Du kan raskt dele en kobling til et PDF-dokument med andre for gjennomgang eller kommentering. Dokumentet som deles som en kobling, åpnes i alle nettlesere, på alle enheter. Dokumentet lagres trygt i Adobe Document Cloud. Mottakerne får en e-postmelding med en kobling, og de kan klikke på koblingen for å vise og kommentere i dokumentet i en nettleser. Ingen pålogging kreves.

Samle inn alles kommentarer automatisk i én enkelt PDF-fil. Spor fremdrift og konsolider kommentarer.

Dele en PDF-fil for gjennomgang

Sende tilpassede invitasjoner for gjennomgang

 1. Logg på Adobe Document Cloud på https://documentcloud.adobe.com med Adobe ID og passord, eller med din sosiale konto (Facebook eller Google).

 2. Klikk på Filer i sidepanelet på Document Cloud-startsiden. Alle filene dine som er lagret på Document Cloud-kontoen din, vises.

 3. Velg en fil du vil dele for gjennomgang, og klikk på Del i det høyre panelet. Delingsalternativene vises.

  Dele PDF-filer for gjennomgang
 4. Under Inviter personer skriver du inn eller velger e-postadressen til den du vil skal gjennomgå filen.

  Velg alternativet Gjennomgå fil.

 5. Feltene Navn og Melding er de samme som dem du bruker når du sender en e-postmelding, og de vises for mottakerne på samme måte. Skriv inn ønsket informasjon.

 6. Hvis du ønsker å angi tidsfrist for gjennomgangen, velger du Angi tidsfrist. Angi tidspunktet, velg og dobbeltklikk på datoen i kalenderen. Hvis du vil angi påminnelse for de inviterte, velger du Angi påminnelse. Angi tidspunktet, velg og dobbeltklikk på datoen i kalenderen.

  Angi tidsfrist og påminnelse for gjennomgang
 7. Klikk på Send.

  En kopi av PDF-filen som er sendt til gjennomgang, lagres på Adobe Document Cloud-kontoen din på nettet. Nylige-delen nederst på siden viser alle filene du nylig har delt for gjennomgang. Alternativt kan du klikke på For gjennomgang i sidepanelet i vinduet for å se alle filene du har sendt til gjennomgang.

Sende en anonym eller offentlig kobling i en e-postmelding

En anonym eller offentlig kobling gjør filene tilgjengelige for alle som klikker på koblingen. Følg fremgangsmåten nedenfor for å opprette en gjennomgangskobling og dele den via e-postklienten din.

 1. Logg på Adobe Document Cloud på https://documentcloud.adobe.com med Adobe ID og passord, eller med din sosiale konto (Facebook eller Google).

 2. Klikk på Filer i sidepanelet på Document Cloud-startsiden.

 3. Velg en fil du vil dele for gjennomgang, og klikk på Del i det høyre panelet. Delingsalternativene vises.

  Dele PDF-filer for gjennomgang
 4. I delen Hent kobling velger du Gjennomgå fil. Klikk deretter på Opprett kobling. Den valgte filen lastes opp til Document Cloud, og det blir opprettet en offentlig kobling.

  Merk:

  Du kan ikke angi tidsfrist eller påminnelse når du oppretter en offentlig kobling og deler filen for gjennomgang.

  Opprette kobling for gjennomgangsfil
 5. Klikk på Kopier kobling for å kopiere gjennongangskoblingen. Del gjennomgangskoblingen med leserne via e-post.

Opplevelsen for leserne

Leserne mottar en e-postinvitasjon med en kobling til PDF-filen for gjennomgang. Når de klikker på koblingen åpnes PDF-filen i en nettleser. De kan bruke kommentarverktøyene til å legge til kommentarer i PDF-filen. De kan også bruke Acrobat Reader DC eller Acrobat DC-skrivebordsprogrammene til å legge til kommentarer. 

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Delta i en PDF-gjennomgang.

Spore delte filer

Når mottakerne viser PDF-filen, får du et varsel i Document Cloud og en e-postmelding. Gjør følgende for å vise og spore alle PDF-filene som er delt for gjennomgang:

 1. Klikk på For gjennomgang i sidepanelet på Document Cloud-startsiden. Alle PDF-filene som er delt for gjennomgang, vises sammen med følgende informasjon:

  • Navn: Navnet på PDF-filen som er delt for gjennomgang.
  • Siste aktivitet: Tidsstempelet på PDF-filen som er sendt eller mottatt for gjennomgang.
  • Eier: Navnet på personen som sendte PDF-filen.
  • Status: Viser hvor mange personer som har vist filen.
 2. Hvis du vil vise detaljene for en PDF-fil, velger du filen. I det høyre panelet kan du utføre hvilke som helst av følgende handlinger:

  • Legg til melding eller en kort instruksjon for filen.
  • Angi tidsfrist for gjennomgang. Klikk på Angi tidsfrist, angi dato og klokkeslett og klikk på Lagre.
  • Dele filen med flere mottakere. Utvide mottakerlisten. Klikk på Legg til mottakere, skriv inn e-postadressen til mottakeren du vil dele filen med, og klikk på Send invitasjon.
  • Vise Aktivitet og tidsstempel for den delte filen. Utvid Aktivitet for å se detaljer som Sendt til, Vist av.
  • Opphev deling av filen hvis du vil hindre at noen andre viser filen.     
  • Slette PDF-filen permanent fra Document Cloud.
  Se gjennom fildetaljer

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet