Aktivere Elements

Slik aktiverer du Elements

Aktiver dine Elements-produkter for å validere programvarelisensen og binde dem til datamaskinene som du bruker produktene på. Aktivering er en bindende prosess som krever at programvaren kobles til Adobes servere over internett. Aktivering beskytter datamaskinene dine og omgivelsene dems fra virusprogrammer ved å verifisere at du har ekte programvare fra Adobe.

Kontroller at du har installert Elements-produktet på enheten din før du begynner. For instrukser om installering av Elements-produkter, se:

Følg disse instruksene for å aktivere et betalt Elements-produkt:

 1. Velg det Elements-produktet du vil aktivere, fra skjermen under.

  Installer Photo eller Video Editor

 2. Logg på med din Adobe ID og passord.

  Innloggingsskjerm

 3. Klikk på Aktiver nå på startskjermen.

  Aktiver Elements 2020 på macOS
  Aktivere Elements

 4. Legg inn serienummeret på neste skjermbilde og klikk på Neste.

  Skjermbilde for å legge til serienummeret

  Elements-produktet startes.

  Merk:

  Finner du ikke serienummeret? Se Finn serienummeret for Elements-produktet for å lære mer.

  Har du mottatt en innløsingskode? Bruk innløsingskoden for å få serienummeret ditt. Se Hjelp med innløsingskoder for å lære mer.

Hvordan starte gratis prøveperiode etter installering

Du får en gratis prøveperiode på 30 dager til å prøve ut Elements-prdukter. Følg disse instruksene for å starte prøveperioden etter at du har installert et Elements-produkt:

 1. Velg Elements-produktet som du ønsker å prøve ut, på den angitte skjermen.

  Installer Photo eller Video Editor

 2. Logg på med din Adobe ID og passord.

  Innloggingsskjerm

 3. Klikk på Start prøveperiode på startskjermen.

  Prøveperiode for Elements-produkter

 4. Klikk på Start gratis prøveperiode for å bekrefte.

  Start gratis prøveperiode

  Elements-produktet startes.

Hvordan konvertere prøveversjonen til fullversjon.

Når du starter et Elements-produkt, får du se et skjermbilde som viser hvor mange dager som gjenstår av prøveperioden. På dette skjermbildet klikker du på Kjøp nå og følger instruksene på skjermen for å konvertere prøveversjonen din til en fullversjon.

Konverter prøveversjon til fullversjon

Bruk serienummeret du har mottatt, til å konvertere prøveversjonen til en fullversjon. Serienummeret starter med nummeret 1057 eller 1143. Du kan få serienummeret på ulike måter, avhengig av typen kjøp: 

 • Fra Adobes nettsted: Når du kjøper Photoshop Elements, mottar du en e-post fra Adobe med serienummeret. Se etter en e-post med "ditt serienummer" eller "dine serienumre" i emnelinjen i innboksen.
 • DVD: Du finner serienummeret på baksiden av DVD-etuiet Hvis du har et omslag til programvaren, kan serienummeret være på omslaget i stedet. 

Merk:

Et serienummer har 24 sifre og er forskjellig fra en alfanumerisk innløsingskode. Du kan bruke innløsingskoden for å få serienummeret ditt

Slik løser du vanlige aktiveringsfeil

Lær hvordan du kan løse vanlige problemer med serienumre når du prøver å aktivere Elements-produktet ditt.

Ugyldig serienøkkel

Adobe blokkerer serienumre som ikke er utgitt av Adobe eller er blitt brukt i svindel av uatoriserte forhandlere til å produsere forfalsket programvare. Dessverre får du bare vite at serienummeret er blokkert av slike årsaker når du reaktiverer eller reinstallerer programvaren fra Adobe. 

Ugyldig serienummer

Følg disse instruksene hvis du får beskjed om "ugyldig serienummer":

 1. Kontroller at du bruker korrekt serienummer for produktinstalleringen. Et serienummer har bare 24 sifre.

  For mer informasjon, se Finn serienummeret til ditt Elements-produkt

 2. Hvis serienummeret til programvaren er blokkert, finner du informasjon på denne siden om hvordan du kan løse problemet.

Feil ved innløsingskoden

Både serienummeret og innløsingskoden består av 24 tegn. Men serienummeret har 24 sifre, mens innløsingskoden har 24 alfanumeriske tegn. Hvis du legger inn en innløsingskode istedenfor et serienummer, får du følgende melding:

Innløsingskode for serienøkkel

Kontroller at du ikke oppgir innløsingskoden istedenfor serienummeret, for å løse problemet. Følg disse instruksene for å finne serienummeret påkrevd for installeringen:

 1. Logg på eller opprett en Adobe ID.

 2. Legg inn innløsingskoden og klikk på Løs inn.

 3. Noter serienummeret som kommer opp.

 4. Legg inn serienummeret når installeringsprogrammet ber om det.

 5. Lagre innløsingskoden så du får tilgang til serienummeret flere ganger, i tilfelle du må reinstallere programvaren.

Opphevet serienøkkel

Adobe blokkerer serienumre som ikke er utgitt av Adobe eller er blitt brukt i svindel av uatoriserte forhandlere til å lage forfalsket programvare. Dessverre får du bare vite at serienummeret er blokkert av slike årsaker når du reaktiverer eller reinstallerer programvaren fra Adobe. 

Feilmelding om opphevet serienøkkel

Følg disse instruksene hvis du får en feilmelding om at serienøkkelen er opphevet:

 1. Kontroller at du bruker korrekt serienummer for produktinstalleringen. Et serienummer har bare 24 sifre.

  For mer informasjon, se Finn serienummeret til ditt Elements-produkt

 2. Hvis serienummeret er koblet til en blokkert programvare, finner du informasjon på denne siden om hvordan du kan løse problemet.

Utgått serienøkkel

Du får denne meldingen fordi du bruker et utgått serienummer til å aktivere Elements-produktet. Årsaken er at programvarebuilden du bruker, er utgått, eller serienummeret som er brukt for å lisensiere applikasjonen, er ugyldig. I begge tilfeller må du kjøpe et nytt Elements-produkt.

Utgått serienummer

Adobe-logoen

Logg på kontoen din