Creative Cloud utvider programfunksjonaliteten ved å tilby tilgang til ulike tjenester som for eksempel Ressurser, Adobe-skrifter, og Behance. Mange organisasjoner implementerer proxy-servere for å begrense og kontrollere Internett-tilgangen.

Denne artikkelen beskriver de forskjellige nivåene med støtte for Proxy-miljøer i Creative Cloud-produkter.

Proxy-krav for Creative Cloud Libraries

I miljøene til organisasjoner må Creative Cloud Libraries koble til localhost for at bibliotekpanelet skal synkroniseres på riktig måte i programmene.Hvis du bruker Libraries må du derfor angi localhost og 127.0.0.1 for å omgå proxy-serveren i organisasjonen.

På en Mac-datamaskin, hvis du bruker Proxy Auto-configuration (PAC) eller Web Proxy Autodiscovery Protocol (WPAD), må du aktivere innstillingen Ekskluder enkle vertsnavn.

Merk: Denne innstillingen kreves hvis du har skrevet inn proxyserverens URL-adresse eller IP manuelt.

For mer informasjon CC Libraries spesifikke proxykonfigurasjonsdetaljer, se Konfigurer din proxy til å fungere med bibliotek og Konfigurasjon av proxy av en nettverksadministrator.

Støttede proxyinnstillingstyper

Følgende proxy-konfigureringer støttes på Mac og Windows:

 • Proxy-innstillinger som bruker PAC URL, enten med eller uten autentisering
 • Automatisk proxy-oppdagelse (WPAD)
 • Grunnleggende autentisering. Hvis en bruker angir brukerinformasjon i Creative Cloud-appen. bruker Creative Cloud Libraries denne brukerinformasjonen. Hvis brukeren ikke angir brukerinformasjon i Creative Cloud-appen, vil Creative Cloud Libraries-panelet be brukeren om å angi brukerinformasjonen.
 • Kerberos-autentisering støttes for Creative Cloud-biblioteker og Creative Clouds-skrivebordsappen. Kerberos-godkjenning støttes imidlertid ikke av Creative Cloud-produkter.

Ikke-støttede proxyinnstillingstyper

Følgende proxy-konfigureringer støttes ikke:

 • NTLM-autentisering
 • Lokal PAC fil støtte

Støtte for pac-filer

Skrivebordsprogrammet Creative Cloud og Creative Cloud Packager støtter pac-filer med grunnleggende autentisering utenfor lokal maskin, (pac-filer som er lagret på en ikke-lokal server og som er referert av URL). 

Skrivebordsprogrammet Creative Cloud og Creative Cloud Packager støtter i øyeblikket ikke pac-filer som er lagret lokalt.

NTLM-autentisering støttes ikke.

Autentisert proxy-miljø med CC-skrivebordsappen og CC-produkter

Hvis bedriftsmiljøet ditt er konfigurert for å bruke en proxy-server med grunnleggende autentisering, kan følgende adferd observeres.

Hvis du henter ut hele funksjonaliteten som finnes i Creative Cloud, logger brukerne dine seg på via skrivebordsprogrammet til Creative Cloud for å lisensiere programvaren og bruke tjenestene. Når skrivebordsprogrammet til Creative Cloud startes første gang og finner at proxy er på plass, ber den om brukerinformasjon.

Proxy-passord

Skriv inn brukerinformasjonen for proxy-serveren og velg lagre. Når Creative Cloud-appene startes og det bes om tilkobling til Internett, registrerer de at brukerinformasjonen allerede er angitt og lagret av Creative Cloud-appen, og henter dem.

Brukerne får ikke lenger meldinger fra programmene om å koble seg til Internett og all funksjonalitet er opplåst.

Men det følgende programmet har ikke blitt helt integrert i støtten og følgende adferd kan observeres i et autentisert proxy-miljø.

Muse
Brukeren blir bedt om å skrive inn brukerinformasjonen flere ganger. Når brukeren velger å lagre brukerinformasjonen, vises det ingen brukerinformasjonsdialogboks. Du ser heller ikke andre meldinger ved påfølgende oppstarter.

Autentisert proxy uten skrivebordsprogrammet til CC

Hvis du har en autentisert proxy i miljøet ditt, men ikke har skrivebordsprogrammet til Creative Cloud installert, behandler hver enkelt av programmene en egen tilkobling via proxy med varierende konsekvenser. I de fleste tilfeller kommer det en enkelt melding som ber om brukerinformasjon. Men i noen tilfeller så kommer det mange og vedvarende dialoger ved oppstart og når mer funksjonalitet tas i bruk.

Brukerinformasjon for proxy-server

For å komme forbi autentisering, kan noen proxy-servere tillate hvitelisting av domener. En utfyllende liste er tilgjengelig på Creative Cloud for bedrifter – nettverksendepunktdokument.

Adferd i miljøer som ikke ønsker tjenestene eller er frakoblet

Hvis du er helt frakoblet vil programmene helt enkelt ikke fungere og vil derfor ikke be om noe brukerinformasjon for å koble til internett. Hvis sluttbrukerne forsøker å få tilgang til noe av Internett-funksjonaliteten, så får de melding om at de er frakoblet. Hvis sluttbrukerne forsøker å få tilgang til tjenester, for eksempel biblioteker som krever Creative Cloud-skrivebordsappen, blir de bedt om å installere appen.

Det finnes mange funksjoner i produktene som krever en Internett-tilkobling. Noen av disse funksjonene er:

 • Meldinger om synkroniseringsinnstillinger og innstillinger
 • Påloggingsmeldinger og innstillinger (på hjelpemenyen og andre steder)
 • Adobe Anywhere-innstillinger i Premiere Pro/Prelude
 • Business Catalyst-innstillinger i Muse
 • Lightroom Mobile-innstillinger i Lightroom
 • Aktivering av skrifter
 • CC-biblioteker og alle andre CreativeSync-innstillinger

Innstillinger for synkronisering

Funksjonen Synkroniser innstillinger fungerer i proxy-miljøer når den brukes med nyeste versjon av følgende produkter:

 • Dreamweaver
 • Premier Pro
 • Media Encoder
 • Animate

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet