Ordne sidene i en PDF-fil på nettet

Du kan raskt rotere, flytte, slette eller omnummerere sider i en PDF-fil på nettet med Organiser sider-verktøyet.

Organisere sider i en PDF-fil

Fremgangsmåte:

 1. Logg på Acrobat Web på https://acrobat.adobe.com med Adobe ID-en og passordet ditt, eller via sosiale medier (Facebook eller Google).

 2. Velg Rediger > Ordne sider på den øverste navigasjonslinjen.

 3. Velg en PDF fra Nylige, Dokumenter, datamaskinen eller den elektroniske lagringskontoen som du vil organisere, og velg deretter Fortsett.

  Velg en fil

 4. Du kan utføre hvilke som helst av følgende handlinger:

  • Velg sidene som skal roteres med klokken, mot klokken eller slettes. Når du holder pekeren over en side, får du de samme alternativene.
  • Velg Sett inn sider og deretter (+)-ikonet der du vil sette inn filen. Velg de ønskede filene fra listen med Nylige, Filer eller fra datamaskinen, og velg deretter Fortsett.
  • Velg sidene du vil trekke ut, og velg deretter Trekk ut sider.
  • Velg Del opp i flere filer og deretter skillelinjene. Du kan velge opptil 19 skillelinjer for å dele opp PDF-filen i flere nye filer.
  Alternativer for verktøyet Ordne sider

 5. Velg Lagre for å lagre endringene.

 6. PDF-filen er organisert og åpen i PDF-visningen. 

  En kopi av den organiserte PDF-filen lagres i Adobes skybaserte lagring. Nylige-delen på Hjem-siden viser alle filene du nylig har organisert. Du kan også se listen over alle filer ved å velge Dokumenter på den øverste menylinjen.

Designe en ny side og legge til i PDF-filen

Bruk Adobe Express i Acrobat på nett til å designe og legge til en ny side mens du organiserer PDF-sider.

Fremgangsmåte:

 1. Velg Rediger > Organiser sider på den øverste navigasjonslinjen.

 2. Velg en PDF fra Nylige, Dokumenter, datamaskinen eller fra den elektroniske lagringskontoen hvor du vil legge til en ny side, og velg deretter Fortsett.

 3. Fra verktøysettet Ordne sider til venstre, velger du Design en ny side.

 4. Adobe Express-nettappen åpnes i et nytt vindu. Velg Godta for å fortsette for å godta bruksvilkårene og personvernerklæringen.

 5. Velg en mal for den nye siden og juster farger eller tekst etter behov ved hjelp av redigeringsverktøyene. Når du er ferdig med å tilpasse siden, velger du Legg til.

  Velg og legg til en mal

 6. Den nye siden legges til i PDF-filen. Dra den tilføyde siden til ønsket plassering. Velg Rediger hvis du vil gjøre flere endringer på den nye siden. Redigeringspanelet åpnes. Klikk på Lagre når du er ferdig. Oppdateringene vises i PDF-filen.

 7. Velg Lagre for å lagre PDF-filen.

  Merk:

  Når du har lagret PDF-filen, kan du ikke redigere siden som er lagt til ved å åpne Adobe Express-appen fra Acrobat på nett.

Prøv disse nettbaserte PDF-verktøyene: PDF-redigerer, Roter PDF-sider, Omordne PDF-sider, Slett PDF-sider

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?