Feilsøke problemer med installering | Photoshop Elements, Premiere Elements | Windows

Løs problemer som oppstår når du prøver å installere Photoshop Elements og Premiere Elements i Windows.

Installasjonsproblemer

Installasjonsproblemer kan skyldes mange faktorer, blant annet oppstartselementer som fører til konflikter, feil data i Windows-registret og maskinvarekonflikter. Følg feilsøkingstrinnene nedenfor for å fjerne mange ulike installasjonsproblemer, inkludert følgende:

 • En blank eller blinkende dialogboks
 • En frossen markør eller skjerm, blå skjerm eller uventet omstart
 • En feil, for eksempel en av følgende:
  • «Programmet har utført en ulovlig operasjon og blir avsluttet. Kontakt programleverandøren hvis problemet vedvarer.»
  • «API-feil i MS Setup Toolkit, dårlig Arg 3: AddSectionFiles til CopyList.»
  • «Ikke nok diskplass på målstasjonen under dekomprimering til [bane].»
  • «Oppsett kan ikke initialisere oppsettprogrammet. Det kan være en skriptingsfeil.»
  • «Installasjonen kan ikke laste installasjonsskriptfilen.»
  • «Kan ikke opprette en katalog under C:\Windows\System. Sjekk skrivetilgangen til katalogen.»
  • «X:\ ikke tilgjengelig.» (der X er stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen).
  • «Enheten er ikke klar.»
  • «Feil ved lesing av CD-ROM.»Feil under lesing av enhet X:\» (der X er stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen).
Merk:

Se Finne serienummeret ditt for å løse problemer knyttet til serienummeret.

Før du begynner

Følg disse anbefalingene hvis du ønsker å få mest mulig ut av dette dokumentet:

 • Utfør oppgavene i rekkefølge. Følg rekkefølgen til feilsøkingsoppgavene som angitt i dette dokumentet.
 • Prøv å installer etter hver oppgave. Når du har fullført en oppgave, kan du prøve å installere på nytt for å se om problemet er løst. Hvis ikke, går du videre til neste feilsøkingstrinn.
 • Spor resultatene dine.Hold oversikten over oppgavene du utfører og resultatene av hver oppgave, inkludert feil eller andre problemer. Adobes tekniske støtte kan bruke denne informasjonen for å hjelpe deg dersom du ringer oss.
 • Start på nytt etter et installasjonsforsøk eller en installasjonsfeil. Start alltid datamaskinen på nytt etter at det har oppstått en installasjonsfeil, slik at du oppdaterer minnet. Hvis du fortsetter å arbeide uten å starte datamaskinen på nytt, kan du gjøre problemet verre.

Viktig: Noen av prosedyrene i dette dokumentet starter en dialogboks for brukerkontokontroll, der du blir bedt om å gi tillatelse til å fortsette prosessen. Les detaljene i dialogen for å avgjøre om du vil fortsette. Hvis du velger å avbryte dialogboksen, kan du ikke fortsette feilsøkingen.

Begynne med feilsøkingen

1. Kontroller at systemet oppfyller minimumskravene.

Hvis du vil installerePhotoshop Elements eller Premiere Elements, må systemet oppfylle eller overgå følgende systemkrav. Du finner den nyeste informasjonen om systemkrav i Tekniske spesifikasjoner for Photoshop Elements eller Tekniske spesifikasjoner for Premiere Elements.

Du kan sjekke grunnleggende systeminformasjon, f.eks. prosessorhastighet og hvor mye RAM som er installert, ved å gå til Start > Kontrollpanel > System.

2. Slett programfiler som ble installert tidligere.

Slik sletter du filer fra tidligere installasjonsforsøk:

 1. Flytt alle personlige filer (for eksempel bilder, videoer eller tredjeparts plugin-moduler) fra mappene Photoshop Elements, Premiere Elements og Elements Organizer og deres undermapper for å sikkerhetskopiere mapper og oppbevare den på et trygt sted.

 2. Høyreklikk på Start-menyen på oppgavelinjen og velg Kontrollpanel (Windows 8 / Windows 10) eller velg Start > Kontrollpanel (Windows 7 / Vista).

  Merk:

  Fremgangsmåtene i dette dokumentet er basert på standard Windows-grensesnitt. Hvis grensesnittet er tilpasset, kan noen av fremgangsmåtene variere. For eksempel kan navigeringen til Kontrollpanelet fra Start-menyen være Start > Innstillinger > Kontrollpanel istedenfor Start > Kontrollpanel.

 3. (Windows 10 og Windows 8) Hvis du ser kontrollpanelet under Kategori i kategorien Programmer, klikker du på Avinstaller et program. Klikk på Programmer og funksjoner hvis du viser ikoner.

  (Windows 7) Velg Programmer> Programmer og funksjoner og dobbeltklikk på Avinstaller et program.

  (Vista) Velg Programmer> Programmer og funksjoner.

 4. Velg Adobe Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements, og klikk på Avinstaller. Følg instruksjonene på skjermen for å fjerne appen.

 5. Når avinstallasjonen er fullført, lukker du kontrollpanelet og går tilbake til harddiskplassen der appen ble installert opprinnelig. Slett disse mappene (hvis installasjonsprogrammet ikke slettet dem): Photoshop Elements eller Premiere Elements og Elements Organizer. (Som standard installeres de under Programfilen/Adobe-mapper.)

 6. Klikk på Ja hvis dialogboksen Bekreft sletting av mappe vises.

 7. Tøm papirkurven og start datamaskinen på nytt.

3. Kontroller CD- og CD-ROM-stasjonen.

Støv og smuss på en DVD kan forstyrre installasjonen og forhindre at DVD-stasjonen gjenkjenner CD-en. Se etter smuss, støv eller fingeravtrykk på CD-en for Photoshop Elements og Premiere Elements. Tørk forsiktig av undersiden på CD-en fra midten og utover med en myk, lofri klut.

Sjekk at CD-ROM-stasjonen kan lese andre CD-er. Hvis den ikke kan det, sjekker du om der er smuss i DVD-holderen eller CD-skuffen og rengjør dem med en lofri klut. Hvis den fremdeles ikke kan lese andre DVDer, kontakter du produsenten av DVD-stasjonen eller datamaskinen.

Hvis disken din ser ut til å være skadet, tar du kontakt med leverandøren for å få byttet den. 

4. Installer Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements fra skrivebordet.

Noen systemkomponenter, f. eks enhetsdrivere og virusverktøy, kan føre til konflikter med installasjonsprogrammet. De kan forårsake en ufullstendig eller mislykket installasjon. Forhindre disse konfliktene ved å installere dem fra skrivebordet.

 1. Kopier mappen Adobe Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements fra disken til skrivebordet.

 2. Åpne mappen Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements på skrivebordet.

 3. Dobbeltklikk på konfigurasjonsfilen (eller Setup.exe) og følg instruksjonene på skjermen.

  Merk:

  Noen av disse prosedyrene krever at du finner skjulte filer og mapper, eller finner filer ved å søke etter deres fulle filnavn, inkludert filtypen (for eksempel Setup.exe eller Sample_filename.ini). Som standard viser ikke Windows Explorer skjulte filer, skulte mapper og filtyper som kan gjenkjennes.Se Vise skjulte filer, mapper og filtyper for å få hjelp.

5. Installer oppdaterte oppdateringspakker for Windows og andre oppdateringer.

Mellomliggende feilsøking

Hvis oppgavene i den forrige delen ikke løser problemet, kan du prøve følgende mellomliggende feilsøkingsoppgaver.

1. Installer Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements i forenklet modus.

Enhetsdrivere og programvare som lastes automatisk i Windows, kan føre til konflikter med installasjonsprogrammet for Elements og forårsake problemer. (Programvare som lastes automatisk inkluderer skjermsparere og virusbeskyttelsesverktøy.) For å unngå konflikter installerer du Photoshop Elements/Premiere Elements på nytt mens Windows er i forenklet modus. I forenklet modus er ikke-standard enhetsdrivere og oppstartsprogramvare deaktivert.

Slik installerer du dem på nytt i forenklet modus:

 1. Sett inn CD-en med Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements i diskstasjonen.

 2. Kopier mappen Adobe Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements fra disken til skrivebordet.

 3. Klikk på Start og skriv msconfig i søkefeltet. Deretter klikker du på Enter. (For Windows 8, høyreklikker du på Start-knappen og velger Søk.)

   

 4. Klikk på Deaktiver alle på Oppstart-fanen. (Windows 8 har ikke alternativet Deaktiver alle, men i stedet deaktiveres hvert element separat.)

   

 5. På Tjenester-fanen velger du Skjul alle Microsoft-tjenester, klikker på Deaktiver alle og deretter på OK.

 6. Klikk på Start på nytt i dialogboksen Systemkonfigurasjon.

 7. Dobbeltklikk på konfigurasjonsfilen (eller Setup.exe) i mappene Photoshop Elements og Adobe Premiere Elements som du kopierte til skrivebordet på trinn 2. Deretter følger du instruksjonene på skjermen.

 8. Klikk på Start og skriv msconfig i søkefeltet. Deretter klikker du på Enter.

 9. Velg Normal oppstart på fanen Generelt, klikk på OK og start datamaskinen på nytt.

  Merk:

  Hvis du installerer programmet på nytt i forenklet modus og dette ikke løser problemet, kan du prøve å installere og kjøre Adobe-programvaren på en annen datamaskin eller harddisk.

2. Installer som administrator.

Sikkerhetsinnstillingene i Windows 7, 8, 10 og Vista forhindrer noen ganger programmer fra å skrive til beskyttede fillister eller registernøkler. Hvis du setter installasjonsprogrammet til å kjøre som administrator, omgår du sikkerhetsinnstillingene og lar det skrive på de beskyttede områdene.

Slik installerer du Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements som administrator:

 1. Kopier mappen Adobe Photoshop Elements og Premiere Elements fra disken til skrivebordet.

 2. Åpne mappen Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements på skrivebordet.

 3. Høyreklikk på konfigurasjonsfilen (eller Setup.exe) og velg Egenskaper.

 4. Velg Kjør dette programmet i som administrator.

 5. Klikk på OK.

 6. Dobbeltklikk på konfigurasjonsfilen (eller Setup.exe) og følg instruksjonene på skjermen.

3. Installer i en mappe på rotnivå på harddisken.

Opprett en mappe på rotnivå på harddisken. Kontroller at mappenavnet har åtte eller færre tegn (for eksempel, C:\PSE or C:\PRE) og ikke inkluderer spesialtegn, for eksempel #. Sørg også for at banen til plasseringen der Windows er installert, ikke inneholder spesialtegn.

Opprett en mappe på rotnivå på harddisken. Kontroller at mappenavnet har åtte eller færre tegn (for eksempel, C:\PSE or C:\PRE) og ikke inkluderer spesialtegn, for eksempel #. Sørg også for at banen til plasseringen der Windows er installert, ikke inneholder spesialtegn.

4. Installer i en ny brukerkonto.

Opprett en brukerkonto som har samme tillatelser som kontoen du bruker når problemet oppstår. Hvis problemet ikke oppstår igjen, kan det hende at den opprinnelige brukerkontoen er skadet. Hvis du vil vite hvordan du oppretter en brukerkonto, ser du Opprette en ny bruker eller kontakter systemadministratoren.

5. Deaktiver UAC (brukerkontokontroll).

Se Slå brukerkontokontroll av eller på for mer informasjon.

6. Oppdater skjermkortdriveren.

Mange videokortprodusenter oppdaterer programvaredriverne sine ofte. Hvis du ikke har oppdatert videokortdriveren nylig, ta kontakt med videokortprodusenten for en oppdatert driver, eller last en ned fra produsentens nettsise. (for å finne ut hvem som er produsenten av et videokort, se kortets egenskaper i Device Manager (enhetsbehandling). Du kan ofte fastslå om skjermdriveren er utdatert ved å endre fargedybden og oppløsningen på skjermkortet. Du kan også se om den er utdatert ved å deaktivere maskinvareakselert grafikk.

 • Hvis du vil endre fargedybden og oppløsningen som brukes for Photoshop Elements og Adobe Premiere Elements, ser du Endre fargedybde og oppløsning for Windows 8 eller Windows 7 og Vista. Photoshop Elements and Premiere Elements krever en skjermoppløsning på minst 1024 x 768.
 • Hvis du vil deaktivere grafisk maskinvareakselerasjon, ser du Deaktivere maskinvareakselert grafikk i Microsoft Windows-støtte. Avhengig av skjermkortet er denne funksjonen kanskje ikke tilgjengelig i Windows 7, 8 og 10.

7. Kontroller at enhetsdriverne er kompatible med Windows.

Hvis oppdateringen av skjermkortdriveren ikke løser problemet, må du kontrollere at alle andre enhetsdrivere er kompatible med Windows-versjonen din (Windows 8 eller Windows 7 og Vista). Enhetsdrivere er programvarefiler som tillater at Windows kommuniserer med enheter som for eksempel skannere, mus og tastatur. Kontakt enhetsprodusenten for å forsikre deg om at du bruker den nyeste driveren for enheten.

8. Deaktiver Windows Aero.

Se Deaktivere Windows Aero (Windows 7 og Vista) for mer informasjon.

9. Optimaliser behandling av midlertidige filer.

Windows og programmer lagrer arbeidsdata i midlertidige filer (.tmp) som de oppretter på harddisken. Overflødige eller utdaterte midlertidige filer kan påvirke ytelsen.

Hvis du vil vite hvordan du sletter midlertidige filer ved hjelp av Diskopprydding, ser du Windows 10,  Windows 8 eller Windows 7 og Vista.

10 . Konfigurer sidevekslingsfilen for det virtuelle minnet til standardstørrelsen.

Windows 10 eller 8

For Windows 10 og 8 ser du Endre størrelse på virtuelt minne og bruk disse innstillingene:

Opprinnelig størrelse: Angi en verdi som er lik en og en halv ganger mengden av datamaskinens installerte RAM.

Maksimal størrelse: Angi en verdi som er lik to ganger verdien til den opprinnelig installerte størrelsen.

Windows 7 eller Vista

11. Reparer og defragmenter harddisker.

Optimaliser harddiskene dine ved å reparere og defragmentere dem: Windows 10 og Windows 8, eller Windows 7 og Vista.

12. Søk gjennom systemet etter virus.

Bruk gjeldende antivirusprogram (for eksempel Symantec Norton AntiVirus eller McAfee Virus Scan) for å se etter virus i systemet. Virusinfeksjoner kan skade programvaren og forårsake installasjonsfeil. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du dokumentasjonen for antivirusprogrammet.

Avansert feilsøking

Logg på med den innebygde administratorkontoen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?