Proxy-støtte i Creative Cloud-produkter

Merk:

Denne artikkelen gjelder Creative Cloud 2018 og eldre versjoner.

Creative Cloud utvider programfunksjonaliteten ved å tilby tilgang til ulike tjenester som for eksempel Ressurser, Adobe-skrifter, og Behance. Mange organisasjoner implementerer proxy-servere for å begrense og kontrollere Internett-tilgangen.

Denne artikkelen beskriver de forskjellige nivåene med støtte for Proxy-miljøer i Creative Cloud-produkter.

  Adobe Asset Link støtter ikke proxy-omgivelser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forutsetninger.

Proxy-krav for Creative Cloud Libraries

I miljøene til organisasjoner må Creative Cloud Libraries koble til localhost for at bibliotekpanelet skal synkroniseres på riktig måte i programmene.Hvis du bruker Libraries må du derfor angi localhost og 127.0.0.1 for å omgå proxy-serveren i organisasjonen.

Hvis du bruker automatisk konfigurasjon av proxy (PAC) eller Web Proxy Autodiscovery Protocol (WPAD) på en Mac, må du også aktivere innstillingen Ekskluder enkle vertsnavn.

Merk: Denne innstillingen kreves hvis du har skrevet inn proxyserverens URL-adresse eller IP manuelt.

Du finner mer informasjon om proxy-konfigurasjonsdetaljer for Creative Cloud Libraries under Konfigurere proxy-serveren slik at den jobber med Biblioteker og Konfigurering av proxy av en nettverksadministrator.

Støttede proxyinnstillingstyper

Følgende proxy-konfigureringer støttes på Mac og Windows:

 • Proxy-innstillinger som bruker PAC URL, enten med eller uten autentisering
 • Automatisk proxy-oppdagelse (WPAD)
 • Grunnleggende autentisering. Hvis en bruker angir brukerinformasjon i Creative Cloud-appen. bruker Creative Cloud Libraries denne brukerinformasjonen. Hvis brukeren ikke angir brukerinformasjon i Creative Cloud-appen, vil Creative Cloud Libraries-panelet be brukeren om å angi brukerinformasjonen.
 • Kerberos-godkjenning støttes av Creative Cloud Libraries og Creative Cloud-skrivebordsappen. Kerberos-godkjenning støttes imidlertid ikke av Creative Cloud-produkter.

Ikke-støttede proxyinnstillingstyper

Følgende proxy-konfigureringer støttes ikke:

 • NTLM-autentisering
 • Lokal PAC  fil  støtte

Støtte for pac-filer

Creative Cloud-skrivebordsappen og Creative Cloud Packager støtter eksterne pac-filer med grunnleggende godkjenning (pac-filer som er lagret på en ekstern server og har en URL-adresse). 

Creative Cloud-skrivebordsappen og Creative Cloud Packager støtter ikke pac-filer som er lagret lokalt.

NTLM-autentisering støttes ikke.

Autentisert proxy-miljø med Creative Cloud-skrivebordsprogrammet og Creative Cloud-produkter

Merk:

Det anbefales at du bare stoler på HTTP- og HTTPS-proxyer. SOCKS-proxy støttes ikke i Creative Cloud-skrivebordsappen.

Hvis bedriftsmiljøet ditt er konfigurert til å bruke en proxy-server med grunnleggende autentisering, kan du observere følgende atferd.

Hvis du benytter deg av alle funksjonene som finnes i Creative Cloud, må brukerne dine logge på via Creative Cloud-skrivebordsappen for å lisensiere programvaren og bruke tjenestene. Når Creative Cloud-skrivebordsappen startes for første gang og registrerer en proxy-server, blir brukeren bedt om å oppgi legitimasjon.

Proxy-pålogging

Skriv inn brukerinformasjonen for proxy-serveren og velg lagre. Når Creative Cloud-appene startes, spør de etter en forbindelse til Internett. Appene anerkjenner at legitimasjonsbeskrivelsen allerede er lagret av Creative Cloud-skrivebordsappen, og at de bruker brukerinformasjonene.

Brukerne får ikke lenger meldinger fra programmene om å koble seg til Internett og all funksjonalitet er opplåst.

Men det følgende programmet har ikke blitt helt integrert i støtten og følgende adferd kan observeres i et autentisert proxy-miljø.

Muse
Brukeren blir bedt om å skrive inn brukerinformasjonen flere ganger. Når en bruker velger å lagre, undertrykkes påloggingsdialogen og vises ikke under påfølgende oppstartingsprosesser.

Autentisert proxy uten Creative Cloud-skrivebordsapp

Hvis du har et autentisert proxy-miljø, men ikke har intstallert Creative Cloud-skrivebordsappen, håndterer hvert program proxy-tilkobling med varierende konsekvenser. I de fleste tilfeller kommer det en enkelt melding som ber om brukerinformasjon. Men i noen tilfeller så kommer det mange og vedvarende dialoger ved oppstart og når mer funksjonalitet tas i bruk.

For å komme forbi autentisering, kan noen proxy-servere tillate hvitelisting av domener. En utfyllende liste er tilgjengelig på Creative Cloud for bedrifter – nettverksendepunktdokument.

Adferd i miljøer som ikke ønsker tjenestene eller er frakoblet

Hvis du er helt frakoblet vil programmene helt enkelt ikke fungere og vil derfor ikke be om noe brukerinformasjon for å koble til internett. Hvis sluttbrukerne forsøker å få tilgang til noe av Internett-funksjonaliteten, så får de melding om at de er frakoblet. Hvis sluttbrukerne prøver å få tilgang til tjenester, for eksempel biblioteker som krever Creative Cloud-skrivebordsappen, blir de bedt om å installere appen.

Det finnes mange funksjoner i produktene som krever en Internett-tilkobling. Noen av disse funksjonene er:

 • Meldinger om synkroniseringsinnstillinger og innstillinger
 • Påloggingsmeldinger og innstillinger (på hjelpemenyen og andre steder)
 • Adobe Anywhere-innstillinger i Adobe Premiere Pro eller Prelude
 • Business Catalyst-innstillinger i Muse
 • Lightroom mobile-innstillinger i Lightroom
 • Aktivering av skrifter
 • Creative Cloud Libraries og alle andre Adobe CreativeSync-innstillinger

Innstillinger for synkronisering

Funksjonen Synkroniser innstillinger fungerer i proxy-miljøer når den brukes med nyeste versjon av følgende produkter:

 • Dreamweaver
 • Premier Pro
 • Adobe Media Encoder
 • Animate
Adobe-logoen

Logg på kontoen din