Dele opp en PDF-fil i flere PDF-filer

Du kan dele opp en PDF-fil i flere PDF-filer ved hjelp av tjenesten Del opp PDF.
 

Fremgangsmåte for å dele opp en PDF-fil i flere PDF-filer:

 1. Logg deg på Acrobat Web på https://documentcloud.adobe.com med Adobe ID-en og passordet ditt, eller via sosiale medier (Facebook eller Google).

 2. Klikk på Rediger > Del opp PDF på navigeringslinjen øverst.

  Velg Del opp PDF

 3. Gjør ett av følgende for å velge filene du vil dele opp, og klikk deretter på Fortsett:

  • Velg filer fra Nylige- eller Filer-listen.
  • Legg til filer fra datamaskinen eller dra og slipp filer i området som er uthevet.
  • Du kan også dra og slippe filer til verktøyet Del opp PDFRediger-siden.
  Velge en fil fra Nylige- eller Dokumenter-listen

  Velge en fil på datamaskinen

 4. PDF-sidene vises som miniatyrbilder. Klikk på de stiplede vannrette skillelinjene for å velge siden som skal deles i en egen PDF, og klikk deretter på Fortsett.

  Merk:

  De stiplede linjene blir til en blå linje når de merkes. Du kan velge opptil tjue skillelinjer for å dele opp PDF-en din i flere nye filer.

  Velge sider som skal skilles ut

 5. I lagringsdialogboksen velger du å lagre de nye PDF-filene i samme mappe eller en ny mappe. Klikk på Lagre.

  Lagre PDF-filene i den samme eller en ny mappe

 6. PDF-filen deles opp i separate filer med del<nummer> lagt til filnavnet, og lastes opp til Document Cloud-kontoen din.

  PDF-filer etter deling

  Nylige-delen nederst på hjemmesiden viser alle filene du har delt opp i det siste. Du kan også se listen over alle filer ved å klikke på Dokumenter på den øverste menylinjen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?