Feil 1603: Det oppsto en uopprettelig feil under installering

Det oppstår en uopprettelig 1603-feil under installeringen av Acrobat

1603-feilen er en MSI-feilkode som angir en generell, men datamaskinspesifikk feil. I dette dokumentet finner du forslag til hvordan du kan løse denne feilen. I tabellen under ser du kjente årsaker til at det oppstår en 1603-feil ved installering av Adobe-programvare.

 • [DATO] [TID] | [INFO] | | ASU | MSIInvoker | MSIInvoker | | | 6016 | utilLaunchApplicationDeelevated : Returkoden fra Opprett prosess (1603).
 • [TID] -(Adobe)- #_AdobeError_# 1603 [TIME] -(Adobe)- -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- END - Adobe_OEMFilesSetAttribute -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- Handling avsluttet [TID]: EMSupportBlindCopyCommit.E35C3ECB_5FDA_49E1_AB1F_D472B7CB90171. Returverdi 3. Handling avsluttet [TID]: INSTALLER. Returverdi 3.

Feilkode

Detaljer

Løsning

Feil 1603. Uopprettelig feil under installering. (AdobeColorCommonSetRGB)

Installasjonsprogrammet forsøker å installere "sRGB Color Space Profile.icm" oppå en låst eksisterende forekomst.

Feil 1603. Uopprettelig feil under installering. (Dobbeltbyte-mappe)

Du har en dobbelbyte-mappe i et enkeltbyte Windows-operativsystem.

Gå til løsning 2

Alle andre 1603-feil ("#_AdobeError_# 1603")

Løsningsforslagene ovenfor er ikke aktuelle, eller løser ikke problemet.

Gå til løsning 3 og lavere

Løsning 1a: Deaktiver startelementer og tjenester som ikke kommer fra Microsoft

Løsning 1b: Korriger tillatelser i Windows-mappen Fargeprofiler

 1. Gå til C:\Windows\System32\spool\drivers.

 2. Høyreklikk på Farge-mappen og velg Egenskaper på hurtigmenyen.

 3. Klikk på fanen Sikkerhet.
 4. Klikk på Avansert.
 5. Klikk på Eier-fanen.
 6. Hvis inneværende eier ikke er administratorgruppen, velger du administratorgruppen på listen over navn i feltet Endre eier til. 

 7. Velg Erstatt eier for underbeholdere og objekter.

 8. Klikk på OK.
 9. Hvis du får en melding om at Egenskaper-dialogboksen for objektet må åpnes igjen før det er mulig å vise eller endre tillatelser, klikker du på OK og fortsetter. I motsatt fall går du til trinn 14.

 10. Klikk på OK i de resterende dialogboksene inntil du har kommet ut av Fargeegenskaper-dialogboksen.
 11. Høyreklikk på Farge-mappen og velg Egenskaper på hurtigmenyen.
 12. Klikk på fanen Sikkerhet.
 13. Klikk på Avansert.
 14. Finn Tillatelser-fanen og klikk på Rediger.

 15. Velg administratorgruppen på listen over tillatelsesoppføringer.
 16. Klikk på Rediger.
 17. Endre alternativet "Bruk på" til "Denne mappen, undermapper og filer".
 18. Velg alternativet "Full kontroll" under Tillat-kolonnen.
 19. Velg alternativet "Erstatt tillatelsesoppføringer på alle underordnede objekter...".

 20. Klikk på OK for å lukke dialogboksen Fargeegenskaper.
 21. Prøv å installere Adobe-applikasjonen på nytt.

Merk: Hvis det kommer opp en Sikkerhet-dialogboks der du blir spurt om du vil fjerne uttrykkelig definerte tillatelser, klikker du på Ja.

 

Løsning 2: Installer Adobe-produktet i en enkeltbyte-mappe

 1. Start installasjonsprogrammet for Adobe.

 2. Følg instruksjonene på skjermen inntil dialogboksen Installasjonsplassering kommer opp.

 3. Klikk på Bla gjennom og velg en mappe uten dobbeltbyte-tegn.

  Merk: Dobbeltbytetegn eller ASCII-tegn med høye numre er tegn som krever mer enn 1 byte. Dobbeltbytetegn benyttes for de fleste glyfbaserte språk – deriblant japansk.

  Eksempel: I et engelsk Windows-operativsystem vil det ikke være mulig å installere i en mappe som har navnet .

 4. Prøv å installere Adobe-applikasjonen på nytt.

Løsning 3: Slett innholdet i brukermapper og midlertidige systemmapper

 1. Gå til C:\Windows\Temp\, velg alle filer og trykk deretter på Slett. Bekreft at filene skal slettes.

 2. Slett innholdet i brukerens Temp-katalog ved å følge trinnene under:

  • Windows XP: Velg Start > Kjør.
  • Windows 7 / Vista: Velg Start > Alle programmer > Tilbehør > Kjør.
 3. Gå til Åpne-boksen, legg inn %temp% og klikk deretter på OK. Innholdet i Temp-mappen vises på datamaskinen.
 4. Velg alle filene i Temp-mappen, og trykk så på Slett. Bekreft at filene skal slettes.

 5. Prøv å installere Adobe-applikasjonen på nytt.

Løsning 4: Bekreft at Windows-installasjonstjenesten er startet

 1. Gjør ett av følgende:
  • Windows XP: Velg Start > Kjør, og legg inn services.msc.
  • Windows Vista: Klikk på Start og legg inn services.msc i feltet Start søk.
 2. Dobbeltklikk på tjenesten Installasjonsprogram for Windows.

 3. Kontroller at verdien i feltet Oppstartstype er "Manuell".
 4. Klikk på OK for å bekrefte innstillingen.
 5. Prøv å installere Adobe-applikasjonen på nytt.

Løsning 5: Registrer installasjonsprogrammet for Windows på nytt

 1. Gjør ett av følgende:
  • Windows XP: Velg Start > Kjør.
  • Windows Vista: Velg Start > Alle programmer > Tilbehør > Kjør.
 2. Legg inn "msiexec /unreg" i Åpne-boksen og trykk på Enter.
 3. Gjør ett av følgende:

  • Windows XP: Velg Start > Kjør.
  • Windows Vista: Velg Start > Alle programmer > Tilbehør > Kjør.
 4. Legg inn "msiexec /regserver" i Åpne-boksen og trykk på Enter.
 5. Prøv å installere Adobe-applikasjonen på nytt.

Løsning 6: Installer i en ikke-kryptert mappe

Krypterte mapper er sperret for endringer som f.eks. at det legges til filer eller installeres applikasjoner. Opphev krypteringen eller installer i en annen mappe.

MERK: Det vil ikke være mulig å kryptere mappene Programfiler og Programfiler (x86) selv ved installering i en annen katalog. Visse komponenter i Adobe-applikasjoner installeres i operativsystemmappen Programfiler uansett hvilke innstillinger som er valgt. 

 1. Start installasjonsprogrammet for Adobe.

 2. Følg instruksjonene på skjermen inntil dialogboksen Installasjonsplassering kommer opp.

 3. Klikk på Bla gjennom og velg en ikke-kryptert mappe.

 4. Prøv å installere Adobe-applikasjonen på nytt.

Løsning 7: Kjør renseverktøyet Adobe Cleaner Tool

Se Bruk Creative Cloud Cleaner Tool for å løse installasjonsproblemer for å få tilgang til Cleaner Tool og informasjon om hvordan det brukes.

Løsning 8: Feilsøk ved hjelp av installasjonsloggene

Se Feilsøke en installasjon ved hjelp av installasjonsloggene | CS3, CS4 og Feilsøke installasjonsproblemer med loggfiler | CS for mer informasjon om hvordan du feilsøke ved hjelp av installasjonsloggene.

Kontakt Adobe Support hvis problemet vedvarer.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din