Feilsøke problemer med installering | Photoshop Elements, Premiere Elements | macOS

Dette dokumentet kan hjelpe deg med å løse feil eller frysing som oppstår når du installerer Photoshop Elements og Adobe Premiere Elements på macOS. Systemfeil kan gi seg til kjenne på mange forskjellige måter, inkludert (men ikke avgrenset til) følgende:

 • En feil som f.eks. «Programmet ble uventet avsluttet. Systemet og andre programmer ble ikke påvirket.»
 • En frosset markør eller skjerm
 • En blank eller blinkende dialogboks

Ulike faktorer kan forårsake systemfeil, blant annet konflikter mellom enhetsdrivere, programvare og maskinvare og skadede elementer i spesifikke filer. Systemvariabler kan også forstyrre installasjonen. Sørg for at datamaskinen din oppfyller systemkravene for versjonen du installerer.

Ved å følge oppgavene i dette dokumentet kan du løse disse problemene og identifisere kilden til installasjonsproblemene.

Merk:

Du må deaktivere skjermspareren før du starter installasjonen. Hvis skjermspareren er satt til å be om et passord og skjermspareren starter mens installasjonen pågår, kan et kjent problem forhindre at passorddialogen vises. Hvis dette problemet oppstår, må du starte datamaskinen og installasjonen på nytt.

Feilsøkingsavsnittene starter med løsninger for de vanligste problemene og får videre med løsninger for mindre vanlige problemer (f. eks. maskinvarekonflikter). Gå gjennom løsningene i angitt rekkefølge for å eliminere mulige kilder for problemet. Hold oversikten over oppgavene du utfører og resultatene av hver oppgave, inkludert feilmeldinger eller problematisk atferd. Adobes tekniske støtte kan bruke denne informasjonen når de skal hjelpe deg hvis du trenger å kontakte dem.

Hvis ingen av de nevnte løsningene løser problemet, inneholder avsnittet Avansert feilsøking tips og referanser for videre feilsøking.

Merk:

Hvis en dialogboks med meldingen «Konfigurerer installasjon» eller «Kontrollerer systemprofil ...» vises under installasjonen, kan det ta flere minutter for å fullføre dette trinnet.

Før du begynner

 • Deaktiver brannmurer, antivirusprogramvare og tredjeparts sikkerhetsprogramvare midlertidig. Installasjonen går raskere hvis du deaktiverer disse.
 • Pass på at ingen OS-oppdatering eller programoppdatering kjører i bakgrunnen.
 • Forsikre deg om at du har administratorrettigheter for datamaskinen.

Utfør disse oppgavene for å løse problemer som oppstår under installasjonen. Prøv installasjonen på nytt etter hvert trinn for å se om problemet har blitt løst.

1. Sørg for at datamaskinen din oppfyller systemkravene for produktet du prøver å installere.

Bruk Viktig-filen for å se informasjon om minimum systemkrav. Viktig-mappen er en del av installasjonsfilene.

Hvis du installerer den nyeste versjonen av produktet, må du kontrollere systemkravene for Photoshop Elements og Premiere Elements.

Merk:

Hvis du vil sjekke hvor mye RAM som er installert, velger du «Om denne Mac-en» på Apple-menyen. Minneverdien angir hvor mye RAM som er installert.

2. Prøv og kjøp, bare feilsøking.

Hvis du installerte prøveversjonen og kjøpte et serienummer for den, må du aktivere programvaren.

Hvis du får problemer med aktivering, kan du se Feilsøke aktiveringsproblemer | Mac OS X (kb404115).

3. Feilsøke problemer med serienummer.

Hvis installasjonsprogrammet viser feilmeldingen «Ugyldig serienummer» etter at du har oppgitt serienummeret eller under oppstart, gjør du ett eller flere av følgende:

 • Slett serienummeret fra tekstboksen Serienummer. Skriv det inn på nytt slik det vises på baksiden av etuiet til program-CDen, i e-postmeldingen som bekrefter registreringen eller på registreringsnettstedet.
 • Angi serienummeret en gang til ved å bruke ulike nummertaster. Bruk for eksempel nummertastene over alfategnene i stedet for nummertastene på tastaturet.
 • Pass på at du har skrevet inn tallet null (0) riktig, ikke som bokstaven O.

4. Sjekk DVD-en og DVD-ROM-stasjonen.

Støv og smuss på en DVD kan påvirke installasjonen og forhindre at CD-ROM-en gjenkjenner mediet. Se etter smuss, støv eller fingeravtrykk på CD-en eller DVD-en. Tørk forsiktig av undersiden på CD-en fra midten og utover med en myk, lofri klut.

Sjekk at CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen kan lese andre CD-er og DVD-er. Hvis den ikke kan det, sjekker du om det finnes smuss i DVD-skuffen eller lasteskuffen og rengjør dem med en lofri klut. Hvis du fremdeles ikke kan lese andre CD-er eller DVD-er, må du kontakte du den som har produsert stasjonen eller Apple-datamaskinen.

5. Slett applikasjonsfilene som er installert tidligere.

Filer som blir installert under en mislykket installasjon, tar opp plass på harddisken og kan forårsake problemer neste gang du kjører installasjonsprogrammet. Hvis et installasjonsforsøk mislykkes, fjerner du programmet, og prøver å installere det på nytt. Hvis du prøver å installere på nytt uten å fjerne filer som er installert tidligere, er det mulig at installasjonsprogrammet ikke kan overskrive eksisterende filer. Det er også mulig at harddisken ikke har nok ledig plass til å installere programmet. Hvis det ikke fungerer etter at du har installert det på nytt, må du fjerne produktet manuelt.

Slik fjerner du tidligere installasjonsforsøk for produktet:

 1. Gå til Programmer > Verktøy > Adobe-installasjonsprogram eller Programmer > <Produktversjon>.

 2. Dobbeltklikk på Avinstaller <Produktversjon>.

 3. Når du blir bedt om det, angir du administratorpassordet.
 4. Følg veiledningen på skjermen, og klikk deretter på Avinstaller.

 5. Etter at fjerningen er fullført, starter du datamaskinen på nytt og installer produktet en gang til.

6. Installer produktet fra skrivebordet.

Enkelte systemkomponenter, f.eks. enhetsdrivere og antivirusverktøy, kan føre til konflikt med Adobe-installasjonsprogrammet og resultere i en ufullstendig eller mislykket installasjon. Du kan forhindre disse konfliktene ved å installere produktet fra skrivebordet.

 1. Sett inn installasjonsdisken i DVD-ROM-stasjonen.
 2. Kopier Adobe-programmappen fra disken til skrivebordet.
 3. Åpne installasjonsmappen på skrivebordet.
 4. Dobbeltklikk på konfigurasjonsfilen og følg instruksjonene på skjermen.
  Merk:

  Hvis du fortsatt har problemer, starter du datamaskinen på nytt og prøver å installere programmet på nytt for å sjekke om problemet er løst.

7. Installer aktuelle macOS-oppdateringer.

Oppdateringer til macOS-operativsystemet kan forbedre ytelsen og kompatibiliteten med applikasjonene. Du finner oppdateringer for macOS på Apples nettsted, eller du kan velge Programvareoppdatering fra Apple-menyen. Kontakt Apples tekniske støtte dersom du trenger hjelp med å installere oppdateringer.

Viktig: Sjekk systemkravene for Adobe-programvaren før du installerer en systemoppdatering, for å sikre at kompatibiliteten er i orden. (Du bør også kontrollere tredjepartsprogramvare eller -maskinvare du bruker med produktet.)Dersom oppdateringen ikke er oppført, kontakter du Adobe eller produsenten av tredjepartsprogramvaren eller -maskinvaren.

Mellomliggende feilsøking

Hvis oppgavene i det forrige avsnittet ikke løser problemet, kan du prøve følgende mellomliggende feilsøkingsoppgaver.

8. Installer produktet ditt med påloggingselementene deaktivert for brukerkontoen.

Hvis du vil deaktivere ikke-essensielle utvidelser for brukerkontoen, som finnes i mappen Påloggingselementer, holde du Skift-tasten inne mens du starter maskinen på nytt. Når du holder inne Skift-tasten, deaktiveres alle programmer som finnes i mappen Påloggingselementer.

9. Installer produktet fra en ny brukerkonto.

Av og til kan en brukerkonto bli skadet og forhindre at installasjonsprogrammet åpner eller oppretter nødvendige filer og mapper. Opprett en ny konto, logg på den nye kontoen og prøv deretter å installere produktet på nytt.

Slik oppretter du en brukerkonto:

 1. Velg Systemvalg på Apple-menyen.

 2. Klikk på Kontoer.

 3. Klikk på låsikonet hvis det er lukket, og logg på.
 4. Klikk på plusstegnet.
 5. Opprett en brukerkonto. Du må huske det nye passordet og gi administratorrettigheer ved å velge Tillat at brukeren administrerer maskinen. I Mac OS X 10.6 velger du Administrator på hurtigmenyen Ny konto.
 6. Klikk på Opprett konto og lukk vinduet Kontoer.
 7. Velg Logg av fra Apple-menyen.
 8. Logg på den nye brukerkontoen.

10. Reparer disktillatelser med Diskverktøy.

Hvis du er pålogget med en konto som har administratorrettigheter, men likevel ikke kan installere eller kjøre produktet, kan disktillatelsene være skadet.

Du kan reparere tillatelsene med Diskverktøy:

 1. Velg Start > Programmer > Verktøy og dobbeltklikk på Diskverktøy.

 2. Klikk på fanen Førstehjelp.

 3. Velg volumet som der du vil installere produktet, og klikk deretter på Reparer diskrettigheter.
  Merk:

  Hvis du fortsatt har problemer, starter du datamaskinen på nytt og prøver å installere programmet på nytt for å sjekke om problemet er løst.

11. Fjern skrifter fra mappen Fonter i bibliotekmappen før du installerer produktet

 1. Dra innholdet i mappen Fonter til en ny mappe på skrivebordet.
 2. Start datamaskinen på nytt.
 3. Installer produktet.
 4. Flytt alle skriftene tilbake til mappen Fonter i bibliotekmappen etter at installasjonen er fullført.

Alternativt kan du deaktivere skrifter på Mac OS X

Merk: Hvis du bruker en tidligere versjon av macOS enn 10.4.8, kan alternativene og menyene for Font Book være litt forskjellige.

 1. Deaktiver alle skriftbehandlingsprogrammer, for eksempel Extensis Suitcase.
 2. Start Font Book fra mappen Programmer.
 3. Klikk på Datamaskin i kolonnen Samling.
 4. Velg en av skriftene i Font-kolonnen, og velg Endre > Velg alle.
 5. Klikk på Deaktiver under Font-kolonnen (Denne knappen har en boks med en avmerkingsboks. Den er plassert ved siden av knappen med et plusstegn.)
 6. Klikk på Deaktiver når du blir bedt om å bekrefte.
 7. Test problemet du hadde med installasjonsprogrammet, på nytt. Hvis problemet oppstår igjen, er det usannsynlig at problemet skyldes en skadet skrift. Hvis problemet ikke oppstår på nytt, er den problematiske skriften en av de du deaktiverte. Aktiver én skrift om gangen i samlingen i Font Book, og prøv å reprodusere problemet til du finner den skadede skriften.

Når du er ferdig med testingen, utfører du følgende trinn for å gjenopprette Font Book til sin opprinnelige tilstand:

 1. Klikk på Datamaskin i kolonnen Samling.
 2. Velg en av skriftene i Font-kolonnen, og velg Endre > Velg alle.
 3. Klikk på Aktiver under Font-kolonnen (denne knappen inneholder en boks uten en avmerking).

12. Sjekk harddisker for skade.

En skadet harddisk kan forårsake installasjonsfeil. Sjekk harddisker ved hjelp av et diskverktøy som for eksempel Apples Diskverktøy.

Ansvarsfraskrivelse: Adobe støtter ikke tredjeparts diskverktøy, men tilbyr følgende instruksjoner for å hjelpe brukerne. Hvis du trenger hjelp, kontakter du utvikleren av diskverktøyet.

Slik ser du etter skader ved hjelp av Apples Diskverktøy (inkludert på system-CD-en):

 1. Start datamaskinen fra system-CD-en.
 2. Velg Installer> Åpne Diskverktøy. På macOS 10.6 velger du Verktøy > Diskverktøy.
 3. Velg disken du vil kontrollere, og klikk deretter på fanen Førstehjelp.
 4. Klikk på Reparer for å sjekke og, om nødvendig, reparere valgte disker.

13. Kjør et virussøk.

Bruk oppdatert antivirusprogramvare for å sjekke systemet for virus. Kontroller at du har de nyeste virusdefinisjonene for antivirusprogrammet du bruker. Selv om virusinfeksjoner er sjeldne, kan de forårsake uventet systematferd, inkludert installasjonsfeil. Hvis du kjører virussjekk regelmessig (f.eks. daglig), kan du forhindre at virusene skader programvare på systemet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kjører eller henter de nyeste oppdateringene for antivirusprogramvaren, kan du se dokumentasjonen.

Avansert feilsøking

Hvis oppgavene i forrige avsnitt ikke løste problemet, kan du muligens løse problemet ved å formatere harddisken på nytt. Du kan også prøve å avgjøre om maskinvaren er i konflikt med produktet.

Ansvarsfraskrivelse: Adobe støtter ikke maskinvare og oppgir disse oppgavene kan som hjelp. For videre assistanse kontakter du maskinvareprodusenten eller en autorisert videreforhandler. Hvis du feilsøker maskinvareproblemer selv, kan det hende at garantien på datamaskinen ugyldiggjøres.

Merk: Før du fjerner eller omorganiserer maskinvare, må du slå av og koble fra strømmen på datamaskinen og eksterne enheter.

14. Kjør produktet på en annen harddisk eller datamaskin.

Installer og kjør Adobe-programmet fra en annen harddisk på samme datamaskin eller på den samme harddisken på en annen maskin. Hvis problemet ikke oppstår igjen, kan harddisken eller det hovedkortet du brukte tidligere være årsaken. Kontakt produsenten for å få hjelp.

15. Installer på en annen harddisk som er angitt som oppstartsdisk.

Installer systemprogramvaren på en annen harddisk (ikke en annen partisjon på samme stasjon), og angi den som oppstartsdisk. Deretter installerer du programmet på den nye harddisken.

Slik angir du oppstartsdisk:

 1. Velg Systemvalg fra Apple-menyen.
 2. Velg Oppstartsdisk fra Systemvalg.
 3. Velg stasjonen du gjeninstallerte systemprogramvaren på.
 4. Start datamaskinen på nytt.

16. Installer systemprogramvaren på nytt.

Installer operativsystemet på nytt eller kjør en systemgjenoppretting.

Viktig: Når du kjører en systemgjenoppretting, slettes alt innholdet på harddisken. Pass på å sikkerhetskopiere filer du vil lagre, til en ekstern harddisk, CD eller DVD.

Hvis du vil vite mer om hvordan du kjører Gjenoppretting av programvare, kan du se dokumentasjonen for programvaren eller gå til Apples støtteside og søke etter Systemgjenoppretting.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?