Begrensninger for gjennomgangstjenesten Document Cloud

Dette dokumentet viser de anbefalte grensene for gjennomgangstjenesten Document Cloud. Overskridelse av disse grensene kan skape problemer.

 

Kommentarer | grenser

Kommentarer i en gjennomgangsfil kan ikke lagres hvis de overskrider disse grensene:

  • Maks. antall kommentarer = 1000
  • Maksimal størrelse (i byte) av totale kommentarer = 1572864
  • Maks. antall tegn i en enkelt kommentar = 2500
  • Maks. antall brukere som nevnes i en enkelt kommentar = 10

Korrekturlesere eller deltakere | grenser

  • En gjennomgang kan ikke ha mer enn 250 korrekturlesere eller deltakere.

Last ned en gjennomgangsfil med kommentarer | grenser

Nedlasting av en fil med kommentarer kan mislykkes hvis følgende grense overskrides:

  • Gjennomgangsfilen er større enn 50 MB.

 

Hvis du vil vite mer om lagringsgrenser, ser du Lagringsgrenser for Document Cloud.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?