslutningskode 0. Du kan identifisere starten på en avinstallasjon med det følgende:

  | [INFO] | | OOBE | DE | Installer Operation: PayloadUninstaller
  | [INFO] | | OOBE | DE |
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

  Hvis loggfilen slutter med avslutningskode 0, må du kontrollere at loggen ikke viser til en avinstallasjon på de forutgående linjene. Etter en installasjon finner du også Physical payload uninstall result: 0 i nærheten av avslutningskoden.

  For å feilsøke feil med bakgrunnsinstallasjoner må du sørge for at du ser gjennom feilene som oppsto før avinstallasjonen.

 3. Hvis installasjonen mislykkes på flere maskiner under en bakgrunnsinstallasjon starter du ved å analysere Creative Cloud Packager-loggfilene, før du går videre til loggfilene på de individuelle datamaskinene.

  For mer informasjon om hvordan du feilsøker en bakgrunnsinstallasjon, herunder hvordan du analyserer logger opprettet av Creative Cloud Packager, se Feilsøke problemer med bakgrunnsinstallasjon av Creative Cloud.

Trenger du fortsatt hjelp?

Hvis du ikke finner en løsning for feilen din etter du har søkt på siden for Adobe-støtte, ta kontakt med Adobe kundestøtte.

Merk:

Før du kontakter kundestøtte kjører du Adobe Log Collector Tool for å kombinere loggfilene til en zip-fil som du enkelt kan dele med Adobes kundestøtte.

Du kan også besøke Adobes produktfora.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?