Gjennomgå en PDF-fil som ligger i Adobe Document Cloud

Hvis initiativtakeren delte PDF-filen ved bruk av gjennomgangstjenesten Adobe Document Cloud, inneholder e-postinvitasjonen en kobling til PDF-filen for gjennomgang. Når du klikker koblingen, åpnes PDF-filen i en nettleser. Du kan legge til kommentarer i PDF-filen med kommentarverktøyene i nettleservinduet. Ingen pålogging er nødvendig. På web kan du også starte skrivebordsprogrammene Acrobat Reader DC eller Acrobat DC for å legge til kommentarer.

Du kan delta i gjennomgangen på en av følgende måter:

Delta i gjennomgangen ved å bruke en nettleser

 1. Klikk koblingen eller Gjennomgang-knappen i e-postinvitasjonen til gjennomgang.

  Merk: Nedenfor er et eksempel på en e-postinvitasjon sendt via Adobe Document Cloud. Invitasjonen kan se annerledes ut hvis initiativtakeren sendte deg en offentlig kobling til PDF-filen for gjennomgang via e-post.

  Gjennomgangskobling i e-post
 2. PDF-filen åpnes i en nettleser. Delta som gjest eller logg på med Adobe ID og passord. Hvis du logger på, kan du bruke @-omtaletagger i, redigere eller slette kommentarene dine når som helst.

 3. Legg til kommentarer i PDF-filen ved hjelp av kommentarverktøyene. Alle korrekturleserne kan se kommentarene dine.

  Kommentarer i en PDF-fil
 4. Når du gjennomgår, kan du også gjøre følgende:

  • Bruke @-omtale for å få korrekturleserens oppmerksomhet. Bruk av @-omtaletaggen sender et varsel til den navngitte leseren.
  • Filtrer kommentarer () basert på kommentarstatus som Ulest, Løst, @-omtaler eller kommentar etter korrekturleser.
  • Bruk Alternativer-menyen () til å redigere, merke som uleste, løse eller slette den valgte kommentaren.
 5. Når du er ferdig med gjennomgangen, klikker du Ferdig. Et varsel vises i Acrobat DC, og e-post sendes til initiativtakeren.

Delta i gjennomgangen med Acrobat DC eller Acrobat Reader DC

 1. Klikk koblingen eller Gjennomgang-knappen i e-postinvitasjonen til gjennomgang. PDF-filen åpnes i en nettleser.

 2. I Logg på-dialogboksenklikker du på Gjennomgå i Acrobat. PDF-filen lastes ned og åpnes i Acrobat Reader DC eller Acrobat DC, avhengig av hvilket program som er standard PDF-eier.

  Delta i en gjennomgang i Acrobat DC-skrivebordsapp

  Hvis du allerede er logget på Document Cloud, kan du også klikke på Gjennomgå i Acrobat oppe til høyre i nettleservinduet.

  Gjennomgå i skrivebordsapp

  Merk:

  Hvis du vil delta i gjennomgangen, må du ha nyeste versjon av Acrobat Reader DC eller Adobe Acrobat DC installert. Du finner mer informasjon i Gjennomgangstjenesten Adobe Document Cloud | Åpne i Acrobat

 3. Legg til kommentarer i PDF-filen med kommentarverktøyene i Acrobat Reader DC eller Acrobat DC. Kommentarene lagres automatisk, og alle leserne vil se kommentarene dine.

  Merk:

  Hvis du ikke er koblet til Internett, kan du likevel legge til kommentarer i PDF-filen. Kommentarene lagres i Document Cloud når du kobler til Internett igjen.

 4. Når du gjennomgår, kan du også gjøre følgende:

  • Bruke @-omtale for å få korrekturleserens oppmerksomhet. Bruk av @-omtaletaggen sender et varsel til den navngitte leseren.
  • Bruke kommentarsøkefeltet til å søke etter et bestemt ord.
  • Sortere kommentarer () basert på side, forfatter, dato, type, uleststatus eller farge.
  • Filtrere kommentarer () basert på kommentarstatus som Ulest, Løst, Uløst, @-omtaler eller kommentar etter korrekturleser, kommentartype og farge.
  • Bruk Alternativer-menyen () til å redigere, merke som uleste, løse eller slette den valgte kommentaren.
  • Sjekk gjennomgangsstatusen for alle deltakerne ved å klikke leseravataren øverst til venstre.
  Andre gjennomgangshandlinger i en PDF-fil
  A. Klikk for å sjekke gjennomgangsstatus for alle deltakere B. Merknadsverktøy C. Klikk for å veksle mellom visning av kommentarer og administrasjon av gjennomgang D. Søk etter kommentarer E. Sortere kommentarer F. Filtrere kommentarer G. @-omtaler 
 5. Når du er ferdig med gjennomgangen, klikker du Ferdig. PDF-filen for gjennomgang lukkes. Et varsel vises i Acrobat/Reader, og e-post sendes til initiativtakeren.

Gjennomgå en PDF som ligger på SharePoint, på en WebDAV-server eller i en nettverksmappe

Når du mottar en e-postinvitasjon til en PDF-gjennomgang, inneholder invitasjonen vanligvis PDF-filen som et vedlegg, eller en URL-adresse til PDF-filen. Enkelte invitasjoner kan også inneholde et Forms Data Format (FDF)-vedlegg. Når en FDF-fil åpnes, konfigurerer den gjennomgangsinnstillingene og åpner PDF-filen i Acrobat.

PDF-filer i en gjennomgang har spesielle funksjoner, inkludert kommenteringsverktøy og en dokumentmeldingslinje med instruksjoner. Du kan bruke kommenteringsverktøyene for å legge kommentarer til PDF-filen og deretter sende dem. Du kan enten publisere kommentarene på en kommentarserver der andre kan se dem, eller sende kommentarer som vedlegg på e-post til initiativtakeren til gjennomgangen.

Merk:

Det er mulig å motta en PDF-fil som ikke inneholder spesialfunksjoner. Hvis dette er tilfelle, legger du til kommentarer ved hjelp av verktøy på verktøylinjen Verktøy > Kommentar. Deretter lagrer du PDF-filen og sender den tilbake.

Hvis du vil gå gjennom PDF-filen senere, kan du åpne den igjen fra Sporing. Dette sikrer at kommentarene dine legges til den sporede kopien av PDF-filen, og at initiativtakeren mottar kommentarene dine. Hvis du ikke sender eller publiserer kommentarene med én gang, lagrer du PDF-filen før du lukker den, slik at du ikke mister kommentarene. Inntil initiativtakeren mottar kommentarene dine, finnes de bare i din lokale kopi av PDF-filen, og de er ikke synlige for andre lesere.

Fremgangsmåte for å delta i en gjennomgang

 1. I e-postprogrammet åpner du PDF-filen ved å klikke URL-adressen eller dobbeltklikke vedlegget (PDF eller FDF).
 2. Gjør noe av følgende hvis du blir bedt om det:
  • Logg på Adobe Document Cloud med Adobe ID-en og -passordet.
  • Klikk Koble til i dialogboksen Delt gjennomgang.
  • Klikk OK i vinduet Velkommen til delt gjennomgang. Dette vinduet viser tidsfristen for gjennomgang, deltakere, om leserne har lagt inn kommentarer og hvor kommentarserveren er plassert.
  • Skriv inn navn, e-postadresse, firmanavn og jobbtittel.
 3. Lagre filen på en plassering du lett kan finne, for eksempel på skrivebordet.
 4. Legg til kommentarer i PDF-filen ved hjelp av verktøyene på verktøylinjen Verktøy > Kommentar. Hvis du vil slette en kommentar, merker du kommentaren og trykker Slett. (Du kan kun slette kommentarene du har gjort.)

 5. Gjør alt av følgende som er relevant:
  • Hvis du blir varslet om at nye kommentarer fra andre lesere er tilgjengelige, klikker du meldingen. Nye kommentarer vises i PDF-dokumentet.
  • Hvis du vil se om det finnes nye kommentarer fra andre lesere, klikker du knappen Se etter nye kommentarer .
 6. Send kommentarene dine ved å klikke Publiser kommentarer eller Send kommentarer til initiativtaker for gjennomgang på dokumentmeldingslinjen.

  Når du sender kommentarer, sendes en PDF-fil med kommentarene som et e-postvedlegg, til initiativtakeren for gjennomgangen. Når du publiserer kommentarer, lagres kommentarene på kommentarserveren.

Alternativer på dokumentmeldingslinjen

Alternativene på dokumentmeldingslinjen avhenger av hvordan initiativtakeren har satt opp gjennomgangen, og om du har tilgang til kommentarserveren.

Se etter nye kommentarer

Ber Acrobat synkronisere kommentarer mellom kommentarserveren og den lokale harddisken. Hvis du ikke klikker på denne knappen, ser Acrobat etter nye kommentarer hvert tiende minutt hvis dokumentet er åpent, og hver time hvis dokumentet er lukket.

Slå sammen kommentarer

Kopierer kommentarene i den åpne PDF-filen til din kopi. Dette alternativet er bare tilgjengelig for PDF-filer du mottar fra lesere i e-postbaserte gjennomganger.

Publiser kommentarer

Bare tilgjengelig i delte gjennomganger. Laster opp de nye kommentarene dine til kommentarserveren. Denne knappen er deaktivert hvis gjennomgangen er avsluttet.

Lagre en arkivkopi

Bare tilgjengelig i delte gjennomganger, når en gjennomgang er avsluttet. Lagrer en kopi av dokumentet med gjennomgangskommentarer på din harddisk.

Send kommentarer

Oppretter en e-postmelding adressert til initiativtakeren til gjennomgangen, med den kommenterte PDF-filen som et vedlegg. I e-postbaserte gjennomganger er dette alternativet alltid tilgjengelig for leserne. Alternativet vises i delte gjennomganger når leserne har valgt å arbeide frakoblet, eller når et forsøk på å koble til kommentarserveren har mislyktes.

Status

Et ikon som viser tilkoblingsstatusen til kommentarserveren. Ikonet vises som ikonet som angir at siste forsøk var vellykket , ikonet som angir at siste forsøk var mislykket , eller ikonet som angir forsøk på tilkobling . Hvis du klikker på dette ikonet, vises en meny med ytterligere alternativer: Spor gjennomganger åpner Sporing, Lagre som arkivkopi lagrer en kopi av PDF-filen som ikke lenger er koblet til gjennomgangen, Arbeid frakoblet lar deg arbeide i frakoblet modus, der du kan legge inn kommentarer, men ikke publisere dem før du bytter tilbake til tilkoblet modus. Klikk Koble til server på nytt for å bytte til tilkoblet modus.

Se etter nylig publiserte kommentarer

Når du deltar i en delt gjenomgang, synkroniserer Acrobat publiserte kommentarer på den lokale harddisken med kommentarene på serveren. Acrobat varsler deg når nye kommentarer er tilgjengelige. Siden synkroniseringen fortsetter etter at PDF-filen er lukket, vil du fortsette å motta varsler.

Meldinger i varslingsområdet informerer deg når nye lesere kommer til, når oppdateringer forekommer (flere gjennomganger), når tidsfrister endres, og når synkroniseringsforsøk mislykkes. De forteller deg også når et nytt kringkastingsabonnement legges til i Sporing. Du kan endre hyppigheten av meldinger og kommentarsynkronisering, og du kan utløse synkroniseringsprosessen manuelt.

Hvis du vil vise nye kommentarer i en delt gjennomgang, må du kunne koble til nettverket der kommentarserveren er. Hvis du ikke kan koble til, kontrollerer du serverstatusen i Sporing for å finne årsaken til problemet.

 1. Klikk knappen Se etter nye kommentarer på dokumentmeldingslinjen.

Sende kommentarer i e-post

Hvis du går gjennom en PDF-fil offline eller utenfor en brannmur, eller hvis du mister forbindelsen til kommentarserveren, kan du sende kommentarene i en e-postmelding.

 1. Velg Fil > Send fil > Legg ved i e-post.

 2. I dialogboksen Send e-post velger du Standard e-postprogram eller Bruk e-post på nettet, og deretter velger du klienten for e-post på nettet på Velg-menyen.

 3. Klikk Fortsett, og følg instruksjonene på skjermen.

  Merk:

  Hvis PDF-filen overgår grensen for filstørrelse på 5 MB, ber Acrobat deg om å sende kommentarene i en Forms Data Format (FDF)-fil. Initiativtakeren kan importere denne mindre filen. Hvis du vil justere grensen, åpner du dialogboksen Innstillinger og velger Gjennomgang. Deretter angir du den nye verdien for Send kommentarer som FDF for filer som er større enn [#] MB.

Publisere kommentarer fra andre lesere

Når du deltar i en gjennomgang, kan du motta kommentarer fra andre lesere. Hvis en leser for eksempel ikke får tilgang til kommentarserveren, kan leseren sende deg kommentarer. Et annet eksempel er dersom du får tilbakemelding fra personer som i utgangspunktet ikke ble invitert til gjennomgangen. Disse leserne kan returnere en kopi av PDF-filen for gjennomgang til deg med sine kommentarer. Ved å påta deg eierskap for kommentarene, kan du dele dem med alle i gjennomgangen.

 1. Åpne PDF-dokumentet som inneholder kommentarer.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk OK når du får spørsmål om du vil publisere kommentarer for denne gjennomgangen. De publiserte kommentarene vises i PDF-dokumentet. Navnet ditt vises på tittellinjen, og forfatterens navn vises i kommentarteksten, med teksten På vegne av foran.

  Merk:

  Hvis du vil skjule teksten På vegne av i Innstillinger-dialogboksen under Gjennomgang, fjerner du haken ved Vis teksten for På vegne av ikommentarnårbrukerentar eierskap for kommentarene i delt gjennomgang.

  • Klikk Ja når du får spørsmål om du vil slå sammen kommentarer, eller klikk Slå sammen kommentarer på dokumentmeldingslinjen, og klikk deretter Send kommentarer. Legg til e-postadresser for andre lesere etter behov, og klikk deretter Send.
  • I Acrobat eller Reader åpner du en kopi av PDF-filen og velger Kommentar > Kommentarliste > Alternativer > Importer datafil. Velg en fil med kommentarer fra lesere. Legg til e-postadresser for andre lesere etter behov, og klikk deretter Send.

Bare nye eller redigerte kommentarer publiseres eller sendes.

Delta på nytt i en gjennomgang

Bruk Sporing til å åpne PDF-filer på nytt i en aktiv gjennomgang. Sporing viser bare PDF-filer som du har lagret. Hvis du ikke lagret en PDF-fil første gangen du åpnet den, kan du åpne PDF-filen igjen fra e-postprogrammet ditt.

 1. Velg Vis > Sporing.

 2. Dobbeltklikk PDF-filen i Sporing.

 3. Legg til nye kommentarer, eller rediger eksisterende kommentarer. Hvis du vil slette en kommentar, merker du kommentaren og trykker Slett. (Du kan bare slette dine egne kommentarer.)

  Acrobat fjerner slettede kommentarer fra den tilkoblede PDF-filen neste gang den synkroniserer kommentarer. Hvis du sletter kommentarer du har sendt i en tidligere e-post, slettes de ikke i initiativtakerens dokument.

 4. Klikk Publiser kommentarer på dokumentmeldingslinjen.

  Bare nye eller redigerte kommentarer publiseres eller sendes.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet