Feil 1603: Det oppsto en uopprettelig feil under installasjonen

Fatal feil 1603 oppstår under Acrobat-installasjon

1603-feilen er en MSI-feilkode som indikerer en feil som er generisk, men dataspesifikk. Dette dokumentet lister opp mulige forslag for å løse denne feilen. Følgende tabell lister opp kjente årsaker til 1603-feil ved installasjon av Adobe-programvare.

 • [DATE] [TIME] | [INFO] | | ASU | MSIInvoker | MSIInvoker | | | 6016 | utilLaunchApplicationDeelevated : Returkoden fra Opprett prosess (1603).
 • [TIME] -(Adobe)- #_AdobeError_# 1603 [TIME] -(Adobe)- -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- END - Adobe_OEMFilesSetAttribute -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- Action ended [TIME]: EMSupportBlindCopyCommit.E35C3ECB_5FDA_49E1_AB1F_D472B7CB90171. Return value 3. Handling avsluttet [TID]: INSTALLER. Return value 3.

Feilkode

Detaljer

Løsning

Feil 1603. Fatal feil under installasjon. (AdobeColorCommonSetRGB)

Installasjonsprogrammet prøver å installere «sRGB Color Space Profile.icm» oppå en eksisterende kopi, som er låst.

Fortsett til Løsning 1a og 1b

Feil 1603. Fatal feil under installasjon. (Google Desktop)

Google Desktop er installert i målsystemet.

Gå videre til Løsning 2

Feil 1603. Fatal feil under installasjon. (Double byte-mappe)

Du har en double byte-mappe på et enkeltbyte Windows-operativsystem.

Gå videre til Løsning 3

Alle andre 1603-feil ("#_Adobe 1603")

Løsningene ovenfor gjelder ikke, eller har ikke virket.

Gå videre til Løsning 4 og høyere

Løsning 1a: Deaktiver oppstartselementer og ikke-Microsoft-tjenester

Løsning 1b: Fiks tillatelser i mappen Windows-fargeprofiler

 1. Gå til C:\Windows\System32\spool\drivers.

 2. Høyreklikk på mappen Farge og velg Egenskaper fra hurtigmenyen.

 3. Klikk kategorien Sikkerhet.
 4. Klikk Avansert.
 5. Klikk kategorien Eier.
 6. Hvis den nåværende eieren ikke er Administratorer-gruppen, velger du Administratorer-gruppe fra listen med navn i feltet Endre eier til. 

 7. Velg Erstatt eier av underbeholdere og objekter.

 8. Klikk OK.
 9. Hvis du får en melding som indikerer at det ikke er nødvendig å gjenåpne dialogboksen objektets egenskaper før du kan vise eller endre tillatelser, klikker du OK og fortsett. Hopp til trinn 14 hvis ikke.

 10. Klikk på OK på alle gjenværende dialogbokser til du har gått ut av dialogboksen Fargeegenskaper.
 11. Høyreklikk på mappen Farge og velg Egenskaper fra hurtigmenyen.
 12. Klikk kategorien Sikkerhet.
 13. Klikk Avansert.
 14. Klikk Rediger i kategorien Tillatelser.

 15. Velg Administratorer-gruppen i listen med tillatte oppføringer.
 16. Klikk Rediger.
 17. Endre Bruk på-alternativet til «Denne mappen, undermappene og filene.»
 18. Velg alternativet Full kontroll under kolonnen Tillat.
 19. Velg alternativene merket «Erstatt tillatelsesoppføringer på alle underobjekter.»

 20. Klikk på OK for å avslutte dialogboksen Fargeegenskaper.
 21. Prøv å installere Adobe-programmet på nytt.

Merk: Hvis du får opp en sikkerhetsdialogboks om å fjerne eksplisitt definerte tillatelser, klikker du Ja.

 

Løsning 2: Fjern Google Desktop

Google Desktop har av og til forårsaket en konflikt med Adobe-installasjonsprogrammene.

  • På Windows Vista
   1. Gå til Start > Kontrollpanel og dobbeltklikk på Programmer og funksjoner.
   2. Velg Google Desktop, og klikk på Avinstaller. Følg instruksjonene på skjermen for å fjerne produktet.
   3. Start datamaskinen på nytt.
  • Windows XP
   1. Velg Start > Innstillinger > Kontrollpanel og dobbeltklikk på Legg til eller fjern programmer.
   2. Velg Google Desktop, og klikk på Fjern. Følg instruksjonene på skjermen for å fjerne applikasjonen.
   3. Start datamaskinen på nytt.
 1. Prøv å installere Adobe-programmet på nytt.

Løsning 3: Installer Adobe-produktet i en enkeltbytemappe

 1. Start Adobe-installasjonsprogrammet.

 2. Følg instruksjonene på skjermen til du får opp dialogboksen Installeringsplassering.

 3. Klikk på Bla gjennom og velg en mappe uten double byte-tegn.

  Merk: Double byte- eller høye ASCII-tegn er ethvert tegn som krever mer enn 1 byte for å beskrive. De fleste glyfbaserte språkene bruker double byte-tegn for å vise språket, som japansk.

  Eksempel: På et engelsk Windows OS kan du ikke installere i en mappe kalt .

 4. Prøv å installere Adobe-programmet på nytt.

Løsning 4: Fjern inneholdet i mappene med midlertidige filer, både for bruker og system

 1. Gå til C:\Windows\Temp\, velg alle filene og trykk deretter på Slett. Bekreft filslettingen.

 2. Slett innholdet til brukernes Midlertidige katalog som følger:

  • Windows XP: Velg Start > Kjør.
  • Windows 7/Vista: Velg Start > Alle programmer > Tilbehør > Kjør.
 3. I boksen Åpne skriver du %temp%, og klikker deretter på OK. Innholdet i mappen med midlertidige filer vises på datamaskinen.
 4. Velg alle filene i den midlertidige mappen, og trykk deretter på Slett. Bekreft filslettingen.

 5. Prøv å installere Adobe-programmet på nytt.

Løsning 5: Kontroller at Windows Installer-tjenesten er startet

 1. Gjør ett av følgende:
  • Windows XP: Velg Start > Kjør og skriv services.msc.
  • Windows Vista: Klikk på Start og skriv services.msc i søkefeltet.
 2. Dobbeltklikk tjenestenavnet kalt Windows installasjonsprogram.

 3. Sørg for at verdien Oppstartstype er satt til Manuell.
 4. Klikk på OK for å bekrefte innstillingen.
 5. Prøv å installere Adobe-programmet på nytt.

Løsning 6: Registrer Windows Installer Service på nytt

 1. Gjør ett av følgende:
  • Windows XP: Velg Start > Kjør.
  • Windows Vista: Velg Start > Alle programmer > Tilbehør > Kjør.
 2. I boksen Åpne skriver du "msiexec /unreg" og trykker deretter på Enter.
 3. Gjør ett av følgende:

  • Windows XP: Velg Start > Kjør.
  • Windows Vista: Velg Start > Alle programmer > Tilbehør > Kjør.
 4. I boksen Åpne skriver du «msiexec /regserver», og trykker deretter på Enter.
 5. Prøv å installere Adobe-programmet på nytt.

Løsning 7: Installer til en mappe som ikke er kryptert

Krypterte mapper er beskyttet mot ytterligere endringer, som inkluderer å legge til filer eller installere programmer. Fjern enten krypteringen eller installer til en annen mappe.

MERK: Mappene Programfiler og Programfiler (x86) kan ikke krypteres selv når du installerer til en annen katalog. Enkelte komponenter av Adobe-programmer installeres til mappen OS-programfiler uavhengig av hva innstillingene dine er.

 1. Start Adobe-installasjonsprogrammet.

 2. Følg instruksjonene på skjermen til du får opp dialogboksen Installeringsplassering.

 3. Klikk på Bla gjennom og velg en mappe uten kryptering.

 4. Prøv å installere Adobe-programmet på nytt.

Løsning 8: Kjør Adobe Cleaner Tool

For å skaffe Cleaner Tool og informasjon om hvordan du bruker det seBruk CC Cleaner-verktøyet til å løse installasjonsproblemer.

Løsning 9: Feilsøk ved å bruke installasjonslogger

Hvis problemet fortsatt ikke løses, kontakter du Adobe kundestøtte.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din